zaterdag 16 juni 2007

Euro-Lock wil voortaan diversiteit in het bedrijf

Goed nieuws dat wat verdronk in 'the days after'. Euro-Lock, het Drongense beveiligingsbedrijf dat op 26 maart 2007 nog door de Gentse arbeidrechtbank veroordeeld werd voor discriminatie, wil voortaan diversiteit in het bedrijf. (VRT, De Standaard, Metro op 13.06.2007). "Tijdens de werving- en selectieprocedure behandelen wij alle sollicitanten op gelijke voet" zo staat het nu toch in hun bedrijfsethiek.

De realiteit was vroeger wel anders. Een sollicitant van Turkse afkomst werd een tijd geleden door Euro-Lock wandelen gestuurd omdat iemand van vreemde afkomst geen brand- of inbraakbeveliging zou kunnen verkopen. Uit een interne mail die de sollicitant per ongeluk kreeg toegestuurd, stond zwart op wit "Kan jij die persoon afwimpelen? Een vreemdeling die beveiliging zal verkopen, dat heb ik nog niet gezien."

De arbeidsrechtbank in Gent veroordeelde Euro-Lock voor deze flagrante discriminatie, kreeg van de rechter een verbod mét dwangsom om in de toekomst nog langer te discrimineren en moest op eigen kosten de argumentatie van de rechtbank en een deel van het vonnis in zeven kranten publiceren. Na de veroordeling verloor het bedrijf enkele belangrijke klanten, waaronder de stad Gent. Euro-Lock sloot zichzelf buiten.

Tot ieders opluchting is aan deze kwalijke zaak nu een goed einde gekomen. Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR), de afgewezen sollicitant en de zaakvoerder van Euro-Lock hebben een akkoord bereikt waarbij concrete afspraken op papier werden gezet. Euro-Lock verontschuldigt zich vooreerst tegenover de afgewezen sollicitant en verklaart zich na de veroordeling bereid om de discriminatie binnen het personeelsbeleid weg te werken. Ze willen meer aandacht hebben voor diversiteit in hun bedrijf. De betrokken partijen hebben samen beslist om af te zien van de publicatie van argumentatie en vonnis in zeven kranten. Euro-Lock betaalt nu een schadevergoeding aan de afgewezen sollicitant die het doorschenkt aan een goed doel.

Door overleg, bemiddeling, wijsheid, veel goede wil en 'gezond verstand' heeft de tripartite van werkgever, afgewezen sollicitant en het in kwaadwillende middens (VB, LDD) zo verfoeide Centrum toch een positieve wending aan dit oorspronkelijk negatieve verhaal gegeven. Euro-Lock heeft zichzelf - met de hulp van het Centrum en de afgewezen sollicitant (respect!) - weer de sleutel gegeven tot de 'vrije markt'. En nu, lieve mensen 'Business as usual'? . Ik mag niet naïef zijn, maar ik geloof echt in de goede afloop.

Overigens zijn wij nog steeds de mening toegedaan dat de praktijktest tegen racisme en discriminatie moet worden ingevoerd.

Geen opmerkingen: