woensdag 25 oktober 2006

KAA Gent kopt voorzet van spirit binnen

Staatssecretaris Els Van Weert (spirit) maakte vandaag bekend dat het project ‘Voorzet’, een samenwerking tussen KAA Gent en OCMW Gent, gefinancierd wordt door het Open Stadionfonds van de Koning Boudewijnstichting.

Twaalf sociale projecten van negen voetbalclubs uit eerste en tweede klasse ontvangen samen voor € 327 201 steun uit dat Fonds.

Hiermee wordt een eerste aanzet gegeven tot de realisatie van Open Stadion Gent, het voorstel waarmee spirit Gent een jaar geleden KAA Gent opriep een grotere maatschappelijke rol te spelen in onze stad. De club reageerde positief en zette met de ontwikkeling van ‘Voorzet’ een eerste stap in de goede richting. In “Voorzet” worden jongeren vanuit hun eigen leefwereld op weg gezet naar werk.

Spirit is tevreden dat KAA Gent een echte Open Stadionclub wil worden, die zijn wervend karakter ook maatschappelijk wil inzetten voor Gent en de Gentenaars. Dit engagement moet leiden tot een structurele aanpak met meer en grotere projecten rond diverse thema'’s.

Om de club bij dit proces te helpen bepleitte spirit met succes de aanstelling van een stedelijke Open Stadioncoördinator. Dit punt werd opgenomen in het bestuursakkoord van de Stad Gent (2007-2012) dat eerder deze maand door sp.a, VLD en spirit werd goedgekeurd (p. 14, 10.3).

Spirit zal er in het college en in de gemeenteraad over waken dat Open Stadion Gent in de komende bestuursperiode gerealiseerd wordt.

donderdag 19 oktober 2006

Jeugd in beweging

Een beetje reclame voor de jeugdbewegingen. Dat verdienen ze wel. Met zo'n 40.000 jonge leiders en leidsters voorzien ze in een boeiend aanbod voor 250.000 kinderen en jongeren. Op deze "Dag van de jeugdbeweging" (20.10.2006) presenteren ze in een open brief aan ouders, buurtbewoners, overheden en geïnteresseerden hun netwerkdroom.

Ze vragen het vertrouwen van de ouders, begrip van de buurt en steun van de overheid. Maar zonder de inzet van jeugdleiders en - leidsters en de vrijwilligers achter de schermen zou het allemaal niet mogelijk zijn. De jeugdbeweging bruist in Vlaanderen en daar mogen de 'Verenigde Jeugdbewegingen' (Chiro, FOS, JeugdRodeKruis, JNM, KAJ, KSJ-KSA-VKSJ, KLJ, scouts en gidsen) best trots op zijn!

Tijdens de verkiezingscampagne hebben we met spirit Gent ook de kaart van de jeugd getrokken. Zeven van de acht spirit-kandidaten komen uit de jeugdbeweging. Met een ludieke sleep-in - heerlijk nazomer-weer! - op jeugdterreinen in 't groen in Oostakker hebben de kampeerders de voorstellen van spirit onder de aandacht gebracht.

We zijn dan ook zeer blij dat onze voorstellen voor een betere ondersteuning van de Gentse jeugd allemaal in het bestuursakkoord voor het nieuwe stadsbestuur terug te vinden zijn.

Een kort (en helemaal niet volledig) overzicht:
- aanleg van twee speelbossen (p. 11, punt 7.1);
- inrichting van ravotplekken voor kinderen (p. 11, punt 7.4);
- samenwerking tussen cultuur en onderwijs en tussen cultuur en het jeugdwerk (p. 12, punt 9.3);
- schoolpoorten openstellen voor jeugdwerkers (p. 15, punt 11);
- ondersteuning vrijwillige inzet van jeugdbewegingsleiders (p. 16, punt 12);
- voldoende speelruimte in de stad (p. 16, punt 12.1);
- ondersteuning van het jeugdwerk (p.17, punt 12.2);
- fusie van de uitleendienst ((p.17, punt 12.3);
- kampvervoer (p.17, punt 12.4);
- uniek aanspreekpunt voor jeugdverenigingen (p.17, punt 12.5);
- onderzoek naar oprichting van een jeugdverblijfcentrum (p.17, punt 12.6);
- betaalbare vakantiekampen (p.17, punt 12.7).

Het volledige bestuursakkoord is hier te vinden. Opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom via de webstek van spirit Gent.

En nog een goeie feestdag, jeugdbewegers!

dinsdag 17 oktober 2006

Algemene Mobilisatie

Stadsgedicht van de Gentse stadsdichter Erwin Mortier, vandaag 17.10.2006 gelanceerd ter gelegenheid van de internationale "Dag van Verzet tegen Extreme Armoede" , aan de trappen van het Gentse Sint-Pietersplein en op Uitgelezen in de Vooruit. Verschijnt in affichevorm en zal ergens in Gent een plaats krijgen. De Gentse stadsdichter stelde het al ter beschikking van 0110, als één der 'Berichten aan de Bevolking' die naar aanleiding van de actie om en rond 1 oktober in de media worden verspreid.

Algemene Mobilisatie

Geef ten laatste maandag al uw namen af
bij de ambtenaar der ongeboorten.

Vergeet uw koosnaam niet, noch de naam
waarmee men u bespotte.

Meld de namen van uw zonen. De namen
op uw vaders graf. De namen die uw moeder

gaf aan dingen die niet werkten.

Tel de namen van de dagen, de namen
die in lagen de vergane mantels maken

van de doden slapend in uw vel.

Vergeet de namen niet voor morgen,
schrijf ze over en verbrand ze. Tel de namen

die nog resten op uw vingers,
tel uw vingers af.

De naam van God, de naam die het lot
u verschafte. De naam van de hel

en van de hemel. De naam van uw armen.
Neus lippen buikvlies pancreas.

Sta al uw namen af.
Wacht dan, uitgeteld.

U krijgt van ons wat wisselgeld
en passend schoeisel.

Erwin Mortier

zondag 15 oktober 2006

Spirit keurt Gentse bestuursakkoord goed

De algemene ledenvergadering van spirit Gent keurde zaterdag jongstleden het Gentse bestuursakkoord 2007-2012 goed. De Vlaamse links-liberalen stappen in een nieuwe coalitie met hun kartelpartner sp.a en met VLD-Vivant.

Uittredend spirit-schepen Lieven Decaluwe wordt schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten. De twee nieuwkomers in de gemeenteraad Annelies Storms (tevens nationaal ondervoorzitter spirit) en Ilknur Cengiz vormen vanaf januari 2007 samen met schepen Lieven Decaluwe, de driekoppige spiritfractie in de nieuwe gemeenteraad.

Het bestuursakkoord kan u hier raadplegen Bestuursakkoord 2007-2012 . Stuur je mening over het bestuursakkoord gerust naar gent@spirit.be

woensdag 11 oktober 2006

Spirit van 1 naar 3 gemeenteraadsleden in Gent


Spirit haalt in Gent drie gemeenteraadsleden (+2). VLD-Vivant, sp.a en spirit die in kartel sp.a-spirit opkwamen, versterken hun meerderheid tot 28/51 zetels.

De spirit-ers Lieven Decaluwe (1833 voorkeurstemmen), Annelies Storms (1328 voorkeurstemmen) en Ilknur Cengiz (1342 voorkeurstemmen) zullen in de nieuwe gemeenteraad de Vlaamse links-liberalen vertegenwoordigen.

Ook Mieke Bouve (1049 voorkeurstemmen) rondt de kaap van de duizend stemmen. Op die manier halen vier van de zeven spiritkandidaten op de gemeenteraadslijst sp.a-spirit meer dan 1000 stemmen. Jan Roegiers (917 voorkeurstemmen), Jan Vanhee (618 voorkeurstemmen) en Koen De Vos (568 voorkeurstemmen) vervolledigen het spiritresultaat.

Op de provincieraadslijst van sp.a-spirit bevestigt Maaike Sturtewagen (1736 voorkeurstemmen) de sterke spiritscore in Gent.

De sp.a-VLD-spirit coalitie behaalt 28 op 51 zetels. De paarse meerderheid komt in Gent versterkt uit de stembusslag. Sp.a en VLD blijven status quo. Spirit wint twee zetels. Dit resultaat maakt dat spirit in Gent nodig is voor de vorming van een paarse meerderheid.

zaterdag 7 oktober 2006

Ilknur Cengiz on the road

Iklnur Cengiz (foto Diederik De Mezel - cc Creative Commons), spirit-kandidate nr. 36 op de Gentse sp.a-spirit voert campagne tot de laatste snik. Hier zaterdagnamiddag 07.10 op de Korenmarkt op de manifestatie 'Gentenaars voor een verdraagzame, open en gastvrije stad'. Maar ook op zondagnamiddag 08.10, zelfs na het sluiten van de stemverrichtingen, is ze present.

Filmmaakster en docente Ilknur Cengiz treedt namelijk nog eens op in de verkiezingsshow van zondag 08.10 in het Nieuwpoorttheater (Nieuwpoort 31-35) van 8u tot 22u. Daar is ze van 18u10 tot 18u30 in gesprek met Ben Benaouisse en Stef Ampe over het spanningsveld tussen kunst, cultuur en actieve politiek. Alledrie maakten ze de brug en gingen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staan. Want "the proof of the pudding is in the eating". Het Nieuwpoorttheater nodigde hen uit voor een gesprek over hun ervaringen op de frontlijn.

Het wordt dus wat pendelen tussen de verkiezingsshow in het Nieuwpoorttheater en het spirit-verkiezingscafé in Taverne Jan van Gent, Annonciadenstraat 1-3, 9000 Gent (Centrum- Halte Oude Houtlei Tram 21-22).

De spirit-verkiezingsavond biedt vanaf 17u voorlopige en officiële resultaten, de uitslagen van de voorkeurstemmen, resultaten uit andere steden en gemeenten. Via televisie volgen we VRT en AVS op groot scherm. Ook internet is beschikbaar voor het opsnorren van cijfers en zetels.

Nablog 11.10.2006 : Ilknur Cengiz haalde 1342 voorkeurstemmen en zal met de twee andere verkozen spirit-ers Lieven Decaluwe (1833 voorkeurstemmen), Annelies Storms (1328 voorkeurstemmen) in de nieuwe gemeenteraad de Vlaamse links-liberalen vertegenwoordigen. Dikke proficiat. Really on the road!

Minder trammelant met de tram

Goed nieuws voor gevoelige oren. Eerst en vooral startte vrijdag 6 oktober de snelheidsbeperking (en dus ook de lawaaibeperking) tot 90 km/uur op de E17-viaduct in Gentbrugge. Maar er komen ook meer geluidsvriendelijker HermeLijntrams in Gent (foto boven).

Tegen het einde van volgend jaar 2007 komen er 4 nieuwe HermeLijntrams bij in Gent en zullen 6 HermeLijntrams, die in de zomermaanden worden ingezet aan de kust, tijdens het schooljaar rijden op het Gentse tramnet. Dat antwoord kreeg Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) op een parlementaire vraag over het Gentse tramnet.

Naar aanleiding van klachten over geluidshinder veroorzaakt door verouderde PCC-trams (foto midden) – vooral op de lijn 4 – ondervroeg Jan Roegiers de bevoegde minister.

“Het verheugt mij dat deze hinder beetje bij beetje wordt weggewerkt” aldus Roegiers. “Naar aanleiding van mijn werk tegen de geluidshinder door voorbijrazend verkeer op het E17-viaduct in Gentbrugge werd ik door nogal wat mensen gecontacteerd. Verschillende klachten handelden over de hinder veroorzaakt door die verouderde trams.”

In Gent worden 29 HermeLijntrams en 22 gerenoveerde PCC-trams ingezet. Tijdens de ochtendspits, op weekdagen, rijden 59 trams in exploitatie. Noodgedwongen dus ook nog enkele niet-gerenoveerde PCC-trams. De minister erkende dat uit metingen blijkt dat er gemiddeld drie maal minder trillingen voorkomen bij HermeLijntrams dan bij niet-gerenoveerde PCC-trams. Die veroorzaken dus nogal wat hinder, maar hun inzet wordt tot een minimum herleid.

Jan Roegiers drong ook aan andere maatregelen te overwegen om de overlast voor bewoners te verlagen en hun wooncomfort te verhogen. De minister deelde mee dat bij de vernieuwing van sporen en de aanleg van nieuwe trajecten er steeds gewerkt wordt met trillingsdempende materialen. Het trillingsniveau wordt daarmee teruggebracht tot de helft van de klassieke spooroplegging. In smalle straten worden er zelfs materialen gebruikt met dubbele demping, waardoor een bijkomende reductie van trillingen met 70% wordt bekomen en er wordt voldaan aan de strengste Europese normen.

Tot slot deelde de minister nog mee dat De Lijn aan een lastenboek werkt voor een toekomstige bestelling van jaarlijks 10 nieuwe trams voor Gent, Antwerpen en de kust.

vrijdag 6 oktober 2006

Spirit voor Gent

Allez hup. De eindsprint voor de verkiezingen is ingezet. Als je op deze paars-gele variant van de alom bekende rode logo klikt, ben je zo (virtueel) bij spirit van het kartel sp.a-spirit.

Aangename kennismaking. Wie een stad met spirit wil, kiest op zondag 8 oktober ook voor meer spirit in Gent. Heb j'em?

zondag 1 oktober 2006

Kies

Kies

Bestaan kan iedereen.
Er zijn vraagt moed.
En wat de dichter doet
is pleiten voor het een.
Hij wil zijn leven niet
door wekkers laten leiden
of als een hond onthouden
dat hij kan slapen tot
het rinkelt naast zijn oor.
Hij bauwt niet na
wat hij soms uit
een mond hoort vallen
op tram acht, of met
een zwarte kwast over
een smoel geschreven ziet.
Zelf houdt hij niet
van vlekken maken,
maar als het bot moet
stelt hij dingen scherp
zodat het snijdt.
Hij woelt en spit graag,
graaft de scherven
uit de klei, haalt het beste
wat er is naar boven,
ook al weet hij dat er
daardoor naast zijn hart
een stem blijft jeuken,
maar ach zo gaat dat
als de dingen moeilijk
worden en je bereid bent
met een pen van krijt
of kool te schrijven.
Hij is het best geplaatst
om iets over de gum
te zeggen, omdat hij
als geen ander weet
hoe leeg het is als hij
het blad omslaat, hoe snel
de fout, maar ook hoe klein
en hoe verlamd
een hand van angst.
En daarom juist blijft hij
in potlood denken,
want dat is volgens hem
het wezen van er zijn.

Bart Moeyaert


Copyright stadsgedicht Antwerpen 2006
www.antwerpen.be & www.bartmoeyaert.com

Zevende stadsgedicht (30.09.2006) van Bart Moeyaert, Antwerpse stadsdichter. Download en beluister de Antwerpse stadsgedichten ook op de Stadsdichter podcast