vrijdag 13 maart 2009

SLP : België blijft opnieuw achter op de rest van Europa

SLP - 13.03.2009 - Opnieuw weigert onze regering de ernst van de crisis onder ogen te zien. Terwijl de werkloosheid hoge toppen scheert en het ene bedrijf na het andere zware herstructureringen en zelfs sluitingen aankondigt, moeten we het in ons land stellen met de aarzelende en vooral afwachtende houding van de regeringspartijen.

De crisis verslaat in omvang, maar vooral in snelheid wat we na de tweede wereldoorlog aan crisissen hebben meegemaakt en vergt even drastische als snel werkende maatregelen. Guy Haaze, SLP-lijsttrekker in Oost-Vlaanderen: “De voornaamste maatregel van de regering bestaat tot nu toe in het passief laten ontsporen van de begroting. Dit is niet van aard het consumenten- en investeringsvertrouwen te herstellen en een einde te stellen aan de huidige negatieve spiraal . Gevolg: nog meer faillissementen en een vloedgolf aan ontslagen.”

Volgens de Sociaal-Liberale Partij (SLP) had de regering vandaag de kans om deze fout recht te zetten, maar komt nu enkel tot de conclusie dat er geen geld meer beschikbaar is. Guy Haaze: “Dat er vroeger niet gezorgd is voor voldoende reserves om dit soort drama’s te counteren is geweten, maar dit mag geen alibi zijn om niets te doen. Onze voornaamste zorg moet zijn te vermijden dat er nog meer ontslagen vallen.”

De buffer van de economische werkloosheid heeft voor de arbeiders haar nut bewezen door naakte ontslagen te vermijden. De SLP dringt daarom meer dan ooit aan op een gelijkaardige, maar om latere misbruiken te voorkomen in de tijd beperkte, regeling voor de bedienden. Een verhoging van de vergoedingen moet ondertussen hun koopkracht op pijl houden. Waardevol personeel in onze KMO’s hoeven dan niet meteen te worden ontslagen.

Een betere en versnelde planning van de overheidsuitgaven en een ondersteuning van de bedrijfsinvesteringen door een betere waarborgregeling zouden eveneens de crisis sneller helpen bezweren.

Guy Haaze, lijsttrekker SLP Oost-Vlaanderen

België blijft opnieuw achter op de rest van Europa
(SLP-persbericht 13.03.2009)

www.s-lp.be
www.s-lp.be/gent

Geen opmerkingen: