woensdag 24 maart 2004

Et in terra pax

Gebombardeerde arbeiderswoningen op de Brusselsesteenweg (huidige Collegebaan) in Melle - september 1914

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis .....
En vrede op aarde aan de mensen van goede wil
(Uit het Gloria van Vivaldi ... én opgedragen aan de doden van Madrid, Israël en Palestina)

Ik zing met het Pojedu-koor* van Melle en het FA-SI-nant-koor van Baarle-Drongen in het openingsconcert van 300 jaar Brusselsesteenweg (2 april, 20u, Sint-Martinuskerk Melle-Centrum). We brengen met het orkest Accademia Amanti dell'Arte o.l.v. Geert Soenen en solisten Helena Maes en Ineke De Vylder het Gloria van Vivaldi.

Miserere nobis...Ontferm u over ons. In deze periode van de aanslag in Madrid, over de internationale vredesdag, tot de afrekeningen en bloedwraak in Israël en Palestina, blijven die passussen maar in mijn hoofd hangen. Je moet het horen, je moet het zingen. Et in terra pax....

Kon cultuur maar de wereld redden!

* Meer info over Pojedu op Gemengd Koor Pojedu Melle

vrijdag 19 maart 2004

Koninklijk Lyceum blijft!

Het officiële onderwijs in Gent (stedelijk, provinciaal en gemeenschapsonderwijs) gaat de krachten bundelen en samenwerken onder het motto en logo Open School. Niets op tegen, wel integendeel.

Alleen wordt het Koninklijk Lyceum echt het kind van de rekening. De ASO-richting kan zich volgens het Open School-plan nog –uitdovend! - handhaven in hun schoolgebouw aan de Kortrijksesteenweg. De TSO en BSO-richtingen moeten daar plaats ruimen voor de stedelijke secundaire Freinetschool De Wingerd. Een bijna honderdjarige school wordt “opgelost”. En dat wringt serieus bij leerlingen, leerkrachten, directie en ouders. Zij voeren sinds begin maart actie….en het zal daar niet bij blijven. Zo bleek vanavond op een vergadering van de vriendenkring, ouders, leerlingen en oud-leerlingen.

Het Koninklijk Lyceum is in die zin uniek dat het een secundaire school is met een gezonde mix van TSO, BSO en ASO, waar de leerlingen zich thuis voelen en zich kunnen ontplooien. Juist die mix, waar het ASO eens niet de plak zwaait, is een meerwaarde van die school. Het zou doodjammer zijn mocht dergelijk pedagogisch project, waar niet in de hokjes van studierichtingen wordt gedacht, verloren gaan.

En dat vond ik de moeite waard om jullie aan de vooravond van het inhoudelijk Spirit-congres over o.m. onderwijs te signaleren. Vrij van hokjesdenken, weet je wel!

dinsdag 16 maart 2004

Niet in mijn naam!

Is de vredesbeweging dood en begraven? Zeer zeker niet! Kijk hoe het op een paar dagen gekeerd is in Spanje na de massa-terreur in Madrid.

De conservatieve regering Aznar dacht de schuld daarvoor al te gemakkelijk in de schoenen van de Baskische ETA te schuiven. Die piste bleek in de aanloop naar de verkiezingsdag niet langer verdedigbaar. De mensen zijn niet dom. Het werd voor de regering Aznar alsmaar moeilijker om de terreurdaad te verzilveren in verkiezingswinst.

Wie is dan verantwoordelijk voor de uiteindelijke electorale ommekeer? Zou het de vredeswil van de mensen in Spanje niet kunnen zijn ? Die in plaats van een keiharde, enkel militaire en repressieve, aanpak een voor alle partijen duurzame oplossing willen voor hun binnenlands conflict. En die het verder niet pikken dat Aznar hen meesleurt in een uitzichtloos buitenlands conflict in Irak en het Midden-Oosten.

Er zijn nog enkele dagen te gaan voor de internationale vredesdag 20 maart, 1 jaar na de start van het militaire avontuur in Irak. De massavernietigingswapens, hét excuus voor de oorlog tegen Irak, zijn niet gevonden en de heropbouw van Irak is nog niet echt begonnen. De klepjes “Niet in mijn naam” (Not in my name) hangen nog steeds aan onze kapstok. De witte vredeslinten zijn nog steeds in gebruik.

Op 20 maart ben ik niet op de vredesbetoging in Brussel wegens het Spirit-congres in Gent. Toch zal ik die dag met mijn hart bij de manifestanten in Brussel zijn….

…. en hen en iedereen Pais en vrede wensen

zondag 14 maart 2004

Veilig rijden met ISA

Op deze Dag van de Technologie heb ik het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) bezocht en een ISA-wagen getest. ISA betekent Intelligente Snelheidsaanpassing en maakt gebruik van een digitale wegenkaart en satellietnavigatie. In het Gentse ISA-project* ervaar je tegendruk op de gaspedaal wanneer je de toegelaten maximum-snelheid overschrijdt. Je moet écht een zware voet hebben om toch daarboven te gaan.

Ik probeerde – voor de test!, niet voor de fun! - nog eens elegant de Sint-Michielsbrug op te zwieren om zo de stad in te duiken. Eén en al nostalgie! Waaraan vlug een einde kwam door de tegendrukkende gaspedaal die mij “terugfloot” naar de 15 km per uur van de voetgangerszone.

Het was even wennen, maar ISA nam het tijdens de proefrit snel van mij over. Hier “hielp” het ISA-systeem mij door de straten met wisselend 15, 30 of 50 km per uur maximumsnelheid.

Een veralgemeende invoering van ISA zou volgens een Brits onderzoek zorgen voor 59% minder ongevallen, 48% minder zwaargewonden en 36% minder doden! Dat kan tellen.

Ziezo! ISA? Weer een goed idee voor de ideeënfabriek van SP.a-Spirit!


* Meer informatie over het ISA-project vind je op CDO-ISA en over het Gentse ISA-project op Webstek Stad Gent - ISA

vrijdag 12 maart 2004

Sloop alle muren

We sluiten onze Palestina-actie “Sloop de muur” op onze Gentse Spirit-webstek af, net zoals onze cyberactie voor de 5 Israëlische dienstweigeraars. En we staan even stil bij de muren die de mensen letterlijk en figuurlijk scheiden. Vroeger waren dat het IJzeren gordijn, de Berlijnse muur, de apartheid in Zuid-Afrika. En nu nog de groene lijn in Cyprus, de demarcatielijn tussen de twee Korea’s, de Israëlische muur tegen de Palestijnen. Dichter bij huis worden de Roma nog steeds gediscrimineerd.

Donderdag was er in Gent een solidariteitsactie van en voor de Roma. Er waren in Slowakije heel recent hongeropstanden als gevolg van discriminatie. Er viel zelfs een dode. Door asociale overheidsmaatregelen zijn de Roma daar nog verder in de marge en de verarming gedreven.

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan, ginder en hier. En daar moeten soms muren voor gesloopt worden….ook deze in ons hoofd!


* Een verslag van de Roma-actie op de Gentse Spirit-webstek, op Indymedia Roma-actie in Gent, en op het regionaal TV-nieuws van donderdag 11.03.2004 op AVS-Regionaal nieuws. Op 27.03.2004 verscheen een uitgebreid achtergrondartikel in De Standaard.
* Een Gents privé-initiatief steunt de Roma in Jasov (Oost-Slowakije). Lees de Indymedia-reportage met foto's hierover op De kinderen van Jasov .
* Achtergrondinformatie over de Roma in Slowakije in het webartikel De opstand om den brode. Roma in Centraal-Europa; of de strijd om het bestaansrecht
* Lees hier meer over de Roma opstand in Slowakije

woensdag 10 maart 2004

Sloop de muur

Sloop de muur van de schande die de Israëlische staat opricht met de Palestijnse gebieden! Klik op het pictogram en teken de petitie!

zondag 7 maart 2004

Poll jezelf!

Gisteren verscheen de verkiezingspeiling van Le Soir-RTBf. Goed nieuws voor de enen, slecht nieuws voor anderen. We moeten er niet van wakker liggen zei wetenschapper Swyngedouw in Terzake. Die peilingen trekken er niet op, wetenschappelijk gezien. Van tafel die boel, en meteen ook de peiling van De Standaard-VRT.

Maar jij wordt om een heel andere reden zenuwachtig van die verkiezingspeilingen!? Je bent als gemiddelde Vlaming nog nooit bevraagd naar je politieke voorkeur? Een echte schande! Hier is de oplossing : poll jezelf! Meld je bijvoorbeeld aan bij het Verkiezingsonderzoek 2004* van de Universiteit Antwerpen. Anoniem, met respect voor je privacy en wetenschappelijk verantwoord mag ik toch hopen. En zeg het hen maar eens goed!

* Verkiezingsonderzoek 2004 Universiteit Antwerpen op www.kpsoft.be/verkiezing

zaterdag 6 maart 2004

Ritueel voor een dode fietsster

Dinsdagavond was er aan de De Pintelaan een dodenwake voor een verongelukte fietsster. Perpetuum Mobile, de Gentse Fietsersbond*, organiseert telkens een maand na een dodelijk fietsongeval een herdenking. Dat verloopt volgens een vast "nieuw" ritueel. Op de plaats van het ongeval wordt het wegverkeer met een fietsblokkade stilgelegd en door de politie omgeleid. Er zijn bloemen. Samen met de familie en vrienden van het slachtoffer nemen de deelnemers gedurende een half uur in relatieve stilte afscheid. Een dergelijke wake is een moment van bezinning over de gekte van het verkeer, de onaangepaste verkeersinfrastructuur, de nodeloze verkeersslachtoffers.

Deze week kon ik er niet bij zijn. Ik nam al aan een aantal dodenwaken deel. Ze hebben zeker zin. Voor de deelnemers is het zoveelste fietsongeval op rij (tien dodenwaken op twee jaar) géén fait divers. Maar acties als deze volstaan niet en kunnen geen doel op zich zijn. Hoeveel deelnemers ook, hoe ontroerend en indrukwekkend ook. Bij elke actie formuleert de Fietsersbond concrete eisen en voorstellen. Die schreeuwen om politiek vertaald te worden. Ieder neemt hierin zijn/haar verantwoordelijkheid. En dat gebeurt, gelukkig, ook en op verschillende niveaus. Maar er is zeker nog werk aan de winkel.

Frank Bombeke,
(ook) lid van de Fietsersbond

* www.fietsersbond.be/gent

woensdag 3 maart 2004

Een toemaatje!

Met de Spirit-argumenten, de online-petitie.... en tal van nuttige links (klik op de afbeelding voor de hyperlink).

Interview met Richard Stallman op Indymedia: Gebruikers de vrijheid geven om met vrije software te werken (03.03.2004).... met nuttige tips om te starten!

maandag 1 maart 2004

David Spirit tegen Goliath Microsoft

De Spirit-campagne* voor vrije computersoftware bij de overheid en in het onderwijs** valt niet in goede aarde bij computergigant Microsoft die 90% van de software-programma’s in handen heeft.

Spirit wil praten met Microsoft, maar daagt het bedrijf van Bill Gates uit om het debat ook publiek te voeren omdat het hier, meer dan om een technische, vooral om een maatschappelijke discussie gaat.

Dat wordt echt een gevecht van David Spirit tegen Goliath Microsoft. Het zal argumenten over en weer kletteren. Als we willen dat deze tweestrijd een even gelukkige afloop kent als het bijbels succesverhaal, zullen we met Spirit wel heel wat keitjes mogen klaarleggen om Goliath Microsoft te vellen.

Alvast een Gents steentje. Een gemeenteraadslid informeerde vorig jaar 2003 hoe het nu eigenlijk in Gent zat met die vrije computersoftware. Het stadsbestuur kon zich wel vinden in de filosofie en voordelen van vrije software, maar schrok terug om de overgang te maken. En bleef dus toch maar de vertrouwde weg bewandelen. Wel met de belofte om deze problematiek verder op te volgen en bij gelegenheid opnieuw te evalueren.

Ondertussen zijn we een jaar verder. Tijd dus voor evaluatie ... én een voorstel. Zet mensen die het kunnen weten uit b.v. stadsdiensten, onderwijs, universiteit, bibliotheek, informatie- en communicatiebedrijven bij elkaar. En laat ze brainstormen hoe het een jaar later, anno 2004, wél zou kunnen lukken met die vrije software, welke stappen en steun van overheden en bedrijven hiervoor nodig zijn, hoe die overgang kan gemaakt worden enzovoort…. En dan is de wagen echt aan het rollen. Wedden dat Gent ook hier een voortrekkersrol kan spelen? Gent, stad van kennis en cultuur! Moet kunnen!

In afwachting zal ik mijn IDee alvast deponeren in de SP.a-Spirit-Ideeënfabriek*** http://www.ideeenfabriek.be/ . Voor een ander ermee gaat lopen ;-)

* online petitie op www.steunvrijesoftware.be
** meer info op www.meerspirit.be
*** ook jouw schitterend idee in www.ideeenfabriek.be