maandag 31 juli 2006

Debatten sprokkelen

Ik heb van de druk bijgewoonde (zie foto) Goeman-debatten op de Gentse Feesten wat verslagen bijeengesprokkeld tot “nuttige lering en vermaak". Ik heb zelf twee debatten, dat over cultuur en het lijsttrekkersdebat volledig uitgezeten....maar het was Gentse Feesten, vakantie en ik had niet veel zin om te notuleren. Gelukkig is er nog het wereldwijde web waar ik tot op heden vier verslagen vond. Met dank aan de nijvere verslaggevers.

Indymedia België publiceerde de verslagen van drie debatten over Ontwikkelingssamenwerking, Consumeren en Vrijheid van meningsuiting.

En Gent Blogt vond een bereidwillige Chinese vrijwilliger Wim Backx om het afsluitende lijsttrekkersdebat op maandag 24 juli in het Nieuwpoorttheater te verslaan. Zie op de webstek van Wim Backx en op Gent Blogt

Diederik van Mezel publiceerde een foto-verslag. Meer goed werk van hem (Creative Commons!!!) vind je hier.

donderdag 27 juli 2006

Last minute - Gemeentelijk stemrecht voor niet-Belgen

Op 8 oktober 2006 kan (praktisch) iedereen in ons land naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Alle Belgen moeten gaan stemmen. Burgers uit de Europese Unie konden in 2000 al voor de gemeenteraad stemmen. Maar in 2006 hebben ook niet-EU burgers voor het eerst gemeentelijk stemrecht. Daar heeft spirit in het parlement hard voor gestreden

In Gent hadden 10, 75 % of 499 van de 4.644 rechthebbende niet-EU-burgers zich op 15 juli 2006 ingeschreven (De Standaard van 25.07.2006). Akkoord, het is niet zo schitterend, maar toch al beter dan in 2000 toen 5,7 % of 260 van de 4.600 rechthebbenden (allen EU-burgers) zich inschreven.

Toch zijn er in Gent wel degelijk inspanningen geleverd. Alle mensen die in aanmerking komen om te gaan stemmen hebben van de stad Gent een brief gekregen om zich aan te melden. Ook organisaties uit het middenveld hebben zich ingespannen om de EU- en niet-EU-burgers in te schrijven op de kiezerslijsten.

Wie alsnog de stap wil zetten moet zich voor 1 augustus, dus uiterlijk maandag 31 juli 2006 als kiezer laten inschrijven. Dit kan door middel van een speciaal inschrijvingsformulier dat in het Bureau Verkiezingen in het Administratief Centrum (Woodrow Wilsonplein 2, 1ste verdieping) en in de lokale dienstencentra te verkrijgen is. Er resten nog slechts een paar dagen!

Last minute info ook op www.vlaanderenkiest.be

zondag 23 juli 2006

Vrouwen en hun toiletten

Baharak Bashar en haar medestanders van "Leg mijn blaas het zwijgen niet op" houden vol. Zij blijveren ijveren voor vrouwen en hun (gratis) toiletten.

De Gentse Feesten zijn het moment bij uitstek om te wijzen op de sanitaire ongelijkheid . Zo zou de opbrengst van de betalende WC-containers tijdens de Gentse feesten 8.000 euro bedragen en de huurprijs voor de gratis extra-mannenurinoirs 6.000 euro.

De heren der schepping kunnen voor hun plas overal gratis terecht. De dames 'mogen' ervoor betalen aan 40 eurocent per plasbeurt.

Even rekenen. Ja dus, de dames betalen voor de heren. 't Is niet eerlijk verdeeld in de wereld!

Baharak en Co hebben mijn volle steun. Ik schreef hier vroeger al Toilet or not Toilet over. Dit is echt geen "one issue", maar gaat over aandacht voor gender en over respect voor de vrouw in de publieke ruimte.
Veel meer actuele info op de webstek van "Leg mijn blaas het zwijgen niet op"

zaterdag 22 juli 2006

Drie Gentse democraten.....en meer

Uitreiking van de Prijs voor de Democratie 2006 op 21 juli op het Groot Podium Bij Sint-Jacobs (Foto Diederik De Mezel - Creative Commons). Een fotoreportage van Diederik De Mezel op Indymedia België.

Nablog 26.07.2006: Nog een verslag van de Prijsuitreiking op de webstek van LEF

vrijdag 21 juli 2006

Prijs voor de Democratie 2006

Drie Gentenaars krijgen op 21 juli 2006 om 19u op het Groot Podium Bij Sint-Jacobs de Prijs voor de Democratie 2006, Vlnr op de foto : de prijswinnaars Carla Ronkes (voorzitster Werkgroep Vluchtelingen Gent), Marcel De Meyer (pastoor Sint-Antoniuskerk Gent), Chris Bens (voorzitster Hand in Hand Heirnis Gent)

De Prijs voor de Democratie is ontstaan direct na de eerste zwarte zondag van 24 november 1991. Trefpunt vzw en Democratie 2000 wilden een jaarlijks politiek signaal geven tijdens de Gentse Feesten door de uitreiking van een Prijs voor de Democratie aan een individu/organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de bescherming, de verdediging of de verdieping van de democratie.

Vorige winnaars van de Prijs waren o.a. Maurice De Wilde, Karel Van Noppen, Didier Vanderslycke (vzw Mensen zonder Papieren in 1995), Paula D’Hondt, de syndicale delegatie van Volkswagen Vorst, Walter Zinzen, de Liga voor Mensenrechten en Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en verleden jaar Georges Debunne. De prijs zelf is een bronzen beeldje van beeldhouwer Walter De Buck en wordt elk jaar uitgereikt op 21 juli op het Groot Podium Bij Sint-Jacobs.

Ook dit jaar stond de jury voor een zware taak. Uit 16 nominaties moest uitgemaakt worden wie de Prijs zou krijgen en wie als 2e en 3e op het podium zou komen. In de discussie en stemmingen kwamen uiteindelijk twee maatschappelijke thema’s bovendrijven: de zaak van de mensen zonder papieren en de strijd tegen de vrouwendiscriminatie.

In haar rapport stelt de jury dat de zaak van de duizenden mensen zonder papieren sinds enige tijd opnieuw op de politieke agenda staat. Dit is mogelijk omdat de acties van de “Mensen zonder Papieren” konden rekenen op de steun van buren, comités allerhande en niet in het minst verantwoordelijken van kerken.

Onder deze vele religieuze verantwoordelijken en tientallen steunorganisaties heeft de jury drie mensen als symbool gekozen. Pastoor Marcel De Meyer, die gedurende maanden in de St. Antoniuskerk in Gent aan mensen zonder papieren "asiel", of beter 'kerkbescherming", verleende. Samen met hem worden twee vrouwen gelauwerd die in Gent sinds jaren humanitaire en administratieve hulp bieden: Chris Bens, Voorzitster Hand in Hand Heirnis-Gent en Carla Ronkes, Voorzitster Werkgroep Vluchtelingen Gent.

De zelforganisatie van de mensen zonder papieren (UDEP) krijgt de derde prijs omdat zij de moed hadden als “onbestaanden” op te komen voor hun rechten.

De tweede prijs gaat naar het VOK, Vrouwenoverlegkomitee. De jury wil hiermee een organisatie lauweren die ook jarenlang de vinger heeft gelegd op de zere wonde in onze samenleving: formele gelijke rechten betekent nog niet dat de dagelijkse discriminatie en onderdrukking van de vrouw niet meer zou bestaan. Nog zeer veel dient te worden gedaan om de gelijkheid tussen de geslachten in het dagelijkse leven in te voeren en vooral ook om de legitimatie, het aanvaardbaar maken van de ongelijkheid tegen te gaan. Dat is ook een culturele strijd, een strijd over normen en waarden, over overtuigingen en geloof. Het VOK is erin geslaagd over de jaren heen bruggen te slaan tussen de generaties en tussen de culturen om het thema van de strijd tegen discriminatie voort te zetten. Getuige daarvan de jaarlijkse vrouwendagen die zijn geworden tot een ware interculturele ruimte. Het VOK wordt geëerd voor haar continuiteit en haar flexibiliteit in steeds nieuwe maatschappelijke contexten.

Op de persconferentie legde het gelauwerde trio de nadruk op het wanbeleid van onze regering en de internationale oorzaken van vlucht en migratie. Zij stelden uitdrukkelijk dat zij symbool staan voor vele honderden die zich inzetten voor de mensen zonder papieren. Zij vroegen uitdrukkelijk twee jonge mensen te vermelden die zich in Gent al jaren onverdroten inzetten voor de strijd van de mensen zonder papieren: Angela Van de Wiele en Alex Wieme.

Veel meer informatie (o.a. het juryverslag) vind je hier op de webstek van LEF

woensdag 19 juli 2006

Polé Polé thuis


Polé Polé betekent "zachtjes aan" in het Swahili. Hebben we op onze tweede vakantiedag dan ook gedaan, bij wijze van rustdag in de Gentse Feesten.

Dus niks geen opgepepte toestanden aan de Gras- en Korenlei, maar rustig home sweet home gespeeld vandaag. We zijn enkel even het huis uit en de tropische hitte in geweest voor de levensnoodzakelijke en niet uit te stellen boodschappen (stofzuigerzak, apotheker, eten).

En voor de rest is er een installateur van Gandagas geweest om een gasconvector te installeren (tegen de winter hé) was er een interview met een studente, hebben we zuiders gekokkereld, dolce farniente gevierd en siësta gehouden op de barza (= terras in het Swahili), wat gelezen, wat gecomputerd. Polé, Polé!

dinsdag 18 juli 2006

Goemannen en hun debatten

Het volledige programma van de Politieke Debatten, geleid door Eric Goeman, tijdens de Gentse Feesten vind je hier .

Volksvertegenwoordiger Bart Caron (spirit) is één van de deelnemers aan het Goeman-debat over cultuur op woensdag 19 juli van 14u tot 18u in het Laurentinstituut in de Onderstraat. En Bart heeft wel een flink pak ervaring én zinnige dingen te vertellen. Een beetje promotie mag dus wel.

De lange tijdsduur van de Goeman-debatten is niet verwonderlijk als je ziet wat het thema is én de deelnemerslijst. Er is gelukkig een pauze voorzien om eventueel weg te glippen, maar ook een permanente drankbar.

Hier komt het thema (hou je vast) “Cultuur als wapen tegen de sociale desintegratie van lokale gemeenschappen door economische globalisering?”

En hier de lijst van de deelnemers. Met o.a. (er kunnen er dus nog bij) Hendrik Pinxten (voorzitter vakgroep vergelijkende cultuurwetenschappen UG, voorzitter Humanistisch Verbond, auteur van “de culturele eeuw”), Dirk Holemans (zakelijk leider Victoria Deluxe), Annelies Verbeke (auteur van o.a. “Slaap” en “Reus”), Chokri Ben Chikha (acteur en regisseur Union Suspecte), Eric Corijn (cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper, professor sociale en culturele geografie VUB, directeur COSMOPOLIS, bestuurder vzw Zinneke), Bart Caron (ex-kabinetchef Cultuur en Jeugd van ministers Van Grembergen en Anciaux; volksvertegenwoordiger Spirit), Gerard Mortier (algemeen directeur Opera van Parijs), Marc Reynebeau (journalist, auteur, historicus), e.a. (nog kandidaten?)

Praktisch
De debatten vinden plaats van zondag 16 juli tot en met maandag 24 juli 2006, telkens van 14.00 tot 18.00 uur, in het Laurentinstituut in de Onderstraat in Gent (Gent-Centrum - Feestenzone - tussen Belfortstaat en Lange Munt). Inkom is gratis en er is een permanente drankbar.

Genderverhouding 1 v/8 m

Nablog 18.07.2006 12u31 : Annelies Verbeke en Gerard Mortier komen niet, Geertrui Daem (auteur) wel. Hoera, de genderverhoding is nu 1 vrouw / 7 (Goe)mannen.

donderdag 6 juli 2006

Hagenpreek

Het door Goe Man geplande politiek lijsttrekkersdebat tijdens de Gentse feesten mag van schepen Rudy Coddens niet doorgaan in het Laurentinstituut, een stedelijke onderwijsinstelling. Goeman en kompanen begrijpen dat niet en protesteren.

Maar onze Gentse onderwijsschepen heeft gelijk. Van een visfestijn tot maatschappijkritische debatten zoals die van Goeman kunnen wel, politieke activiteiten kunnen niet in schoolgebouwen. Hoe dun ook, maar daar is ergens een lijn tussen te trekken. En dat heeft niet Rudy Coddens, maar de Vlaamse decreetgever zo bepaald, voor iedereen in heel Vlaanderen. Men wilde komaf maken met elke zweem van partijdigheid en alle scholen van alle netten, én hun leerlingen én hun ouders én hun leerkrachten definitief vrijwaren van de partijpolitiek op de school, tijdens maar ook na de uren. We moeten er toch geen tekeningske bij maken zeker?

Nu, wij zijn in deze materie ervaringsdeskundige geworden en het loont voor de "protestanten" misschien de moeite om deze en deze vroegere posts daar nog eens op na te lezen. Dura lex, sed lex.

Goe Man moet voor het politiek lijsttrekkersdebat op zoek naar een andere locatie. En juist zoals wij indertijd elders een onderdak hebben gevonden, zal dat ook wel lukken voor Goeman en Co.

En mocht dat niet lukken (mocht!) dan heeft Guido De Leeuw van Trefpunt hét alternatief. Vermits de straten en pleinen van iedereen zijn, moet het debat dan maar in open lucht. Nog een echte goeie ouwe hagenpreek anno 21ste eeuw. Dat is in Gent van eeuwen, van de beeldenstorm, geleden. Daar kijk ik nu echt naar uit.

maandag 3 juli 2006

428 bouwstenen voor onze stad

Onder het motto 'Met een groot hart voor Gent : 428 bouwstenen voor onze stad' gaat vanaf vandaag het gezamenlijk sp.a-spirit programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006 wereldwijd.

Honderdvierentwintig pagina's zijn het resultaat van Sprongen Vooruit, Stormende Breinen én Bewogen Gentenaars. Allemaal met een warm hart voor Gent. Het kartel sp.a-spirit en onafhankelijken presenteert 428 voorstellen en plannen voor onze stad in 2007-2012....en verder.

Het oordeel is aan de lezer en de kiezer van 8 oktober 2006. Maar het debat is uiteraard nu al open.