zaterdag 7 oktober 2006

Minder trammelant met de tram

Goed nieuws voor gevoelige oren. Eerst en vooral startte vrijdag 6 oktober de snelheidsbeperking (en dus ook de lawaaibeperking) tot 90 km/uur op de E17-viaduct in Gentbrugge. Maar er komen ook meer geluidsvriendelijker HermeLijntrams in Gent (foto boven).

Tegen het einde van volgend jaar 2007 komen er 4 nieuwe HermeLijntrams bij in Gent en zullen 6 HermeLijntrams, die in de zomermaanden worden ingezet aan de kust, tijdens het schooljaar rijden op het Gentse tramnet. Dat antwoord kreeg Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) op een parlementaire vraag over het Gentse tramnet.

Naar aanleiding van klachten over geluidshinder veroorzaakt door verouderde PCC-trams (foto midden) – vooral op de lijn 4 – ondervroeg Jan Roegiers de bevoegde minister.

“Het verheugt mij dat deze hinder beetje bij beetje wordt weggewerkt” aldus Roegiers. “Naar aanleiding van mijn werk tegen de geluidshinder door voorbijrazend verkeer op het E17-viaduct in Gentbrugge werd ik door nogal wat mensen gecontacteerd. Verschillende klachten handelden over de hinder veroorzaakt door die verouderde trams.”

In Gent worden 29 HermeLijntrams en 22 gerenoveerde PCC-trams ingezet. Tijdens de ochtendspits, op weekdagen, rijden 59 trams in exploitatie. Noodgedwongen dus ook nog enkele niet-gerenoveerde PCC-trams. De minister erkende dat uit metingen blijkt dat er gemiddeld drie maal minder trillingen voorkomen bij HermeLijntrams dan bij niet-gerenoveerde PCC-trams. Die veroorzaken dus nogal wat hinder, maar hun inzet wordt tot een minimum herleid.

Jan Roegiers drong ook aan andere maatregelen te overwegen om de overlast voor bewoners te verlagen en hun wooncomfort te verhogen. De minister deelde mee dat bij de vernieuwing van sporen en de aanleg van nieuwe trajecten er steeds gewerkt wordt met trillingsdempende materialen. Het trillingsniveau wordt daarmee teruggebracht tot de helft van de klassieke spooroplegging. In smalle straten worden er zelfs materialen gebruikt met dubbele demping, waardoor een bijkomende reductie van trillingen met 70% wordt bekomen en er wordt voldaan aan de strengste Europese normen.

Tot slot deelde de minister nog mee dat De Lijn aan een lastenboek werkt voor een toekomstige bestelling van jaarlijks 10 nieuwe trams voor Gent, Antwerpen en de kust.

Geen opmerkingen: