vrijdag 29 oktober 2010

Novecanto - 27.11.2010

November moet een favoriete maand voor koren zijn. Ze geven dan allemaal hun concert, zo lijkt het wel. Ik maak wat reclame voor koren waar ik vrienden of kennissen heb. Hier gaat nummer 1.www.novecanto.be

woensdag 20 oktober 2010

Woshkoor op Tournée Mondiale

Voor hun 30 jaar geeft het Woshkoor een Tournée Mondiale. En omdat het een beetje in de familie zit, maak ik er hier reclame voor.

www.woshkoor.be

vrijdag 15 oktober 2010

Gents wereldkoor Karibu - Nieuwe koorleden én muzikanten welkom

Het Gents wereldkoor Karibu houdt een uniek instapmoment voor nieuwe koorleden (zangers en zangeressen én muzikanten) op maandag 18 oktober 2010 om 19u30 in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent. Welkom vanaf 19u in het Karibu-koorcafé. Geïnteresseerden kunnen zich melden via mail@karibugent.be

Het Gents wereldkoor Karibu is begaan met de wereld. De leden geloven in een vredevolle samenleving in onderlinge solidariteit en verzetten zich tegen onverdraagzaamheid en onrecht. Onder leiding van de twee dirigentes Sterre De Raedt en Anna Pardo Canedo zingt Karibu liederen uit allerlei landen, in allerlei talen. Liederen over recht en onrecht, oorlog en vrede, onze aarde/onze planeet, liefde en hoop, rechtvaardigheid en solidariteit.

Wie dit engagement deelt, muzikaal gevoel heeft (zonder dat je daarom ‘van het blad’ moet kunnen lezen) …en graag samen zingt, kan bij Karibu terecht. De wekelijkse repetities gaan door in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent. We repeteren iedere maandag (behalve in schoolvakanties) van 19u30-21u45 (met een pauze tussendoor)

Ook muzikanten die willen meespelen bij onze optredens zijn van harte welkom. Er zijn 4 instrumentengroepen en hun spelers welkom: - basinstrumenten (zoals versterkte basgitaar, contrabas) - akkoordinstrumenten (zoals gitaar, accordeon) - melodie-instrumenten (zoals fluit, klarinet, viool) - slagwerkinstrumenten (zoals maracas, Argentijnse bombo-trom, djembe...). Voor meer informatie over de muzikantengroep kan je terecht op stuurgroep@karibugent.be

Karibu is een Swahili-woord voor welkom! Nieuwe koorleden (zingende én instrumentspelers) zijn dus karibu.... welkom. Afspraak nu maandag 18 oktober 2010 om 19u30 in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent.

www.karibugent.be

Water levensnoodzakelijk - Blog Action Day 15.10.2010

Blog Action Day 2010: Water from Blog Action Day on Vimeo.

donderdag 14 oktober 2010

Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede

Herdenkingsplechtigheid op zondag 17 oktober van 19u-20u op het Gentse Sint-Pietersplein aan de Steen van de Mensenrechten.Blijvend verzet tegen armoede, dichtbij en veraf. Met getuigenissen.... die getuigen en overtuigen.

www.armenaanhetwoord.be