donderdag 11 augustus 2011

Hiroshima & Nagasaki 66 jaar geleden - Pieter Teirlinck (06.08.2011 - Gent)

Speech Pieter Teirlinck – In naam van het Vredesoverleg Gent
In het kader van de herdenking van 66 jaar Hiroshima & Nagasaki op 6 augustus 2011 in Gent (Een initiatief van het Vredesoverleg Gent)

Het is exact 66 jaar geleden dat deze twee Japanse steden op het einde van de tweede wereldoorlog in augustus 1945 door middel van atoombommen werden vernietigd. Ik wil u graag even terugbrengen naar 1945.

Wat gebeurde er precies?
De orders om Japanse steden met atoombommen aan te vallen werd gegeven op 25 juli gegeven door het Amerikaanse opperbevel, dat was minder dan 10 dagen nadat de eerste kernbomtest in de woestijn van New Mexico succesvol was gebleken. Op de doelwittenlijst stonden de Japanse steden Hiroshima, Kokura, Niigata en Nagasaki. De aanval mocht gebeuren vanaf 3 augustus als het weer het toeliet. De bom was nog maar net getest of het gebruik ervan werd al bevolen!

Op 7 augustus 1945 legde de Amerikaanse president Truman een verklaring af nadat een eerste atoombom tot ontploffing werd gebracht. “We wished in this FIRST attack to avoid -insofar as possible- the killing of civilians.” Het doden van burgers werd zoveel mogelijk vermeden. Dat is dus wat we oorlogspropaganda noemen. Dat klinkt ook in 2011 nog steeds zeer actueel.

De stad Hiroshima, waar veel houten woningen stonden, was vrij intact gebleven tijdens de tweede wereldoorlog. Er waren geen belangrijke militaire installaties.
Op 6 augustus om kwart na 8 ’s ochtends ontplofte de uraniumbom ‘Little boy’ op 600m hoogte boven het stadscentrum, pal boven een hospitaal. Op 10 seconden tijd werd de stad volledig van de kaart geveegd. Er vielen binnen de eerste minuut meer dan 78.000 doden! De slachtoffers waren Japanse burgers en er ook duizenden Koreaanse, Chinese en Filippijnse dwangarbeiders en zelfs enkele krijgsgevangen uit de VS, Nederland, Groot-Brittannië en Australië.

Twee dagen later ontplofte de plutoniumbom ‘Fat man’ boven de Japanse stad Nagasaki, de bom miste zijn doelwit met 3 km. De bom ontplofte niet pal boven het centrum van de stad, er vielen ‘slechts’ 40.000 doden gedurende de eerste minuut.

Tegen het einde van het jaar 1945 waren er ten gevolge van deze twee kernwapens 240.000 doden. 110.000 mensen kwamen zoals gezegd onmiddellijk om, nog eens duizenden mensen zouden binnen het jaar ten gevolge van kankers, stralingziekte en brandwonden sterven. Velen pleegden zelfmoord. Zwangere vrouwen baarden misvormde baby’s.
In totaal zouden 475.000 mensen sterven ten gevolge van de 2 kernbommen.

Ter vergelijking: elk van de 20 Amerikaanse kernwapens die in Kleine Brogel liggen hebben heeft een vernietigingskracht van 14 keer Hiroshima.
Er wordt tot op vandaag beweerd dat het gebruik van de kernwapens een noodzaak was, om erger bloedvergieten te voorkomen, Japan zou immers nooit capituleren. Maar dat is een leugen. Volgens de klassiek geworden propaganda zou de invasie van Japan nog 1 miljoen VS-levens gekost hebben. Echter:
1. Nazi-Duitsland tekende op 8 mei de totale overgave.
2. De Sovjet-Unie zou op 15 augustus Japan de oorlog verklaren.
3. De meeste Amerikaanse militaire bevelhebbers zagen geen militaire noodzaak in het gebruik van het kernwapen. Japan was immers reeds één grote ruïne. Generaal Eisenhower was daar ook bij, alsook generaal Curtis Lemay die net 64 Japanse steden via zijn ‘vuurbommencampagne’ vernietigd had in 1945.
4. Japan wou de overgave aanvaarden onder de voorwaarde dat het statuut van de Keizer niet in vraag zou gesteld worden. Dezelfde voorwaarden werden wel aanvaard na het bombardement!?

Waarom werd het bevel dan toch gegeven? De vernietiging van de steden Hiroshima en Nagasaki was een pure demonstratie.
Een demonstratie van de buitengewone vernietigingskracht van het wapen.
Een demonstratie van het feit dat de VS het wapen durfde te gebruiken.
Het atoomwapen werd de ultieme troefkaart in de geopolitieke strijd. Zo werd de Sovjet-Unie inschikkelijker gemaakt in het aanvaarden van de nieuwe wereldorde.
Het was de laatste keer dat het kernwapen werd gebruikt. Maar daarna werd er nog tientallen keren gedreigd met kernwapens en zelfs concrete plannen gemaakt om het wapen in te zetten: tijdens de oorlog in Korea, Vietnam, de Cubacrisis, etc.
In het geopolitiek spel wil natuurlijke elke speler zo’n ultieme troefkaart. En daarom ontwikkelden ook de Sovjet-Unie, Frankrijk, Groot-Brittannië, Israël, Pakistan, India en ook Noord-Korea kernwapens. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog waren er dan ook meer dan 100.000 kernwapens geproduceerd. Absolute gekheid. Genoeg om de wereld verschillende malen te vernietigen.

Wat is de staat van kernwapens vandaag?
Ondertussen werd het totale aantal kernwapens teruggebracht tot 23000.
Het dreigen met het wapen werd Illegaal verklaard door het Internationaal Gerechtshof in 1996.
Uit vrees voor verder verspreiding van kernwapens is ongeveer iedereen het eens dat we beter af zijn in een kernwapenvrije wereld.
Er zijn (te ) kleine stapjes in de verdere kernontwapening: zoals het akkoord tussen de VS en Rusland om de strategische kernwapens verder terug te dringen tot 1550 elk.
Maar de kernwapenvrije wereld is zeker nog niet gerealiseerd.

Modernisering van de kernwapens?
De houding van sommige kernwapenstaten kunnen we zelfs ronduit tegenstrijdig noemen. In de VS maakte president Obama van een kernwapenvrije wereld een prioriteit. Maar er wordt tevens een slordige 185 miljard dollar voorzien in het volgende decennium voor de modernisering van de kernwapens! En dat terwijl het land 3000 miljard moet bezuinigen de volgende tien jaar…
De moderniseringsplannen omvatten nieuwe bommenwerpers, nieuwe jachtvliegtuigen, nieuwe duikboten om kleinere en bruikbare kernwapens effectief in te zetten.
Daarom is ook een moderniseringsplan voorzien voor de kernbommen die in Kleine Brogel liggen. De meeste andere kernwapenstaten moderniseren ook hun kernwapenarsenaal.De idee is kleinere kernwapens die beter inzetbaar zijn en die dus de dreiging met kernwapens geloofwaardiger maken.

Laten we duidelijk zijn als vredesbeweging: dat heeft niets te maken met kernontwapening. Hier zijn we absoluut niet mee akkoord!
Daarom komen we hier ook jaarlijks samen. Om duidelijk te maken dat we af willen van die kernwapens. Om druk op de ketel te houden. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarom zijn we blij met uw steun.

Zoals gezegd de kernwapens zijn de wereld nog niet uit. De kernwapenstaten maken werk
van een kleiner en gemoderniseerd kernwapenarsenaal. De Amerikaanse kernwapens liggen
nog steeds in Kleine Brogel. We mogen ons dus niet in slaap laten wiegen door retoriek van een kernwapenvrije wereld. De strijd is nog niet gestreden! Laat ons beginnen in eigen land.

Hoopvolle geluiden:
Uit een recent rapport van de collega’s van IKV_Pax Chrsit Nederland blijkt de meeste landen binnen de NAVO zouden de verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit Europa niet tegenwerken.
Onze regering staat niet afkerig tegenover de verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit Kleine Brogel, maar ze liggen er nog steeds. In augustus hebben we een afspraak met premier Leterme, in september komt een hoorzitting in de Senaat. Het eisenpakket van de vredesbeweging is realistisch.

Wat eist de vredesbeweging?
‐ de onmiddellijke verwijdering van de Amerikaanse tactische kernwapens uit Kleine Brogel
‐ een kernwapenvrij Europa in 2015
‐ een verdrag dat alle massavernietigingswapens verbiedt: naast de chemische en biologische, ook de atoomwapens.
Daarom nodigen we graag onze sprekers uit om ons eisenpakket in de vorm van deze petitietekst te onderschrijven.
We roepen ook iedereen op om vorm te geven aan de vredesgedachte en een vredesvlag uit het raam te hangen op 21 september, internationale dag voor de vrede en desnoods de vlag het ganse jaar door te laten hangen.

Geen opmerkingen: