maandag 30 maart 2009

The Shouting Fence (1)

Het Gents wereldkoor Karibu neemt deel aan The Shouting Fence, een internationaal korenproject rond de Palestijnse kwestie voor 300 zangers en 10 solisten.Shouting Fence - Westergasfabriek 2004 (Amsterdam)

Op initiatief van het Brussels Brecht Eisler Koor wordt The Shouting Fence van de componisten Orlando Gough en Richard Chew in 2009 in verschillende Belgische steden opgevoerd.

Er zijn optredens in het Kaaitheater in Brussel (vrijdag 9 - zaterdag 10 oktober 2009 om 20.30u), in De Centrale in Gent ( zaterdag 17 oktober 2009 om 17u en om 20u), en in het Conservatorium van Luik (zondag 18 oktober om 18u).

Zaterdag 28.03.2009 was de eerste gezamenlijke repetitie in Brussel. Het enthousiasme was groot, de sfeer was prima en er zat veel muziek in de lucht. Ik bericht op deze blog zeker nog over The Shouting Fence . Want dit wordt een memorabel muziekstuk. Echt niet te missen!

The Shouting Fence 2009-webstek
The Shouting Fence 2009-blog
Orlando Gough
Gents wereldkoor Karibu
Novecanto

Nablog 23.04.2009 én 11.06.2009 én 07.10.2009: wijziging data en uren optredens + koppeling naar webstek The Shouting Fence 2009 toegevoegd.

vrijdag 27 maart 2009

Sociaal-Liberale Partij steunt Mars op Brussel voor Mensen zonder Papieren

De Sociaal-Liberale Partij (SLP) steunt de Mars op Brussel voor Mensen zonder Papieren. Deze solidariteitsmars van de vereniging Laat Onze Vrienden Blijven is gestart in West-Vlaanderen en stapt elk weekeinde verder richting Brussel.

De deelnemers, mensen mét en zonder papieren, stappen voor:
- een menselijk asielbeleid,
- vrijlating van alle kinderen zonder papieren
- en een maximale regularisatie op basis van het regeerakkoord.

De vijfde etappe van de Mars op Brussel start nu zondag 29 maart om 10u aan het stadhuis van Kaprijke, pauzeert ’s middags in het dorpscentrum van Boekhoute en eindigt tussen 17u en 18u aan het gemeentehuis van Zelzate.

Kerste Van Grembergen, OCMW-raadslid van Evergem:”De aanslepende onzekerheid drijft mensen tot wanhoop”.

Guy Haaze, Oost-Vlaamse lijsttrekker van de Sociaal-Liberale Partij: “ De federale regeringspartijen moeten stoppen met hun eindeloos gekibbel. Alleen een algemene regularisatie is voor de SLP, om humanitaire redenen, aanvaardbaar. De SLP verwacht de vertaling hiervan in de omzendbrief van Minister Turtelboom. Voor de Sociaal-Liberale Partij is trouwens, door een gedegen opleiding van de kinderen van asielzoekers, een compromis mogelijk tussen economische migratie en regularisatie”.

SLP-persbericht 27.03.2009

www.laatonzevriendenblijven.be

www.s-lp.be
www.s-lp.be/gent

zondag 22 maart 2009

Ik functioneer het best als underdog (Guy Haaze)

Interview met Guy Haaze in De Standaard, 14.03.2009, Guy Tegenbos

Guy Haaze, de voormalige topman van de liberale vakbond ACLVB, is de lijsttrekker van de SLP in Oost-Vlaanderen.

'Ik heb me laten verleiden. Nee, grapje. Ik ben zelf naar de SLP gestapt nadat de partij zichzelf die naam gaf. Sociaal én liberaal, dat is mijn ding. Ik ben gaan kijken of ze inderdaad sociaal en liberaal was. En het klikte.'

Hebben ze u wel nodig?

'Het is een partij waar al veel competentie aanwezig is, maar de sociaaleconomische dimensie, het sociaal overleg en de sociale zekerheid zijn niet zo goed vertegenwoordigd. En dat zijn mijn sterke punten.'

U bent kandidaat voor een partij met 0,6 procent aanhangers in de jongste peiling.

'Wij zijn absoluut niet kansloos! Maar zelfs als we klein zijn en blijven, remt dat mij niet. Ik heb in mijn vakbondsverleden geleerd te ageren vanuit een underdogpositie. We waren altijd de kleinste bond, maar op bepaalde momenten konden we toch dossiers doen kantelen of helpen kantelen.'

Maar de kans op een zetel is bijna nihil?

'Ik geloof dat niet. De Vlaamse kiezer wil keuze hebben. Rechts van het centrum is er keuze: van CD&V, Open VLD, N-VA, tot LDD en Vlaams Belang. Links zijn SP.A en Groen! samen niet eens in staat 20 procent van de stemmen te behalen. Daar is ruimte voor ons: als kiezers oog willen hebben voor ons partijprogramma en voor de bekwaamheid van onze mensen, breken we door.'

Hoe evolueert het sociaal overleg sinds uw vertrek uit de liberale vakbond?

'Het centraal sociaal overleg is almaar minder overleg tussen vakbonden en werkgevers en vooral tripartiet overleg: regering-vakbonden-werkgevers. De twee laatste sluiten nog zelden onderling akkoorden. Ze vragen geld aan de regering voor wat de één wil en voor wat de ander wil. En de regering geeft dat.'

U bepleit tijdelijke werkloosheid voor bedienden?

'Het zou goed zijn dit voor een beperkte tijd in te voeren als crisisbestrijdingsmaatregel.'

En het onderscheid arbeiders-bedienden?

'Dat is al decennia achterhaald, maar overheid en sociale partners raken in de hervormingen maar geen millimeter vooruit. Er is één oplossing en die is simpel: voer een eenheidsstatuut voor alle nieuwe werknemers in. De rest laat je in hun huidig statuut.'

Guy Haaze werkt nu voor de TMVW, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening. De tweede op de SLP-lijst Oost-Vlaanderen is Mie Van den Kerchove, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Ik functioneer het best als underdog
(De Standaard 14.03.2009)

www.s-lp.be
www.s-lp.be/gent

Honderdduizenden Vlamingen zijn sociaal-liberaal (Guy Haaze)

Guy Haaze: ‘Honderdduizenden Vlamingen zijn sociaal-liberaal’ (Vraaggesprek met Guy Haaze, De Morgen 14 maart 2009)

In zijn zoektocht naar nieuw bloed en potentiële stemmentrekkers heeft SLP-voorzitter Geert Lambert alvast één opvallende naam binnengehaald: Guy Haaze, twaalf jaar topman van de liberale vakbond ACLVB, trekt op 7 juni de Oost-Vlaamse lijst. Mie Van den Kerchove, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij, staat op twee. “We zijn ervan overtuigd dat we een zetel kunnen binnenhalen”, zegt Haaze. “Misschien zelfs meer.”

“Eindelijk heeft Vlaanderen een partij die voluit voor het sociaal liberalisme kiest“, zo verklaart Haaze zijn overstap naar de politiek. “Ik heb me dertig jaar lang verdienstelijk gemaakt in de sociaal-liberale beweging. Nu er ook een partij is die die keuze maakt, had ik het gevoel dat ik niet anders kon dan daar mee mijn schouders onder zetten. Ik heb zelf naar Geert Lambert gebeld, en het klikte meteen.“

Wij dachten dat de liberale vakbond nauw aanleunde bij de Open Vld. Die partij heeft u nooit kunnen verleiden tot een politieke carrière?

“Zij hebben me nooit gevraagd. Maar de ideologie van Open Vld is niet die van het sociale liberalisme, ook al gebruiken sommigen dat etiket. De Open Vld mikt te sterk op privatisering en deregulering en koestert een absoluut geloof in de vrije markt. Sociaal-liberalen vinden dat de overheid nog altijd een kader moet voorzien. Als de Open Vld de gezondheidszorg wil privatiseren, dan haak ik af.“

SLP doet het erg slecht in de peilingen. Schrikt de kiesdrempel u niet af?

“Het sociaal-liberalisme is bij machte om een grote leemte op te vullen in het Vlaamse politieke landschap. Groen! en sp.a halen samen met moeite twintig procent, maar er gaapt een enorme kloof tussen die partijen en de rechterkant van het politieke spectrum. In mijn vakbond waren er altijd veel mensen die niet goed wisten op welke partij te stemmen. Ze hadden geen alternatief op de politieke markt.“

Spirit en Vl.Pro claimden toch ook het sociaal-liberalisme, zonder veel succes?

“Daarom is het goed dat er een aantal mensen vertrokken zijn. Alleen de echte sociaal-liberalen zijn gebleven. Bovendien ontbrak de rechtstreekse link met de sociaal-liberale beweging. En die is nog veel breder dan het ACLVB. Het komt erop aan om nu de link tussen beweging en partij in de praktijk te brengen. We moeten serieus werken aan onze naambekendheid, maar ik ben ervan overtuigd dat honderdduizenden Vlamingen eigenlijk sociaal-liberalen zijn”.

Waar hoopt u uit te komen op 7 juni?

“We moeten zeker een zetel kunnen binnenhalen in Oost-Vlaanderen, en hopelijk nog iets meer”.

www.s-lp.be
www.s-lp.be/gent

Nawal el Saadawi in Gent - 31.03.2009

De Universiteit Gent reikt dit jaar de Amnesty International Leerstoel 2008-2009 uit aan prof. dr. Nawal el Saadawi, Egyptische arts, psychiater en feministische schrijfster.

De uitreiking en aansluitende lezing van Nawal el Saadawi vindt plaats op 31 maart in de Gentse Vooruit.


Prof. dr. Nawal El Saadawi houdt een publiekslezing "Creativity, Politics and Women's Rights" gevolgd door een debat met prof. dr. Marleen Temmerman. "De Derde Prof" is moderator prof. dr. Sami Zemni.

Een organisatie: van Amnesty International met medewerking van ABVV, ACLVB Vrouw en Vakbond, ACV Gent-Eeklo, ICRH, Kunstencentrum Vooruit, Liga voor Mensenrechten, Vrouwen Overleg Komitee, Vrouwenraad, vzw Masereelfonds
Dinsdag 31 maart 2009 om 20u in de Theaterzaal van Kunstencentrum Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, Gent

zaterdag 21 maart 2009

888.888 voor democratie in Birma/Myanmar

Aung San Suu Kyi, Nobelprijswinnares voor de Vrede 1991, is het internationaal icoon van de strijd voor democratie in Birma/Myanmar. Ze werd steeds weer opnieuw gevangen gezet sedert 1988. Ze staat nu onder huisarrest en wordt alle contact met de buitenwereld verboden.

Aung San Suu Kyi, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 1991

De Birmese vreedzame pro-democratie activisten roepen VN Secretaris-Generaal Ban Ki Moon op om te zorgen voor de vrijlating van Aung San Suu Kyi en alle Birmese politieke gevangenen.

Er loopt daarvoor een internationale petitie. De Birmese organisatoren (160 Birmese uitgeweken en solidaire groepen in 24 landen) hebben een streefcijfer van 888.888 handtekeningen. Het cijfer 8 heeft een speciale betekenis in de Birmese cultuur en - de regerende junta is uiterst bijgelovig - dergelijk groot en betekenisvol aantal zou meer invloed op hen kunnen hebben. Teken hier de petitie.

Laat de pro-democratie gevangenen van Birma vrij (www.avaaz.org)
Aung San Suu Kyi (Wikipedia-NL)
Daw Aung San Suu Kyi website (Engelstalig)

vrijdag 20 maart 2009

Geen tegenstelling tussen regularisatie en economische migratie

Een SLP-persbericht dat er mag zijn! Vers van de pers en fris op de lever.

Joëlle Milquet (CdH) wil niet weten van open grenzen. Werknemers uit het voormalige oostblok zijn hier niet welkom. De grenzen blijven dicht tot 2011. Volgens de Sociaal-Liberale Partij (SLP) is het dispuut tussen CdH en Open VLD maar een schijnbare tegenstelling. CdH pleit voor een algehele regularisatie. Open VLD ziet de economische voordelen niet van een regularisatie.

SLP wenst een algehele regularisatie om humanitaire reden, maar er is volgens SLP-voorzitter Geert Lambert zeker ook een economisch luik. “De opleiding die we nu aan kinderen van asielzoekers geven, kan dan ‘renderen’ en bovendien verdwijnt het zwart circuit waarin ze nu actief zijn. Er is dus zeer duidelijk een compromis mogelijk tussen economische migratie en regularisatie.”

Guy Haaze, SLP-lijsttrekker in Oost-Vlaanderen, vult aan dat we vooral niet bang hoeven te zijn van regularisatie, noch van open grenzen binnen de EU. Ook niet in tijden van crisis. “De lijst van knelpuntenberoepen is schier eindeloos. Alleen in Vlaanderen zijn er al meer dan 100. Dat zijn jobs die ook vandaag, ondanks de crisis, niet ingevuld raken. Als we bijvoorbeeld onze pensioenen betaalbaar wensen te houden, moeten we voldoende arbeidskrachten vinden voor het beschikbaar werk.”

Guy Haaze wijst er wel op dat arbeidsmigratie geenszins mag leiden tot sociale dumping. SLP eist daarom strenge controles op de naleving van de Europese regels over lonen en sociale voorzieningen.

Geen tegenstelling tussen regularisatie en economische migratie
(SLP-persbericht 19.03.2009)

donderdag 19 maart 2009

Luizenopera


De driestuiversopera van Bertold Brecht en Kurt Weil in een regie van Reinhilde Decleir. Ik ben écht benieuwd.

www.geuzenhuis.be

woensdag 18 maart 2009

Kabinet Turtelboom over te nemen

Het is vandaag 1 jaar geleden dat het federale regeerakkoord van 18 maart 2008 een omzendbrief beloofde met de criteria voor regularisatie van de Mensen zonder Papieren. Die omzendbrief is er nog steeds niet. De kakelbonte coalitie van MR, CdH, PS, VLD, CD&V kan het er maar niet over eens worden.

Daarom stelde de Sociaal-Liberale Partij (SLP) gisteren het kabinet van minister Turtelboom van Asiel en Migratie symbolisch te koop op Ebay.... wegens beleidsfaillissement.


SLP wijst minister Turtelboom de regering uit (SLP-persbericht 17.03.2008)
Kabinet te koop op Ebay wegens beleidsfaillissement (Belga-beeldverslag 17.03.2008)

dinsdag 17 maart 2009

Gent voor Gaza - Benefietfestival - 21.03.2009

Na de succesvolle betoging Gent voor Gaza op 17.01.2009 door de straten van Gent, volgt nu een benefietfestival ten voordele van medische en humanitaire hulp voor Gaza.


www.gentvoorgaza.be

maandag 16 maart 2009

Rovers op de Rode Planeet

Vijf jaar geleden stuurde Planet Earth de Marsverkenners Spirit en Opportunity naar de Rode Planeet Mars. De geplande duur van de wetenschappelijke ontdekkingsreis van een paar maanden werd ruimschoots overschreden. De Marsrobotten (Rovers in het Engels) zijn nu al vijf jaar op de Rode Planeet.


Panoramisch zicht op de Rode Planeet (Verjaardagskaart - Copyright by Spirit)

De Marsrobot Opportunity voelt er zich goed thuis en is - bijna - volledig ingeburgerd. Deze Marsverkenner heette niet voor niets Opportunity. Met Spirit waren er altijd al wat problemen. Was deze Marsrobot wel echt, of slechts node, welkom? Of was en bleef Spirit voor de aanhangers van Eigen Rode Planeet Eerst een Rover tout court? Zie de welgemeende F*ck you Spirit op de foto hieronder ;-). Tja!

Maar dat mag de feeststemming op dit verjaardagsfeestje nu niet bederven. Nasa, Fiesta! Nasa, Fiesta!

Mars Rovers Near Five Years of Science and Discovery (NASA-Press Release 30.12.2008)

Protestactie tegen de Rovers op de Rode Planeet, met o.m. F*ck you Spirit

zondag 15 maart 2009

Guy Haaze kiest voor Sociaal-Liberale Partij (SLP)


Interview Guy Haaze op AVS 13.03.2009

Guy Haaze
, de voormalige topman van de liberale vakbond ACLVB (55 jaar) is de SLP - lijsttrekker in Oost-Vlaanderen voor de Vlaamse verkiezingen. " Eindelijk een partij die voluit de kaart trekt van het sociaal liberalisme en in staat is een belangrijke leemte in het Vlaamse politieke landschap op te vullen." De keuze van Gentenaar Guy Haaze voor de SLP mag geen verrassing heten. Gedurende 30 jaar was hij één van de sterke stemmen van het sociaal liberalisme in Vlaanderen.

Guy Haaze, ex-topman ACLVB, lijsttrekker SLP in Oost-Vlaanderen (SLP-persbericht 13.03.2009)
Guy Haaze, lijsttrekker SLP in Oost-Vlaanderen (AVS-nieuws 13.03.2009)

www.s-lp.be
www.s-lp.be/gent

vrijdag 13 maart 2009

SLP : België blijft opnieuw achter op de rest van Europa

SLP - 13.03.2009 - Opnieuw weigert onze regering de ernst van de crisis onder ogen te zien. Terwijl de werkloosheid hoge toppen scheert en het ene bedrijf na het andere zware herstructureringen en zelfs sluitingen aankondigt, moeten we het in ons land stellen met de aarzelende en vooral afwachtende houding van de regeringspartijen.

De crisis verslaat in omvang, maar vooral in snelheid wat we na de tweede wereldoorlog aan crisissen hebben meegemaakt en vergt even drastische als snel werkende maatregelen. Guy Haaze, SLP-lijsttrekker in Oost-Vlaanderen: “De voornaamste maatregel van de regering bestaat tot nu toe in het passief laten ontsporen van de begroting. Dit is niet van aard het consumenten- en investeringsvertrouwen te herstellen en een einde te stellen aan de huidige negatieve spiraal . Gevolg: nog meer faillissementen en een vloedgolf aan ontslagen.”

Volgens de Sociaal-Liberale Partij (SLP) had de regering vandaag de kans om deze fout recht te zetten, maar komt nu enkel tot de conclusie dat er geen geld meer beschikbaar is. Guy Haaze: “Dat er vroeger niet gezorgd is voor voldoende reserves om dit soort drama’s te counteren is geweten, maar dit mag geen alibi zijn om niets te doen. Onze voornaamste zorg moet zijn te vermijden dat er nog meer ontslagen vallen.”

De buffer van de economische werkloosheid heeft voor de arbeiders haar nut bewezen door naakte ontslagen te vermijden. De SLP dringt daarom meer dan ooit aan op een gelijkaardige, maar om latere misbruiken te voorkomen in de tijd beperkte, regeling voor de bedienden. Een verhoging van de vergoedingen moet ondertussen hun koopkracht op pijl houden. Waardevol personeel in onze KMO’s hoeven dan niet meteen te worden ontslagen.

Een betere en versnelde planning van de overheidsuitgaven en een ondersteuning van de bedrijfsinvesteringen door een betere waarborgregeling zouden eveneens de crisis sneller helpen bezweren.

Guy Haaze, lijsttrekker SLP Oost-Vlaanderen

België blijft opnieuw achter op de rest van Europa
(SLP-persbericht 13.03.2009)

www.s-lp.be
www.s-lp.be/gent

Guy Haaze, ex-topman ACLVB, lijsttrekker SLP in Oost-Vlaanderen

Guy Haaze, de voormalige topman van de liberale vakbond ACLVB (55 jaar) is de SLP - lijsttrekker in Oost-Vlaanderen voor de Vlaamse verkiezingen. "Eindelijk een partij die voluit de kaart trekt van het sociaal liberalisme en in staat is een belangrijke leemte in het Vlaamse politieke landschap op te vullen".

De keuze van Gentenaar Guy Haaze voor de Sociaal-Liberale Partij (SLP) mag geen verrassing heten. Gedurende 30 jaar was hij één van de sterke stemmen van het sociaal liberalisme in Vlaanderen.
"Het programma van de SLP, als échte sociaal liberale partij, zal ongetwijfeld heel wat kiezers overtuigen. Al vele jaren voel ik immers de behoefte op het terrein, aan een sociaal liberaal alternatief als antwoord op de rechts liberale theorieën van deregulering en liberalisering, gebaseerd op een onbeperkt geloof in de vrije markt. Een vooruitstrevend, progressief programma dat mensen zelf keuzes laat maken en rekening houdt met de Vlaamse eigenheid , is ons antwoord op de huidige crisis. Een crisis, die door een ongebreidelde globaliseringsdrang en de daaruit voortvloeiende economische machtsconcentratie, is veroorzaakt"
.

Mie Van den Kerchove, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), staat in Oost-Vlaanderen op de tweede plaats. "Ik ben 14 jaar gemeenteraadslid in Aalter en zie dat het echt anders moet. De ruk naar rechts in Vlaanderen gekoppeld aan het slecht bestuur overtuigen mij dat SLP het enige echte alternatief is voor wie verandering wil."

Guy Haaze, ex-topman ACLVB, lijsttrekker SLP in Oost-Vlaanderen (SLP-persbericht 13.03.2009)
Guy Haaze, lijsttrekker SLP in Oost-Vlaanderen (AVS-nieuws 13.03.2009)

www.s-lp.be
www.s-lp.be/gent

Les van de eeuw - Europa -18.03.09

De 6de Les van de Eeuw – de eerste ging in 2003 door onder de titel Oorlog is geen Kunst n.a.v de inval in Irak – focust op Fort Europa. Volledig programma, zie onderaan.

Wie is Europa eigenlijk? En wat doet die Europese Unie?

Wist u dat de EU meer dan 2 miljoen jongeren heeft geholpen om in een ander land te studeren. Wist u dat de EU de drijvende kracht is achter de Kyoto-campagne ter beperking van de luchtvervuiling? Wist u dat de EU een regel heeft uitgevaardigd die bepaalt dat mannen en vrouwen evenveel moeten worden betaald voor hetzelfde werk? Wist u dat de EU de grootste donor van ontwikkelingshulp is ter wereld? Wist u dat de EU er voor zorgde dat er de laatste 60 jaar geen oorlog ontstond tussen zijn lidstaten?

We vrezen dat nogal wat Europeanen dat niet weten. De EU heeft, kortom, een imagoprobleem.

Een debat met o.a.Guy Verhofstadt, Hendrik Vos, Jan Leyers, Paul Goossens, Kathleen Van Brempt, Francesca Vanthielen, Rob Heirbaut, Anne Van Lancker, Annemie Neyts, Bart Staes, Marianne Thyssen, Derk Jan Eppink, …

i.s.m. UGent, Stad Gent, Stichting Gerrit Kreveld, Informatiepunt Europe Direct, De Morgen

in het kader van de Gentse week tegen racisme

Volledig programma op Les van de eeuw - Europa - Vooruit 18.03.09 - 20u - Gratis

woensdag 11 maart 2009

Triodos-zichtrekening in 2012?

De duurzame bank Triodos overweegt om tegen 2012 ook in België zichtrekeningen met bankkaarten aan te bieden. Dat gebeurt nu al in Nederland. Triodos zit - ondanks de financiële en economische crisis - in de lift. Hierna wat toekomstmuziek, voor u gelezen (en français) in La Libre online op 15.01.2009.

Triodos songe à lancer des comptes à vue d'ici 2012 / Philippe Galloy (Mis en ligne le 15/01/2009)

La banque durable a l'intention d'augmenter son offre de services en Belgique.

Triodos, bientôt banque universelle ? Selon nos informations, le spécialiste de la finance durable songe à lancer des comptes à vue et des cartes bancaires sur le marché belge d'ici 2012. Pour l'instant, Triodos Belgique a surtout un profil de banque d'épargne. Les clients peuvent y déposer de l'argent mais le service bancaire est réduit à sa plus simple expression : ni comptes courants, ni cartes bancaires. Mais la banque approche de la taille critique qui devrait lui permettre de proposer de tels services, ce qui lui permettrait de séduire un public encore plus large.

Jusqu'à présent, Triodos misait surtout sur les comptes d'épargne de ses clients, ces dépôts constituant la base de son activité de crédit aux entreprises ayant un projet social, culturel ou environnemental. Tout en gardant cette orientation durable, Triodos se verrait bien grandir. "Je veux absolument, d'ici à trois ans au plus tard, avoir lancé des comptes à vue", a confié à "La Libre" Olivier Marquet, directeur de la banque Triodos en Belgique. "C'est une question de taille. On avait 15 000 clients il y a quatre ans. On a 30 000 clients aujourd'hui. À partir du moment où nous aurons 45 000 à 50 000 clients, nous lancerons des comptes à vue avec cartes bancaires."

Ce projet n'a toutefois pas encore fait l'objet d'une étude approfondie. Mais la volonté est bien présente, même si Olivier Marquet préfère temporiser : "Tout dépendra aussi de l'évolution du marché et de la banque dans les années à venir. Nous annoncerons cette décision en temps voulu." Le moment venu, Triodos Belgique pourra compter sur l'expérience de sa maison-mère, le groupe Triodos, implanté aux Pays-Bas. Là-bas, la banque durable propose déjà des comptes à vue et des cartes bancaires à ses clients.

Le titre Triodos tient la route

En Belgique, cette étape cruciale du développement d'une banque n'est pas encore franchie. Pourquoi ? "Ce n'est pas le compte à vue en soi qui pose problème mais bien l'accès au système de cartes de débit, dont le ticket d'entrée est relativement cher", explique Olivier Marquet. "Et puis, il faudra être capable d'assurer un service de qualité le jour où on lancera ce produit."

Triodos Belgique deviendra alors une banque de détail complète. Mais dans sa configuration actuelle, elle propose déjà une gamme de produits relativement large. "Actuellement, nous offrons des comptes d'épargne, des comptes à terme qui marchent très bien, des sicav éthiques, ainsi que nos certificats d'actions qui sont, je crois, la seule forme de prise de participation dans le capital d'une banque qui ait tenu la route l'année dernière", sourit Olivier Marquet. "Et il y a aussi toute la partie crédit, qui occupe un tiers de notre personnel. Là, nous avons une position sur le marché belge, notamment dans le secteur du renouvelable, dont nous sommes très fiers."

De surcroît, Triodos a échappé à la crise financière grâce à son approche du métier transparente. Les dépôts financent les prêts durables et il n'y a aucune exposition au marché interbancaire ! De quoi faire réfléchir des concurrents que Triodos menacera encore plus d'ici trois ans, avec son offre de comptes à vue...

Les petites banques ont-elles profité de la crise ? Réponse dans "La Libre Entreprise" ce samedi !
© La Libre Belgique 2009

Triodos songe à lancer des comptes à vue d'ici 2012 (La Libre (en ligne) - 15. 01.2009)

www.triodos.be
www.triodos.nl

dinsdag 10 maart 2009

Red het geld! - Debat 12.03.2009 - Vooruit

Onze banken worden stilaan pijnbanken. Jarenlang maakten ze miljardenwinsten. Nu hebben ze evenveel belastingsgeld nodig om overeind te blijven. De overheid is niet langer de boeman van de haute finance. Ze werd haar redder.

Maar gaat er meer dan 20 miljard naar de Belgische banken om alles bij het oude te laten? Of is het nú het moment voor verandering? Kunnen de banken een rol spelen in de transitie naar een ecologische en solidaire economie? Netwerk Vlaanderen daagt politici en het middenveld uit om een ambitieuze en gedurfde visie op de bankwereld te formuleren. Want de banken zijn té belangrijk om aan bankiers over te laten.

Aanwezige politici zijn Dirk Van der Maelen (sp.a), Hendrik Bogaert (CD&V), Rob Vandevelde (LDD) en Jef Tavernier (Groen!).

Stefaan Decock (vakbond LBC-NVK voor financiële sector), Olivier Marquet (Triodos Bank), Mark Lambrechts (bestuurder forum Ethibel) en Michel Vermaerke (Febelfin) geven kritische kanttekeningen. Moderator is journaliste Ann Peuteman (Knack).

Donderdag 12/3 – 20:00 – Balzaal Vooruit Gent - gratis toegang

Red het geld! is een organisatie van Netwerk Vlaanderen i.s.m.Vooruit. Deze avond kadert in het festival ‘The Game is Up! – How to save the world in 10 days’, 04/03 - 14/03, Vooruit Gent
www.netwerkvlaanderen.be - www.vooruit.be

Debat : Red het geld! (Persbericht Netwerk Vlaanderen 30.01.2009)

maandag 9 maart 2009

Duurzame Triodos Bank groeit 25% in 2008

Brussel, 27 februari 2009 – Triodos Bank is in 2008 sterk gegroeid met 25%. Het balanstotaal bedraagt 2,4 miljard EUR. De nettowinst van de bank steeg met 13% en bedraagt 10,1 miljoen EUR. In België groeide de kredietportefeuille met 40% tot 259 miljoen EUR. De toevertrouwde middelen stegen met 38% naar 572 miljoen EUR.

Duurzaam bankieren spreekt aan. Ook in tijden van crisis.

Internationaal

Triodos Bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje en een kantoor in Duitsland. Alle vestigingen hebben bijgedragen aan de groei en de winst. Het aantal klanten steeg met 25% tot 191.000. De financiële crisis en de problemen bij banken hebben heel wat spaarders doen besluiten over te stappen naar Triodos. Vooral in Nederland en België heeft dit tot extra groei geleid in de laatste 3 maanden van 2008. Triodos Bank Spanje is, vier jaar na de start, in 2008 voor het eerst winstgevend. Eind 2009 verwacht Triodos Bank een vestiging in Duitsland te openen.

Maximaliseren van duurzaamheid

Triodos Bank doorstaat de crisis goed. Sterker nog, de bank groeit sneller dan verwacht. De bank is liquide: ze wordt volledig met spaargeld gefinancierd, bijeengebracht door haar brede basis van spaarders. Ze doet geen beroep op leningen van andere banken.

De solvabiliteitsratio (of BIS-ratio), de belangrijke graadmeter voor de financiële kracht van een bank, is 13%, ruim boven het minimum van 8%. Het kapitaal van Triodos Bank is ingebracht door 12.000 certificaathouders die de missie van de bank een warm hart toedragen.

De juridische structuur van de bank laat haar toe haar onafhankelijkheid te behouden en haar missie trouw te blijven. De bank beoogt het maximaliseren van de duurzaamheid, met een goed financieel resultaat als graadmeter van een gezonde bedrijfsvoering die toekomstige groei mogelijk maakt.

Succesvol jaar voor Triodos Bank België

Triodos Bank België behaalde een balanstotaal van 592 miljoen EUR, een groei van 37% ten opzichte van 2007. De kredietportefeuille groeide met 40% tot 259 miljoen EUR. De toevertrouwde middelen stegen met 38% naar 572 miljoen EUR. De nettowinst bedroeg 1,3 miljoen EUR, een lichte daling t.o.v. 2007 (de nettowinst in 2007 bedroeg 1,5 miljoen EUR) tengevolge van de krappere rentemarge. De bank heeft ruim 31.000 Belgische klanten (+ 20%). Eind 2008 werkten er 53 medewerkers, tegenover 40 in 2007. Ook in 2009 zal de Belgische vestiging haar personeelsbestand nog uitbreiden.

Olivier Marquet, directeur Triodos Bank België: “Triodos Bank heeft vanuit haar duurzame missie altijd zeer duidelijke keuzes gemaakt. Wij investeren het spaargeld van onze klanten rechtstreeks in bedrijven en projecten met een meerwaarde op sociaal, cultureel en milieugebied. Investeringen in de reële economie, in bedrijven en organisaties waar de bank een directe, gepersonaliseerde relatie mee heeft. Wij investeren bewust niet in complexe financiële instrumenten omdat het niet past bij de duurzame missie van de bank. Spaarders en beleggers weten bij Triodos Bank wat er met hun geld gebeurt.”

Méér kredieten aan méér duurzame projecten

De groei in de Belgische kredietportefeuille met 40% is krachtig en ruim boven de verwachte groei. Er was een bijzonder grote groei (+83%) in de sector windenergie waar het totaal aan uitstaande kredieten 107 miljoen EUR bedroeg, waarvan ruim 30% gerealiseerd in Franse windenergieprojecten. Dergelijke projecten worden in nauwe samenwerking met andere banken gefinancierd waarbij de montage van de kredieten aan Triodos Bank wordt toevertrouwd.

Langs de zijde van kmo’s nam vooral de kredietverlening toe in de sector gezondheidszorg (wijkgezondheidscentra en zorgcentra voor senioren). De bank heeft het voorbije jaar bovendien een zeer aantrekkelijk hypothecair krediet voor energiezuinige huizen gecreëerd.

Vooruitzichten

Voor 2009 verwacht Triodos Bank eveneens een sterke groei van de activiteiten. Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwacht de bank over 2009 een positief resultaat te behalen. De hoogte van het resultaat zal afhankelijk zijn van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt en de diepte van de economische recessie.

Triodos Bank zal in 2009 actief bijdragen aan het maatschappelijk debat over de verduurzaming van onze samenleving en de rol en betekenis van banken.

Sterke groei voor Triodos Bank van 25% in 2008
(Triodos-persbericht 27.02.2009)

www.triodos.be

zondag 8 maart 2009

BNP Paribas - Zeer hoog risico op schadelijke investeringen

Klanten bij BNP Paribas lopen een zeer hoog risico op schadelijke investeringen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in het kader van de campagne Bankgeheimen van Netwerk Vlaanderen. De Franse bank bezit of beheert voor 657 miljoen dollar aandelen van tien ondernemingen die mens en milieu schaden, zoals mijnbouwbedrijf Barrick Gold en Freeport McMoran.

Nieuw onderzoek duidt op nood aan regulering van bankwereld

Netwerk Vlaanderen onderzocht ook AXA, Citibank, Dexia, Deutsche Bank, ING, KBC en Triodos Bank op schadelijke investeringen op het vlak van leefmilieu, vrede, vrijheid & democratie en waardig werk.

De resultaten zijn ontgoochelend. “De overheid moet dringend voorwaarden verbinden aan haar steun voor de banken. Enkel de banken die komaf maken met schadelijke investeringen mogen in aanmerking komen voor overheidssteun”, zegt Mathias Bienstman, campagnevoerder van Netwerk Vlaanderen.

BNP Paribas scoort slecht in ethische ranking banken

Op basis van het Bankgeheimen onderzoek stelt Netwerk Vlaanderen een ranking op van de banken en hun schadelijke investeringen. BNP Paribas doet haar intrede op een erg slechte plaats. Klanten bij die Franse bank lopen een zeer hoog risico op schadelijke investeringen. BNP Paribas is bijvoorbeeld actief in de financiering van de meest schadelijke mijnbouwprojecten, zoals die door Barrick Gold, Freeport McMoran en Vedanta. BNP Paribas financiert deze ondernemingen met kredieten, en de eerste ook met obligatie uitgiftes.

Bovendien bezit of beheert BNP Paribas voor 657 miljoen dollar aandelen van deze drie en nog zeven andere omstreden ondernemingen: Anglogold Ashanti, EADS, GAIL, Goldcorp, Newmont Mining, Total en Wal-Mart.

Schadelijke investeringen door andere grootbanken

Uit het onderzoek blijkt ook dat AXA, ING, Dexia, KBC, Deutsche Bank, Citibank en BNP Paribas samen meer dan 14 miljard US dollar investeren in 14 bedrijven die mens en milieu schaden.

Tussen de onderzochte banken zijn er opmerkelijke verschillen. Zo zijn Deutsche Bank, Citibank en BNP Paribas erg actief in het financieren van schadelijke ondernemingen via kredieten en uitgiftes van obligaties en aandelen. Dexia en KBC van hun kant zijn nauwelijks actief op die markten.

De nieuwe resultaten zijn in kaart gebracht op de website www.bankgeheimen.be, waarop een wereldkaart te zien met diverse mens- en milieuonvriendelijke projecten en bedrijven waarin de banken investeren.

Nood aan overheidsingrijpen

Vrijdag jl. werden CEO's van de grootbanken gehoord in het federale parlement. Netwerk Vlaanderen vraagt dat er niet enkel gekeken wordt naar speculatieve investeringen die risicovoller bleken dan verwacht. Banken investeren al jarenlang in bedrijfspraktijken die in strijd zijn met nationale wetten of internationale verdragen rond mensenrechten en milieu.

“Het is nu aan de overheid om voorwaarden te verbinden aan haar steun en waarborgen voor de banken. Respect voor minimumnormen op milieu, sociaal en bestuurlijk vlak bij investeringen is er één van. Dat respect kan verankerd worden in een degelijk en transparant beleid van de banken”, zegt Mathias Bienstman van Netwerk Vlaanderen.

Meer informatie:
Nieuwe bankprofielen AXA, BNP Paribas, Citibank, Deutsche Bank, Dexia, ING en KBC.

Ranking en uitleg scores AXA, BNP Paribas, Citibank, Deutsche Bank, Dexia, Fortis, ING, KBC, Triodos Bank

Schadelijke investeringsprojecten van de banken: www.bankgeheimen.be

BNP Paribas: zeer hoog risico op schadelijke investeringen
(Netwerk Vlaanderen, 05.03.2009)

Internationale Vrouwendag - 8 maart 2009

Amnesty International Vlaanderen vestigt op deze Internationale Vrouwendag 2009 de aandacht op de problemen van huiselijk geweld en vrouwelijke genitale verminking (AI-actie Internationale Vrouwendag 2009)


AI-actie Internationale Vrouwendag 2009

vrijdag 6 maart 2009

Mani Pulite - Propere Handen

Gent geflikt

En wat staat er op de webstek van Eén?

"...In het tiende en laatste seizoen gaan de Gentse Flikken verder op hun vertrouwde elan. We volgen ons flikkenteam in 5 dubbelafleveringen waarin ze zowel professioneel als persoonlijk op de proef worden gesteld..."

"...zowel professioneel als persoonlijk op de proef gesteld." Zeg wel! Jammer voor de acteurs en de filmploeg, maar misschien is het in de huidige omstandigheden - de affaire van de in opspraak gekomen politiekorpschef - maar best dat dit het laatste seizoen van de Gentse Flikken is.

Minister van Binnenlandse Zaken Guido de Padt spreekt wel over de onvermijdelijke rotte appels waartegen wordt opgetreden en dat je niet mag veralgemenen. Maar de Gentse fruitmand is hier toch goed verbrod. Het vertrouwen in de Gentse politie én politiek is door deze affaire zoek. Het imago van onze Gentse politie én politiek én onze stad is flink geschaad. Om koleirig van te worden. Hoe maak je dat weer goed? Er nog wat city-marketing tegenaan gooien?

woensdag 4 maart 2009

Daar gaat mijn jobkorting

Aan wat we die jobkorting allemaal konden besteden? Etentjes, city-trips, een GPS, aandelen (hm). Het Nieuwsblad/DeGentenaar rekende al die luxe voor ons uit, terwijl in de praktijk de grote groep Vlamingen dat bedrag zal opzij zetten. Op het randje allemaal, dat fantaseren over de verwennerijen met die jobkorting. Het maakt er de (hard)werkende Vlaming niet veel sympathieker op voor de andere Vlamingen zonder werk.

Groen! schonk de jobkorting in een electorale pré-campagne weg aan het goede doel. Alla, alleen de lijsttrekkers deden hun korting zogezegd van de hand. Ik vond die advertenties écht niet goed. Zielig voor de lijsttrekkers van Groen! om zo te moeten poseren met die cheque van 250 euro. Sorry, beste Bart en Mieke en Bart!

Ik had de Win forLife-golf in de media liever wat minder in de platte consumptie en meer in de duurzame richting gezien. En het verwondert mij dat Groen! dat spoor niet bewandelde. Om in de groene lijn te blijven, kan je met die 250 euro jobkorting bijvoorbeeld een aandeel kopen in de coöperatieve Ecopower. Daarmee investeer je in 100% duurzame energie én steun je de groene economie.

De stap naar Ecopower hadden we thuis al gezet waardoor we nu 100 % schone energie hebben. Foert Electrabel, foert Nucleair Forum. Het was dus uitkijken naar iets anders om onze jobkorting aan kwijt te spelen. Onze aannemer bracht redding. Hij stak vorige week nog twee ramen met super-isolerend glas en kwam afspreken voor onze dakisolatie deze zomer. En daar ging onze jobkorting! Maar wel besteed. Niet aan luxe, maar aan energiebesparing (I love my Kyoto) en "den bouw".

Het orderboekje van onze aannemer staat vol. En oh ja, hij zoekt nog een timmerman/vrouw. Jobs for the boys and girls!

www.ecopower.be

dinsdag 3 maart 2009

Universiteiten engageren zich voor Mensen zonder Papieren

Na Welzijnszorg, ACW en ABVV, alle erediensten en de vrijzinnigheid, de Franstalige universiteiten engageren nu ook alle Vlaamse universiteiten zich voor de Mensen zonder papieren. Hoelang nog, federale regering, stelt gij ons geduld op de proef?

PERSBERICHT VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD (VLIR)

" UNIVERSITEITEN ENGAGEREN ZICH VOOR MENSEN ZONDER PAPIEREN

Sinds enkele maanden zijn de universiteiten in ons land op pertinente wijze betrokken bij de problematiek van de mensen zonder wettig verblijf, de sans-papiers. Aan de Université Libre de Bruxelles (ULB), de Université Catholique de Louvain (UCL) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) worden lokalen bezet. Straks stelt de Universiteit Gent een ruimte ter beschikking en andere universiteiten in Vlaanderen treffen voorzieningen om sans-papiers op te vangen.

Universiteiten kunnen zich niet afzijdig houden in het regularisatiedebat. Hun meest wezenlijke bijdrage daartoe bestaat erin wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de mechanismen van de sociale en economische problemen van onze samenleving en in het bijzonder betreffende de problematiek van de migratie. Universiteiten hebben ook een maatschappijkritische functie. Zij moeten zich kritisch durven opstellen ten aanzien van politieke en morele gezagsdragers. Komen zij op voor echt maatschappelijk welzijn? In welke mate dringen zij burgers een eendimensionale identiteit op, door hen te identificeren met hun etnische afkomst?

Wetenschap zoals de universiteiten die beoefenen, moet ééndimensioneel denken en handelen ontmaskeren. Zij leert dat de realiteit ingewikkelder is, dat identiteiten gelaagder en opener zijn dan ‘ideologen’ voorhouden. Zij kan ertoe bijdragen het debat over migratie en regularisatie op een werkelijk fundamentele wijze te voeren, zonder vooringenomenheid, maar op zoek naar nieuwe denksporen. En tegelijk aandacht vragen voor de harde realiteit en de pijnlijke gevolgen van de sociale en economische problemen, voor daadkrachtig optreden in dossiers zoals de uitvoering van een menswaardig asiel- en migratiebeleid.

De rectoren van de Vlaamse universiteiten, verenigd in de VLIR, vragen met aandrang aan de politieke verantwoordelijken van ons land dringend werk te maken van de integrale uitvoering van het regeerakkoord van 18 maart 2007, zodat mensen zonder papieren hoop krijgen dat er een einde komt aan hun wanhopige situatie. De Conseil InterUniversitaire Francophone (CIUF), de Franstalige tegenhanger van de VLIR, heeft eenzelfde standpunt ingenomen in het regularisatiedebat. De erkende erediensten en filosofische overtuigingen roepen in een recente gemeenschappelijke verklaring daar eveneens toe op.

Als eerste actie pleit de VLIR voor het snel regulariseren van het verblijf van de eerste categorie van personen die in het regeerakkoord worden genoemd. Het betreft mensen die vaak al lang in België verblijven. Hun kinderen krijgen vorming in onze scholen en hoger onderwijsinstellingen en staan klaar om hun professionele deskundigheid ten dienste te stellen van onze samenleving.

De VLIR moedigt de universiteiten aan initiatieven te nemen om het debat over de migratieproblematiek te stimuleren en te ondersteunen, en daarvoor samenwerking te zoeken met de hogescholen. Tevens nodigt de VLIR de instellingen voor hoger onderwijs uit de publieke opinie op positieve wijze te betrekken bij dat debat.

Tot slot roept de VLIR de Vlaamse universiteiten op om in solidariteit met elkaar en met de universiteiten in de Franse gemeenschap open te staan voor concrete vragen om steun die de sans-papiers en hun organisaties tot onze instellingen richten. Als mensen in nood aankloppen omdat ze geen oplossing meer zien, is het onze plicht daarop te reageren en het nodige te doen om hen bij te staan en op vreedzame wijze oplossingen te bepleiten voor hun uitzichtloze situatie.

Marc Vervenne, rector K.U.Leuven en voorzitter VLIR
Martine De Clercq, waarnemend rector K.U.Brussel
Paul De Knop, rector Vrije Universiteit Brussel
Luc De Schepper, rector Universiteit Hasselt
Paul Van Cauwenberge, rector Universiteit Gent
Alain Verschoren, rector Universiteit Antwerpen "

maandag 2 maart 2009

zondag 1 maart 2009

De wereld redden in tien dagen


De wereld redden in tien dagen? Kunstencentrum Vooruit gaat ervoor tijdens het het festival The game is up! van 04.03.09 - 14.03.09

How to save the world in 10 days - The game is up!04.03.09 - 14.03.09