donderdag 16 december 2004

KANTeLenHuis "Oombergen" in de Koningstraat, residentie van de KANTL

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) verzet zich, o.a. met een petitie, tegen de geplande verkoop van het "Huis Oombergen"in de Koningstraat. KANTL wil de Koninklijke Academie ook in Gent houden.

Vandaag 16.12.2004 is in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement over KANTL een resolutie mét amendement goedgekeurd. KANTL komt volgende week nog ter sprake in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement en in de Gentse gemeenteraad. Lees ook De Gentenaar van 17.12.2004. Hierna de gezamenlijke persmededeling van sp.a en spirit.

KANTL MOET IN GENT BLIJVEN

Omwille van besparingen had minister van Cultuur Bert Anciaux het plan opgevat het gebouw van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde(KANTL) in Gent te verkopen. De commissie voor Cultuur in het Vlaams Parlement heeft nu unaniem een voorstel van resolutie goedgekeurd om besprekingen te starten met de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen ten einde de KANTL in Gent te kunnen houden.

Wat voor alle departementen geldt is ook zo voor het Vlaamse ministerie van Cultuur: er moet bespaard worden. Om dat te realiseren dacht minister Anciaux aan een verkoop van het gebouw “Huis Oombergen” in de Koningsstraat in Gent. Dat is het gebouw waarin de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde gevestigd is. Het gaat om een beschermd gebouw met grote cultuurhistorische waarde.

De partij Groen! had daarop een resolutie ingediend in het Vlaams Parlement om Anciaux te vragen af te zien van de verkoop. Op initiatief van commissievoorzitter Dany Vandenbossche(sp.a) en Jan Roegiers(Spirit) heeft de hele commissie Cultuur-overigens in afwezigheid van Vera Dua- zich vanmiddag over het dossier gebogen. De geamendeerde tekst is nu in de commissie unaniem goedgekeurd.

In de geamendeerde resolutie vraagt het Vlaams Parlement aan de Vlaamse regering om een overleg op te starten met de stad Gent en met de provincie Oost-Vlaanderen over de plannen tot verkoop van het gebouw waarin de KANTL gevestigd is. Met de stad Gent moet ook gepraat worden over een andere mogelijke huisvesting voor de KANTL in de stad zelf. Over de partijgrenzen heen is iedereen er dus wel van overtuigd dat de KANTL in Gent moet blijven.

Meer info: Dany Vandenbossche (sp.a 0475/61 39 63) of Jan Roegiers (spirit 0495/53 20 67)

Geen opmerkingen: