donderdag 29 juli 2010

Karibu in de Scala Bij Sint-Jacobs - Foto's

Het verslag van het Karibu-optreden Bij Sint-Jacobs op One Day 2010 vind je hier (klikken!). Deze foto's van Amiga de Chiquito om na te genieten.

In de Scala, tussen de figuren van Vergeten Straat van Louis Paul Boon

"Zing de mensen een geweten." (naar Louis Paul Boon)

"Ik heb pleinen doen vollopen." (naar Raymond Van het Groenewoud)

www.karibugent.be

dinsdag 27 juli 2010

Gents wereldkoor Karibu in de Scala Bij Sint-Jacobs

Zondagavond 25 juli zette het Gents wereldkoor Karibu vanuit de loges van de Scala Bij Sint-Jacobs de muzikale avond van One Day for Another World 2010 voor Oxfam Solidariteit in. Op latere uren zouden nog ander jong en nieuw muzikaal geweld en 'oude' groten volgen zoals Kasba en The Scene.


Karibu deed ook vorige edities van One Day mee. Met de Boliviaanse Anna Pardo Canedo als dirigente ging Karibu dit jaar de Latijns-Amerikaanse toer op. Karibu zong liederen uit zijn nieuwe repertoire ‘Mi Tierra – Mijn Aarde/Mijn Planeet’ . Zo passeerden het strijdlied No nos moveran, het Cubaanse Guantanemara, het Braziliaanse Eu Sou Feliz en de mondiale Clandestino van Manu Chao de revue. En Argentinië was present met ‘Pueblito, mi pueblo’ van Carlos Guastavino en ‘Todo Cambia’, wereldwijd bekend door de prachtige vertolking van de Argentijnse zangeres Mercedes Sosa.

Nieuw dit jaar was ook de Karibu-instrumentengroep en de coaching door Tom Roos, bekend van Wurre Wurre en de Thesele Company uit Zuid-Afrika. Als we het talrijk opgekomen publiek mogen geloven, maakten koorleden, dirigente, coach en muzikanten er het beste openluchtoptreden van sinds het bestaan van Karibu. Dat belooft! Je hoort dus nog van Karibu.In de nabije toekomst geeft Karibu muzikale steun aan de vredesbetoging op donderdag 23 september naar aanleiding van de EU-defensietop in Gent. Het muzikale werkjaar sluit Karibu of op zondag 10 oktober tijdens het koorfestival Voix sur Meuse in Luik.

Het Gents wereldkoor Karibu zingt voor wereldwijde vrede, rechtvaardigheid en solidariteit. Karibu wil niet onverschillig aan de kant blijven staan. Zin om mee te zingen of te musiceren?
De wekelijkse repetities gaan door elke maandag (niet tijdens schoolvakanties) van 19u30 tot 22u in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9 te 9000 Gent (Centrum). De dirigenten zijn Sterre De Raedt en Anna Pardo Canedo.

Nieuwe koorleden kunnen instappen op maandagavond 18 oktober 2010. Ook muzikanten met hun instrumenten zijn welkom.

Meer info op www.karibugent.be of via mail@karibugent.be

Dit artikel verscheen ook op Gent Blogt (27.07.2010). Met dank aan Arnold Van Herreweghe voor de foto's.

donderdag 22 juli 2010

Prijs voor de Democratie 2010 voor StRaten-Generaal Antwerpen, Ademloos en Staten-Generaal Brussel

Dit artikel verscheen ook op Gentblogt (22.07.2010). Met dank aan Arnold Van Herreweghe voor de foto's.

Jaarlijks reiken vzw Trefpunt en Democratie 2000 de Prijs voor de Democratie uit aan personen of een vereniging die een fundamentele bijdrage leveren aan de verdediging van de democratische waarden.

Dit jaar viel de eer te beurt aan drie burgerinitiatieven StRaten-Generaal en Ademloos uit Antwerpen en de Staten-Generaal van Brussel. Zij zijn erin geslaagd de politieke agenda gevoelig te beïnvloeden. Op de Belgische nationale feestdag mochten zij hun Prijs ontvangen op het Groot Podium van Trefpunt Bij Sint-Jacobs. Zij kregen de 'wisselbeker' Prijs voor de Democratie, een beeldje van Walter De Buck, uit de handen van de vorige prijswinnaar dokter Dirk Van Duppen (die van het kiwi-model en de cholesteroloorlog).

Vlnr: Koen van Hees (Ademloos), Manu Claeys (StRaten-Generaal), Alain Deneef (Staten-Generaal Brussel), Peter Verhaeghe (StRaten-Generaal)....en rechts ;-) Dirk Van Duppen

StRaten-Generaal en Ademloos (Antwerpen)

Vanuit de Antwerpse StRaten-Generaal en de beweging Ademloos, groeide een brede kritiekbeweging tegen het Lange Wapperproject zoals door de overheid via BAM uitgewerkt.

Met een geduldige opbouw van informatie en stevige kritiek, maar ook met gedegen uitwerking van mogelijke alternatieve oplossingen werd eerst een bres geslagen in de politieke consensus, dan een referendum afgedwongen en ten slotte een meerderheid gevonden tegen de bestaande plannen. De twee organisaties doorbraken de trend van de citymarketing en gaven de stedelijke democratie haar essentie – het georganiseerde meningsverschil - terug.

Staten-Generaal van Brussel

De Brusselse Staten-Generaal van de Civiele Maatschappij is een bi-communautair platform van het middenveld waarin naast drie burgerbewegingen, ook de sociale partners, de netwerken van buurtcomité’s en de culturele netwerken zitting hadden.

Participatieve democratie

Met deze Prijs voor de Democratie wil de jury de kwaliteit van de burgerparticipatie belonen, aldus woordvoerder Eric Goeman. Kwaliteit niet alleen in het betrekken en informeren van bredere lagen van bevolking en middenveld, maar ook kwaliteit in het uitwerken van alternatieve voorstellen. Want de kwaliteit van de democratie hangt af van de kwaliteit van het debat.

Daartoe is de actieve inzet van een goed geïnformeerde civiele maatschappij essentieel. StRaten-Generaal en Ademloos in Antwerpen en de Staten-Generaal van Brussel hebben een belangrijke bijdrage geleverd tot de uitbouw van een kwaliteitsvolle participatieve democratie.

In het dankwoord waarschuwde Manu Claeys van StRaten-Generaal dat de strijd ondanks het referendum tegen de Lange Wapper nog lang niet gestreden is. Voor Wim van Hees en zoon Koen van Hees van Ademloos is democratie een werkwoord. En zij beloofden dat Ademloos en StRaten-Generaal nog heel hard gaan werken!


Alain Deneef
van de Staten-Generaal van Brussel wees erop dat de Brusselse grootstedelijke problematiek zich ook zal vertalen in andere 'groot'steden als Luik, Charleroi, Antwerpen..... en Gent. Een boodschap die de aanwezige Gentse politici van SP.A en Groen! (sorry, geen anderen gezien!) wel goed gehoord hebben.Tweede Prijs Jaap Kruithof


De Prijs Jaap Kruithof wordt uitgereikt aan vernieuwende en radicale denkers over een democratische en rechtvaardige samenleving en/of ijveraars voor meer sociale gelijkheid of actievoerders tegen maatschappelijke wantoestanden. De Tweede Prijs Jaap Kruithof ging naar ere-kanunnik François Houtart, een man met een indrukwekkend curriculum, ook op dit mondiale terrein.

De jury gaf drie redenen waarom de prijs Jaap Kruithof aan François Houtart wordt toegekend:

• Als godsdienstsocioloog en bevrijdingstheoloog ziet François Houtart het christendom als inspiratiebron voor sociaal engagement. Hij maakt een radicaal ethische kritiek van het kapitalisme en streeft naar sociale verandering met als doel sociale rechtvaardigheid. Hij zet zich in voor vrede, voor de rechten van volkeren, voor verdraagzaamheid en geweldloosheid en voor een dialoog tussen religies.
• In zijn streven naar sociale rechtvaardigheid staat François Houtart permanent open voor nieuwe ideeën en nieuwe inzichten. Zo was hij actief op de klimaattop der volkeren in Cochabamba (voorjaar 2010) en pleit hij voor een Mondiaal Handvest voor het Gemeenschappelijk Goed van de mensheid. Zijn socialisme staat met twee voeten in de 21ste eeuw.
• François Houtart is voor iedereen die streeft naar een ‘andere wereld’ een inspiratiebron, niet enkel door zijn grenzeloze intellectuele inzet, maar ook door zijn menselijkheid, zijn vriendelijkheid, zijn beschikbaarheid voor anderen, kwaliteiten die de linkerzijde in België en in Europa bijzonder goed kan gebruiken.

Francine Mestrum las een uitvoerige bedankingsbrief voor van François Houtart, op dat moment in Honduras na een verblijf in Cuba.

Bepaald ontroerend was de aanwezigheid van zijn 3 broers op het Groot Podium die voor François Houtart plechtig de "honneurs" waarnamen. Zij mochten de 'wisselbeker' Jaap Kruithof, een beeldje van de eerste Kruithof-Prijswinnaar Frans Wuytack, voor hun broer in ontvangst nemen.

Drie broers van François Houtart

StRaten-Generaal (Antwerpen) www.stratengeneraal.be
Ademloos (Antwerpen) www.ademloos.be
Staten-Generaal van Brussel (Brussel) http://www.etatsgenerauxdebruxelles.be/?Staten-Generaal-van-Brussel
Prijs voor de Democratie (Bron: Wikipedia)
Uitreiking van de prijs voor de Democratie 2010 (De Wereld Morgen, 22.07.2010)

woensdag 21 juli 2010

MiramirO in onze straat - 23.07 om 20u15

MiramirO, het straattheaterfestival tijdens de Gentse Feesten, speelt nu vrijdag 23 juli een mini-opera in onze straat. Iedereen uitgenodigd. Afspraak om 20.15u stipt aan de Sint-Lievenspoortstraat 159, 9000 Gent (Buurt Twee Poorten - Tussen Sint-Lievenspoort en Brusselsepoort)

Opera blijft voor veel mensen ontoegankelijk. MiramirO gaf aan twee componisten van hedendaagse muziek de opdracht om een mini-opera te creëren die op straat kan worden uitgevoerd. Op deze manier worden niet enkel de operaliefhebbers bereikt, maar ook mensen die zich niet kunnen verplaatsen of buren die voor de gezelligheid iets organiseren.

We krijgen één van deze opera's gepresenteerd

De Trouw van Mira en Miro - Componist Frank Nuyts

Wie houdt er nu niet van een trouw en alles wat daarmee te maken heeft: mooie kostuums, lekker en uitgebreid eten, muziek, dans, spektakel, romantiek, emotie, … Verder vragen we ons nooit af wat er zich eigenlijk afspeelt bij degene die gaan trouwen. Door deze opera kan je op een andere manier kennismaken met de typische huwelijkstaferelen die zorgen voor tranen van geluk en amusement. Mede daardoor is de straat voor één dag een echt Shakespeariaans wereldschouwtoneel.


De Rolstoel - Componist Boudewijn Buckinx


Het idee om voor deze miniatuuropera te vertrekken van het beeld van een rolstoel is bijzonder interessant. Veel steden zijn niet of nauwelijks ingericht zodat rolstoelgebruikers op een comfortabele manier van de openbare weg kunnen gebruik maken. De voetpaden zijn dikwijls niet aangepast en onze Vlaamse kasseien zijn geen dankbare onderlaag voor de smalle rolstoelwielen. Een absurd verhaal, humor, beweging - althans voor zover mogelijk - herkenbaarheid, hulpeloosheid liggen aan de basis van deze compositie. Een komische momentopname van een klein fait divers.

Tot vrijdag 23 juli om 20u15 aan de Sint-Lievenspoortstraat 159, 9000 Gent!

www.miramiro.be
Boudewijn Buckinx www.boudewijnbuckinx.com
Frank Nuyts www.hardscore.be

Nablog 25.07.2010 : Het werd De Trouw van Mira en Miro Zie deze video van Cobra.be 24.07.2010, maar gefilmd in een andere straat.

dinsdag 20 juli 2010

Titia, de eerste Westerse vrouw in Japan - 17-26 juli 2010

Terwijl mijn oudste dochterlief met haar Westvlaamse samoerai het land van de rijzende zon doorkruist, maak ik hier in Gent nader kennis met Japan én met Titia, de eerste Westerse vrouw in Japan.


Ook dit jaar zet het Forum van Vlaamse Vrouwen (FVV) in en rond het klooster van de Paters Augustijnen tijdens de Gentse Feesten van 17 tot 26 juli een evenement op. Centrale figuur is de Friese/Nederlandse Titia Bergsma, de eerste Westerse vrouw in Japan.

Ondanks haar korte verblijf in Japan heeft Titia Bergsma (1786-1821) een grote indruk nagelaten. De schilders van Nagasaki beschouwden haar als fascinerend studiemateriaal. De beeltenis van Titia wordt tot op vandaag nog gereproduceerd als historisch icoon van de eerste westerse vrouw in Japan, hetgeen haar een toevallige plaats in de geschiedenis heeft bezorgd.

De Canadees-Nederlandse gewezen diplomaat René Bersma stelde ter gelegenheid van het FVV-evenement zijn boek "Titia, de eerste Westerse vrouw in Japan" voor dat hij in het Engels, Japans en Nederlands publiceerde. Tijdens de tentoonstelling wordt ook de zeer populaire AVRO-documentaire 'Verliefd op Titia" vertoond.

René Bersma bracht ook een indrukwekkende collectie van een 300-tal voorwerpen mee van porselein tot deurgordijnen met beeltenissen van Titia en Co op die nu nog altijd geproduceerd worden in Japan. Zij staan tentoongesteld in de pandgang van de Paters Augustijnen, Academiestraat 1, 9000 Gent. In de pandgang is ook een unieke privé-collectie kimono's van mevrouw Ruth Jäschke uit Düsseldorf te bewonderen en een behoorlijk indrukwekkende samoerai-outfit.

Even boeiend als Titia vond ik de kennismaking met Nello & Patrasche, twee Vlaamse (!) figuren, razend populair in de Angelsaksische wereld en Japan .... maar hier nauwelijks bekend. In 1872 schreef de Britse Ouida een kortverhaal 'A Dog of Flanders" over Nello, een arm jongetje uit Vlaanderen en zijn hond Patrasche. Nello wil tekenaar en schilder worden én de schilderijen van Rubens zien die in de Antwerpse kathedraal achter gordijnen worden bewaard. Maar Nello is arm en moet zijn ambities opbergen.

Hoe het uiteindelijk afloopt verklap ik niet. Het hangt er ook een beetje vanaf met welke bril, de Amerikaanse of de Japanse, je het verhaal bekijkt. Besef alleen dat "A Dog of Flanders" verplichte schoolliteratuur is in Japan, er honderd miljoen exemplaren van verkocht zijn. In Hollywood is het boek sinds 1914 vijf keer verfilmd. En in Japan keken in 1975 gemiddeld 30 miljoen kijkers 52 weken lang naar de avonturen van Nello en Patrasche. Sindsdien wordt deze reeks non-stop heruitgezonden. An van Dienderen en Didier Volckaert maakten er in 2008 een indrukwekkende documentaire "Patrasche, A dog of Flanders - Made in Japan" over en zeer recent een boek annex tentoonstelling die nog tot 29 augustus in Antwerpen loopt. Meer informatie op www.dogofflanders.be "A Dog of Flanders" is misschien wel het grootste exportproduct van Vlaanderen. Werk aan de winkel voor onze ministers van cultuur en buitenlandse zaken!

Tijdens het Japan-evenement van FVV kan je nog deelnemen aan tal van demonstraties, filmvoorstellingen, initiaties, aperitiefcauserieën, rondleidingen en werkwinkels. Het orgelpunt is het concert Katsu (licht in het Japans), een muzikale ervaring gebaseerd op Japanse poëzie, geschreven door zen-monniken. Het concert gaat door op zondag 25 juli om 20u in de nabijgelegen kapel van de Zusters van Liefde , Molenaarsstraat 24 te 9000 Gent. Tickets aan € 10 via www.uitbureau.be of 09 233 77 88.

Voor het volledige programma van het Japan-evenement klik hier.Federatie van Vlaamse Vrouwen www.vlaamsevrouwen.org
A Dog of Flanders www.dogofflanders.be

maandag 19 juli 2010

Onze Missie - Toneelstuk met Chris Thys

Het is in deze tijden al wat ongemakkelijk om het over paters en nonnen te hebben. En gaan ze het nu met 50 jaar Congo ook nog eens over ‘onze Vlaamse missiezusters’ hebben?

En toch leggen vzw Trefpunt en het project miXed2010 met het toneelstuk “Onze Missie” ook dit deeltje van de Congo-puzzel. Actrice Chris Thys, onder meer bekend van Tv-series als Thuis, Flikken, Witse, Aspe, vertelt in deze productie van het Rodenbachfonds het verhaal van de Vlaamse missiezusters die naar Congo vertrokken om er te zorgen voor onderwijs en gezondheidszorg.

Uw reporter Kuifje in Congo woonde op vrijdag the-day-before van de Gentse Feesten de try-out en avant-première van “Onze Missie” bij in de gewezen (!) Parnassuskerk. Een heel geschikte en toepasselijke locatie trouwens.

Aan de hand van brieven en getuigenissen over een tijdspanne van 120 jaar schetst Chris Thys de evolutie van kolonialisme en katholiek paternalisme naar begrip voor de andere cultuur en het streven naar emancipatie.

Het verhaal start in 1891 in onze eigenste Sint-Baafskathedraal van Gent waar de bisschop zijn ‘Vlaamse dochters’ plechtig uitzendt naar ‘de Congo’. De Zusters van Liefde waren, op de echtgenote van een protestantse dominee in 1879 na, de eerste blanke vrouwen op Congolese bodem.

In veel gevallen waren de missiezusters Vlaamse boerendochters die met het zogenaamde gezonde (boeren)verstand van aanpakken wisten. Het waren sterke vrouwen die hun plaats moesten veroveren in een door blanke mannen gedomineerde koloniale maatschappij.

In hun brieven aan het thuisfront klinkt zeker in de beginperiode de echo van het Vlaamse katholieke en conservatieve platteland nog door. Nadien lezen we in hun brieven ook nieuwsgierigheid, interesse en mededogen met het lot van de Congolezen. Maar ook de humor is –gelukkig - niet ver weg.

Het hele brieventoneelstuk kan ik hier natuurlijk niet navertellen, maar ik pluk er toch een paar fragmenten uit die mij extra boeiden.

Zo blijkt de communicatie met het thuisfront, ondanks het wél functionerende postsysteem, helemaal niet zo vlot te lopen. Had de familie in het vader/moederland last van de spreekwoordelijke Vlaamse klei?

Belgisch-Congo leverde onder meer met zijn grondstoffen een aanzienlijke bijdrage aan de oorlogsinspanningen in WO I (brons, koper en messing) en WO II (uranium voor de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki). En met 5,4 miljoen geraamde doden en massale vrouwenverkrachtingen is het conflict in Oost-Congo eigenlijk een WO III om grondstoffen als goud, coltran, koper en diamant.

Het toneelstuk rondt af met video-opnames door Chris Thys van gesprekken met gewezen missiezusters (graag ondertiteling!). Hoewel een aantal persoonlijk heimwee hebben naar Congo, is hun taak volbracht, vinden ze. De fakkel is overgenomen door de Congolezen en daar krijgen we als slot van “Onze Missie” een heerlijke hoopgevende getuigenis van.

Voorstellingen: tot maandag 26 juli 2010 om 19u, op zaterdag en zondag om 15u en 19u
Plaats: Zaal Parnassus, Oude Houtlei 124, 9000 Gent
Tickets:€ 9,5 via Uitbureau www.uitbureau.be of via 09 233 77 88

Rodenbachfonds www.rodenbachfonds.eu
Trefpunt www.trefpunt.be

donderdag 15 juli 2010

One Day for Another World 2010 - 25.07.2010

Op zondag 25 juli kleurt bij St.-Jacobs op de Gentse Feesten opnieuw groen: de kleur van Oxfam én van One Day For Another World! Ook dit jaar kan jong en oud genieten van unieke optredens en zijn stem laten horen voor waardig werk.

One Day For Another World klinkt de ervaren Gentse Feestenganger inmiddels vertrouwd in de oren. Het evenement voor solidariteit en rechtvaardigheid is uitgegroeid tot een vaste waarde bij St.-Jacobs. Ook voor de achtste editie zijn alle ingrediënten aanwezig om een geslaagd feestje te bouwen.

Muziekfeest & blaasplezier

Vanaf 16 uur zorgt One Day for Another World 2010 voor hét kindermoment van de Gentse Feesten: een concert van de Ketnetband, met gastoptredens van de Ketnet poppers Laura, Lauren, Anke en Jill. Junior Eurosongkid Laura stelt o.m. haar nieuwe single ’Stapelgek op jou’ voor.

Wie graag scoort bij zijn kinderen komt best goed op tijd: het Sint-Jacobsplein zal snel vollopen. U kunt het feest helemaal compleet maken door duurzame en herbruikbare Oxfamballons aan te schaffen die het plein verder groen kleuren!

Voor de geëngageerde mama’s en papa’s heeft One Day nog een prachtig avondprogramma in petto: het Gents Wereldkoor Karibu, Kasba, De kleine avonden (Senne Guns, Renée Van Bavel, Uberdope) en The Scene als top-act. The Red Hot Chili Pipers zullen tot slot de pannen van het dak blazen.
- Het volledige programma vindt u op www.1day.be

Gentse Feestengangers zijn geen gereedschap!

Muziek à volonté maar mis zeker het levensgrote gereedschapsrek van Oxfam niet! Het ietwat aparte ’reclamebord’ van de Oxfamcampagne “STOP! Werknemers zijn geen gereedschap” krijgt een prominente plaats op One Day editie 2010. Immers, rechtvaardigheid betekent ook dat werknemers in Noord en Zuid recht hebben op waardig werk en een fatsoenlijk inkomen.

Iedereen kan de campagne voor waardig werk steunen door:
- zelf mee te hameren en de campagnepetitie te tekenen
- te poseren voor het groot gereedschapsrek. ’s Avonds worden alle foto’s op het grote videoscherm geprojecteerd en u vindt ze ook terug op de Flickrpagina van de campagne.
- voor een sympathiek Gentse Feestenprijsje de unieke herbruikbare Oxfamballons te kopen.
Getuigenissen van werknemers in Noord en Zuid evenals andere interessante campagneweetjes vindt u op: www.oxfamsol.be/werk/

Nog meer Oxfam-groen op de Gentse Feesten

Kijk uit! De campagne “STOP! Werknemers zijn geen gereedschap” duikt tijdens de Gentse Feesten nog op andere momenten en andere plaatsen op.
- Kom vanaf 17 juli eventjes uitblazen op de comfortabele zitbanken in het Baudelopark. Werknemers zijn geen gereedschap en hebben ook recht op een pauze!
- Op 21 juli staat het gereedschapsrek van de Oxfam-campagne in de Bibliotheekstraat. Kom even langs om meer te weten over onze zomercampagne. En laat uw foto schieten, want die prijkt daarna in de fotogalerij op de Oxfam-campagnesite!
- De Oxfam Vintagewinkel houdt tijdens de Gentse Feesten traditiegetrouw 10 dagen lang open deur, dagelijks van 16 tot 21 uur.

Van plan om erbij te zijn op One Day 2010? Meld je aan op het Facebookevenement en nodig al je cybervrienden uit!www.1day.be
www.oxfamsol.be/werk

woensdag 7 juli 2010

Gentse Feesten Bij Sint-Jacobs - 17-26 juli 2010

Sinds jaar en dag zijn voor mij dé Gentse Feesten die van Trefpunt vzw Bij Sint-Jacobs en Baudelopark.

En ook dit jaar zingen we met het Gents wereldkoor Karibu op One Day for Another World 2010 voor Oxfam Solidariteit.

Muzikale afspraak mét Karibu op zondag 25 juli van 19u30-19u50 Bij Sint-Jacobs (op, voor, naast, aan het groot podium of ergens in of aan de Vergeten Straat van de Scala).

www.trefpunt.be
www.karibugent.be

dinsdag 6 juli 2010

Gentse Feesten 2010

De Gentse Feesten 2010 hangen in de lucht.
En wij blijven er voor thuis.

www.gentsefeesten.be