vrijdag 31 december 2004

TsunamiFoto: Reuters / Amit Dave (Bron: Website Oxfam Solidariteit)

De slachtoffers van de Tsunami-vloedgolf in Zuid-Oost Azië steunen, kan door storting op 000-0000028-28 met vermelding "9071 - Tsunami" van Oxfam-Solidariteit. Oxfam Solidariteit concentreert zich op watervoorziening en hygiëne. Online storten kan ook met kredietkaarten.

Storten op 000-0000012-12 van SOS Aardbeving Zuid-Oost Azië van de gezamenlijke hulporganisaties (waaronder Unicef, Oxfam Solidariteit) kan ook. Online gaat ook.

Misschien ook een vloedgolf van solidariteit?

maandag 27 december 2004

Thuis in de stad
Lees hier de verslagen van het stadsgesprek in de Vooruit op 15 november 2004.

Zie ook mijn vorige bijdragen Stad op koers?...Hier is de stadsmonitor en Stadsgesprek

donderdag 23 december 2004

Rik Remmery, geen bange blanke man
Rik Remmery is de bedrijfsleider uit Ledegem die niet zwicht voor onverdraagzame, racistische chantage. Hij weigert een moslim-gelovige werkneemster Naïma A. van allochtone afkomst te ontslaan, zelfs al wordt hij, zijn familie en bedrijf bij herhaling zwaar bedreigd tot en met doodsbedreigingen. Lees ook Werkgevers Rik en Rita Remmery weigeren in een bunker te kruipen (De Gentenaar, 24.12.2004). UNIZO lanceert een steuncampagne. Je kan via deze koppeling on-line je steun betuigen, net zoals de vorige ondertekenaars.

Onverdraagzaamheid en racisme zijn dodelijk, ook voor het bedrijfsleven in Vlaanderen!

Autodelen en vermenigvuldigenCambio-autodeelparking aan het Rabot (foto Cambio)

Gent - Op 22 september 2004 ging het eerste Vlaamse Cambio-autodeelproject van start in Gent. Cambio in Gent is een initiatief van Taxistop, De Lijn en het stadsbestuur van Gent. Door de snelle groei van het aantal regelmatige gebruikers (thans 155) in Gent breidt Cambio vanaf vandaag zijn voertuigenpark vervroegd uit van zeven tot tien wagens. De stad Gent zorgde op korte termijn voor drie bijkomende parkeerplaatsen op de standplaatsen Hendrika, Visserij en Rabot. Cambio zoekt intussen naar nieuwe standplaatsen voor de volgende uitbreiding (in het centrum, in Gentbrugge?)

Na Gent en Brugge gaat autodelen in de lente van 2005 van start in Antwerpen, met drie standplaatsen voor drie auto's.

Jan Klüssendorf (voorzitter Cambio) en Geert Gisquière (projectleider Cambio) zijn erg tevreden met deze evolutie: 'Het bewijst dat goede mobiliteit ook mogelijk is zonder eigen auto. De zeven deelauto's die er nu zijn vervangen naar schatting zo'n 45 particuliere voertuigen. Dat is de échte winst van het systeem.'

Eén van die 45 particuliere voertuigen is onze enige wagen die we definitief naar de schroothoop hebben verwezen. In ruil voor onze nummerplaat kreeg ieder van ons 4-persoons-gezin een gratis jaarabonnement voor De Lijn (en dat voor maximum 3 jaar). Sinds we in Cambio zijn gestapt in september 2004 hebben we 6 maal de deelauto gebruikt. Voor de rest kunnen we ons perfect redden met de voetmachine, de fiets en het openbaar vervoer....en af en toe een vriendelijke chauffeur die ons meeneemt :-)

Lees ook 'Autodelen breidt onmiddellijk uit' (Tom Dams, De Gentenaar 23.12.2004)

woensdag 22 december 2004

Spirit vraagt Vlaams non-discriminatiecharter in horecaVlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) vroeg emancipatieminister Kathleen Van Brempt (sp.a) vandaag in het Vlaams Parlement om het zogenaamd 'Gents model' van non-discriminatiecharter in de horeca algemeen in te voeren. De minister had daar wel oren naar. En voor alle duidelijkheid. Het Gents model wil alle vormen van discriminatie tegengaan, op welke grond ook (huidskleur, nationale of etnische afstamming, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, levensbeschouwing of handicap). Zie ook een vorig blog-artikel Discriminatie rijmt niet op horeca.

Een pluim voor het Gentse stadsbestuur én de meewerkende horeca. Maar ook voor de zelforganisatie Divers & Actief die de bal mee aan het rollen bracht en met geduldig lobby-werk haar inspanningen nu beloond ziet. Gent en Vlaanderen kunnen er maar gezelliger van worden!

Spirit vraagt Vlaams non-discriminatiecharter in horeca (22.12.2004)

Allochtone jongeren worden nog al te vaak de toegang geweigerd in heel wat
horecazaken. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) maakte een
aantal gevallen persoonlijk mee en vraagt daarom een Vlaams
non-discriminatiecharter in de horeca.

De inspiratie haalde de links-liberaal in zijn thuisstad Gent. Daar stelde
het stadsbestuur, samen met alle actoren, een huishoudelijk reglement op.
Het geeft elke horeca-zaak de mogelijkheid, naast een aantal niet te
wijzigen toegangsmodaliteiten, specifieke toegangsmodaliteiten op te nemen.
Het reglement wordt geafficheerd aan de ingang van de betrokken zaak met
vermelding van de telefoonnummers van politie en van het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Roegiers stelt nu voor dit
reglement uit te breiden naar heel Vlaanderen en stelde dit deze middag in
het Vlaams Parlement voor aan minister Kathleen Van Brempt. Zij engageerde
zich ertoe het Gentse voorbeeld in Vlaanderen bij de lokale besturen te
stimuleren en bekend te maken.

Bedoeling van het Vlaams huishoudelijk reglement tegen discriminatie in
horeca-zaken is tweeledig: het geeft enerzijds het voordeel aan uitbaters en
portiers dat ze niet kunnen worden beschuldigd van een willekeurig
toegangsbeleid, anderzijds hebben mensen die gediscrimineerd worden een
instrument in handen waarbij ze mogelijke drogredenen kunnen bloot leggen.

De uitwerking van het reglement moet uiteraard gekoppeld worden aan het
uitwerken van een repressief sluitstuk: prioritaire aandacht bij de politie
voor meldingen van discriminatie in combinatie met een vervolgingsbeleid
door het Openbaar Ministerie. Allochtone jongeren doen vandaag - moedeloos -
niet meer de moeite klacht neer te leggen omdat er amper gevolg wordt aan
gegeven.

Jan Roegiers: "Ik herinner mij de tijd waar aan de deur van horeca-zaken een
bordje hing 'Accès interdit aux Nords-Africains'. Dat werd later verboden,
maar de gewoonte bleef helaas bestaan. Met dit voorstel, dat gebaseerd is op
vrijwilligheid, hoop ik een einde te maken aan deze ergerlijke uitwas van
racisme."

Jan Roegiers, Vlaams volksvertegenwoordiger spirit, 0495 532 067

Beter één Spirit in de lucht…..dan tien aan de grond. (Nieuw Vlaams spreekwoord)

dinsdag 21 december 2004

Bewaakte fietsparking aan Sint-Pietersstation. Ja of neen?De niet-beveiligde 'beveiligde fietsenstalling' van de NMBS (foto Perpetuum Mobile)

Wie zijn of haar fiets diefstalveilig wil stallen aan het Sint-Pietersstation, moet nog een heel winterseizoen geduld oefenen. De problemen begonnen in mei 2004 toen de concessiehouder van de bewaakte fietsenstallingen rond zeven grote stations, waaronder Gent Sint-Pieters, failliet ging.

Perpetuum Mobile, de Gentse Fietsersbond, vestigde herhaaldelijk de aandacht op deze problematiek en voerde begin december nog een symbolische actie. Het kreeg hierbij de volle steun van spirit Gent.

Kamerlid Annelies Storms (spirit) vroeg uitleg aan de bevoegde minister Johan Vande Lanotte (sp.a). Die belooft op 20 december 2004 aan Storms (spirit) dat er terug een bewaakte fietsparking komt…in maart 2005.

Maar op hetzelfde moment antwoordt de minister in de Commissie Infrastructuur aan kamerlid Dylan Casaer (sp.a) dat nog niets definitief is. Tja, dan moeten wij maar het beste hopen zeker !? Wordt zeker vervolgd.

Persmededeling van volksvertegenwoordiger Annelies Storms (spirit)(21.12.2004).

Pendelaars kunnen fiets opnieuw veilig achterlaten aan het Sint-Pietersstation.

Minister Vande Lanotte belooft heropening bewaakte fietsenstalling begin maart 2005.


De bewaakte fietsenstalling aan het station van Gent-Sint-Pieters zal begin maart 2005 opnieuw opengaan. Dat antwoordde minister van Overheidsbedrijven Vande Lanotte op een vraag van Gents spirit-volksvertegenwoordiger Annelies Storms.

PLS, de uitbater van de bewaakte fietsenstalling ging begin mei failliet. Hierdoor konden de reizigers hun fiets niet meer veilig in de bewaakte fietsenstallingen achterlaten. De NMBS beloofde een spoedige oplossing, maar stelde de heropening van de fietsenstallingen keer op keer uit. Minister Vande Lanotte wijt het vooruitschuiven van de openingsdatum aan een onderschatting van de te herstellen onderdelen, de besprekingen met drie partijen (waaronder de curator van PLS) en onaanvaardbare eisen van de kandidaat-uitbater.

Volgens minister Vande Lanotte zitten de onderhandelingen met de kandidaat-uitbater in een eindfase. De NMBS hoopt dat de contracten zo snel mogelijk ondertekend worden. De bewaakte fietsenstalling zal begin maart 2005 opnieuw opengaan. De nieuwe uitbater moet eerst nog herstellingswerken uitvoeren, onder andere aan de sturingssoftware. De hernieuwde bewaakte fietsenstalling zal 551 plaatsen tellen. De NMBS heeft plannen om deze nog uit te breiden. Tot slot deelde de minister mee dat de abonnementsprijzen voor de fietsers dezelfde blijven als voorheen.

Annelies Storms (spirit): “De minister heeft nu duidelijk een datum voor de heropening van de bewaakte fietsenstalling aan het Sint-Pietersstation vooropgesteld. Ondanks het lange wachten ben ik erg tevreden dat pendelaars binnenkort opnieuw met een gerust hart hun fiets aan het station kunnen achterlaten.”

Annelies Storms, Kamerlid spirit, 0478 / 23 09 53


Nablog: Dit item ook in De Gentenaar, 22.12.2004 (KVK) en op AVS-nieuws van dinsdag 21.12.2004 in de Rubriek AVS-kort (nog tot maandag 27.12.2004 te bekijken via Internet).

zaterdag 18 december 2004

Gentse Bloggers


Luk Van Braekel uit Waregem, een nijver man en van vele markten thuis, is zo’n beetje de Big Daddy en Big Brother van de bloggers in ons land. Dankzij zijn goede zorgen staat mijn weblog Franks Blog nu ook letterlijk en figuurlijk op de Internet-kaart bij de Belgische Bloggers en de Gentse Bloggers .


vrijdag 17 december 2004

Discriminatie rijmt niet op horecaEr komt een stedelijk plan en een huishoudelijk reglement (op vrijwillige basis) om discriminatie in de Gentse horeca te weren. Het College van burgemeester en schepenen keurde op 16 december het anti-discriminatieplan voor de horeca goed. Meer info op de Gentse webstek. In De Gentenaar online van 18.12.2004 noteren we een eerste reactie van de zelforganisatie Divers & Actief (D&A)

...De zelforganisatie van allochtone, vooral Marokkaanse jongeren ,,Divers en Actief'' (D&A) reageert alvast positief. D&A stelt zich wel vragen bij de impact van het nieuwe reglement. ,,Discriminatie gebeurt ’s nachts en bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen krijg je dan wellicht een antwoordapparaat''.

Het is voor de horeca ook niet verplicht om zo’n reglement te ondertekenen en uit te hangen. ,,Vandaag hebben nog maar een tiental horecazaken toegezegd, waarvan 3 culturele centra. Dat is niet veel natuurlijk'', aldus D&A.
...(De Gentenaar online van 18.12.2004). Eveneens in De Gentenaar van 18.12.2004 de reactie van de horeca. Héhé, straks wordt Gent voor iedereen een gezellige stad!

Wie is de vader van Spirit?Foto uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Er zijn geen geheimen meer. De vaderen des vaderlands Prins Bernhard en Koning Albert II hebben buitenechtelijke dochters. Die van Albert II is al een tijdje geen publiek geheim meer. De story stond te lezen in een biografie en een goede verstaander kon het horen tussen de lijnen van een koninklijke speech. De recent overleden Prins Bernhard onthult - postuum - in de Volkskrant het bestaan van zijn twee buitenechtelijke dochters.

En nu sneuvelt ook het geheim van het vaderschap van Spirit! Maar vergis je niet. Dit is niet de rubriek Politiek, maar de rubriek Jongens en Wetenschap. De kranten brachten deze week het succesverhaal van de twee robotjeeps, Spirit en Opportunity op de Rode Planeet Mars. De Morgen, nooit vies van enige onthullingsjournalistiek, verklapt wie de vader is van deze wonderboys. Projectleider Steve Squvres (die initialen!) heet de man. Hij beschouwt Spirit en Opportunity (die namen!) als zijn kinderen. "Toen ik ze voor het eerst tot leven zag komen in het laboratorium", vertelt hij, "kreeg ik tranen in mijn ogen." En De Morgen vervolgt met het nodige bloed, zweet en tranen om het hele project tijdig rond te krijgen. Om te besluiten met de afscheidsrede van de wetenschappelijke vader "Het valt me zwaar om afscheid te nemen", zegt Steve, die met dit project vijftien jaar van zijn carrière op het spel heeft gezet. "Ik zal de robots nooit meer zien met eigen ogen."

Zie, daar krijg ik nu eens de tranen van in mijn ogen

donderdag 16 december 2004

KANTeLenHuis "Oombergen" in de Koningstraat, residentie van de KANTL

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) verzet zich, o.a. met een petitie, tegen de geplande verkoop van het "Huis Oombergen"in de Koningstraat. KANTL wil de Koninklijke Academie ook in Gent houden.

Vandaag 16.12.2004 is in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement over KANTL een resolutie mét amendement goedgekeurd. KANTL komt volgende week nog ter sprake in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement en in de Gentse gemeenteraad. Lees ook De Gentenaar van 17.12.2004. Hierna de gezamenlijke persmededeling van sp.a en spirit.

KANTL MOET IN GENT BLIJVEN

Omwille van besparingen had minister van Cultuur Bert Anciaux het plan opgevat het gebouw van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde(KANTL) in Gent te verkopen. De commissie voor Cultuur in het Vlaams Parlement heeft nu unaniem een voorstel van resolutie goedgekeurd om besprekingen te starten met de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen ten einde de KANTL in Gent te kunnen houden.

Wat voor alle departementen geldt is ook zo voor het Vlaamse ministerie van Cultuur: er moet bespaard worden. Om dat te realiseren dacht minister Anciaux aan een verkoop van het gebouw “Huis Oombergen” in de Koningsstraat in Gent. Dat is het gebouw waarin de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde gevestigd is. Het gaat om een beschermd gebouw met grote cultuurhistorische waarde.

De partij Groen! had daarop een resolutie ingediend in het Vlaams Parlement om Anciaux te vragen af te zien van de verkoop. Op initiatief van commissievoorzitter Dany Vandenbossche(sp.a) en Jan Roegiers(Spirit) heeft de hele commissie Cultuur-overigens in afwezigheid van Vera Dua- zich vanmiddag over het dossier gebogen. De geamendeerde tekst is nu in de commissie unaniem goedgekeurd.

In de geamendeerde resolutie vraagt het Vlaams Parlement aan de Vlaamse regering om een overleg op te starten met de stad Gent en met de provincie Oost-Vlaanderen over de plannen tot verkoop van het gebouw waarin de KANTL gevestigd is. Met de stad Gent moet ook gepraat worden over een andere mogelijke huisvesting voor de KANTL in de stad zelf. Over de partijgrenzen heen is iedereen er dus wel van overtuigd dat de KANTL in Gent moet blijven.

Meer info: Dany Vandenbossche (sp.a 0475/61 39 63) of Jan Roegiers (spirit 0495/53 20 67)

dinsdag 7 december 2004

Zwijgakkoord
Willem De Zwijger (1533-1584), geestelijke vader van het zwijgakkoord?

Zwijgakkoord (De Standaard, 07.12.2004, lezersbrief)

Het zwijgakkoord is een zware klap in het gezicht van elke kiezer. In tijden waarin het recht op vrije meningsuiting het gespreksonderwerp bij uitstek is, willen wij niet dat onze volksvertegenwoordigers hiervan verstoken blijven en zich onder Leterme I moeten spiegelen aan de manier waarop hij de regeringsvorming leidde: als een stoïcijnse notaris.

Het Vlaams Parlement, dat al met een saai imago kampte, riskeert op deze manier niets meer dan een speeltuin te worden voor Dewinter en co. Want de partij die niet zwijgt, maar beweert te zeggen wat de man in de straat denkt, heeft alle belang bij een zwijgende meerderheid. De echo van de stem van de politici die niet hoeven zwijgen zal des te luider weerklinken in de kloof tussen politiek en burger.

Mohamed El Omari, Divers & Actief (Gent)

zaterdag 4 december 2004

Voor Maatpak & Skinhttp://homepage.mac.com/vedeze

De vrije meningsuiting heeft zo zijn rechten. Dus mochten zo’n 100 NSV’ers en wat daar rond hangt van Voorpost en Blok/’t EigenBelang-ordediensten in Gent op donderdagavond 2 december protesteren tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Tot en met de kreet ‘Islamieten, parasieten’. In zijn onnozelheid eigenlijk een lachwekkende kreet.

Een manifestatie van rechts kan in Gent gegarandeerd rekenen op een tegenmanifestatie in het meervoud van 'de ware democraten'. Hommeles dus aan de Zuid en aan het Sint-Pietersplein.

NSV staat voor de Nationalistische Studenten Vereniging, en niet voor een voetbalploeg zoals PSV in Nederland. Alhoewel de wederzijds gelanceerde voetballeuze ‘Het is stil aan de overkant’ de argeloze toeschouwer wel in de waan kon brengen dat twee rivaliserende hooligan-sides nog een na-match moesten spelen op het avonturenspeelplein van Sint-Pieters.

En nog dit. De maatpakken en mantelpakjes van het Blok/’t EigenBelang hebben hoegenaamd niets te maken met NSV, Voorpost en aanverwante skins. We zouden er nog niet aan durven denken om dat te veronderstellen.

Uw (voetbal?)reporter ter plaatse

vrijdag 3 december 2004

Spirit rondt de kaap van driehonderd 'sols'
Spirit al 300 sols op de rode planeet Mars

"De Amerikaanse Marsverkenner Spirit heeft vorige maand een nieuwe mijlpaal bereikt in de geschiedenis van de ruimtevaart. Spirit heeft al 300 keer de Zon zien op- en ondergaan in de Gusev Krater op Mars, een absoluut record voor een landingsmissie. De robotgeoloog bevindt zich nog steeds in de 'Columbia Hills', zo'n 2.700 meter verwijderd van zijn landingssite in de vlakte van de krater. Ook Spirits tweelingbroer Opportunity, die zich aan de andere kant van de planeet in Meridiani Planum bevindt, stelt het nog steeds goed. Beide rovers hebben net het winterseizoen op Mars achter de rug, maar moeten nog elke dag spaarzaam omspringen met energie omdat de Zon nog erg laag aan de horizon staat." (Metro, 03.12.2004)

Meer info bij de NASA.

donderdag 2 december 2004

Bright side of life

Een zure anonieme lezersbrief in de Humo 3350. Mohamed Lahlali van Divers&Actief uit Gent reageert en roept in een daaropvolgende Humo op tot redelijkheid, (zelf)vertrouwen en permanente dialoog.

" Theo van Gogh

Graag had ik aan de leraar (lezersbrief 'Van Gogh (2)" in Humo 3350) die
jarenlang in een concentratieschool les heeft gegeven, gevraagd samen
met de overheid te ontwaken. Ik ben het onderhands beu dat moslims
steeds in een slecht daglicht worden gesteld. Hoe gemakkelijk is het
niet een groep te veroordelen en over dezelfde kam te scheren ? Trouwens
een groep aanvallen vanwege zijn overtuiging werkt altijd
contraproductief omdat het de communicatie verbreekt. Iedereen is
verschillend en in die verschillen heb je nu eenmaal extremen. Als we
dat niet voor ogen houden, worden we binnenkort met zijn allen bange
burgers.
Een andere val is die van het gebrek aan zelfbespiegeling en zelfkritiek.
Ik vind het jammer dat een leraar die een belangrijke pedagogische functie
heeft zelf oogkleppen draagt. Hij haalt het voorbeeld aan van dansende
moslimjongeren op zijn school na de aanslagen van 11/9, maar heeft hij met
die jongeren op dat moment een dialoog aangegaan ? Het is algemeen bekend
dat mensen op het toppunt van een emotie (immense vreugde of een diepe
crisis) het beste in staat zijn om te veranderen. Een gemiste kans dus!
Misschien werkt deze meneer niet meer in een concentratieschool, maar in
een "witte school". Indien zo, dan wil ik hem graag uitnodigen voor een
gesprek. Divers&Actief, een Gentse vereniging waar ik deel van uitmaak,
probeert de diversiteit in onze maatschappij op een pragmatische,
positieve en actieve manier te promoten. Wij komen dan ook graag langs om
in de klas hierover een woordje te vertellen.

Mohamed Lahlali, Divers&Actief, Gent."