donderdag 19 oktober 2006

Jeugd in beweging

Een beetje reclame voor de jeugdbewegingen. Dat verdienen ze wel. Met zo'n 40.000 jonge leiders en leidsters voorzien ze in een boeiend aanbod voor 250.000 kinderen en jongeren. Op deze "Dag van de jeugdbeweging" (20.10.2006) presenteren ze in een open brief aan ouders, buurtbewoners, overheden en geïnteresseerden hun netwerkdroom.

Ze vragen het vertrouwen van de ouders, begrip van de buurt en steun van de overheid. Maar zonder de inzet van jeugdleiders en - leidsters en de vrijwilligers achter de schermen zou het allemaal niet mogelijk zijn. De jeugdbeweging bruist in Vlaanderen en daar mogen de 'Verenigde Jeugdbewegingen' (Chiro, FOS, JeugdRodeKruis, JNM, KAJ, KSJ-KSA-VKSJ, KLJ, scouts en gidsen) best trots op zijn!

Tijdens de verkiezingscampagne hebben we met spirit Gent ook de kaart van de jeugd getrokken. Zeven van de acht spirit-kandidaten komen uit de jeugdbeweging. Met een ludieke sleep-in - heerlijk nazomer-weer! - op jeugdterreinen in 't groen in Oostakker hebben de kampeerders de voorstellen van spirit onder de aandacht gebracht.

We zijn dan ook zeer blij dat onze voorstellen voor een betere ondersteuning van de Gentse jeugd allemaal in het bestuursakkoord voor het nieuwe stadsbestuur terug te vinden zijn.

Een kort (en helemaal niet volledig) overzicht:
- aanleg van twee speelbossen (p. 11, punt 7.1);
- inrichting van ravotplekken voor kinderen (p. 11, punt 7.4);
- samenwerking tussen cultuur en onderwijs en tussen cultuur en het jeugdwerk (p. 12, punt 9.3);
- schoolpoorten openstellen voor jeugdwerkers (p. 15, punt 11);
- ondersteuning vrijwillige inzet van jeugdbewegingsleiders (p. 16, punt 12);
- voldoende speelruimte in de stad (p. 16, punt 12.1);
- ondersteuning van het jeugdwerk (p.17, punt 12.2);
- fusie van de uitleendienst ((p.17, punt 12.3);
- kampvervoer (p.17, punt 12.4);
- uniek aanspreekpunt voor jeugdverenigingen (p.17, punt 12.5);
- onderzoek naar oprichting van een jeugdverblijfcentrum (p.17, punt 12.6);
- betaalbare vakantiekampen (p.17, punt 12.7).

Het volledige bestuursakkoord is hier te vinden. Opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom via de webstek van spirit Gent.

En nog een goeie feestdag, jeugdbewegers!

Geen opmerkingen: