woensdag 25 oktober 2006

KAA Gent kopt voorzet van spirit binnen

Staatssecretaris Els Van Weert (spirit) maakte vandaag bekend dat het project ‘Voorzet’, een samenwerking tussen KAA Gent en OCMW Gent, gefinancierd wordt door het Open Stadionfonds van de Koning Boudewijnstichting.

Twaalf sociale projecten van negen voetbalclubs uit eerste en tweede klasse ontvangen samen voor € 327 201 steun uit dat Fonds.

Hiermee wordt een eerste aanzet gegeven tot de realisatie van Open Stadion Gent, het voorstel waarmee spirit Gent een jaar geleden KAA Gent opriep een grotere maatschappelijke rol te spelen in onze stad. De club reageerde positief en zette met de ontwikkeling van ‘Voorzet’ een eerste stap in de goede richting. In “Voorzet” worden jongeren vanuit hun eigen leefwereld op weg gezet naar werk.

Spirit is tevreden dat KAA Gent een echte Open Stadionclub wil worden, die zijn wervend karakter ook maatschappelijk wil inzetten voor Gent en de Gentenaars. Dit engagement moet leiden tot een structurele aanpak met meer en grotere projecten rond diverse thema'’s.

Om de club bij dit proces te helpen bepleitte spirit met succes de aanstelling van een stedelijke Open Stadioncoördinator. Dit punt werd opgenomen in het bestuursakkoord van de Stad Gent (2007-2012) dat eerder deze maand door sp.a, VLD en spirit werd goedgekeurd (p. 14, 10.3).

Spirit zal er in het college en in de gemeenteraad over waken dat Open Stadion Gent in de komende bestuursperiode gerealiseerd wordt.

Geen opmerkingen: