woensdag 18 augustus 2010

Buurt Twee Poorten Snakt

Op het buurtfeest van Twee Poorten startte het buurtcomité een petitiecampagne voor een jaagpad langs hun kant van de Nederschelde en voerde het ook actie voor een nettere buurt.

Feesten lijk de buurten

Het jaarlijkse buurtfeest van de buurt Twee Poorten (tussen Brusselsepoortstraat, Keizersbrug, stadsring Keizersvest, Sint-Lievenspoort, Frère-Orbanlaan, Hollainhof) ging zaterdag 14 augustus door in de Arteveldehogeschool in de Sint-Lievenspoortstraat.

De klassieke ingrediënten van een buurtfeest ontbraken niet: een rommelmarkt, buurtaperitief, kinderspelen en kinderanimatie, muziekoptredens en ’s avonds een barbecue voor een 170 m/v. De regen speelde de organisatoren parten. De rommelmarkt werd vroegtijdig opgebroken. Het muziekpodium en het restaurant verhuisden naar binnen.

Het muzikaal talent van eigen Twee Poorten-bodem werd fel gesmaakt : Chicken Supreme (vintage blues) en de groep ELI met jazz en urban funk, versterkt met zangeres Mathilde Smessaert en hiphoppers Tim 'Tyfus' en een WW (Westvlaamse 'Vreemdeling'). Met dank trouwens aan de programma's Wijk aan zet en Artiest zoekt Feestneus.

Twee Poorten snakt

Het buurtcomité Twee Poorten kijkt ook wel verder dan zijn feestneus lang is. Het startte op het buurtfeest een petitiecampagne voor een jaagpad langs hun kant van de Nederschelde en voerde ook actie voor een nettere buurt.

Onder het motto ‘Twee Poorten Snakt’ wil de buurt duidelijk maken dat ze niet alleen snakt naar groen, water en een jaagpad erlangs, maar ook naar een nettere buurt. Via straatnaambordjes ‘Zonder Stront Straat’ binden de Twee Poorters de strijd aan tegen hondendrollen en andere straatvervuiling.

De Snakkende Hond (Paul De Braeckeleer)

Veel bekijks had het kunstwerk van buurtbewoner Paul De Braeckeleer. In De Snakkende Hond, , een eigenzinnig soort Trojaans Paard, was een ludiek schietkraam ingericht waar je ‘hondendrollen’ (en niet honden!) kon schieten. Hoofdprijs én troostprijs was zo’n origineel straatnaambord.

Start petitiecampagne voor jaagpad langs Nederschelde

Het buurtcomité startte op het buurtfeest ook een petitiecampagne voor een jaagpad langs hun kant van de Nederschelde.

De buurt Twee Poorten verstikt door verkeersoverlast. Er is de verkeersader Brusselsepoortstraat en Lange Violettestraat, de uitvalsweg/sluipweg Sint-Lievenspoortstraat, de stadsring en de autostradeviaduct. De buurt is heel dicht bebouwd en er zijn weinig tuinen en koertjes. Er worden nog appartementen bijgebouwd.

De draagkracht van de buurt raakt overschreden. Nochtans wonen er veel kinderen in de buurt en zijn er drie kinderdagverblijven, diverse scholen en een turnclub. Het groen en het water in de nabijheid (Zuidpark, Keizerpark en de oevers van de Nederschelde) zijn moeilijk bereikbaar, zeker voor kinderen.

De bewoners van de buurt Twee Poorten dromen van de mogelijkheid van – om maar iets te noemen – een gezellige picknick aan het water of een veilige fiets- of wandeltocht naar school, het zwembad, het stadscentrum of het Keizerpark.

Daarom wil het buurtcomité Twee Poorten een toegankelijk en veilig jaagpad voor fietsers en voetgangers langs hun kant van de Nederschelde (d.w. z. achterkant Nieuwenbosch, Begijnhof, Hollainhof, Arteveldehogeschool). De petitie wordt aan het stadsbestuur overhandigd op 24 oktober, de Dag van de Trage Weg.

Meer info op www.tweepoorten.be

Dit artikel verscheen ook op Gentblogt op 17.08.2010

dinsdag 17 augustus 2010

Ethisch Vegetarisch Alternatief vzw

Een beetje sneu. In De Standaard Solidariteitsprijs 2010 nemen de goede doelen én hun adverteerders het tegen elkaar op. Het publiek mag dit jaar meestemmen. Kiezen is moeilijk, maar Ethisch Vegetarisch Alternatief vzw (EVA) krijgt dit jaar mijn stem.

www.vegetarisme.be

maandag 16 augustus 2010

A dog of Flanders. Een nooit geziene kijk op Vlaanderen

Een tip voor een museumbezoek.....voor het te laat is. Wij gingen u voor, en vonden dat het goed was. Nog tot 29 augustus 2010 in de Koningin Fabiolazaal, Jezusstraat 28 in zusterstad 2000 Antwerpen (centrum).

A Dog of Flanders. Een nooit geziene kijk op Vlaanderen
Een tentoonstelling van Didier Volckaert en An van. Dienderen

In 1872 werd het bekendste boek over Vlaanderen gepubliceerd: ‘A Dog of Flanders’ van de Britse schrijfster Ouida, een pseudoniem van Maria Louise Ramé. Ondanks zijn status als bestseller (meer dan 100.000.000 gedrukte exemplaren), Hollywoodklassieker (vijf verfilmingen tussen 1914 en 1999) en iconografisch fenomeen op de Aziatische televisie (tot 33 miljoen kijkers per avond) is het verhaal in Vlaanderen nauwelijks bekend.

Het boek vertelt het fictieve verhaal van de vijftienjarige jongen Nello en zijn hond Patrasche, die leven in een dorp ten zuiden van Antwerpen. De arme Nello probeert de eindjes aan elkaar te knopen door met een kar, getrokken door Patrasche, melk naar de stad te voeren. Het is zijn grote droom om kunstenaar te worden, maar de stedelingen herkennen zijn talent niet en uiteindelijk sterft hij van ontbering tijdens de kerstnacht, samen met zijn hond, in de O.L.V.-kathedraal van Antwerpen, voor het schilderij 'De Kruisafneming' van Rubens.

In Japan werd het boek talloze malen herdrukt en vooral de anime-reeks uit 1975, gebaseerd op het verhaal, bepaalde voor een groot deel de Japanse beeldvorming over Antwerpen en Vlaanderen. De Amerikanen recupereerden het verhaal dan weer als een kerstverhaal, uiteraard met een aangepast happy end.

De tentoonstelling toont zowel de negentiende-eeuwse context waarbinnen het verhaal is ontstaan als de Japanse en de Amerikaanse interpretaties van het verhaal. Het leven van Ouida krijgt een toelichting en het negentiende-eeuwse Antwerpen wordt tot leven gewekt aan de hand van documenten, foto's en schilderijen. Daarnaast wordt een compilatie van de vijf Hollywoodverfilmingen getoond en schetst men een beeld van het hedendaagse Japan, waarbinnen Nello en Patrasche een nieuw leven zijn gaan leiden.

De tentoonstelling loop van 30 april tot en met 29 augustus 2010. Open van 10 tot 17 uur, elke dag behalve maandag. Toegang: twee euro (met de gebruikelijke kortingen).

Het boek ‘A Dog of Flanders. Een nooit geziene kijk op Vlaanderen’ (uitgeverij Lannoo) is de eerste grondige studie over dit fenomeen. Het bevat bijdragen van Herman Van Goethem, Marysa Demoor, Ilse De Gruyter, Inoue Hideaki, Akira Takahashi, Anne Marie Van Broeck, Patrick Vanleene en Bert Willemen. Tom Naegels schreef de eerste tekstgetrouwe vertaling van het oorspronkelijke verhaal. Het boek is te koop op de tentoonstelling.

We bekeken al de documentaire ‘Patrasche – a dog of Flanders – made in Japan’, een realisatie van Didier Volckaert en An van. Dienderen. De dvd is ook verkrijgbaar op de tentoonstelling....of uitleenbaar in de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek van Brussel.

Meer informatie vind je op de website van A Dog of Flanders www.dogofflanders.be

zondag 15 augustus 2010

zaterdag 14 augustus 2010

De Snakkende Hond

Een Trojaans Paard in mijn straat? Of een Snakkende Hond? Snakkend naar wat meer ruimte, groen en water .... en straten zonder hondendrollen en zwerfvuil? De buurt Twee Poorten snakt daar ook naar.

De Snakkende Hond (Paul De Braeckeleer)

De Snakkende Hond staat meer dan levensgroot in de Sint-Lievenspoortstraat aan nr. 143. Het is de mascotte van het buurtfeest van Twee Poorten dat daar nu zaterdag 14 augustus 2010 doorgaat vanaf 8u-23u. Allen daarheen!

Het volledige programma van het buurtfeest op http://www.tweepoorten.be/2010/08/08/tweepoorten-feest-2010/

8u-17u: doorlopend rommelmarkt
11 u: receptie met live muziek ! (gratis)
13u-16u45 kinderanimatie met workshops ea. (gratis)
17u30-20u30: barbecue met live muziek
19u Optreden CHICKEN SUPREME (vintage blues - check out http://chickensupreme.freehostia.com/) (gratis)
21u Optreden ELI (jong funk talent !! ) (gratis)

De buurt Twee Poorten ligt tussen Brusselsepoortstraat - Keizersbrug - Keizersvest- Sint-Lievenspoort - Frère-Orbanlaan - Hollainhof.

www.tweepoorten.be

vrijdag 13 augustus 2010

Hiroshima-Nagasaki-herdenking - Gent - 09.08.2010

Exact 65 jaar na de atoombom op Nagasaki werden ook in Gent, met een ingetogen plechtigheid aan de Korenlei, de slachtoffers van de atoomaanvallen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki (respectievelijk op 6 en 9 augustus 1945) herdacht.

Vanop de Bengaalse gondel van Ip Man van vzw Viadagio zorgde het klezmer ensemble Maggid voor een bijzonder stemmige muzikale omkadering van de herdenking.

Gastspreker was Patrik Vankrunkelsven, arts en vredesactivist. Vankrunkelsven is ere-senator en actief voor de internationale netwerken Burgemeesters voor Vrede - Mayors for Peace en Parlementairen voor Nucleaire Ontwapening.

Dag van wit licht en zwarte regen

De dag van de atoombom staat in Hiroshima en Nagasaki geboekstaafd als de dag dat het witte licht de hemel deed verdorren, even donker als de zwarte regen die erop volgde. Als jonge knaap was Vankrunkelsven gefascineerd door atoomfysica. De enorme energie uit zo weinig materie sprak tot zijn verbeelding.

Pas later als arts stond hij stil bij de catastrofe van Hiroshima en Nagasaki. Dit alles deed hem als arts besluiten dat alleen preventie hier kan helpen: verhinder een nieuwe kernoorlog en verwijder alle kernwapens.

Als burgemeester sloot hij zich snel aan bij Burgemeesters voor Vrede - Mayors for Peace, de internationale beweging van burgemeester Tadatoshi Akiba van Hiroshima . Eén van hun slagzinnen is ’Cities are no targets’ (steden zijn geen doelwitten). Lokale bewindvoerders beseffen maar al te goed dat ook zij machteloos zijn als één van hun steden of gemeenten doelwit zou zijn van een atoombom.

Een boodschap van hoop

Patrik Vankrunkelsven bracht uitdrukkelijk een boodschap van hoop. En dat was nieuw(s) voor de jaarlijkse herdenking. Vankrunkelsven citeerde Ban Ki-Moon, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, die het begrip “Global Zero” lanceerde op de herdenkingen in Hiroshima en Nagasaki.

Global Zero betekent voor Ban Ki-Moon een wereld zonder massavernietigingswapens (chemische, biologische wapens, atoomwapens). Ban Ki-Moon heeft van nucleaire ontwapening en non-proliferatie (niet-verspreiding) een topprioriteit gemaakt en hiervoor een vijfpuntenprogramma uitgewerkt.

Patrik Vankrunkelsven bracht ook hulde aan de jarenlange volgehouden inzet van de vredesactivisten. De wereldleiders nemen nu het discours van de actievoerders over. Dat is op zich al een overwinning. Maar dit is geen eindpunt. Nu de herinnering aan Hiroshima stilaan uit het collectieve geheugen verdwijnt, zijn acties zoals de Hiroshima-Nagasaki-herdenking in Gent uitermate belangrijk. Want de strijd is natuurlijk niet gestreden. De volgende generaties moeten weten dat niet diegenen die over kernwapens beschikken, maar diegenen die kernwapens afwijzen, status en prestige verdienen.

Tot slot riep Vankrunkelsven op het vredesvuur te laten branden tot alle kernwapens tot het verleden behoren, liefst nog in de loop van het leven van de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki. "Laten we samen het laatste vuur van Hiroshima doven en vervangen door het licht van de hoop. Laten we onze droom van een kernwapenvrije wereld verwezenlijken, opdat onze kinderen in vrijheid, in veiligheid en in vrede zouden kunnen leven."

Vredeswerken aan de toekomst

Vredesactivist Andy Vermaut vroeg VS-president Obama om bij de ontwapeningsconferentie in september 2010 de wereld te tonen dat hij de Nobelprijs voor de Vrede écht verdient. Hij 'evoceerde' vervolgens een getuigenis van dokter Hachiya Michihiko, directeur van een ziekenhuis in Hiroshima, een overlevende (= hibakusha) van de atoomaanval op die stad.

Pieter Teirlinck van vzw Vrede benadrukte dat het forum Vredesoverleg Gent niet alleen de slachtoffers herdenkt, maar onder meer ook ijvert voor een kernwapenvrije wereld. Daarvoor is steun van de bevolking nodig en politieke druk.

Van 22 tot 24 september, ironisch genoeg een dag na de Internationale Dag voor de Vrede op 21 september, vindt in onze stad een informele defensietop plaats, in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. Alle Europese ministers van defensie zullen op dat moment in Gent aanwezig zijn. Vredesoverleg Gent vraagt het stadsbestuur om van de gelegenheid gebruik te maken om de vredeswens van de Gentenaars uit te drukken. Er waren voldoende lokale politici van SP.A, Open VLD, Groen! en N-VA aanwezig om die boodschap te laten doordringen tot het stadhuis.

Vredesoverleg Gent is het niet eens met de richting van de Europese defensiepolitiek. De top in onze stad mag geen voorbereiding op oorlog zijn. De EU mag geen economisch blok zijn met een militaire arm. Europa moet een vredesproject zijn dat in eerste instantie werk maakt van een sociale en milieupolitiek, dat zorgt voor duurzame jobs, garant staat voor publieke dienstverlening, de sociale zekerheid beschermt, een eerlijk en evenwichtig handelsbeleid voert en investeert in duurzame ontwikkeling. Vredesoverleg Gent wil dat de oorlog in Afghanistan stopt, wil geen militarisering van Europa, en eist de verwijdering van alle kernwapens van het Europese grondgebied, uiteraard ook die op Belgische bodem.

Gent hangt (de vredesvlag)!

Pieter Teirlinck riep namens Vredesoverleg Gent de Gentenaars op om naar aanleiding van de EU-defensietop te tonen dat Gent een vredesstad is. Dat kan door vanaf 21 september, de Internationale Dag voor de Vrede, de vredesvlag uit te hangen (Gent hangt!) en deel te nemen aan de vredesmanifestatie op 23 september. Hij vroeg het stadsbestuur om ook deel te nemen aan de manifestatie en vredesvlaggen te hangen aan de officiële stadsgebouwen. Prompt overhandigde hij de eerste regenboog-Peace-vlag aan waarnemend burgemeester Christophe Peeters.

Gent vredesstad


Waarnemend burgemeester Christophe Peeters trok de Hiroshima-Nagasaki-herdenking open naar de brede vredesproblematiek. Het wordt hoog tijd dat we het tijdperk van de massavernietigingswapens achter ons kunnen laten om onze energie steken in de wereldwijde problemen van klimaatopwarming, rechtvaardigheid, honger en armoede.

Tot slot van de plechtigheid lieten het honderdtal aanwezigen 65 lampions (1 voor elk jaar na Hiroshima en Nagasaki) te water op de Leie om hiermee - naar Oosters gebruik - de slachtoffers van de atoombommen en met hen alle oorlogsslachtoffers te gedenken.

Met dank aan Roland Vandenbulcke & Martine Audenaerde van Fotoroma en Ria Cabus voor het gebruik van de foto's.

Herdenking Hiroshima-Nagasaki 09/08/2010 (You Tube - m10vdk - 09.08.2010)

Foto’s Fotoroma

Gent herdenkt Hiroshima en Nagasaki (AVS -10.08.2010)

Gent profileert zich als vredesstad (VRT - 10.08.2010)

Burgemeesters voor Vrede - Mayors for Peace

Internationale Dag van de Vrede

Dit artikel verscheen ook op Gentblogt 13.08.2010 met uitsluitend foto's van Ria Cabus.

donderdag 12 augustus 2010

Zonder Stront Straat

We hadden in Gent al een Zonder-Naam Straat, een Zonder Haat Straat (vele straten!), hier en daar nog een Music for Life Straat en een Zonder Stof Straat.

En nu dus de Zonder Stront Straat. De buurt Twee Poorten zegt het onverbloemd. Twee Poorten wil hondenstront en zwerfvuil de buurt uit. Mijn buurt, schoon buurt! Voilà!

Dit pareltje van communicatie (maar het is dan ook voor de zwijntjes) is zaterdag 14 augustus 2010 verkrijgbaar op het buurtfeest van Twee Poorten in de Arteveldehogeschool, Sint-Lievenspoortstraat 143 , 9000 Gent vanaf 8u tot 23u.

Er is op het buurtfeest nog heel wat anders te beleven. Het volledige programma op http://www.tweepoorten.be/2010/08/08/tweepoorten-feest-2010/

De buurt Twee Poorten ligt tussen Brusselsepoortstraat - Keizersbrug - Keizersvest- Sint-Lievenspoort - Frère-Orbanlaan - Hollainhof.

www.tweepoorten.be

zaterdag 7 augustus 2010

Gent herdenkt 65 jaar Hiroshima en Nagasaki - 09.08.2010

Naar jaarlijkse gewoonte herdenken we in Gent de nucleaire bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Deze twee Japanse steden werden op het einde van de tweede wereldoorlog (op respectievelijk 6 en 9 augustus 1945) door middel van atoombommen totaal vernietigd, met honderdduizenden doden als direct gevolg. De herdenking gaat dit jaar door op maandag 9 augustus op de Korenlei (Gent) van 21u tot 22u30.

Dit jaar is het exact 65 jaar geleden. Daarom worden, op initiatief van het forum Vredesoverleg Gent, op maandag 9 augustus symbolisch en naar Oosterse gewoonte 65 lampionnen te water gelaten aan de Korenlei in het historische centrum van Gent, ter herdenking van alle slachtoffers van deze verschrikkelijke atoomwapens.

Het forum Vredesoverleg Gent wil niet alleen de slachtoffers herdenken. Vredesoverleg Gent wil ook dat deze massavernietigingswapens nooit meer gebruikt worden. Dat kan enkel in een kernwapenvrije wereld. Daarvoor is politieke druk nodig. Dit jaar is een cruciaal jaar voor de kernontwapening met een herzieningsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag (NPT) in New York in mei 2010.

Maar ook in België kunnen we ons steentje bijdragen, aldus Vredesoverleg Gent. De stad Gent is namelijk lid van het internationale netwerk ‘Burgemeesters voor Vrede’ (Mayors for Peace). Van 22 tot 24 september 2010 vindt in onze stad een informele EU-defensietop plaats, in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. Alle Europese ministers van defensie zullen op dat moment in Gent aanwezig zijn. Vredesoverleg Gent vraagt onze burgemeester om van de gelegenheid gebruik te maken om de vredeswens van de Gentenaars uit te drukken. Vredesoverleg Gent zal dan ook een brief opstellen met de bedenkingen van de bevolking.

Vredesoverleg Gent eist o.m. een verwijdering van alle kernwapens van het Europese grondgebied. Alleen al op Belgische bodem, op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel, liggen kernwapens met een vernietigingskracht die 40 keer groter is dan de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki samen.

Om aan de hoge gasten te tonen dat onze stad een vredesstad is, vraagt Vredesoverleg Gent alle Gentenaars om tijdens de week van de EU-defensietop een vredesvlag uit het raam te hangen en mee op te stappen in de vredesmanifestatie op 23 september 2010. Ook onze burgemeester wordt gevraagd om de vredesvlag te hijsen aan het Gentse stadhuis. Die vlag wordt hem tijdens de Hiroshima/Nagasaki-herdenking op 9 augustus overhandigd .

Op de herdenking zal Dr. Patrik Vankrunkelsven (voormalig senator en actief bij de internationale netwerken Burgemeesters voor Vrede en het Parlementair Netwerk voor Nucleaire Ontwapening) spreken over het gevaar van kernwapens. Er volgt een (voorgelezen) getuigenis van iemand die de atoomaanval overleefde (= hibakusha). Het Klezmer ensemble ‘Maggid’ zal sferische muziek brengen, drijvend op de Bengaalse houten boten van vzw Viadagio.

Timing:
21u00 stemmige muziek op het water
21u30 verwelkoming politici + toespraak & (voorgelezen) getuigenis hibakusha
22u00 tewaterlating lampionnen + muziek

De herdenking is een initiatief van Vredesoverleg Gent, met dank aan Maggid en vzw Viadagio

Vredesoverleg Gent is een forum waarin verschillende (Gentse) organisaties elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. Ze willen de bevolking sensibiliseren rond vrede en een signaalfunctie uitoefenen naar het stadsbestuur. Soms zetten de deelnemende organisaties gemeenschappelijke activiteiten op zoals deze jaarlijkse Hiroshima/Nagasaki-herdenking. Soms werken ze samen om elkaars acties te versterken.

Vredesoverleg Gent gelooft dat een duurzame vrede enkel te bereiken is door het bestrijden van honger, armoede, sociale ongelijkheid, militarisering, mensenrechtenschendingen, milieuvervuiling en alles wat het vreedzaam samenleven in het gedrang kan brengen.

Vredesoverleg Gent bestaat uit Links Ecologisch Forum, Vrede vzw, Gents wereldkoor Karibu, Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw, Friends of the Earth en ACW Gent-Eeklo

Contact: Pieter Teirlinck VREDE vzw Gent 09/233.46.88 Pieter@vrede.be

Foto : Thomas Verfaille

Burgemeesters voor Vrede - Mayors for Peace www.mayorsforpeace.org/
Links Ecologisch Forum www.lef-online.be
Vrede vzw www.vrede.be
Gents wereldkoor Karibu www.karibugent.be
Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw
Friends of the Earth www.motherearth.org
ACW Gent-Eeklo

Maggid
vzw Viadagio

Dit artikel verscheen ook op GentBlogt 06.08.2010.

vrijdag 6 augustus 2010

Hiroshima Peace Declaration 2010 - 06.08.2010

Bij de jaarlijkse herdenking van de eerste atoombom op Hiroshima bracht burgemeester Tadatoshi Akiba ook dit jaar zijn Hiroshima vredesverklaring, de Hiroshima Peace Declaration. Lees hieronder zijn toespraak (in het Engels).
Tadatoshi Akiba drukte de hoop uit dat de overlevenden (hibakusha) nog tijdens hun leven een volledig atoomwapenvrije wereld zouden meemaken. Het internationale netwerk Burgemeesters voor Vrede - Mayors for Peace wil tegen 2020 alle atoomwapens de wereld uit.

Opmerkelijk dit jaar....en een teken van hoop? Naast vertegenwoordigers van meer dan 70 staten, internationale organisaties, NGO's en burgerbewegingen tekenden ook - en dit voor het eerst - de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon, de Amerikaanse ambassadeur en officiële afvaardigingen van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk present.

Hiroshima Peace Declaration 2010 - 06.08.2010

In the company of hibakusha who, on this day 65 years ago, were hurled, without understanding why, into a “hell” beyond their most terrifying nightmares and yet somehow managed to survive; together with the many souls that fell victim to unwarranted death, we greet this August sixth with re-energized determination that, “No one else should ever have to suffer such horror.”

Through the unwavering will of the hibakusha and other residents, with help from around Japan and the world, Hiroshima is now recognized as a beautiful city. Today, we aspire to be a “model city for the world” and even to host the Olympic Games. Transcending the tortures of hell, trusting in the peace-loving peoples of the world, the hibakusha offer a message that is the cornerstone of Japan’s Peace Constitution and a beacon to the world.

The results of the NPT Review Conference held this past May testify to that beacon’s guiding influence. The Final Document expresses the unanimous intent of the parties to seek the abolition of nuclear weapons; notes the valuable contribution of civil society; notes that a majority favors the establishment of timelines for the nuclear weapons abolition process, and highlights the need for a nuclear weapons convention or new legal framework. In doing so, it confirms that our future depends on taking the steps articulated by Hiroshima, Nagasaki, the more than 4,000 city members of Mayors for Peace, and the two-thirds of all Japanese municipalities that formally supported the Hiroshima-Nagasaki Protocol.

That our cry of conscience, the voice of civil society yearning for a future free from nuclear weapons, was heard at the UN is due in large measure to the leadership of His Excellency Ban Ki-moon, who today has become the first UN Secretary-General to attend our Peace Memorial Ceremony. President Obama, the United States government, and the 1,200-member U.S. Conference of Mayors also wielded their powerful influence.

This ceremony is honored today by the presence of government officials representing more than 70 countries as well as the representatives of many international organizations, NGOs, and citizens’ groups. These guests have come to join the hibakusha, their families, and the people of Hiroshima in sharing grief and prayers for a peaceful world. Nuclear-weapon states Russia, China and others have attended previously, but today, for the first time ever, we have with us the U.S. ambassador and officials from the UK and France.

Clearly, the urgency of nuclear weapons abolition is permeating our global conscience; the voice of the vast majority is becoming the preeminent force for change in the international community.

To seize this unprecedented opportunity and actually achieve a world without nuclear weapons, we need above all to communicate to every corner of our planet the intense yearning of the hibakusha, thereby narrowing the gap between their passion and the rest of the world. Unfortunately, many are unaware of the urgency; their eyes still closed to the fact that only through luck, not wisdom, have we avoided human extinction.

Now the time is ripe for the Japanese government to take decisive action. It should begin to “take the lead in the pursuit of the elimination of nuclear weapons” by legislating into law the three non-nuclear principles, abandoning the U.S. nuclear umbrella, legally recognizing the expanded “black rain areas,” and implementing compassionate, caring assistance measures for all the aging hibakusha anywhere in the world.

In addition, the Prime Minister’s wholehearted commitment and action to make the dreams of the hibakusha come true would lead us all by 2020 to a new world of “zero nuclear weapons,” an achievement that would rival in human history the “discovery of zero” itself. He could, for example, confront the leaders of the nuclear-weapon states with the urgent need for abolition, lead them to the table to sign a nuclear weapons convention, and call on all countries for sharp reductions in nuclear and other military expenditures. His options are infinite.

We citizens and cities will act as well. In accordance with the Hiroshima Appeal adopted during last week’s Hiroshima Conference for the Total Abolition of Nuclear Weapons by 2020, we will work closely with like-minded nations, NGOs, and the UN itself to generate an ever-larger tidal wave of demand for a world free of nuclear weapons by 2020.

Finally, on this, the 65th anniversary of the atomic bombing, as we offer to the souls of the A-bomb victims our heartfelt condolences, we hereby declare that we cannot force the most patiently enduring people in the world, the hibakusha, to be patient any longer. Now is the time to devote ourselves unreservedly to the most crucial duty facing the human family, to give the hibakusha, within their lifetimes, the nuclear-weapon-free world that will make them blissfully exclaim, “I’m so happy I lived to see this day.”

Tadatoshi Akiba
Mayor
The City of Hiroshima


Hiroshima Peace Memorial Museum
Burgemeesters voor Vrede - Mayors for Peace