woensdag 27 juli 2005

De diVeRsiTeit van de VRT

Mohamed El Omari van Divers&Actief (Gent) pleit voor meer diversiteit op de VRT, zowel in de programma's als in het personeelsbeleid en woordgebruik. In een lezersbrief in De Standaard van 27 juli reageert hij hiermee op de eerste resultaten van een publieke bevraging over de openbare omroep VRT.

Mediaminister Geert Bourgeois lanceerde in april 2005 een oproep aan alle Vlamingen en Vlaamse organisaties om hun verwachtingen over de VRT kenbaar te maken. Een mediageniek initiatief, dat wel. Uiteindelijk namen 1.853 individuele burgers via internet www.vlaanderen.be/vrt (1.784) en de Vlaamse Infolijn (69) geldig deel aan de bevraging.

Over de wetenschappelijke waarde van deze bevraging kan serieus getwijfeld worden. Zo signaleert De Standaard van 26 juli 2005 dat ’t EigenBelang heeft gemobiliseerd om deel te nemen. Dat moet blijken uit regelmatig terugkerende standaard antwoorden, wellicht onder het motto “Wij zeggen wat u moet denken”. Toch durven de onderzoekers stellen dat “.. nu al blijkt dat de deelnemende Vlaming een publieke omroep wil die een eigen positie inneemt binnen het omroeplandschap, waarbij kwaliteitsvolle en onafhankelijke nieuwsberichtgeving en de verspreiding van alle vormen van cultuur zeker centraal moeten staan” (Belga, 25.07.2005). Enfin, daar zal iedereen wel voor te vinden zijn, of je nu aanhanger van 't EigenBelang bent of niet.

De respondenten pleiten nogal verdacht veel voor cultuur met de grote C en vinden de VRT te links, maar daar zal de "mobilisatie" van het Blok/'t EigenBelang wel voor iets tussen zitten. Pech voor de georchestreerde antwoorden van ’t EigenBelang want die worden nu weggefilterd, zo verzekeren de onderzoekers. Moeilijk hé, die vrije meningsuiting van het Blok/’t EigenBelang!

Er komt nog een écht wetenschappelijk onderzoek van de Vlaamse Mediaraad die ook bestaande studies zal gebruiken en die een advies aan de minister zal formuleren. Mohamed El Omari vraagt in onderstaande lezersbrief in De Standaard van 27.07.2005 aandacht voor diversiteit en vult daarmee het pleidooi voor meer cultuur en kwaliteitsvolle en onafhankelijke nieuwsberichtgeving wonderwel aan.


DIVERSITEIT

Alhoewel de Vlaming voor een groot stuk tevreden is over de VRT (DS 26 juli) , zijn er toch nog knelpunten op het vlak van diversiteit. De VRT beschikt wel over een heuse 'Cel Diversiteit', maar er bestaat nog altijd een diepe kloof tussen woorden en daden.

Allochtone deskundigen, bijvoorbeeld, komen alleen aan het woord als het om allochtone thema's gaat. Maar dingen als onderwijs, tewerkstelling, huisvesting, veiligheid, vergrijzing... leven even sterk bij allochtonen als bij autochtonen. Daarnaast valt op dat een programma als Panorama het wel erg vaak heeft over terroristische moslims. Waarom eens geen reportage over doodgewone, Vlaamse moslims? Bovendien schenkt de openbare omroep weinig aandacht aan het gebruik van een correcte terminologie, bijvoorbeeld in het kader van ,,moslimterrorisme''. De wreedheden die terroristische moslims begaan hebben immers niets te maken met de islam.

Toch blijven we optimistisch en hopen we dat de VRT alsnog werk maakt van diversiteit, zowel in de programma's als in het personeelsbeleid en woordgebruik. Want ook wij zijn overtuigd van de unieke en belangrijke plaats van de VRT in het Vlaamse omroeplandschap.

Mohamed El Omari,
Divers & Actief (Gent)

zondag 24 juli 2005

Run for life - Shoot to kill (London, 22 juli 2005)


In memoriam Jean Charles de Menezes, Braziliaan, 27 jaar. Meer info op Wikipedia

Terreur in de harten.
Save our souls.

maandag 18 juli 2005

Goe man
De Politieke Debatten van Goeman tijdens de Gentse Feesten zijn gestart in het Fr. Laurentinstituut, Onderstraat 10, in het Gentse feestencentrum. Eric Goeman, de vleesgeworden Vlaamse andersglobaliseringsbeweging, doet het weer. De feesten even links en rechts laten liggen en politieke debatten organiseren die even lang duren als toespraken van Fidel Castro. Voor de debatthema’s zijn een paar regels tekst nodig, de panellleden mogen minstens met 7 rond de tafel.

Eric Goeman - in een vroeger leven misschien wel een Gentse cryser/creeser, poorter, stroppendrager (zie foto) – modereert doodgemoedereerd.

En toch komt er publiek. Ik liep vroeger wel eens langs in de Baudelokapel, ook heerlijk fris bij hete dagen :-), maar moet nu mijn rechte pad richten naar de Onderstraat. Het Blok/’t Eigenbelang heeft vorig jaar nog een vergeefse poging gedaan om de Politieke Debatten in het Fr. Laurentinstituut te kelderen. Hun klacht werd verworpen. Pech voor de pretbedervers.

Op zondag 24 juli van 14u tot 18u mag Els Van Weert, Staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling en sociale economie (spirit), naast zes andere panelleden plaatsnemen voor een debat over “Lageloonlanden en de grenzen van de groeieconomie”.

Vermits de Gentse Feesten Parade werd voorafgegaan door een promotiestoet, zal een beetje sluikreclame voor mijn Vlaamse links-liberale familielid Els Van Weert ook wel mogen, zeker?

Nablog; Een impressie van het Goeman-debat op 'Een andere, duurzame groei is mogelijk - 24 juli 2005'

zaterdag 16 juli 2005

1000 bloemen en geen granatenSunny sunflower by Robina (Bron: http://www.sxc.hu/)


Op de Vlaamse feestdag deelde het Ijzerbedevaartcomité in acht steden zevenduizend zonnebloemen uit, waaronder 1000 in ons eigen Ledeberg op en rond het Ledebergplein. Om zwart op geel duidelijk te maken dat iedereen meetelt in Vlaanderen.

Walter Baeten, voorzitter van het IJzerbedevaartcomité: «Het IJzerbedevaartcomité wil van de zonnebloem het symbool maken van de Vlaamse feestdag. De zonnebloem is erg kleurrijk net als Vlaanderen. We willen dat de Vlaamse gemeenschap een gemeenschap van kansen wordt. Vlaanderen moet sociale onrechtvaardigheid, racisme, discriminatie, uitsluiting en geweld bestrijden. Vlaming zijn heeft voor ons niets te maken met etnische afkomst, maar alles met de wil om samen een samenleving op te bouwen. Door een zonnebloem te schenken, willen we deze boodschap onderlijnen.»

Walter Baeten hoopt ook dat 11 juli een officiële feestdag wordt. «Zo zouden we er echt één groot volksfeest kunnen van maken». Ik heb 10 juli in Gent en 11 juli in Brussel meegevierd. Het begint er serieus op te trekken, op dat volksfeest.

Het feestgedruis kan niet doen vergeten wat nauwelijks tien jaar geleden, precies op 11 juli 1995, voor de deur van ons Europees huis gebeurde. Toen viel de stad Srebrenica in Bosnië-Herzegovina. De internationale gemeenschap kon de moslimenclave niet beschermen tegen een overrompeling door Servische milities. Een massamoord op zo’n 7.500 moslimmannen en -jongens volgde. Genocide, in dit geval gendercide, in Europa op het einde van de twintigste eeuw. We stonden erbij, en keken ernaar. Deze elfde juli werden in Bosnië weer 610 dit jaar geïdentificeerde stoffelijke overschotten begraven.

Vlaanderen kan op 11 juli feesten, al is het nog nét geen officiële feestdag voor allen. In Bosnië-Herzegovina zal 11 juli nog jarenlang een triest herdenkingsmoment zijn.

Laat duizend bloemen bloeien ….en laat de granaten maar achterwege.

woensdag 13 juli 2005

Vijftig meter van de Lange Wapper aubHet Gentse schepencollege greep – heel uitzonderlijk - de viering van de Vlaamse feestdag aan om een duidelijk én gezamenlijk signaal te geven aan de Vlaamse regering. In zijn gelegenheidstoespraak (zie Gentse webstek) trad burgemeester Frank Beke op als woordvoerder van het voltallige stadsbestuur.

Gent heeft een aantal dossiers op tafel liggen die de ontwikkeling en de leefbaarheid van niet alleen Gent, maar ook heel Vlaanderen ten goede komen. Maar de middelen om die dossiers te realiseren blijven te lang uit. Gent wil dat de Vlaamse regering haar engagementen ten aanzien van de lokale overheden nakomt en dit voor alle lokale besturen op basis van gelijkwaardigheid.

Nu worden belangrijke dossiers op vlak van mobiliteit en stedenbouw voor de Gentse regio door de Vlaamse overheid op de lange baan geschoven. Nochtans zijn het doortrekken van de grote ring rond Gent (overbrugging of ondertunneling van het Sifferdok) en het verleggen van de kleine ring (Handelsdokbrug en ondertunneling Dampoort) van levensbelang om de economische en sociale leefbaarheid van onze stad voor deze eeuw te garanderen. Tal van andere belangrijke Gentse dossiers wachten op hun beurt op de verdere ontsluiting via de grote en kleine ring.

Vlaams parlementslid Jan Roegiers (spirit) zette zich in het Vlaams parlement reeds in voor de Handelsdokbrug. We willen in Gent niet meegaan in een spelletje stad A versus stad B. Antwerpen is ons te lief en te na. Maar soms is trop teveel. Frank Beke illustreerde het met een sprekend voorbeeld: 50 meter van de Antwerpse Lange Wapperbrug volstaan om én de Handelsdokbrug én de ondertunneling van de Dampoort te realiseren. De broodnodige investeringen voor Gent zijn slechsts een fractie van wat uitgetrokken wordt voor het Antwerpse masterplan.

Dus als het effe kan, 50 meter van de Lange Wapper aub.

Nablog 08.04.2007: Die 50 meter én de 11-julitoespraak (11.07.2005) van burgemeester Frank Beke zijn niet meer terug te vinden op de officiële Gentse webstek, maar hier nog wel. Actueler dan ooit!

vrijdag 1 juli 2005

Eerlijke handel (Fair Trade) in Gent


Op 1 juli 2005 behaalden Gent, Voeren (!) en Zwijndrecht als eerste Vlaamse gemeenten de titel ‘FairTradeGemeente’. Die gemeenten én hun inwoners dragen eerlijke handel (Fair Trade in het Engels) een warm hart toe en maken er ook effectief werk van.

FairTradeGemeente kadert binnen de gezamenlijke campagne ‘Ik ben verkocht’ van Max Havelaar, Oxfam Wereldwinkels en Vredeseilanden. De campagnevoerders willen zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen bereiken met het concept ‘eerlijke handel’.

Met een eerlijke prijs voor de producten van de kleine boeren in het Zuiden willen ze een dam opwerpen tegen de alsmaar groeiende welvaartskloof tussen Noord en Zuid.

Het Britse stadje Garstang werd de allereerste FairTradeGemeente in 2001. Naast Vlaanderen volgen ook Frankrijk, Zweden, Ierland, Italië en Canada het Britse initiatief. FairTradeGemeenten krijgt in Vlaanderen de steun van de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking.

In een FairTradeGemeente willen het gemeentebestuur, winkels, horecazaken, verenigingen, organisaties, bedrijven, scholen en individuele burgers Fair Trade bekender maken. Maar ze zorgen er ook voor dat de Fair Tradeproducten meer geconsumeerd en aangeboden worden. Ook andere vormen van duurzaam produceren en consumeren worden aangemoedigd in dit model.


Op 14 mei 2005 was het Gentse stadsbestuur al ‘verkocht’: het Gentse bestuur werd toen gehuldigd omwille van zijn inspanningen rond duurzame ontwikkeling en van zijn aankoopbeleid van Fair Trade-producten.

Samen verder werken voor eerlijke handel

Gent krijgt de titel FairTradeGemeente omwille van haar 34 verkooppunten van eerlijke handelsproducten (denk aan de vele Oxfam-Wereldwinkels en hun vrijwilligers) en 26 horecazaken die Fair Trade-producten op de kaart hebben. Daarnaast zijn er ook tientallen verenigingen, scholen en bedrijven die Fair Trade-producten aanbieden en dat ook duidelijk communiceren. De actie wordt de komende twee jaar verder gezet.

(H)eerlijke producten

Fair Trade-producten zijn er intussen in vele soorten. Koffie, bananen, thee, suiker, rijst, cacao, fruitsappen, vers fruit, confituur, honing, koekjes, snoep, chocolade, yoghurt en katoen kan je allemaal met het Max Havelaar keurmerk vinden, meestal bij verschillende merken. Maar ook Oxfam Fairtrade en Fair Trade Organisatie hebben een uitgebreid gamma aan voedingsartikelen en handwerkproducten. Bovendien kun je die producten op steeds meer verkooppunten vinden en niet alleen meer in de Oxfam-Wereldwinkel in je buurt. Ook in de meeste supermarkten en in de lokale reguliere (klein)handelszaken vind je steeds meer Fair Trade-producten.


Ik heb de daad maar bij het woord gevoegd en een fles Otono-wijn gekocht in de Oxfam-wereldwinkel. Dan kom ik straks op het etentje niet met lege handen. Ik ben dus ook verkocht. Maar 't is toch (h)eerlijk!