vrijdag 19 maart 2004

Koninklijk Lyceum blijft!

Het officiële onderwijs in Gent (stedelijk, provinciaal en gemeenschapsonderwijs) gaat de krachten bundelen en samenwerken onder het motto en logo Open School. Niets op tegen, wel integendeel.

Alleen wordt het Koninklijk Lyceum echt het kind van de rekening. De ASO-richting kan zich volgens het Open School-plan nog –uitdovend! - handhaven in hun schoolgebouw aan de Kortrijksesteenweg. De TSO en BSO-richtingen moeten daar plaats ruimen voor de stedelijke secundaire Freinetschool De Wingerd. Een bijna honderdjarige school wordt “opgelost”. En dat wringt serieus bij leerlingen, leerkrachten, directie en ouders. Zij voeren sinds begin maart actie….en het zal daar niet bij blijven. Zo bleek vanavond op een vergadering van de vriendenkring, ouders, leerlingen en oud-leerlingen.

Het Koninklijk Lyceum is in die zin uniek dat het een secundaire school is met een gezonde mix van TSO, BSO en ASO, waar de leerlingen zich thuis voelen en zich kunnen ontplooien. Juist die mix, waar het ASO eens niet de plak zwaait, is een meerwaarde van die school. Het zou doodjammer zijn mocht dergelijk pedagogisch project, waar niet in de hokjes van studierichtingen wordt gedacht, verloren gaan.

En dat vond ik de moeite waard om jullie aan de vooravond van het inhoudelijk Spirit-congres over o.m. onderwijs te signaleren. Vrij van hokjesdenken, weet je wel!

Geen opmerkingen: