vrijdag 11 maart 2005

Daar is de KulturKammer weer

Als het van Filip de Winterkoning afhangt, gaat de subsidiekraan voor de Vlaamse stadstheaters dicht. 't EigenBelang lanceerde een frontale aanval in drie golven. Eerst kreeg de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) van Brussel de volle laag, dan moest Antwerpen met het Toneelhuis een tweede maal vallen, en nu is het de beurt aan het Nederlands Toneel Gent (NTGent) van onze eigen-zinnige stadsrepubliek.

't Eigenbelang vindt de programmatie van de 3 stadstheaters ‘pseudo-elitair’ en ‘te experimenteel’. Ach zo. Komt 't Eigenbelang dan op voor 't gewone Vlaamsche (Volks)toneel ? Bijlange niet! De EigenBelangers komen op voor hun eigen smaak en goesting. Wat niet in hun Nieuw Rechts (denk)kraam past moet wijken. Eigen elite eerst!

’t EigenBelang kreeg onder andere spirit-weerwerk van de Gentse schepen Decaluwe, tevens voorzitter van NTGent, Vlaams cultuurminister Bert Anciaux en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron.


NTGent had nochtans “De Leeuw van Vlaanderen” geprogrammeerd….maar ’t zal wel niet ‘de goeie’ geweest zijn.

maandag 7 maart 2005

Ik wil meer bos in Gent!


Actie voor meer stadsbos tijdens de openlucht nieuwjaarsreceptie op het Sint-Baafsplein
Foto Natuurpunt Gent


De 230 000 Gentenaars moeten het voorlopig nog steeds stellen met een luttele 54 hectare bereikbaar en toegankelijk bos. Dat is nauwelijks 2m² per Gentenaar! De bosarme Gentse regio heeft recht op een volwaardig stadsbos.

Het openbaar onderzoek voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent' loopt op donderdag 10 maart ten einde. Ook bosuitbreiding werd opgenomen in het ontwerp-GRUP.

Er is in Gent nogal gemobiliseerd voor bezwaarschriften allerhande. En onvermijdelijk werd er ook aan opbodpolitiek gedaan. Niet erg bevorderlijk voor de gewone burger om door het GRUP, de bomen en het bos te zien. Enfin, ik heb het bezwaarschrift 'Ik wil meer bos in Gent' getekend. Het initatief voor deze grootscheepse stadsbosactie ging uit van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV), samen met Natuurpunt Gent, het Gents Milieufront, de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en JNM. Ik bevind me in het goede gezelschap van meer dan 10.000 anderen, Gentenaars en niet-Gentenaars, die dit positieve bezwaarschrift pro-stadsbos hebben ingediend.

Al jaren worden plannen gemaakt voor een Gents stadsbos, maar op het huidige ontwerp-GRUP plan is te weinig ruimte voorzien voor nieuw bos. Eén voorbeeld. Van de oorspronkelijke intentie om zo'n 320 ha nieuw toegankelijk bos te realiseren in de groenpool Parkbos ten zuiden van Gent, blijft in het ontwerp-GRUP minder dan 227 ha over. Een verlies van zo'n 100 ha voor het Parkbos! Deze terugval zat er aan te komen sinds het eerste voorontwerp in de vorige Vlaamse regering sneuvelde op een njet van Groen! De VBV sprak toen van een kanjer van een vergissing die moest rechtgezet worden. Lees hierover een vorige bijdrage 'Het Gents Parkbos op de lange baan' op deze blog.

Ik sluit mij aan bij de eisen van de 'Ik wil meer bos in Gent!'-actievoerders : minstens 320 ha nieuw bos in het Parkbos, en minstens 800 ha bosuitbreiding in de vier Gentse groenpolen: Parkbos, Lochristi-Oostakker, Gentbrugse Meersen-Damvallei, Vinderhoutse bossen.

Een positief bezwaarschrift pro-stadsbos Gent kan je hier downloaden! Wie op de valreep nog bezwaar wil indienen, kan hier lezen hoe! Haast en spoed is deze keer zéér goed!