woensdag 3 augustus 2011

Gent herdenkt 66 jaar Hiroshima Nagasaki - 6 augustus 2011

Herdenking Hiroshima/Nagasaki zaterdag 6 augustus, Korenlei, Gent 20u30-21u30

Naar jaarlijkse gewoonte herdenken we, op initiatief van Vredesoverleg Gent*, in Gent de nucleaire bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Deze twee Japanse steden werden op het einde van de tweede wereldoorlog (op respectievelijk 6 en 9 augustus 1945) door middel van atoombommen totaal vernietigd, met honderdduizenden doden als direct gevolg.

Dit jaar is het exact 66 jaar geleden, daarom zullen we zaterdagavond 6 augustus symbolisch 66 lampionnen te water laten aan de Korenlei in het historische centrum van Gent.

Vredesoverleg Gent wil hiermee niet alleen de slachtoffers van de atoomaanval herdenken, maar wil ook dat dit massavernietigingswapen nooit meer gebruikt wordt. Dat kan enkel in een kernwapenvrije wereld. Daarvoor is politieke druk nodig. 2010 was een cruciaal jaar voor de kernontwapening met een herzieningconferentie van het Non-Proliferatieverdrag in New York.

Er werd een klein stapje gezet richting kernontwapening, maar opnieuw niet voldoende. Er liggen in België nog steeds kernwapens in Kleine Brogel. Volgens een rapport van IKV-Pax Christi Nederland hebben de meeste NAVO-lidstaten echter géén probleem met de verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit Europa, met inbegrip van de Verenigde Staten zelf.

En toch blijft de aarzeling bestaan bij de Europese politieke leiders om binnen de NAVO ook formeel die stap te zetten. In 2011 voert men de discussie binnen de NAVO, tegen het voorjaar van 2012 wil men tot een besluit komen.

De vredesbeweging wil wegen op dat besluit. Een nieuwe petitie van de ‘Burgemeesters voor de vrede’ en de vredesbewegingen wordt onderschreven door politici uit alle Belgische politieke families, vredesbewegingen, wetenschappers en maatschappelijke organisaties.

Op de herdenking zal Mevr. Nelly Maes (voorzitter van het Vlaams Vredesinstituut) kort spreken over de dreiging van kernwapens. Waarnemend burgemeester Christophe Peeters (Open VLD) spreekt als lid van het internationale netwerk ‘Burgemeesters voor Vrede’. Er volgt een (voorgelezen) getuigenis van iemand die de kernaanval overleefde. Een aantal leden van het muziekensemble Ars Gaudium brengt barok en renaissance muziek begeleid op luit, en drijvend op de houten Bengaalse gondels van Viadagio vzw.

Timing:
20u30 stemmige muziek op het water
20u40 verwelkoming + speech & getuigenis
21u30 tewaterlating lampionnen + muziek

Bevestigden reeds hun aanwezigheid: waarnemend burgemeester Christophe Peeters (Open VLD), Dirk Claeys (CD&V), Paul Goossens (CD&V), Elke Decruynaere (Groen!), Paul Pataer (Eresenator – Groen!), Schepen Guy Reynebeau (sp.a) , Helga Stevens (Vlaams volksvertegenwoordiger, N-VA)

*Vredesoverleg Gent is een forum waarin organisaties elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. Vredesoverleg Gent bestaat uit Links Ecologisch Forum, Vrede vzw, Gents wereldkoor Karibu, Werkgroep Vluchtelingen Gent, Friends of the Earth Vlaanderen-Brussel. Met de steun van Vredeshuis Gent, Greenpeace, ABVV O.Vl., ACV Gent - Eeklo, Brasserie - Restaurant De Graslei, Klimaat & Vredesactiegroep Pimpampoentje, PVDA & Viadagio vzw.

Dit artikel verscheen ook op Gentblogt 03.08.2011

Geen opmerkingen: