zondag 22 maart 2009

Honderdduizenden Vlamingen zijn sociaal-liberaal (Guy Haaze)

Guy Haaze: ‘Honderdduizenden Vlamingen zijn sociaal-liberaal’ (Vraaggesprek met Guy Haaze, De Morgen 14 maart 2009)

In zijn zoektocht naar nieuw bloed en potentiële stemmentrekkers heeft SLP-voorzitter Geert Lambert alvast één opvallende naam binnengehaald: Guy Haaze, twaalf jaar topman van de liberale vakbond ACLVB, trekt op 7 juni de Oost-Vlaamse lijst. Mie Van den Kerchove, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij, staat op twee. “We zijn ervan overtuigd dat we een zetel kunnen binnenhalen”, zegt Haaze. “Misschien zelfs meer.”

“Eindelijk heeft Vlaanderen een partij die voluit voor het sociaal liberalisme kiest“, zo verklaart Haaze zijn overstap naar de politiek. “Ik heb me dertig jaar lang verdienstelijk gemaakt in de sociaal-liberale beweging. Nu er ook een partij is die die keuze maakt, had ik het gevoel dat ik niet anders kon dan daar mee mijn schouders onder zetten. Ik heb zelf naar Geert Lambert gebeld, en het klikte meteen.“

Wij dachten dat de liberale vakbond nauw aanleunde bij de Open Vld. Die partij heeft u nooit kunnen verleiden tot een politieke carrière?

“Zij hebben me nooit gevraagd. Maar de ideologie van Open Vld is niet die van het sociale liberalisme, ook al gebruiken sommigen dat etiket. De Open Vld mikt te sterk op privatisering en deregulering en koestert een absoluut geloof in de vrije markt. Sociaal-liberalen vinden dat de overheid nog altijd een kader moet voorzien. Als de Open Vld de gezondheidszorg wil privatiseren, dan haak ik af.“

SLP doet het erg slecht in de peilingen. Schrikt de kiesdrempel u niet af?

“Het sociaal-liberalisme is bij machte om een grote leemte op te vullen in het Vlaamse politieke landschap. Groen! en sp.a halen samen met moeite twintig procent, maar er gaapt een enorme kloof tussen die partijen en de rechterkant van het politieke spectrum. In mijn vakbond waren er altijd veel mensen die niet goed wisten op welke partij te stemmen. Ze hadden geen alternatief op de politieke markt.“

Spirit en Vl.Pro claimden toch ook het sociaal-liberalisme, zonder veel succes?

“Daarom is het goed dat er een aantal mensen vertrokken zijn. Alleen de echte sociaal-liberalen zijn gebleven. Bovendien ontbrak de rechtstreekse link met de sociaal-liberale beweging. En die is nog veel breder dan het ACLVB. Het komt erop aan om nu de link tussen beweging en partij in de praktijk te brengen. We moeten serieus werken aan onze naambekendheid, maar ik ben ervan overtuigd dat honderdduizenden Vlamingen eigenlijk sociaal-liberalen zijn”.

Waar hoopt u uit te komen op 7 juni?

“We moeten zeker een zetel kunnen binnenhalen in Oost-Vlaanderen, en hopelijk nog iets meer”.

www.s-lp.be
www.s-lp.be/gent

Geen opmerkingen: