maandag 11 juni 2007

Schaf de kiesdrempel af

Schaf de kiesdrempel af …..voor het te laat is. Aan het tempo waarin kleine partijen opgeslokt (Vivant) en geliquideerd worden (spirit) en traditionele partijen als VLD en SP.A in 1 verkiezing gehalveerd kunnen worden (“nog één of twee verkiezingen te gaan, en we liggen er ook”), is het beter de kiesdrempel af te schaffen. In naam van de democratie. Dan heb je tenminste nog een kans om op een deftige en eervolle manier in de politieke arena nog of (op)nieuw mee te spelen.

De partijen die na deze federale verkiezingen aan zet zijn, weten zeer goed waar het over gaat. CD&V dankt de versterking met N-VA aan de kiesdrempel. N-VA was zelf al eens het slachtoffer en dankt zijn come back o.a. aan het geflirt met de kiesdrempel ('De N-VA erin') waardoor het zijn marktaandeel en gewicht in het kartel CD&V/N-VA kon opdrijven. Niet het inhoudelijk programma, maar de kiesdrempel werd het strijdthema van de campagne.

Idem dito voor Groen (de 'Groen! moet'-campagne). Nochtans was voorloper Agalev er indertijd als de bio-kippen-zonder-kop bij om de kiesdrempel mee in te voeren. Daarmee kon ondermeer de concurrentie van ex-VU’ers een hak gezet worden en kon Agalev extra graantjes meepikken. Dat daarmee ook elke vernieuwing in het politieke landschap werd afgeremd, was Agalev van toen een zorg.

Ik herinner me zeer goed het allereerste politieke debat waarin spirit in Gent in 2003 ‘mocht’ deelnemen. De vertegenwoordigster van Agalev ging er toen prat op dat haar partij had meegewerkt aan de kiesdrempel. Als toppunt van cynisme voegde ze er nog aan toe dat door toedoen van Agalev de kiesdrempel van een 7-8% naar 5 % is gegaan omdat het anders voor Agalev wel eens krap kon worden. Zoiets was het, ik zweer het. De leukerds van de machtspartijen hadden de lat hoog genoeg willen leggen om - als het effe kon - meteen ook Agalev uit te schakelen. Agalev liep als een blinde vink in het vogelvangnet. En o ironie, Agalev was het eerste slachtoffer van de mede door hen ingevoerde kiesdrempel. Groen! is gelukkig tot inkeer gekomen en ergens heb ik Vera Dua in een debat de medewerking van de groenen aan de kiesdrempel openlijk horen betreuren. Ik hoop dat Groen! deze spijtbetuiging nu ook gaat omzetten in parlementair initiatief.

Wat zogezegd bedoeld was om versplintering van het politieke landschap tegen te gaan, heeft daar trouwens geen zier aan verholpen. De kiesdrempel zou VB niet tegengehouden hebben en vermocht niets tegen de doorbraak van LDD. De ongenaakbaar geachte (middel)grote partijen van socialisten en liberalen mogen nu toch stilletjesaan rekening houden met begrippen als politieke houdbaarheid en politieke halveringstijd.

Een kiesdrempel negeert de diversiteit in de samenleving. De SP van Jan Marijnissen kon in Nederland maar doorbreken door het gebrek aan een kiesdrempel. De Duitse liberalen zijn jarenlang weggehouden van het democratische proces door de kiesdrempel. Welaan dan, ware democraten, waarop wachten jullie allemaal om met één wetsvoorstel die kiesdrempel af te schaffen. In jullie eigen belang.

Op spirit moeten jullie niet meer rekenen. Wij zijn al uitgeschakeld.

5 opmerkingen:

De Gentse Zwijger zei

Zo defaitistisch?
Precies of de zaak al verloren is?

Wat de kiesdrempel betreft heb je gelijk. Je moet wel bedenken dat er in sommige provincies (West-vlaanderen, Limburg) een reêle kiesdrempel van zeker 9% is. Was het niet daarop dat die Agalev-man destijds doelde?

Misschien moet toch eens ernstig bekeken worden of Spirit zich niet kan loskoppelen van SP.a.
Bij de voorbije verkiezingen heeft Spirit het grootste deel van het verlies van het kartel moeten incasseren, omdat het de minst goede plaatsen op de lijst had.

Er zijn nog wel talvan andere goede redenen te bedenken, een betere profilering naar de kiezer toe bvb. Dit bestek is daar echter niet de meest geschikte plaats voor.

In elk geval zal men zich binnen de partij eens goed moeten bezinnen over het een en ander, niet in het minst de verhouding tot de kartelpartner.

Anoniem zei

Koppel het aan de staatshervorming. Binnen de nieuwe kieskring 'Brussel' heeft de kiesdrempel als gevolg dat er geen enkele vlaamse partij zal zijn die de drempel zal bereiken. Of ze moeten er een monster kartel vormen.

Anoniem zei

Cijfers zijn uiteraard wat ze zijn, en het zal voor jullie wellicht een troost zijn dat Spirit procentueel meer voorstelt dan N-VA volgens jullie berekening. Maar de cijfers zeggen ook dat Helga Stevens in Gent meer voorkeursstemmen haalt dan Annelies Storms en Wouter Van Bellingen en dat Elke Sleurs vanop plaats 15 voor de senaat zelfs meer voorkeursstemmen heeft dan Geert Lambert (38.654 tegenover 30.319).
Met cijfers kan je veel bewijzen, wat telt is het eindresultaat.

Frank Bombeke zei

Het is N-VA gegund. Maar gaat N-VA nu de kiesdrempel afschaffen? :-)

kunstveiling zei

Tja de N-VA heeft hem nooit gecreëerd. Binnen het kartel zal het afschaffen van de kiesdrempel ongetwijfeld niet gedragen worden... Maar indien er een voorstel komt geloof ik wel dat de N-VA dat zal steunen, want in tegenstelling tot spirit is de N-VA wel rechtlijnig...