zaterdag 13 augustus 2011

Buurt Twee Poorten in beeld

De Gentse buurt Twee Poorten brengt zijn (bouw)geschiedenis in beeld tijdens een tentoonstelling in het gastvrije Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent. Vanaf 16 augustus kan men zich de hele tweede helft van augustus - op werkdagen en tijdens de werkuren - vermeien in de geschiedenis van de buurt Twee Poorten.... én in de bouwgeschiedenis van de huizen in de Brusselsepoortstraat in de XIXde en de XXste eeuw.

Twee Poorten is de buurt tussen Brusselsepoortstraat, Keizervest, Hubert-Frère Orbanlaan, Vijfwindgatenstraat en omvat ook de Sint-Lievenspoortstraat en zijstraten. De tentoonstelling in de nieuwe Blauwe Zaal van het Liberaal Archief past in het thema van het buurtfeest van zaterdag 13 augustus dat Twee Poorten in beeld brengt. Het is één van de twee tentoonstellingen die het buurtcomité organiseert om mensen en hun huizen vroeger en nu in hun buurt te "portretteren". Echt niet te missen!

De bezoeker mag zich in het Liberaal Archief verwachten aan kadaster- en (ver)bouwplannen, foto's van de buurt, huizen en hun bewoners vroeger en nu, en uiteraard de nodige tekst en uitleg. Het idee van de Keizertragel, een zachte ontsluiting van de buurt langs de Nederschelde, wordt nog eens onder de aandacht gebracht. En van het meest verborgen historische monument van onze stad, een heuse toren van de middeleeuwse stadsomwalling (véél meer dan wat fundamenten zoals recent blootgelegd in het Prinsenhof), wordt weer een sluier gelicht.

Maar misschien verklap ik nu al teveel. Laat jezelf verrassen op die éne zonnige warme of die éne regenachtige, kille dag in augustus en duik het Liberaal Archief in. Hier zijn 3 smaakmakers voor Twee Poorten geportretteerd. Eén, twee, drie!

BP 041 (Brusselsepoortstraat oud nr 41, vandaag ca nr 105). Typisch negentiende eeuws verhaal waarbij men de trapgevel vervangt door een lijstgevel. Soms werd het zadeldak gewoon verstopt achter de brede lijstgevel. Men had de indruk dat het huis een bijkomende verdieping had. Hier op nr. 41 werd een echte verdieping gemaakt.


DSC07351 " Den 12 maert 1824 kwam een stoom vaartuig genaemd de hoop van Antwerpen tot aen de Keyzer poort in twaelf ueren, de raderen waren van agter aen het schip geplaetst."
Tussen Gent en Antwerpen kwam toen een regelmatig lijn per schip met de Keizerpoort in Gent als vertrekplaats.


BP-008- (Brusselsepoortstraat oud nr 8 nu in 2011 nr 36) Beeld van de gevel van het huis drukker Hage Francies, °Gent 24/08/1810 -overleden 11/03/1876 aan "water", libraire et lithographe, boekdrukker Keizerstraat 8. Gedurende drie maanden werden bij drukker Hage de eerste nummers van de Vooruit gedrukt. De Keizerstraat is de huidige Brusselsepoortstraat.

In "De geschiedenis van Vooruit en de Gentsche socialistische werkersbeweging sedert 1870", Paul de Witte, 1898, Gent Molenaarstraat 109, pp51, lezen we over 1875 “Onze drukker, de heer Hage, werd oud, kwam hij te sterven, dan liepen wij gevaar geen anderen te kunnen vinden, de zaken van den man gingen er niet op vooruit met de klandizie der Internationale en dit was genoeg geweten; Zoo wij een der kameraden drukker konden laten worden, dan hoefden wij niet langer bang te zijn onze plakkaten en schriftjes niet meer in Gent te kunnen laten drukken. Wij dachten dat Anseele daar de geschikte man voor zou wezen.”

Waar en wanneer?
Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent
Blauwe Zaal
Openingsdagen en -uren : werkdagen tussen 9u-12u en 13.30u-16.30u
Van dinsdag 16 augustus tot en met woensdag 31 augustus 2011

www.tweepoorten.be voor meer uitleg bij de tentoonstelling

Dit artikel verscheen ook op Gentblogt 11.08.2011


vrijdag 12 augustus 2011

Hiroshima & Nagasaki 66 jaar geleden - Nelly Maes (06.08.2011 - Gent)

Speech Nelly Maes – Voorzitter van het Vlaams Vredesinstituut
In het kader van de herdenking van 66 jaar Hiroshima & Nagasaki op 6 augustus 2011 in Gent (Een initiatief van het Vredesoverleg Gent)

Sinds 6 augustus 1945 om 8u15 is het aanschijn van de wereld veranderd. De atoombom van Hiroshima maakte op slag 78 000 doden, evenzoveel gewonden en een nog steeds groeiend aantal slachtoffers die aan stralingsziekte sterven of nog zullen overlijden. Hen herdenken wij vandaag.


Drie dagen later werd de horror van een atoomboom nog eens herhaald boven Nagasaki. Vandaag leven in Japan nog 251 000 mensen die er de gevolgen van dragen.

Na deze bommen kwam een einde aan de Tweede Wereld Oorlog en begon de hegemonie van de atoommogendheden. Eerst de Verenigde Staten van Amerika, dan de Sovjet Unie. De wereldbevolking, vooral geconcentreerd in steden, zou voortaan als gijzelaar fungeren in de strijd om de macht. Het heette dat wederzijdse afschrikking de vrede garandeerde tijdens de koude oorlog. Het atoomwapen was te afschuwelijk om te gebruiken: het gebruik ervan zou vergelding uitlokken en dus stond de dreiging ermee gelijk met dreigen met zelfmoord. Maar het politieke nut was bewezen en bekeerde ook andere spelers. Ondanks het non-proliferatieverdrag zijn naast de VS en Rusland ook Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Israël, India, China, Pakistan en Noord-Korea in het bezit van kernwapens. Andere landen doen er alles aan om de technologie in hun bezit te krijgen (bv. Iran).

Dat President Obama en President Medvedev goede redenen hadden om een nieuw START-verdrag te sluiten hoeft dan ook niet te verwonderen. Het blijft wachten op de echte afbouw van het kernwapenarsenaal (7500 operationele kernwapens, 2468 VS en 4630 Rusland). Maar ook de kernkoppen die opgeslagen liggen op Kleine Brogel gijzelen onze bevolking. Dat de verwijdering ervan van de politieke agenda verdwenen lijkt, moet ons tot grotere waakzaamheid aanzetten.

Als Voorzitter van het Vlaams Vredesinsituut voel ik mij gesteund door een brede Vlaamse opinie die een afschuw heeft van oorlog en geweld. Maar wij leven in een weinig stabiele, weinig vreedzame wereld. Het SIPRI-jaarboek van 2010 vermeldt 17 grote gewapende conflicten in 2009. In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken gaan deze niet in meerderheid over territorium. In elf ervan gaat het over macht in het land. In falende staten maken criminele bendes gebruik van onzekerheid en armoede om van gewapende strijd een lucratieve zaak te maken: de grens tussen politiek en criminaliteit is soms heel dun: piraterij in Somalië, opiumeconomie in Afghanistan, coltan-ontginning in Congo. Telkens zijn burgers het slachtoffer. Hen treft hongersnood, armoede, mensen gaan ervoor op de loop. Economische vluchtelingen noemen wij hen, gelukszoekers die hier niet welkom zijn.

Wat doen wij eigenlijk in Afghanistan? In hoeverre dienen de mensen en middelen die wij daarheen sturen om echte vrede tot stand te brengen? Zijn wij in Libië bezig met de vrede voor te bereiden? Wat gebeurt op het terrein en achter de schermen “in onze naam”?

Wat zou het resultaat zijn als wij even veel middelen en mankracht zouden besteden aan de strijd tegen armoede, uitbuiting, mensenhandel, in opleiding en integratie?

Intussen floreert de wapenproductie en stijgen de militaire uitgaven tot duizelingwekkend hoogten zonder dat de wereld een veiliger plek wordt.
De Verenigde Staten spannen de kroon met 610 miljard dollar, de West-Europese landen zijn samen goed voor de helft van dat bedrag, terwijl het op wereldschaal 1 531 miljard dollar bedraagt (China buiten beeld). Ook als producenten van wapens gaan zij voor.

De Europese richtlijnen beperken de wapenhandel niet wanneer het om Europese lidstaten of bevriende landen gaat.
Vlaanderen speelt vooral een rol als producent van dual-use goederen. Het Vredesinstituut doet nauwkeurig onderzoek naar deze handel. Met de nieuwe EU-richtlijnen die moeten omgezet worden in nationale wetgeving weten wij uiteindelijk niet waar deze goederen terecht komen als wij ze aan de Verenigde Staten, Zwitserland of Frankrijk verkopen.

Wat men ook over de Europese richtlijnen mag denken, het Vlaams Parlement moet binnenkort deze Europese richtlijnen omzetten in de eigen wetgeving. Het Vlaams Vredesinstituut heeft op basis van vroeger en recent studiewerk tal van suggesties overgemaakt. Het is nu aan de Vlaamse Volksvertegenwoordigers om een wetgeving te maken die de handel in militaire goederen of goederen met militaire bestemming zo reglementeert dat ze niet terechtkomen in verkeerde handen.

Een wereld zonder wapens is wellicht niet voor morgen. Intussen moeten wij werken aan een wereld die conflicten met vreedzame middelen kan vermijden of oplossen. Politieke middelen, zoals samenwerking over de grenzen heen bijvoorbeeld. De Europese landen hebben het Europese huis als een huis van vrede opgericht op het puin van Wereldoorlog II. Dat bracht 50 jaar vrede en welvaart aan de bevolking. De slachtoffers van Hiroshima en Nagasaki houden tot op vandaag aan de wereld voor welke waanzin de oorlog is en welk gevaar de mensheid loopt wanneer zij door kernwapens zou verdedigd worden.

donderdag 11 augustus 2011

Hiroshima & Nagasaki 66 jaar geleden - Pieter Teirlinck (06.08.2011 - Gent)

Speech Pieter Teirlinck – In naam van het Vredesoverleg Gent
In het kader van de herdenking van 66 jaar Hiroshima & Nagasaki op 6 augustus 2011 in Gent (Een initiatief van het Vredesoverleg Gent)

Het is exact 66 jaar geleden dat deze twee Japanse steden op het einde van de tweede wereldoorlog in augustus 1945 door middel van atoombommen werden vernietigd. Ik wil u graag even terugbrengen naar 1945.

Wat gebeurde er precies?
De orders om Japanse steden met atoombommen aan te vallen werd gegeven op 25 juli gegeven door het Amerikaanse opperbevel, dat was minder dan 10 dagen nadat de eerste kernbomtest in de woestijn van New Mexico succesvol was gebleken. Op de doelwittenlijst stonden de Japanse steden Hiroshima, Kokura, Niigata en Nagasaki. De aanval mocht gebeuren vanaf 3 augustus als het weer het toeliet. De bom was nog maar net getest of het gebruik ervan werd al bevolen!

Op 7 augustus 1945 legde de Amerikaanse president Truman een verklaring af nadat een eerste atoombom tot ontploffing werd gebracht. “We wished in this FIRST attack to avoid -insofar as possible- the killing of civilians.” Het doden van burgers werd zoveel mogelijk vermeden. Dat is dus wat we oorlogspropaganda noemen. Dat klinkt ook in 2011 nog steeds zeer actueel.

De stad Hiroshima, waar veel houten woningen stonden, was vrij intact gebleven tijdens de tweede wereldoorlog. Er waren geen belangrijke militaire installaties.
Op 6 augustus om kwart na 8 ’s ochtends ontplofte de uraniumbom ‘Little boy’ op 600m hoogte boven het stadscentrum, pal boven een hospitaal. Op 10 seconden tijd werd de stad volledig van de kaart geveegd. Er vielen binnen de eerste minuut meer dan 78.000 doden! De slachtoffers waren Japanse burgers en er ook duizenden Koreaanse, Chinese en Filippijnse dwangarbeiders en zelfs enkele krijgsgevangen uit de VS, Nederland, Groot-Brittannië en Australië.

Twee dagen later ontplofte de plutoniumbom ‘Fat man’ boven de Japanse stad Nagasaki, de bom miste zijn doelwit met 3 km. De bom ontplofte niet pal boven het centrum van de stad, er vielen ‘slechts’ 40.000 doden gedurende de eerste minuut.

Tegen het einde van het jaar 1945 waren er ten gevolge van deze twee kernwapens 240.000 doden. 110.000 mensen kwamen zoals gezegd onmiddellijk om, nog eens duizenden mensen zouden binnen het jaar ten gevolge van kankers, stralingziekte en brandwonden sterven. Velen pleegden zelfmoord. Zwangere vrouwen baarden misvormde baby’s.
In totaal zouden 475.000 mensen sterven ten gevolge van de 2 kernbommen.

Ter vergelijking: elk van de 20 Amerikaanse kernwapens die in Kleine Brogel liggen hebben heeft een vernietigingskracht van 14 keer Hiroshima.
Er wordt tot op vandaag beweerd dat het gebruik van de kernwapens een noodzaak was, om erger bloedvergieten te voorkomen, Japan zou immers nooit capituleren. Maar dat is een leugen. Volgens de klassiek geworden propaganda zou de invasie van Japan nog 1 miljoen VS-levens gekost hebben. Echter:
1. Nazi-Duitsland tekende op 8 mei de totale overgave.
2. De Sovjet-Unie zou op 15 augustus Japan de oorlog verklaren.
3. De meeste Amerikaanse militaire bevelhebbers zagen geen militaire noodzaak in het gebruik van het kernwapen. Japan was immers reeds één grote ruïne. Generaal Eisenhower was daar ook bij, alsook generaal Curtis Lemay die net 64 Japanse steden via zijn ‘vuurbommencampagne’ vernietigd had in 1945.
4. Japan wou de overgave aanvaarden onder de voorwaarde dat het statuut van de Keizer niet in vraag zou gesteld worden. Dezelfde voorwaarden werden wel aanvaard na het bombardement!?

Waarom werd het bevel dan toch gegeven? De vernietiging van de steden Hiroshima en Nagasaki was een pure demonstratie.
Een demonstratie van de buitengewone vernietigingskracht van het wapen.
Een demonstratie van het feit dat de VS het wapen durfde te gebruiken.
Het atoomwapen werd de ultieme troefkaart in de geopolitieke strijd. Zo werd de Sovjet-Unie inschikkelijker gemaakt in het aanvaarden van de nieuwe wereldorde.
Het was de laatste keer dat het kernwapen werd gebruikt. Maar daarna werd er nog tientallen keren gedreigd met kernwapens en zelfs concrete plannen gemaakt om het wapen in te zetten: tijdens de oorlog in Korea, Vietnam, de Cubacrisis, etc.
In het geopolitiek spel wil natuurlijke elke speler zo’n ultieme troefkaart. En daarom ontwikkelden ook de Sovjet-Unie, Frankrijk, Groot-Brittannië, Israël, Pakistan, India en ook Noord-Korea kernwapens. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog waren er dan ook meer dan 100.000 kernwapens geproduceerd. Absolute gekheid. Genoeg om de wereld verschillende malen te vernietigen.

Wat is de staat van kernwapens vandaag?
Ondertussen werd het totale aantal kernwapens teruggebracht tot 23000.
Het dreigen met het wapen werd Illegaal verklaard door het Internationaal Gerechtshof in 1996.
Uit vrees voor verder verspreiding van kernwapens is ongeveer iedereen het eens dat we beter af zijn in een kernwapenvrije wereld.
Er zijn (te ) kleine stapjes in de verdere kernontwapening: zoals het akkoord tussen de VS en Rusland om de strategische kernwapens verder terug te dringen tot 1550 elk.
Maar de kernwapenvrije wereld is zeker nog niet gerealiseerd.

Modernisering van de kernwapens?
De houding van sommige kernwapenstaten kunnen we zelfs ronduit tegenstrijdig noemen. In de VS maakte president Obama van een kernwapenvrije wereld een prioriteit. Maar er wordt tevens een slordige 185 miljard dollar voorzien in het volgende decennium voor de modernisering van de kernwapens! En dat terwijl het land 3000 miljard moet bezuinigen de volgende tien jaar…
De moderniseringsplannen omvatten nieuwe bommenwerpers, nieuwe jachtvliegtuigen, nieuwe duikboten om kleinere en bruikbare kernwapens effectief in te zetten.
Daarom is ook een moderniseringsplan voorzien voor de kernbommen die in Kleine Brogel liggen. De meeste andere kernwapenstaten moderniseren ook hun kernwapenarsenaal.De idee is kleinere kernwapens die beter inzetbaar zijn en die dus de dreiging met kernwapens geloofwaardiger maken.

Laten we duidelijk zijn als vredesbeweging: dat heeft niets te maken met kernontwapening. Hier zijn we absoluut niet mee akkoord!
Daarom komen we hier ook jaarlijks samen. Om duidelijk te maken dat we af willen van die kernwapens. Om druk op de ketel te houden. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarom zijn we blij met uw steun.

Zoals gezegd de kernwapens zijn de wereld nog niet uit. De kernwapenstaten maken werk
van een kleiner en gemoderniseerd kernwapenarsenaal. De Amerikaanse kernwapens liggen
nog steeds in Kleine Brogel. We mogen ons dus niet in slaap laten wiegen door retoriek van een kernwapenvrije wereld. De strijd is nog niet gestreden! Laat ons beginnen in eigen land.

Hoopvolle geluiden:
Uit een recent rapport van de collega’s van IKV_Pax Chrsit Nederland blijkt de meeste landen binnen de NAVO zouden de verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit Europa niet tegenwerken.
Onze regering staat niet afkerig tegenover de verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit Kleine Brogel, maar ze liggen er nog steeds. In augustus hebben we een afspraak met premier Leterme, in september komt een hoorzitting in de Senaat. Het eisenpakket van de vredesbeweging is realistisch.

Wat eist de vredesbeweging?
‐ de onmiddellijke verwijdering van de Amerikaanse tactische kernwapens uit Kleine Brogel
‐ een kernwapenvrij Europa in 2015
‐ een verdrag dat alle massavernietigingswapens verbiedt: naast de chemische en biologische, ook de atoomwapens.
Daarom nodigen we graag onze sprekers uit om ons eisenpakket in de vorm van deze petitietekst te onderschrijven.
We roepen ook iedereen op om vorm te geven aan de vredesgedachte en een vredesvlag uit het raam te hangen op 21 september, internationale dag voor de vrede en desnoods de vlag het ganse jaar door te laten hangen.

dinsdag 9 augustus 2011

Hiroshima-Nagasaki herdacht in Gent

Naar jaarlijkse gewoonte herdacht Gent de nucleaire bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Dit gebeurde zaterdagavond 6 augustus op initiatief van Vredesoverleg Gent* met een stemmige herdenking aan de Korenlei, in het historische centrum van Gent. Ondanks het slechte weer waren er toch een honderdtal mensen aanwezig.

Ip Man (van de Panda) boomde zijn Bengaalse platbodem van Viadagio vzw over de Gentse binnenwateren naar de plaats van de herdenking aan de Sint-Michielsbrug. Op deze frisse en regenachtige dag was de stille rivier tussen Gras- en Korenlei één en al oor voor de twee muzikale passagiers van de gondelier. Met liederen uit de renaissance en vroegbarok zongen en speelde zangeres Lies Van Hijfte en theorbe-speler Jonas Scheys, beiden van het klassiek ensemble Ars Gaudium, de regenbuien weg. De herdenking kon aanvatten. De deuntjes van de stadsbeiaard zouden gedurende de herdenking geregeld voor een muzikale achtergrond zorgen.

Pieter Teirlinck van Vrede vzw verwelkomde namens Vredesoverleg Gent de aanwezigen en zette meteen de toon.

Dit jaar is het exact 66 jaar geleden dat de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki op het einde van de tweede wereldoorlog (op respectievelijk 6 en 9 augustus 1945) door middel van atoombommen totaal werden vernietigd, met honderdduizenden doden als direct gevolg. Vredesoverleg Gent wil niet alleen de slachtoffers van de atoomaanval herdenken, maar wil ook dat dit massavernietigingswapen nooit meer gebruikt wordt.

De vredesbeweging hekelt daarom de inconsequente houding van de kernwapenstaten. Aan de ene kant worden er kleine positieve stappen gezet in de kernontwapening (nieuw verdrag tussen VS en Rusland inzake vermindering strategische kernwapens) én is er de lippendienst voor een kernwapenvrije wereld. Aan de andere kant wordt het kernwapenarsenaal grondig gemoderniseerd. De VS alleen voorziet daarvoor zo’n 185 miljard dollar in het komende decennium. Het lijkt erop dat de kernwapenstaten werken aan een beleid van ‘minder kernwapens maar beter inzetbaar’. Onaanvaardbaar voor de vredesbeweging! De vredesbeweging wil de verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit Kleine Brogel, een kernwapenvrij Europa tegen 2015 en een verdrag die alle massavernietigingswapens verbiedt, naast de biologische en chemische ook de atoomwapens.

Christophe Peeters (Open VLD), waarnemend burgemeester van de Stad Gent (lid van het internationale netwerk Mayors For Peace-Burgemeesters voor Vrede) beperkte zich niet tot obligate beleefdheidstoespraak, maar kwam met een sterk en geëngageerd betoog.

De waanzin van de wederzijdse afschrikking tijdens de Koude Oorlog heeft plaats gemaakt voor een nauwelijks controleerbare verspreiding van de kernwapens. Na de klassieke kernwapenstaten vervoegden ook Israël, Pakistan, India en Noord-Korea de club. En de kans bestaat dat het lijstje nog verder aangroeit. Het risico dat er effectief iets misloopt is in onze tijden misschien nog groter dan tijdens de Koude Oorlog. Denken we maar aan het gebruik van nucleair materiaal in vuile bommen, de verspreiding van radioactief materiaal naar niet statelijke actoren (terroristische organisaties) en het slechte beheer in falende staten (failed states). Christophe Peeters hoopt in ieder geval op een kernwapenvrije wereld. Want om Einstein te citeren ‘Ik weet niet met welke wapens de derde wereld zal worden uitgevochten, maar ik weet wel dat de vierde wereldoorlog zal worden uitgevochten met stokken en speren.’

Nelly Maes, voorzitter van het Vlaams Vredesinstituut, plaatste de kernwapens in een breder kader. Kernwapens worden gebruikt als een politiek middel. Daardoor willen zoveel andere landen zoals Noord-Korea en misschien Iran die technologie ook verwerven. Ze had het over de gevaren van het nucleaire in het algemeen. Ook de nucleaire kracht die aangewend wordt voor energiecentrales vormt een groot gevaar. Denken we maar aan de nucleaire ramp van Fukushima.

Politici moeten werk maken van een vreedzamere wereld. In 2009 waren er minstens 17 gewapende conflicten in de wereld, waarvan het bij 11 daarvan draaide om macht in het eigen land. Mensen zijn op de vlucht voor de structurele oorzaken van oorlogen. Wat doen wij? Bereiden wij in Libië de vrede voor? Hoe behandelen wij de vluchtelingen die vluchten voor conflicten waar de Westerse wereld ook bij betrokken is? Geven wij evenveel middelen aan het stichten van vrede in die landen als aan onze militaire uitgaven? Meer dan 1500 miljard dollar ging vorig jaar naar defensie. Europa neemt zeker een kwart voor zijn rekening. In Europa zijn er veel grote wapenproducenten. En wat doen we in Vlaanderen? Wat gebeurt er met de wapens of wapentechnologie die we verkopen aan de VS of Frankrijk, zonder verdere controle wat er daarna mee gebeurt? Kunnen wij garanderen dat de wapens of technologie niet verkocht worden aan landen in oorlog, zoals Israël? Wij hebben de plicht om de handel zo te reglementeren dat ze niet terecht komen in verkeerde handen. Het blijft een opdracht om te werken aan een wapenvrije wereld, het is een belangrijke opdracht voor de politieke wereld!
Vredesactivist Andy Vermaut evoceerde twee getuigenissen van Japanse overlevenden van de kernaanval.

Nadien onderschreven de goed opgekomen lokale politici een nieuwe petitie van de ‘Burgemeesters voor Vrede’ en de vredesbewegingen voor een kernwapenvrije wereld. Ik hoop dat ik geen enkele politicus/politica over het hoofd zie, maar deze waren er alleszins : Waarnemend Burgemeester Schepen Christophe Peeters (Open VLD), gemeenteraadslid Elke Decruynaere (Fractieleidster Groen! Gentse gemeenteraad), Vlaams parlementslid en Gents gemeenteraadslid Filip Watteeuw ( Groen!), Eresenator en Gents gemeenteraadslid Paul Pataer (Groen!), de Gentse schepenen Resul Tapmaz (sp.a) en Guy Reynebeau (sp.a), provincieraadslid Jef Van Pee (CD&V).

Het begon te schemeren, tijd om de 66 lampionnen te water te laten, begeleid door de ingetogen muziek van Ars Gaudium. Zoals Nelly Maes treffend haar toespraak afsloot "De lampionnen die te water gelaten worden vormen een prachtig symbool, één lampion voor ieder jaar dat we de slachtoffers van Hiroshima en Nagasaki herdenken. Dat ze licht mogen brengen, licht van hoop voor de burgers en verlichting voor onze leiders! "


*Vredesoverleg Gent is een forum waarin organisaties elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. Vredesoverleg Gent bestaat uit Links Ecologisch Forum, Vrede vzw, Gents wereldkoor Karibu, Werkgroep Vluchtelingen Gent, Friends of the Earth Vlaanderen-Brussel.


Dit artikel verscheen ook op Gentblogt 09.08.2011

zondag 7 augustus 2011

Buurt Twee Poorten feest en "portraiteurt" - 13.08.2011

Op zaterdag 13 augustus is het weer feest in de buurt Twee Poorten, dit jaar onder het motto “Twee Poorten portraiteurt”. Een rommelmarkt, buurtaperitief, kinderanimatie, twee tentoonstellingen, een groepsfoto van de buurt, een BBQ (ook veggie) en muziekoptreden staan op het programma. En dat allemaal in de bedrijvige Krevelstraat.


Portret van een buurt – Van huizen en mensen

Twee Poorten is de buurt tussen Brusselsepoortstraat, Keizervest, Hubert-Frère Orbanlaan, Vijfwindgatenstraat en omvat ook de Sint-Lievenspoortstraat en zijstraten. Het thema van het buurtfeest is dit jaar een voorstelling van de buurt vroeger en nu. Twee heuse tentoonstellingen tonen hoe de huizen vroeger waren en hoe ze nu zijn, en welke mensen er toen woonden en nu. Beide tentoonstellingen zijn echt niet te missen!

In de stadsschool Instituut Bert Carlier in de Krevelstraat 20 gaat de portrettentoonstelling door tijdens het feest.

De dag erop, op zondag 14 augustus, opent de architectuurtentoonstelling met foto’s en plannen van de buurt, in het Liberaal Archief vzw , Kramersplein 23, 9000 Gent. De architectuurtentoonstelling is daar te bezichtigen tot en met 31 augustus 2011.

Het buurtfeest richt zich naar groot en klein. De kinderen uit de buurt zullen in het thema van het buurtfeest portretten maken van zichzelf en de buren.

Groepsportret met de hele buurt anno 2011

Als apotheose wordt om 17.30u een nieuwe groepsfoto genomen naar het voorbeeld van een oude postkaart uit vermoedelijk het begin van de 20ste eeuw. Samen op de foto, met de hele buurt op dezelfde plek, het kruispunt Sint-Lievenspoortstraat-Krevelstraat-Sint-Lievensdoorgang.

Twee Poorten traiteurt

Maar uiteraard geen portretten zonder dat er getraiteurd wordt. Rond de architectuur- en portrettententoonstelling heeft het buurtcomité een heel programma klaar….met ook een natje en een droogje.

De festiviteiten starten met een rommelmarkt van 8u tot 17u in de Krevelstraat. Om 11u is er het welkom met aperitief, gaat de bar open en start de kinderanimatie. Na het groepsportret om 17.30u is er een verzorgde BBQ (vlees en veggie) van 18u-20u in de school Bert Carlier van de Krevelstraat. Op de eerste Nationale Veggie BBQ-dag biedt Twee Poorten ook een veggie-optie aan.

Twee Poorten musiceert

Om het buurtfeest in schoonheid af te sluiten brengt de groep 'Stoffel en co' rond Luc Callaert van 20u tot 22u in de school Bert Callier swingende, toegankelijke en dansbare jazz.

Iedereen welkom

Dankzij de programma’s ‘Wijk aan Zet’ en ‘Artiest zoekt Feestneus’ en de inzet van tal van vrijwilligers binnen en buiten het buurtcomité zijn alle activiteiten gratis behalve (uiteraard) de consumpties aan de bar en de BBQ (vlees en veggie) waarvoor men voor 7 augustus moet inschrijven.

Contactadres: caroline_verbruggen@hotmail.com, St-Lievenspoortstraat 159, 9000 Gent GSM 0484/901 197 www.tweepoorten.be

Dit artikel verscheen ook op Gentblogt 06.08.2011

woensdag 3 augustus 2011

Gent herdenkt 66 jaar Hiroshima Nagasaki - 6 augustus 2011

Herdenking Hiroshima/Nagasaki zaterdag 6 augustus, Korenlei, Gent 20u30-21u30

Naar jaarlijkse gewoonte herdenken we, op initiatief van Vredesoverleg Gent*, in Gent de nucleaire bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Deze twee Japanse steden werden op het einde van de tweede wereldoorlog (op respectievelijk 6 en 9 augustus 1945) door middel van atoombommen totaal vernietigd, met honderdduizenden doden als direct gevolg.

Dit jaar is het exact 66 jaar geleden, daarom zullen we zaterdagavond 6 augustus symbolisch 66 lampionnen te water laten aan de Korenlei in het historische centrum van Gent.

Vredesoverleg Gent wil hiermee niet alleen de slachtoffers van de atoomaanval herdenken, maar wil ook dat dit massavernietigingswapen nooit meer gebruikt wordt. Dat kan enkel in een kernwapenvrije wereld. Daarvoor is politieke druk nodig. 2010 was een cruciaal jaar voor de kernontwapening met een herzieningconferentie van het Non-Proliferatieverdrag in New York.

Er werd een klein stapje gezet richting kernontwapening, maar opnieuw niet voldoende. Er liggen in België nog steeds kernwapens in Kleine Brogel. Volgens een rapport van IKV-Pax Christi Nederland hebben de meeste NAVO-lidstaten echter géén probleem met de verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit Europa, met inbegrip van de Verenigde Staten zelf.

En toch blijft de aarzeling bestaan bij de Europese politieke leiders om binnen de NAVO ook formeel die stap te zetten. In 2011 voert men de discussie binnen de NAVO, tegen het voorjaar van 2012 wil men tot een besluit komen.

De vredesbeweging wil wegen op dat besluit. Een nieuwe petitie van de ‘Burgemeesters voor de vrede’ en de vredesbewegingen wordt onderschreven door politici uit alle Belgische politieke families, vredesbewegingen, wetenschappers en maatschappelijke organisaties.

Op de herdenking zal Mevr. Nelly Maes (voorzitter van het Vlaams Vredesinstituut) kort spreken over de dreiging van kernwapens. Waarnemend burgemeester Christophe Peeters (Open VLD) spreekt als lid van het internationale netwerk ‘Burgemeesters voor Vrede’. Er volgt een (voorgelezen) getuigenis van iemand die de kernaanval overleefde. Een aantal leden van het muziekensemble Ars Gaudium brengt barok en renaissance muziek begeleid op luit, en drijvend op de houten Bengaalse gondels van Viadagio vzw.

Timing:
20u30 stemmige muziek op het water
20u40 verwelkoming + speech & getuigenis
21u30 tewaterlating lampionnen + muziek

Bevestigden reeds hun aanwezigheid: waarnemend burgemeester Christophe Peeters (Open VLD), Dirk Claeys (CD&V), Paul Goossens (CD&V), Elke Decruynaere (Groen!), Paul Pataer (Eresenator – Groen!), Schepen Guy Reynebeau (sp.a) , Helga Stevens (Vlaams volksvertegenwoordiger, N-VA)

*Vredesoverleg Gent is een forum waarin organisaties elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. Vredesoverleg Gent bestaat uit Links Ecologisch Forum, Vrede vzw, Gents wereldkoor Karibu, Werkgroep Vluchtelingen Gent, Friends of the Earth Vlaanderen-Brussel. Met de steun van Vredeshuis Gent, Greenpeace, ABVV O.Vl., ACV Gent - Eeklo, Brasserie - Restaurant De Graslei, Klimaat & Vredesactiegroep Pimpampoentje, PVDA & Viadagio vzw.

Dit artikel verscheen ook op Gentblogt 03.08.2011