donderdag 30 juni 2005

Vlaanderen feest!


Het uitgebreide Gentse programma van Vlaanderen Feest! vind je hier. Iedereen welkom.

Het samenzangevenement "Vlaanderen Zingt" zet op vrijdagavond 1 juli op het Sint-Baafsplein de Gentse 11-daagse Vlaanderen Feest! in. Toegang gratis. Info bij de organisator Onder de Draak. Genre variërend van "E Viva Espana", over "Loetse Bolleke Zoetse" van BiezeBaaze tot "Ik spring uit mijn vliegmachien" van Eddy Wally.

spirit Gent daarentegen vliegt er op vrijdagavond 8 juli in en bouwt een Vlaams volks feestje mét spirit in Taverne Jan van Gent, Annonciadenstraat 1, Gent-Centrum. Gratis toegang. Iedereen welkom. Op het programma: een wijkwandeling voor de liefhebbers, jonge Vlaamse rockgoden Lustrous Eve, BBQ, karaoke en afsluitende fuif met platenruiter McCeltic en andere. Meer info bij spirit Gent (onder Agenda)

woensdag 29 juni 2005

Discriminatie testen

Mohamed El Omari van Divers&Actief (Gent) pleit in een lezersbrief in De Standaard van 27.06.2005 voor de “praktijktest discriminatie”. De strijd tegen discriminatie wordt gevoerd op verschillende fronten. Discriminatie is heel moeilijk te bewijzen.Minister Christian Dupont (PS) wil daarom via een Koninklijk Besluit een praktijktest discriminatie invoeren. Gents volksvertegenwoordiger Annelies Storms (spirit) steunt de minister in zijn voornemen. De liberalen, met premier Verhofstadt op kop, zien de plannen van Dupont dan weer niet zitten, vinden het zelfs een regeringscrisis waard en stellen een alternatief voor via politie en gerechtsdeurwaarders.

Mohamed El Omari hierover : “ Zeggen dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) de ,,extra drempel is die overwonnen moet worden om de (antidiscriminatie)wet te hanteren , zoals Kif Kif deed (DS 24 juni), lijkt ons een brug te ver.

Het klopt dat er momenteel een veel te gebrekkige en ontoereikende registratie is van racistische en discriminerende incidenten, onder meer omdat het CGKR en zijn meldpunten weinig bekend zijn. Maar het grootste probleem is dat zulke inbreuken juridisch heel moeilijk te bewijzen zijn. De drempel die overwonnen moet worden is dus niet zozeer het CGKR, maar wel de moeilijke bewijslast.

Praktijktests zouden daarbij kunnen helpen en het CGKR pleit daarvoor. In plaats dus van alle pijlen op het Centrum te richten, mikken wij eerder op de regeringspartij die met luide trom verkondigt dat praktijktests invoeren een regeringscrisis waard is.

Hoe kan de VLD deze legitieme controles als onaanvaardbaar bestempelen, maar tegelijkertijd ook pleiten voor een sterkere controle op werklozen, voor de invoering van een ambtenarenkorps dat fraude in de sociale huisvesting moet opsporen, en zelfs voor huis-aan-huiscontroles in Antwerpen?

Mohamed El Omari
Divers & Actief (Gent
)"

dinsdag 28 juni 2005

De Stemmenkampioen

Het Laatste Nieuws (HLN) organiseert opnieuw De Stemmenkampioen in samenwerking met professoren van de Vrije Universiteit Brussel. De nieuwe editie werd in een geheel vernieuwd en verbeterd jasje gestoken. HLN peilt naar onze kiesintenties, onze ideale regering en onze mening over de actualiteit.

Iedereen kan lid worden van dit online panel. Je kan zelf de politieke kaarten leggen en meespelen. Ik heb me een paar dagen geleden ingeschreven voor het panel van De Stemmenkampioen. En het valt nog mee. Ik mocht al eens mijn ideale regering samenstellen. Het werd een veelkleurige regenboogpanaché, maar mét een progressief project.

Maandag kreeg ik als panellid een brandend actuele vraag. Echt iets voor HLN, de nieuwe volksgazet. Net op het moment dat Koning Albert II weet dat hij er drie kleinkinderen bijkrijgt, vraagt HLN of ik vind dat Albert II Delphine Boël als zijn dochter moet erkennen? Wat ik daarop geantwoord heb? Dat verklap ik lekker niet. Ik wil de kroon niet ontbloten.

maandag 27 juni 2005

Subsidies voor de kunsten….geen koud kunstje!

Op voorstel van Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur (spirit), besliste de Vlaamse regering vrijdag 24 juni 2005 om in 2006 104 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het nieuwe Kunstendecreet. Ook in onze stad van kennis en cultuur was het voor sommigen bang afwachten wat het eindverdict van de cultuurminister zou zijn.

Velen in Gent zien nu hun inspanningen en projecten beloond, andere zoals Theater Taptoe en vzw Kunst in de Stad halen opgelucht adem, SMAK krijgt een smakje meer, maar DasTheater wordt dan weer gehalveerd.

Gent zingt, vecht, huilt, bidt, lacht, werkt…. en bewondert (een beetje, niet teveel hé). Bert Spirit realiseerde toch een stijging met 12%. Deze 16 miljoen euro extra middelen komen van een heroriëntering binnen de cultuurbegroting (6 miljoen) en de toevoeging van nieuwe middelen (10 miljoen).

Gentse Blogger Don Viona vraagt zich op 25.06 af hoe dat nu allemaal in elkaar zit. Of die minister zomaar op eigen houtje adviezen van zijn commissies en administraties volgt of niet volgt? Terechte vraag. Ik raad Don Viona dit Kunstendecreetdossier 2006 aan. Achtennegentig pagina’s dossiervreten, maar je krijgt er toch de appreciaties en de motivering voor bepaalde keuzes in te lezen. Veel leesplezier!

Het Kunstendecreet overkoepelt de hele kunstensector en vervangt het vroegere decreet op de podiumkunsten, diverse reglementen enz. Het Kunstendecreet heeft dus betrekking op alle instellingen en gezelschappen die thuis horen in de volgende sectoren: kunstencentra & werkplaatsen, festivals, Nederlandstalige dramatische kunst, dans, muziektheater, beeldende kunst, architectuur, audiovisuele kunsten, steunpunten, culturele periodieken en de zgn. “grote instellingen” zoals de Vlaamse Opera. In 2007 volgt de volledige muzieksector.

Voor deze ronde werden 296 dossiers ingediend. Deze werden dubbel geadviseerd. Externe commissies beoordeelden de artistieke kwaliteit. De Vlaamse cultuuradministratie gaf een oordeel over de zakelijke degelijkheid. Met deze adviezen bereidde minister Anciaux de regeringsbeslissing van 24 juni jl. voor.

donderdag 9 juni 2005

Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen?


We hebben geen eigen auto meer. Tot nu toe gebruikten we de Cambio-deelauto, ook als veredelde gemotoriseerde winkelwagen. Vermits we binnen de kleine stadsring wonen met alles van kleine winkels tot warenhuizen in de nabijheid, gingen we op zoek naar een deftig alternatief. We hebben gisteren voor 240 euro een fietskar gekocht voor de grotere boodschappen, een Donkey van het Deense merk Winther. Afklikken van de fiets en ze is meteen bruikbaar als winkelkar.

Meer van dit handigs in de fietsenzaak - 1000 m2 fietsplezier! - Jomasport , Koningin Fabiolalaan 7 aan het Sint-Pietersstation. Fiets ze!

woensdag 8 juni 2005

Tot de laatste Belgische frank


Beleven we na het debâcle van de referenda voor de Europese grondwet de comeback van de oude nationale munten in de eurozone? Een Italiaanse minister wil de invoering van de Lira, een nieuwe Italiaanse munt naast de euro. Dat leverde hem meteen de banbliksems van de Europese goegemeente op.

Wacht nog even, dierbare Belgische minister van Buitenlandse Zaken, vooraleer ook jij van leer trekt tegen je Italiaanse collega. De Nederlanders zijn nog aan het bekomen van Harry Potter, en China mag al opgelucht ademhalen dat onze blauwe excellentie geen Chinese terracotta krijgers heeft gebroken (De Standaard, 09.06.2005). Pak dus die Italiaanse minister niet te voortvarend aan, zelfs al is hij van de partij Lega Nord.

Want laat ons maar zeer dicht bij huis blijven. Ons eigenste België zelf hééft namelijk de nationale munt al heringevoerd. In de politieke hoogspanningsperiode van B-H-V moet het iedereen ontgaan zijn. Maar op 29 april 2005 publiceerde het Belgisch Staatsblad een wet van 7 april 2005 waardoor onze Belgische frank opnieuw werd “heringevoerd”, zij het beperkt tot muntstukken, zeer beperkt in tijd en enkel voor het welbepaalde goede doel.

Muntstukken uitgedrukt in Belgische frank of centiem kunnen tot 1 juli 2005 kosteloos en onbeperkt in bedrag aan de loketten van de Nationale Bank van België en De Post voor rekening van de Schatkist worden ingeleverd. De tegenwaarde van de ingeleverde muntstukken wordt door de Nationale Bank van België en De Post gestort op de rekeningen 000-0000012-12 (Tsunami-campagne) en 000-0000011-11 (11.11.11-campagne). Inruilen van de Belgische muntstukken kan niet meer, simpel weggeven voor het goede doel wel.

Deze ”frankskeswet” is een nobel en unaniem gebaar van onze kamerleden en senatoren, een naschok van de Tsunami-solidariteitsgolf.

Veel tijd hebben we niet, beste medeburgers. Tot uiterlijk donderdag 30 juni 2005. Als het wat meezit, schieten de Nationale Bank en De Post nog in gang met collectebussen in hun kantoren. Begin die laatste Belgische centen maar al in te zamelen. Ze liggen toch grandioos én waardeloos in de weg. Bijna 2 miljard muntstukjes, goed voor een waarde van 189,6 miljoen euro (7,6 miljard Belgische frank) zijn sinds de ultieme inruiloperatie nog steeds niet opgedoken (Belga, 01.02.2005). Als 1 % daarvan of zelfs maar 0,1 % in die collectebussen voor de Tsunami- of de 11.11.11-actie belandt, dan is dat al een succes.

Nog een paar redenen om je laatste waardeloze Belgische franken weg te schenken?
1) Echte Belgen kunnen een patriottische daad stellen. Nu Nederland wat op de retour is, kan België "... als het nieuwe gidsland meebouwen aan een rechtvaardige wereldorde". Een opsteker voor 175 jaar België.
2) Aanhangers van België Barst kunnen zich definitief ontdoen van die laatste resten van het verfoeide Belgenland. Ieder zijn 175 jaar. Ze moeten er dan maar bijdenken dat het geld naar het Aards Paradijs in Azië gaat en niet naar die sukkels van Africa-lovers van 11.11.11. Want zo denken ze ook wel in die kringen.
3) En wie dat vaderlandse gehakketak allemaal geen moer (meer) kan schelen, maar het liever allemaal globaal, mondiaal en internationaal ziet, kan gerust zijn. Het Zuiden zal er wel bij varen.

Dus inzamelen, allen tesamen. Eendracht maakt macht. Tot de laatste Belgische frank!