zondag 22 maart 2009

Ik functioneer het best als underdog (Guy Haaze)

Interview met Guy Haaze in De Standaard, 14.03.2009, Guy Tegenbos

Guy Haaze, de voormalige topman van de liberale vakbond ACLVB, is de lijsttrekker van de SLP in Oost-Vlaanderen.

'Ik heb me laten verleiden. Nee, grapje. Ik ben zelf naar de SLP gestapt nadat de partij zichzelf die naam gaf. Sociaal én liberaal, dat is mijn ding. Ik ben gaan kijken of ze inderdaad sociaal en liberaal was. En het klikte.'

Hebben ze u wel nodig?

'Het is een partij waar al veel competentie aanwezig is, maar de sociaaleconomische dimensie, het sociaal overleg en de sociale zekerheid zijn niet zo goed vertegenwoordigd. En dat zijn mijn sterke punten.'

U bent kandidaat voor een partij met 0,6 procent aanhangers in de jongste peiling.

'Wij zijn absoluut niet kansloos! Maar zelfs als we klein zijn en blijven, remt dat mij niet. Ik heb in mijn vakbondsverleden geleerd te ageren vanuit een underdogpositie. We waren altijd de kleinste bond, maar op bepaalde momenten konden we toch dossiers doen kantelen of helpen kantelen.'

Maar de kans op een zetel is bijna nihil?

'Ik geloof dat niet. De Vlaamse kiezer wil keuze hebben. Rechts van het centrum is er keuze: van CD&V, Open VLD, N-VA, tot LDD en Vlaams Belang. Links zijn SP.A en Groen! samen niet eens in staat 20 procent van de stemmen te behalen. Daar is ruimte voor ons: als kiezers oog willen hebben voor ons partijprogramma en voor de bekwaamheid van onze mensen, breken we door.'

Hoe evolueert het sociaal overleg sinds uw vertrek uit de liberale vakbond?

'Het centraal sociaal overleg is almaar minder overleg tussen vakbonden en werkgevers en vooral tripartiet overleg: regering-vakbonden-werkgevers. De twee laatste sluiten nog zelden onderling akkoorden. Ze vragen geld aan de regering voor wat de één wil en voor wat de ander wil. En de regering geeft dat.'

U bepleit tijdelijke werkloosheid voor bedienden?

'Het zou goed zijn dit voor een beperkte tijd in te voeren als crisisbestrijdingsmaatregel.'

En het onderscheid arbeiders-bedienden?

'Dat is al decennia achterhaald, maar overheid en sociale partners raken in de hervormingen maar geen millimeter vooruit. Er is één oplossing en die is simpel: voer een eenheidsstatuut voor alle nieuwe werknemers in. De rest laat je in hun huidig statuut.'

Guy Haaze werkt nu voor de TMVW, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening. De tweede op de SLP-lijst Oost-Vlaanderen is Mie Van den Kerchove, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Ik functioneer het best als underdog
(De Standaard 14.03.2009)

www.s-lp.be
www.s-lp.be/gent

Geen opmerkingen: