donderdag 28 juni 2007

De Post voor iedereen

De Post zal in het tweede semester van 2007 nog eens vier Gentse postkantoren sluiten: Westveld in Sint-Amandsberg, en de kantoren Citadelpark, Heuvelpoort en Ter Plaeten in Gent-Centrum. Op 1 jaar tijd verdwijnen aldus 10 van de 29 Gentse postkantoren. (Persbericht De Post 25.06.2007)

Burgemeester Daniël Termont (sp.a) en Annelies Storms (fractieleider spirit gemeenteraad) willen hierover een hartig woordje wisselen met de verantwoordelijke staatssecretaris Bruno Tuybens en afgevaardigd bestuurder Johnny Thijs van De Post (DG 27.06.2007, spiritbericht 26.06.2007)

De Post bereidt zich voor op de Europese liberalisering van de post en wil uiteraard niet weggevaagd worden door (buitenlandse) concurrentie. Daarom worden ondermeer postkantoren gesloten en PostPunten opgericht. Op 25 juni 2007 lanceerde De Post zijn Tweede Ronde van de omvorming van het verkooppuntennet van De Post. En ook nu wordt het slikken en aanpassen voor de Gentenaars.

Annelies Storms (spirit) herinnerde de twee topverantwoordelijken voor De Post aan hun belofte om geen postkantoren te sluiten voor er PostPunten werden opgericht. Annelies wees ook op de noodzaak om ook het sociale en duurzaamheidsaspect op te nemen in het kosten-batenplaatje bij deze operatie.

Een postkantoor simpel inruilen tegen een PostPunt volstaat niet. Tegenover de extra-uren service in een PostPunt (inderdaad een verbetering!) staat wel dat een PostPunt slechts 85% van de diensten van een postkantoor aanbiedt. En bij de oprichting van Postpunten is het puzzelen met geschikte partners, locaties en haalbare openingsdata.

Zoals ik vroeger al schreef in ‘De Post is ermee weg’ en ‘PostPuntje bij paaltje’, vrees ik ervoor dat de plannenmakers onvoldoende rekening houden met samenstelling en karakter van de wijken waarin de geviseerde postkantoren zijn gelegen. Naar mijn gevoel zullen er onvermoede neveneffecten opduiken indien men het sociale, het duurzaamheids- en het mobilteitsaspect verwaarloost.

De Post houdt mijns inziens ook geen of te weinig rekening met de plannen van het Gentse stadsbestuur voor de verdere stadsontwikkeling. Zo kan ik er – bij wijze van voorbeeld - nog altijd niet bij dat het 'eeuwenoude' postkantoor van Ledeberg werd opgegeven. Juist nu er van overheidswege gecoördineerde inspanningen worden geleverd om dit stadsdeel te doen heropleven. Ledeberg verdient beter dan een PostPunt in de Delhaize. Het nieuwe postkantoor van Ledeberg had samen met andere diensten zoals politie, bibliotheek, buurtcentrum en dergelijke onderdak moeten kunnen vinden in een gezamenlijke moderne uitnodigende infrastructuur in het ‘hart’ van Ledeberg. Ik brainstorm maar wat. Maar ’t is toch iets om mee te nemen voor de toekomst.

Het ideaal is dat De Post, openbare dienstverlener bij uitstek, met een elkaar aanvullend en ondersteunend netwerk van PostPunten én postkantoren, naast haar commerciële opdracht zeker ook haar maatschappelijke functie in de buurten, wijken en deelgemeenten opneemt.

De Post is er namelijk voor iedereen!

Geen opmerkingen: