donderdag 22 juli 2010

Prijs voor de Democratie 2010 voor StRaten-Generaal Antwerpen, Ademloos en Staten-Generaal Brussel

Dit artikel verscheen ook op Gentblogt (22.07.2010). Met dank aan Arnold Van Herreweghe voor de foto's.

Jaarlijks reiken vzw Trefpunt en Democratie 2000 de Prijs voor de Democratie uit aan personen of een vereniging die een fundamentele bijdrage leveren aan de verdediging van de democratische waarden.

Dit jaar viel de eer te beurt aan drie burgerinitiatieven StRaten-Generaal en Ademloos uit Antwerpen en de Staten-Generaal van Brussel. Zij zijn erin geslaagd de politieke agenda gevoelig te beïnvloeden. Op de Belgische nationale feestdag mochten zij hun Prijs ontvangen op het Groot Podium van Trefpunt Bij Sint-Jacobs. Zij kregen de 'wisselbeker' Prijs voor de Democratie, een beeldje van Walter De Buck, uit de handen van de vorige prijswinnaar dokter Dirk Van Duppen (die van het kiwi-model en de cholesteroloorlog).

Vlnr: Koen van Hees (Ademloos), Manu Claeys (StRaten-Generaal), Alain Deneef (Staten-Generaal Brussel), Peter Verhaeghe (StRaten-Generaal)....en rechts ;-) Dirk Van Duppen

StRaten-Generaal en Ademloos (Antwerpen)

Vanuit de Antwerpse StRaten-Generaal en de beweging Ademloos, groeide een brede kritiekbeweging tegen het Lange Wapperproject zoals door de overheid via BAM uitgewerkt.

Met een geduldige opbouw van informatie en stevige kritiek, maar ook met gedegen uitwerking van mogelijke alternatieve oplossingen werd eerst een bres geslagen in de politieke consensus, dan een referendum afgedwongen en ten slotte een meerderheid gevonden tegen de bestaande plannen. De twee organisaties doorbraken de trend van de citymarketing en gaven de stedelijke democratie haar essentie – het georganiseerde meningsverschil - terug.

Staten-Generaal van Brussel

De Brusselse Staten-Generaal van de Civiele Maatschappij is een bi-communautair platform van het middenveld waarin naast drie burgerbewegingen, ook de sociale partners, de netwerken van buurtcomité’s en de culturele netwerken zitting hadden.

Participatieve democratie

Met deze Prijs voor de Democratie wil de jury de kwaliteit van de burgerparticipatie belonen, aldus woordvoerder Eric Goeman. Kwaliteit niet alleen in het betrekken en informeren van bredere lagen van bevolking en middenveld, maar ook kwaliteit in het uitwerken van alternatieve voorstellen. Want de kwaliteit van de democratie hangt af van de kwaliteit van het debat.

Daartoe is de actieve inzet van een goed geïnformeerde civiele maatschappij essentieel. StRaten-Generaal en Ademloos in Antwerpen en de Staten-Generaal van Brussel hebben een belangrijke bijdrage geleverd tot de uitbouw van een kwaliteitsvolle participatieve democratie.

In het dankwoord waarschuwde Manu Claeys van StRaten-Generaal dat de strijd ondanks het referendum tegen de Lange Wapper nog lang niet gestreden is. Voor Wim van Hees en zoon Koen van Hees van Ademloos is democratie een werkwoord. En zij beloofden dat Ademloos en StRaten-Generaal nog heel hard gaan werken!


Alain Deneef
van de Staten-Generaal van Brussel wees erop dat de Brusselse grootstedelijke problematiek zich ook zal vertalen in andere 'groot'steden als Luik, Charleroi, Antwerpen..... en Gent. Een boodschap die de aanwezige Gentse politici van SP.A en Groen! (sorry, geen anderen gezien!) wel goed gehoord hebben.Tweede Prijs Jaap Kruithof


De Prijs Jaap Kruithof wordt uitgereikt aan vernieuwende en radicale denkers over een democratische en rechtvaardige samenleving en/of ijveraars voor meer sociale gelijkheid of actievoerders tegen maatschappelijke wantoestanden. De Tweede Prijs Jaap Kruithof ging naar ere-kanunnik François Houtart, een man met een indrukwekkend curriculum, ook op dit mondiale terrein.

De jury gaf drie redenen waarom de prijs Jaap Kruithof aan François Houtart wordt toegekend:

• Als godsdienstsocioloog en bevrijdingstheoloog ziet François Houtart het christendom als inspiratiebron voor sociaal engagement. Hij maakt een radicaal ethische kritiek van het kapitalisme en streeft naar sociale verandering met als doel sociale rechtvaardigheid. Hij zet zich in voor vrede, voor de rechten van volkeren, voor verdraagzaamheid en geweldloosheid en voor een dialoog tussen religies.
• In zijn streven naar sociale rechtvaardigheid staat François Houtart permanent open voor nieuwe ideeën en nieuwe inzichten. Zo was hij actief op de klimaattop der volkeren in Cochabamba (voorjaar 2010) en pleit hij voor een Mondiaal Handvest voor het Gemeenschappelijk Goed van de mensheid. Zijn socialisme staat met twee voeten in de 21ste eeuw.
• François Houtart is voor iedereen die streeft naar een ‘andere wereld’ een inspiratiebron, niet enkel door zijn grenzeloze intellectuele inzet, maar ook door zijn menselijkheid, zijn vriendelijkheid, zijn beschikbaarheid voor anderen, kwaliteiten die de linkerzijde in België en in Europa bijzonder goed kan gebruiken.

Francine Mestrum las een uitvoerige bedankingsbrief voor van François Houtart, op dat moment in Honduras na een verblijf in Cuba.

Bepaald ontroerend was de aanwezigheid van zijn 3 broers op het Groot Podium die voor François Houtart plechtig de "honneurs" waarnamen. Zij mochten de 'wisselbeker' Jaap Kruithof, een beeldje van de eerste Kruithof-Prijswinnaar Frans Wuytack, voor hun broer in ontvangst nemen.

Drie broers van François Houtart

StRaten-Generaal (Antwerpen) www.stratengeneraal.be
Ademloos (Antwerpen) www.ademloos.be
Staten-Generaal van Brussel (Brussel) http://www.etatsgenerauxdebruxelles.be/?Staten-Generaal-van-Brussel
Prijs voor de Democratie (Bron: Wikipedia)
Uitreiking van de prijs voor de Democratie 2010 (De Wereld Morgen, 22.07.2010)

Geen opmerkingen: