zondag 30 december 2007

Hoop en toekomst

Doorbreek de kou
van de kille samenleving
en zoek de warmte op
van vriendschap en genegenheid.

Doorbreek de duisternis
van de blinde zakelijkheid
en zoek het licht
van hoop en toekomst.

Antoon Vandeputte (via Uitgeverij Muurkranten)

Vlaanderen: liever schuldenvrij dan sociaal? (Bart Caron)

Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (spirit) schreef 'Vlaanderen: liever schuldenvrij dan sociaal?' (Webstek Bart Caron, 29.12.2007), ook verschenen als opiniestuk in De Morgen, 29.12.2007, maar onder een duidelijker titel 'Vlaanderen: liever sociaal dan schuldenvrij'. Ik treed Bart Caron volmondig bij en zet daarom zijn hele nieuwjaarsbrief voor een sociaal Vlaanderen in 2008 hieronder.

"Is een schuldenvrij Vlaanderen belangrijker dan schuldenvrije Vlamingen? De minister van begroting liet gisteren weten dat Vlaanderen tegen Kerstmis 2008 schuldenvrij is. En dat de begroting dit jaar met een dik overschot afsluit. Moet ik nu hoera roepen? Het roept bij mij eerder een gevoel van verontwaardiging op. Dat zou misschien niet mogen bij een lid van de meerderheid (in het Vlaams parlement).

En toch ben ik verontwaardigd. Omdat het rijke Vlaanderen tal van sociale problemen niet opgelost krijgt of telkens weer vergoelijkt. Ik heb het over sociale noden en wachtlijsten in de zorg: ouderen die een rusthuis zoeken, personen in armoede, ouders op zoek naar kinderopvang, kinderen en jongeren met ernstige problemen, personen met een handicap …

Neem die laatste groep. Zo’n 9.000 dossiers staan op de wachtlijst van de dringende zorgvragen. Er worden inspanningen gedaan, maar de bijkomende middelen – zo’n 32 miljoen euro per jaar – zijn verdienstelijk, maar onvoldoende. Aan het huidige tempo zal het zowat 30 jaar duren voor die vragen zijn opgelost. Een cynicus zou stellen dat de tijd sneller werkt dan de overheid, en de zorgvragen vanzelf opgelost geraken.

En de probleemjongeren. Er worden in aller ijl gesloten plaatsen gecreëerd om gewelddadige jongeren op te sluiten, desnoods in tijdelijke verblijven. En dat alleen omdat daders van die gewelddaden zo zichtbaar zijn, opgevoerd door spektakelzoekende media. Er komen zelfs speciale jeugdgevangenissen. Ondertussen zijn er honderden wanhopige ouders en jeugdconsulenten die geen hulp vinden. En dat terwijl iedereen weet dat snelle hulpverlening potentiële problemen voorkomt. Ook de ambulante hulpverlening en de semi-residentiêle hulp blijft met lange wachtlijsten worstelen. En zo geraken jongeren van de regen in de drop. Ze krijgen pas hulp als ze al in een (te) gevorderd stadium zitten. Het illustreert de visie van vele politici: de bescherming van de samenleving gaat boven het herstel van de jongeren. Of, we moffelen de problemen weg, voor een tijdje toch.

En dit. Hebt u al eens moeten zoeken naar een plaats voor een ouder die niet meer goed te been is, of een beetje sukkelt? Gelukkig functioneert de thuiszorg zeer behoorlijk. Maar eenmaal het thuis niet meer kan, worden de problemen groot. Er wordt eerst gezocht naar een kortverblijf en als het niet anders meer kan naar een Rust- en Verzorgingstehuis. Enkele jaren geduld moet je vaak wel hebben.

En de sociale woningbouw? We hebben procentueel één van de laagste percentages sociale woningen van Europa. Vandaag staan zowat 93.000 gezinnen staat op een wachtlijst als huurder van een sociale woning. Aan het huidige tempo van zowat 2.000 nieuwe woningen per jaar zal het ook vele decennia duren voor de problemen zijn opgelost. Of zal het ook hier vanzelf wel opgelost raken …

En dan het armoedebeleid. Net als de vorige beleidsdomeinen, is het goed bestudeerd: er zijn talrijke statistieken en rapporten. En er is zelfs al tien jaar een Vlaamse minister bevoegd voor armoede, en een Strategisch Plan. Maar ja, wat zijn we met deze dure documenten als er op terrein weinig of niks verandert? Zowat 14,5 procent van de Vlamingen leeft in armoede. Tegenslag, echtscheiding, minder talenten of kansen .. Er kunnen veel oorzaken zijn. Zie het stijgend aantal mensen dat terechtkomt bij het OCMW voor budgetbegeleiding of schuldbemiddeling omdat ze te maken hebben met ‘overmatige schuldenlast’. Bij de Nationale Bank zijn er 500.000 dossiers van wanbetalingen bij consumentenkredieten en hypothecaire leningen. OCMW’s proberen mensen te begeleiden om zelf hun problemen te boven te komen, maar ook zij kunnen niet iedereen meer helpen. Het is ronduit schandalig dat de Vlaamse overheid deze problemen op zijn beloop laat. Ik zwijg dan nog over de federale staat, die een veel strengere wetgeving over kredietverstrekking moet beslissen en de uitkeringen moet verhogen.

En dan heb ik het nog niet gehad over de geestelijke gezondheid, de problemen van mensen zonder thuis, de opvang van slachtoffers van intrafamiliaal geweld, over de gezondheidszorg, het tekort aan plaatsen in de gesubsidieerde kinderopvang, enz.

In het onderwijs worden grote inspanningen gedaan om iedereen mee te trekken. Gelijke onderwijskansen zijn hot. We proberen iedereen aan te zetten diploma te halen. En toch is het onderwijssysteem onrechtvaardig. Wie slim is, geraakt ver. Het loon nadien weerspiegelt dezelfde verhoudingen. Waarom moet iemand met minder talenten veel sneller een zorgenkind zijn?

Er is een soort gewenning ontstaan. Zowel bij het publiek als de politiek. Of is het gelatenheid? Velen accepteren dat er in onze samenleving een zekere ‘uitval’ is. Verontwaardigd ben ik daarover. Ik wil een sociale samenleving. We moeten doelen scherp stellen en nieuwe concepten lanceren: zorggarantie, jobactivering, woonzekerheid, de maximumfactuur in de zorg, voorrang aan armoedebestrijding. En de regelgeving moderniseren.

Waarom hapert het? Uiteraard zijn er ideologische tegenstellingen en naijver tussen ministers en partijen. Maar in de politiek primeren het kortetermijndenken en het vlugge succes.
Kan het anders? Vlaanderen is volgend jaar zowat schuldenvrij. Prima. Maar zou het erg zijn als we een beetje schulden zouden hebben omdat we steviger investeren in sociale woningen, in de gehandicaptenzorg, in rusthuisplaatsen, in de opvang van probleemjongeren, in kinderopvang, in armoedebestrijding? Zou dat geen mooi Kerstcadeau zijn voor 2008? Ik kies voor die kleine schuld, liever dan voor de fetisj dat we dan schuldenvrij zijn. Veel Vlamingen zijn dat niet. We leven toch in één van de rijkste regio’s van de wereld? Ik ben verontwaardigd.
PS Is er al een bestemming voor het begrotingsoverschot van 780 miljoen euro van 2007? "

Bart Caron (Vlaams volksvertegenwoordiger - spirit) www.bartcaron.be

zaterdag 29 december 2007

De moord op Benazir Bhutto

Klopt dat wel? 'Benazir Bhutto werd gedood door een zelfmoordaanslag' zegt de Pakistaanse regering. Ze had dit, ze had dat. Ja, dat zal allemaal wel.

Maar dat er geen schietpartij aan voorafging zoals de Pakistaanse regering ons zou willen doen geloven? En deze beelden via The Guardian dan? Alleen maar (hm) een zelfmoordterrorist die zichzelf, de Pakistaanse oppositieleidster en de omstaanders opblaast?

Benazir Bhutto (Bron: Wikipedia)
De moord op Benazir Bhutto (The Guardian, 28.12.2007)

vrijdag 28 december 2007

De shockdoctrine (Naomi Klein)

Ik zit halfweg het jongste boek van Naomi Klein. Razend interessant. Ik ben benieuwd of er ook en hoe een Belgische shock 2007 of 2008 zou kunnen bestaan. Soms lijkt het er wel naar.

In 'De shockdoctrine, De opkomst van rampenkapitalisme' beschrijft Naomi Klein aan de hand van eigen onderzoek de gevolgen van de strategie van Westerse grootmachten om wereldwijd kapitalistisch gestuurde economieën in te stellen. Dit doet ze aan de hand van de metafoor van de tabula rasa, het ‘blanco land’, waarop een gebied of een land opnieuw vormgegeven kan worden, ten voordele van het kapitalisme en ten koste van lokale (kleinschalige) economie en culturele eigenheid.

Naomi Klein deed onderzoek in onder meer Irak, Azië, New Orleans en Argentinië, en toont hoe zogenoemde ‘shocks’ worden gebruikt om een land leeg te maken. Zoals de shock van oorlog in Irak, de economische shock in Latijns-Amerika en de shock van natuurrampen in het tsunamigebied in Azië, en in New Orleans na de orkaan Katrina.

De shockdoctrine, De opkomst van rampenkapitalisme
Vertaald door Dick Lagrand en Marjolijn Stoltenkamp
isbn 9789044509182, 670 pagina’s
Prijs € 24,90

Webstek Naomi Klein
Naomi Klein , The Shock Doctrine (Guardian Unlimited)

donderdag 27 december 2007

Belgische shock 1830

En wat schreef ik hier in Allons enfants de la patrie op 26 juli 2007? Dat Leterme er niet zo ver naast zat toen hij de Marseillaise zong in plaats van de Brabançonne. Dat bij de Belgische Revolutie in 1830 eerst de Franse vlaggen wapperden in Brussel en pas later de Belgische.

Nu krijg ik nog gelijk ook van eminente historici. 'Volgens nieuw historisch onderzoek wilde de echte stichter van het vaderland, Alexandre Gendebien [zie afbeelding], het België van 1830 bij Frankrijk aanhechten' aldus historicus Marc Reynebeau in zijn recensie (DS 27.12.2007) over het recent verschenen boek van professor Helmut Gaus, die dit najaar met emeritaat ging aan de Gentse universiteit.

In 'Alexandre Gendebien en de organisatie van de Belgische revolutie van 1830' ontkracht Helmut Gaus het verhaal dat patriottische jongelui in 1830 in de Brusselse Muntschouwburg in de ban geraakten van een gloedvolle aria in de opera De stomme van Portici, een opstand begonnen tegen de Nederlandse koning Willem I, en de onafhankelijkheid uitriepen.

'Meer dan een romantische mythe is dat niet. De opstand was niet zomaar een ingeving van het moment. Er ging een zorgvuldige planning in een tot nu toe geheim gebleven complot aan vooraf. Centraal daarin stond de advocaat Alexandre Gendebien uit Bergen, wiens familie rijk was geworden in de mijnbouw, samen met zijn Brusselse collega Sylvain Van de Weyer. Als democraten en republikeinen zagen zij België het liefst deel worden van Frankrijk.' vervolgt Mark Reynebeau.

Volgende ingrediënten van de revolutie passeren in het boek van Gaus de revue. Incidenten, georganiseerd geweld, ingehuurde knokploegen, omkoperij, privé-milities, infiltratie, politieke manipulatie en recuperatie, vlaggengezwaai, het monsterverbond van liberalen en katholieken, het werk achter de schermen, Europese geopolitiek anno 1830, een revolutie die haar ouders opeet. Ah, heerlijk spannend. Ga ik beslist lezen :-)

'Door een heel precieze en meticuleuze reconstructie van het dag aan dag gebeuren in Brussel vanaf de opvoering van de Stomme van Portici op 25 augustus 1830 weet de auteur een heel scherp licht te werpen op de organisatie en het management van de revolutie. Het wordt overduidelijk dat slechts enkele mensen, met vooraan A. Gendebien, een proces hebben in gang gezet waarvoor aanvankelijk heel weinig enthousiasme bestond, noch bij de Brusselse bevolking noch bij een groot deel van de grootgrondbezitters of de burgerij. Het is verbluffend te zien hoe weinig mensen, met wat financiële slagkracht, en wat getalenteerde volksmenners, een revolutie konden in gang zetten.' aldus de uitgever

Helmut Gaus, “Alexandre Gendebien en de organisatie van de Belgische revolutie van 1830,, Academia Press, Gent, 80 blz., 12 euro

dinsdag 25 december 2007

zondag 23 december 2007

Stad Gent investeert in cultuur

Het heeft zijn tijd wel geduurd, maar het stadsbestuur heeft de voorbije week dan toch haar begroting voorgesteld. Donderdag jongstleden was het de beurt aan onze schepen Lieven Decaluwe (spirit) om zijn begroting voor cultuur, toerisme en feesten voor te stellen.

In De Gentenaar online 21.12.2007 presenteerde Karel Van Keymeulen al de krachtlijnen van de begrotingsplannen.

Op onze Gentse spirit-webstek (spiritbericht 22.12.2007) vindt de geïnteresseerde een nog vollediger en gedetailleerder overzicht.

Stad investeert 66 miljoen in cultuur (De Gentenaar online 21.12.2007)
Lieven Decaluwe stelt begroting Cultuur, Toerisme en Feesten voor (spiritbericht 22.12.2007)

donderdag 20 december 2007

't Eigenbelang wil Onze Vrienden niet

Het was te verwachten dat 't Eigenbelang klacht zou indienen, of er toch mee dreigen, tegen de kerstactie "Laat Onze Vrienden Blijven".

We kunnen onze West-Vlaamse vrienden geruststellen. 't Eigenbelang gebruikt hier een beproefde tactiek: klacht indienen of er toch mee dreigen. We zijn het hier in Gent al wat gewoon. De helft van Gent - bij wijze van spreken - is al door hun (bijna-)klachtenmolen gedraaid: van de sp.a-schepenen Balthazar, Coddens en Pehlivan tot scholen van alle netten, van het Geuzenhuis tot pastoor De Meyer van de Regenboogkerk in de Forelstraat. Een zeldzame keer haalt 't Eigenbelang haar slag thuis, andere keren komt er niets van en soms ook krijgen ze nul op het rekwest.

Hieronder de reactie van LOVB op de dreiging van 't Eigenbelang. (Bron: Politics.be 20.12.2007)
---------------------------
"L.O.V.B.: Eerste reactie op de dreiging van Vlaams Belang om klacht in te dienen bij het parket tegen de kerstactie van “Laat Onze Vrienden Blijven”

(20/12/2007) Tot onze verbazing hebben we deze namiddag vernomen dat Vlaams Belang West-Vlaanderen dreigt een klacht in te dienen bij het parket tegen de kerstactie van “Laat Onze Vrienden Blijven”.

Uiteraard laten wij ons niet afschrikken door dit dreigement. De reeds opgestarte kerstactie zal normaal verder gezet worden, zoals oorspronkelijk gepland. We voelen ons bovendien gesteund door de vele enthousiaste en warm menselijke reacties, zowel van burgers als van ondernemingen.

We zijn wel gechoqueerd door de dreiging van Vlaams Belang ook klacht in te dienen tegen bedrijven die aan dit initiatief meewerken. De laatste jaren tracht Vlaams Belang zich nochtans te profileren als een ondernemingsvriendelijke partij. Deze vervolgzucht bewijst echter dat die opstelling slechts een pose is en dat vreemdelingenhaat nog steeds de ware drijfveer van Vlaams Belang is.

Zij zouden moeten weten dat er in de bedrijfswereld hoe langer hoe meer een consensus aan het ontstaan is dat een brede regularisatie, individueel of algemeen, noodzakelijk is. Werkwillige, ingeburgerde asielzoekers uit het land zetten op een moment dat zeer veel van onze bedrijven wanhopig op zoek zijn naar werknemers is een sociaaleconomische aberratie.

Bovendien is er ook politiek een kentering waar te nemen. Hierbij verwijzen we naar een passage van het oranje-blauwe preakkoord over asiel en migratie: “Eenmalig en uitzonderlijk krijgen mensen zonder een wettige verblijfsvergunning de kans een tijdelijk arbeids- en verblijfsrecht te verwerven; deze maatregel geldt alleen voor personen die sinds 1 januari 2006 in ons land verblijven en een vaststaand werkaanbod hebben”.

Deze dreiging van Vlaams Belang slaat ons helemaal niet uit ons lood. Wij zetten door en betreuren het fundamentalisme van Vlaams Belang."

www.laatonzevriendenblijven.be

Autodelen heeft toekomst in Gent (Cambio-autodelen 6)

Op dit moment heeft het autodelenproject Cambio Gent meer dan 650 gebruikers die gebruik kunnen maken van 26 wagens, verspreid over 9 standplaatsen. Zie onderstaande kaart waar de recentste standplaats Dampoort nog moet ingekleurd worden.

De huidige standplaatsen zijn : Hendrika (tijdelijk verhuisd naar Astridlaan wegens de werken aan het Sint-Pietersstation),Visserij, Rabot, Muinkpark, Rozemarijn, Speurder, MIAT (tijdelijk verhuisd naar Joremaaie), Poel en sinds dinsdag 18.12.2007 ook Dampoort. De samenwerking met de stad verloopt daarbij optimaal (getuige de +/- vlekkeloze verhuizen van de laatste maanden, nl. Hendrika, MIAT en Poel.... zij het in dat geval slechts 30tal meter).

In 2008 hoopt Cambio naast het uitbreiden van het wagenpark (meer wagens en ook een eerste zevenzitter) ook verder richting rand te trekken. Na Ledeberg en Sint-Amandsberg in 2007 staan verder op de planning Gentbrugge, Brugsepoort, Mariakerke.

Het autodelenproject Autopia, ook actief in Gent, werkt op een andere manier. Zij ondersteunen mensen die hun eigen wagen wensen te delen met vrienden of kennissen.

woensdag 19 december 2007

Autodelen aan de Dampoort (Cambio-autodelen 5)

Goed nieuws voor autodelers, aangesloten bij Cambio.
Aan Gent Dampoort werd gisteren 18.12.2007 een nieuwe standplaats van Cambio-autodelen geopend. Op het Antwerpenplein (Piljorijnstraat, recht tegenover de nog-steeds-GB) staan nu eveneens 2 wagens ter beschikking.

Daarmee stelt Cambio Gent op dit moment 26 wagens ter beschikking op 9 standplaatsen verspreid over de stad en kunnen de meer dan 650 Cambio-autodelers - na Ledeberg (aan Speurder) - nu ook in Sint-Amandsberg dichter bij huis terecht voor het ophalen van een wagen.

www.cambio.be

Nablog 20.12.2006: Cijfers aangevuld, nl. 650 autodelers, 26 wagens, 9 standplaatsen.

Voor mij een karaf water

"Drinkbaar water voor iedereen", een keigoede Music for Life-actie van het Rode Kruis en Studio Brussel om de aandacht te vestigen op de meer dan 1 miljard mensen die géén toegang tot drinkbaar water hebben. En het is niet de eerste NGO die hamert op het recht op drinkbaar water.

Met de steun van de Vlaamse drinkwatermaatschappijen kan je deze waterkaraf kopen aan 5 euro + 1 euro verzendingskost. De netto-opbrengst van de karaffenverkoop gaat integraal naar waterprojecten in de derde wereld.

Leuk is dat een collega op mijn werk helemaal in haar ééntje een verkoop van die karaffen is gestart, met enig succes. Ze heeft zelfs mij kunnen overtuigen om zo'n karaf voor onder de kerstboom te kopen.

"Vers drinkwater. Thuis gebotteld" staat er vast op geprint. Dat zag ik wel zitten. Een statement. Maar die sticker van Music for Life en Studio Brussel was er mij toch teveel aan. Maar die haal je er gemakkelijk af. Oef. Liefst niet teveel gesticker en gesponsor.
't Mag simpel blijven.En zo klaar als kraantjeswater!

www.stubru.be/musicforlife
www.versdrinkwater.be/

dinsdag 18 december 2007

Laat onze vrienden blijven

Zij zijn niet te tellen, de West-Vlamingen die in Gent, de hoofdstad van de Vlaanders, (politiek) asiel hebben gekregen en hier bijdragen tot onze Gentse 'Gouden Eeuw'.

Als tegenprestatie zal ik maar eens reclame maken voor "Laat Onze Vrienden Blijven" www.laatonzevriendenblijven.be, een West-Vlaamse beweging die opkomt voor een humaan asielbeleid. In De Morgen van 18.12.2007 verscheen een paginagroot interview met hun gedreven woordvoerder Frank Wauters (midden op de foto, met bril)

Stille optocht voor een menselijk asielbeleid (Roeselare - 30.03.2007)
Die beweging ondersteunt uitgeprocedeerde asielzoekers en heeft nu een bescheiden financieel steunfonds opgericht. Hiermee wordt gemikt op de specifieke doelgroep van uitgeprocedeerde asielzoekers die hier reeds jarenlang verblijven, goed geïntegreerd zijn en op dit moment middelen te kort hebben om te overleven. Er is in ons land immers geen enkele instantie die deze doelgroep financieel bijspringt.

Politiek is er een hoe langer hoe bredere consensus aan het ontstaan dat er een oplossing voor de uitgeprocedeerde asielzoekers moet worden gevonden. Ondertussen blijft de financiële situatie van deze mensen echter uiterst precair.

Daarom vragen de initiatiefnemers aan particulieren en bedrijven om een bedrag te storten op de Laat Onze Vrienden Blijven bankrekening nr. 363-0255983-40, met als mededeling “LOVB KERST".

Het ingezamelde geld zal op een correcte en transparante manier gebruikt worden. Er wordt gewerkt met een volledig open boekhouding. Er wordt enkel financiële steun verleend aan uitgeprocedeerde asielzoekers van wie de initiatiefnemers het dossier kennen, en enkel op basis van vaste criteria. Ze hanteren vier verschillende criteria: financiële steun voor gezinnen zonder kostwinner, huurwaarborg bij verplichte verhuizing wegens het gemis van een legaal verblijfsstatuut, terugbetaling van medicatie en inschrijvingsgeld voor Nederlandse lessen.

Meer informatie op www.laatonzevriendenblijven.be

zaterdag 15 december 2007

Fietspunt Gent Sint-Pieters

In de Voskenslaan 27 huist sinds najaar 2007 Max Mobiel met het Fietspunt Gent Sint-Pieters . Met dat initiatief willen de verenigde Gentse, federale en Vlaamse overheden, samen met de NMBS, het gebruik van de fiets in combinatie met het openbaar vervoer bevorderen.
Medewerkers Max Mobiel (Foto Max Mobiel 03.10.2007)
Waarvoor kan je er allemaal terecht? Fietsstallingen in de stationsbuurt, fietsenverhuur.... en fietsreparaties wat mij op dit moment het meest interesseert.

Niets vervelenders in de winterperiode dan een lichtinstallatie op je fiets die het niet doet. En de jongste weken deed mijn louter-trapkracht-lichtinstallatie-zonder-batterijen het één op de twee keer doodleuk niet. Behoorlijk stresserend. Gevaarlijk sowieso. Maar ook niets belachelijkers dan net op zo'n moment gevangen te worden in een sensibiliserende of preventieve of repressieve politiefuik. En dan maar schaapachtig aan die politievrouw of -man uitleggen "maar daarnet brandde mijn licht nog!". Dat zeggen ze allemaal, mijnheer. Zoek een ander excuus.

Gelukkig is er nu ook een Fietspunt waar je terecht kan voor kleine fietsherstellingen. Woensdagnamiddag mijn fiets daar binnen gestoken, donderdagvoormiddag mocht ik er al om. Fietslicht definitief hersteld (alle slagen licht), versnellingen wat bijgesteld, zadel vastgezet, banden opgepompt. Voor 9 euro en een beetje. Service, mannen! En dat elke werkdag van 7 tot 19 uur.

Fietsers en fiets-treinpendelaars, allen daarheen!

www.max-mobiel.be
Fietspunt Gent Sint-Pieters

vrijdag 14 december 2007

In een land waar vrede geen punt is

Dinsdag 11.12.2007 is het Israëlische leger opnieuw Gaza binnengevallen. Begin december 2007 brachten drie Vlaamse parlementsleden Wouter De Vriendt, Jan Roegiers en Johan Verstreken samen met Brigitte Herremans van Broederlijk Delen een informatiereis in Israël/Palestina. Jan Roegiers hield daar een webdagboek en een videodagboek over bij.

De parlementsleden schreven hun indrukken neer in een gezamenlijke bijdrage voor De Standaard (12.12.2007) : 'In Gaza voltrekt zich een humanitaire ramp'.

De volledige tekst van Wouter De Vriendt, Kamerlid Groen! en voorzitter van de Interparlementaire Unie Palestina; Jan Roegiers, Vlaams Parlementslid spirit, Johan Verstreken, Vlaams Parlementslid CD&V kan je hier lezen via de webstek van Jan Roegiers.

Muurschildering op de Apartheidsmuur, aan het checkpoint bij Noord-Betlehem (foto ICB)

donderdag 13 december 2007

De Finnen komen (12.12.2007 - 15.12.2007)

Woensdag 12.12. met een groupie van 4 naar het openingsconcert geweest van Etoiles Polaires - Finse muziek en mediakunst dankzij vrijkaarten van en via organisatoren, Vooruit, De Gentenaar en Gentblogt. Bedankt lieve sponsors.

Ja, ‘t was mooi. Jeronimo geeft op Gentblogt de sfeer van die avond goed weer. Kimmo Pohjonen is een sjamaan en Marita Liulia is de koningin van de Finse multimedia, zoals ze zeggen.

Ja, nu is het echt winter en de poolsterren lonken.

dinsdag 11 december 2007

Geen hoofddoekenverbod voor Gents OCMW-personeel

Spirit-persbericht 11.12.2007
Spirit tevreden dat er geen hoofddoekenverbod komt voor Gents OCMW-personeel

Spirit-OCMW-raadslid Cédric Verschooten keurde deze avond in de OCMW-raad een voorstel van Groen! goed. Deze motie laat het dragen van uiterlijke religieuze, ideologische en filosofische kentekenen expliciet toe. Spirit houdt hiermee consequent haar standpunt aan zoals in de gemeenteraad.

Eerder deze maand keurde de gemeenteraad met een wisselmeerderheid van Open VLD, Vlaams Belang, CD&V een verbod op hoofddoeken goed. In navolging van de gemeenteraad legde Groen! een motie neer om dergelijk verbod binnen het OCMW niet mogelijk te maken.

Volgens spirit-raadslid Verschooten betekent een verbod een serieuze blamage aan het adres van het hardwerkend personeel van het OCMW. Voor spirit tellen de individuele capaciteiten van iedere medewerker. Een personeelslid moet neutraal zijn in de uitoefening van zijn functie en dan heeft het geen belang of hij een kruisje, een hoofddoek of een speldje van ‘kom op tegen kanker’ draagt.

Het OCMW hanteert een diversiteitbeleid en een human resources management, waarbij de talenten, de vaardigheden en de eigenheid van de personeelsleden centraal staan. Een dergelijk verbod invoeren zou dan ook haaks op dit beleid staan.

“Voorzitter Versnick verwijst graag naar het OCMW dat als een zus van de stad moet worden gezien en niet als satelliet. Welnu, een zus kan dan autonoom beslissen, ook als haar grote broer dat niet wil, dat ze een hoofddoek gaat dragen”, aldus Cédric Verschooten.

Nationaal spirit-voorzitter Bettina Geysen steunt de Gentse afdeling in haar verzet tegen een verbod: “Ik ben nog altijd ontzet over de goedkeuring van het verbod in de gemeenteraad. Blijkbaar leven we in een samenleving die niet tolerant genoeg is om zichtbare verschillen tussen mensen te verdragen. Met het toestaan van de hoofddoek voor OCMW-personeel geeft spirit Gent een duidelijk signaal dat niet alle Gentenaars Vlaams Belang achterna lopen.”

maandag 10 december 2007

Vredeswake op 23.12.2007

Grappige cartoon om de Vredeswake van zondag 23 december 2007 (17u–18u) op de hoek van de Veldstraat en de Cataloniestraat aan te kondigen.

De organisatoren (Gents Actieplatform Palestina, Vrede vzw en Gents Wereldkoor Karibu) brengen een live evocatie van een kerststal in het decor van Betlehem anno 2007, inclusief de Israëlische apartheidsmuur. Karibu zingt vredesmuziek.

De kerstperiode is het traditionele moment voor vredeswakes. Daarin neemt de kerststal vaak een centrale plaats in, zoals ze eeuwen geleden in Betlehem zou gestaan hebben. De stal was de laatste toevlucht voor Maria, omdat de andere deuren voor haar gesloten bleven.

Het bijbelse verhaal is genoeg bekend, maar het kent bijna een heruitgave in deze 21ste eeuw. Ook nu bevallen Palestijnse vrouwen in moeilijke omstandigheden, omdat de Israëlische controleposten het dagelijkse leven, ook medische zorgen dus, fel bemoeilijken.

In het oude verhaal kwamen herders en wijzen op bezoek. Wie nu in Betlehem een pasgeborene wil bezoeken, moet bij manier van spreken "de Muur doen". Onze Gentse volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit), net terug van een informatiereis in Palestina, brengt op zijn blog verslag uit over de triestige situatie van Betlehem anno 2007.

zaterdag 8 december 2007

Weer de peer - Klimaatactiedag 08.12.2007

Weer de peer! Nog een goede klimaatdaad gesteld op deze Internationale Klimaatactiedag :-) En gisteren had ik al twee kapotte spaarlampen vervangen door Philips Softone spaarlampen.

Vandaag bij Eco-City Gent (op de Arbed-Noordsite!) nog eens 3 Megaman-spaarlampspots 13 Watt (= 70 Watt bij gewone spots) gekocht. Twee daarvan ingedraaid, goed voor 50 kg uitgespaarde CO2 volgens de webstek Hier begint het. Ondertussen zijn we hier thuis zo goed als volledig overgeschakeld op spaarlampen, wel wat meer dan de 2 vervangen gloeilampen die ik vandaag op die webstek heb aangemeld. En groene stroom hebben we ook al vroeger dan vandaag klimaatdag.

Bij Greenpeace loopt nog altijd de actie Weer de peer om gloeilampen te vervangen door spaarlampen. Met massa's echt nuttige informatie. Aanrader voor wie nog altijd een beetje twijfelt.

www.8dec2007.be
www.hierbeginthet.be
www.weerdepeer.be
www.eco-city.be
www.megaman.be

vrijdag 7 december 2007

Jan Roegiers (spirit) terug uit Palestina

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) uit Gent is terug van een informatiereis in Palestina. Hij hield op zijn weblog een dagboek bij en beschrijft in zijn laatste verslag een bezoek aan de Israëlische Apartheidsmuur in Betlehem (zie foto).

Het videodagboek van Jan in Palestina is te bekijken op ActuaTV (te vinden op Telenet Digitaal (kies 400), Indibox (kies 11), Coditel Digitaal (kies 271), UPC/Telenet (kies 308) en Brutélé (kies 60). Analoog is Actua-TV te zien bij Interelectra en UPC Leuven en op volgende tijdslots op het mozaïekkanaal van Telenet: 08.30 - 09.00 uur, 15.00 - 15.30 uur en 20.30 - 21.00 uur.

Hou het warm - Klimaatactiedag 08.12.2007

Op de Internationale Klimaatactiedag (International Climate Action Day) 08.12.2007 snoei ik met een buurman de bomen in onze stadstuin. Reeds lang gepland. We zullen het wel warm hebben. En nadien mag zijn zoon ons snoeihout - eens droog natuurlijk - opstoken. Toch niet goed voor Kyoto zeker?

Maar ik heb vandaag wel al mijn eigen kleine klimaatdaad gesteld, zoals de organisatoren van de klimaatactiedag vroegen. Ik kocht twee Philips Softone spaarlampen van 20 Watt. Alleman tevreden?! Met de kapotte afgevoerde lampen kan ik op zaterdag klimaatactiedag nog altijd in Brussel de straat op voor solidariteit en klimaat.

Brussel Zuidstation - Internationale Klimaatactiedag zaterdag 8 december 2007 14.30u www.8dec2007.be

maandag 3 december 2007

Nog eens zes Gentse postkantoren sluiten in 2008

Nog eens 6 Gentse postkantoren sluiten in 2008 (webstek van De Post, 03.12.2007)

Gent Martelaarslaan - Martelaarslaan 21, 9000 Gent
Gent Rabot - Begijnhoflaan 43, 9000 Gent
Gent Sint-Amandsberg - Dendermondsesteenweg 331 -333, 9040 Sint-Amandsberg
Gent Sint-Denijs-Westrem - Hogeheerweg 9 , 9051 Sint-Denijs-Westrem
Gent Wondelgem - Winkelstraat1, 9032 Wondelgem
Gent Zwijnaarde - Baron A. Della Faillelaan 4, 9052 Zwijnaarde

En onze buren in Destelbergen mogen hun postkantoor aan de Dendermondsesteenweg 446, 9070 Destelbergen ook vergeten.

Concurrentieel zijn in het vooruitzicht van de Grote Boze Liberaliseringsgolf, vervangende PostPunten met een andere service voor andere tijden, etc.... . Allemaal goed en wel. Maar mijn twijfels en mijn bezwaren die ik vroeger al uitgebreid uiteenzette in mijn posts van 23.11.2006, 18.12.2006, 28.06.2007 blijven. De 'gewone' en niet zo mobiele mensen zijn de dupe. Koppig van mij, hé!

zondag 2 december 2007

Volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) in Gaza

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) is op uitnodiging van Pax Christi en Broederlijk Delen als waarnemer op informatiereis in Israël/Palestina.

Als overtuigde pacifist zet Jan Roegiers zich zowel in zijn parlementair werk als in concrete acties in voor een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict. Op de foto ondertekent hij een petitie tijdens de Palestina-actie op 27.03.2006 aan het Gentse Stadhuis.

Onze Gentse spirit-volksvertegenwoordiger verblijft thans in de Gazastrook. Zijn verslag is dagelijks te volgen op zijn weblog www.janroegiers.be


zaterdag 1 december 2007

Stad Gent steunt Wereldaidsdag 1 december

De Stad Gent steunt - nog steeds - de Wereldaidsdag 1 december. Op deze dag wil men solidair zijn met alle mensen die met hiv besmet zijn en het taboe rond aids doorbreken. Wereldwijd vinden tal van activiteiten plaats en ook de Stad Gent draagt haar steentje bij, onder meer door het rode HIV-lintje gratis te verspreiden.

"Het rode lintje is het internationale symbool van solidariteit met mensen met hiv en aids. Door op 1 december zo’n lintje op te spelden, doorbreek je het taboe en steek je mensen die besmet zijn met aids of hiv én hun familie een hart onder de riem." aldus de Stad.

In de nieuwe kledingsvoorschriften van Antwerpen, meesterlijk gehekeld door Tom Lanoye, is (of toch ondertussen was?) een HIV-speldje een verboden symbool voor categorie 3. "Personeel dat direct in contact staat met publiek, klanten of externe partners". Het wordt gerangschikt onder "Uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, politieke, syndicale, sportieve, ....overtuiging."

Als de Gentse denkpolitie van VB-VLD-Cd&V/N-VA daar nu eens zijn gedachten over zou laten gaan?!

Oud-burgemeester Frank Beke (sp.a) en schepen Lieven Decaluwe (spirit) mét HIV-lintje

Programma Wereldaidsdag in Gent
+ vanavond van 19.30u tot 22u I Love you Thembi met Inge&Luk en Gents wereldkoor Karibu over een HIV/AIDS-preventieproject in Zuid-Afrika in Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent (mét HIV-lintjes)