vrijdag 31 december 2004

TsunamiFoto: Reuters / Amit Dave (Bron: Website Oxfam Solidariteit)

De slachtoffers van de Tsunami-vloedgolf in Zuid-Oost Azië steunen, kan door storting op 000-0000028-28 met vermelding "9071 - Tsunami" van Oxfam-Solidariteit. Oxfam Solidariteit concentreert zich op watervoorziening en hygiëne. Online storten kan ook met kredietkaarten.

Storten op 000-0000012-12 van SOS Aardbeving Zuid-Oost Azië van de gezamenlijke hulporganisaties (waaronder Unicef, Oxfam Solidariteit) kan ook. Online gaat ook.

Misschien ook een vloedgolf van solidariteit?

maandag 27 december 2004

Thuis in de stad
Lees hier de verslagen van het stadsgesprek in de Vooruit op 15 november 2004.

Zie ook mijn vorige bijdragen Stad op koers?...Hier is de stadsmonitor en Stadsgesprek

donderdag 23 december 2004

Rik Remmery, geen bange blanke man
Rik Remmery is de bedrijfsleider uit Ledegem die niet zwicht voor onverdraagzame, racistische chantage. Hij weigert een moslim-gelovige werkneemster Naïma A. van allochtone afkomst te ontslaan, zelfs al wordt hij, zijn familie en bedrijf bij herhaling zwaar bedreigd tot en met doodsbedreigingen. Lees ook Werkgevers Rik en Rita Remmery weigeren in een bunker te kruipen (De Gentenaar, 24.12.2004). UNIZO lanceert een steuncampagne. Je kan via deze koppeling on-line je steun betuigen, net zoals de vorige ondertekenaars.

Onverdraagzaamheid en racisme zijn dodelijk, ook voor het bedrijfsleven in Vlaanderen!

Autodelen en vermenigvuldigenCambio-autodeelparking aan het Rabot (foto Cambio)

Gent - Op 22 september 2004 ging het eerste Vlaamse Cambio-autodeelproject van start in Gent. Cambio in Gent is een initiatief van Taxistop, De Lijn en het stadsbestuur van Gent. Door de snelle groei van het aantal regelmatige gebruikers (thans 155) in Gent breidt Cambio vanaf vandaag zijn voertuigenpark vervroegd uit van zeven tot tien wagens. De stad Gent zorgde op korte termijn voor drie bijkomende parkeerplaatsen op de standplaatsen Hendrika, Visserij en Rabot. Cambio zoekt intussen naar nieuwe standplaatsen voor de volgende uitbreiding (in het centrum, in Gentbrugge?)

Na Gent en Brugge gaat autodelen in de lente van 2005 van start in Antwerpen, met drie standplaatsen voor drie auto's.

Jan Klüssendorf (voorzitter Cambio) en Geert Gisquière (projectleider Cambio) zijn erg tevreden met deze evolutie: 'Het bewijst dat goede mobiliteit ook mogelijk is zonder eigen auto. De zeven deelauto's die er nu zijn vervangen naar schatting zo'n 45 particuliere voertuigen. Dat is de échte winst van het systeem.'

Eén van die 45 particuliere voertuigen is onze enige wagen die we definitief naar de schroothoop hebben verwezen. In ruil voor onze nummerplaat kreeg ieder van ons 4-persoons-gezin een gratis jaarabonnement voor De Lijn (en dat voor maximum 3 jaar). Sinds we in Cambio zijn gestapt in september 2004 hebben we 6 maal de deelauto gebruikt. Voor de rest kunnen we ons perfect redden met de voetmachine, de fiets en het openbaar vervoer....en af en toe een vriendelijke chauffeur die ons meeneemt :-)

Lees ook 'Autodelen breidt onmiddellijk uit' (Tom Dams, De Gentenaar 23.12.2004)

woensdag 22 december 2004

Spirit vraagt Vlaams non-discriminatiecharter in horecaVlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) vroeg emancipatieminister Kathleen Van Brempt (sp.a) vandaag in het Vlaams Parlement om het zogenaamd 'Gents model' van non-discriminatiecharter in de horeca algemeen in te voeren. De minister had daar wel oren naar. En voor alle duidelijkheid. Het Gents model wil alle vormen van discriminatie tegengaan, op welke grond ook (huidskleur, nationale of etnische afstamming, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, levensbeschouwing of handicap). Zie ook een vorig blog-artikel Discriminatie rijmt niet op horeca.

Een pluim voor het Gentse stadsbestuur én de meewerkende horeca. Maar ook voor de zelforganisatie Divers & Actief die de bal mee aan het rollen bracht en met geduldig lobby-werk haar inspanningen nu beloond ziet. Gent en Vlaanderen kunnen er maar gezelliger van worden!

Spirit vraagt Vlaams non-discriminatiecharter in horeca (22.12.2004)

Allochtone jongeren worden nog al te vaak de toegang geweigerd in heel wat
horecazaken. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) maakte een
aantal gevallen persoonlijk mee en vraagt daarom een Vlaams
non-discriminatiecharter in de horeca.

De inspiratie haalde de links-liberaal in zijn thuisstad Gent. Daar stelde
het stadsbestuur, samen met alle actoren, een huishoudelijk reglement op.
Het geeft elke horeca-zaak de mogelijkheid, naast een aantal niet te
wijzigen toegangsmodaliteiten, specifieke toegangsmodaliteiten op te nemen.
Het reglement wordt geafficheerd aan de ingang van de betrokken zaak met
vermelding van de telefoonnummers van politie en van het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Roegiers stelt nu voor dit
reglement uit te breiden naar heel Vlaanderen en stelde dit deze middag in
het Vlaams Parlement voor aan minister Kathleen Van Brempt. Zij engageerde
zich ertoe het Gentse voorbeeld in Vlaanderen bij de lokale besturen te
stimuleren en bekend te maken.

Bedoeling van het Vlaams huishoudelijk reglement tegen discriminatie in
horeca-zaken is tweeledig: het geeft enerzijds het voordeel aan uitbaters en
portiers dat ze niet kunnen worden beschuldigd van een willekeurig
toegangsbeleid, anderzijds hebben mensen die gediscrimineerd worden een
instrument in handen waarbij ze mogelijke drogredenen kunnen bloot leggen.

De uitwerking van het reglement moet uiteraard gekoppeld worden aan het
uitwerken van een repressief sluitstuk: prioritaire aandacht bij de politie
voor meldingen van discriminatie in combinatie met een vervolgingsbeleid
door het Openbaar Ministerie. Allochtone jongeren doen vandaag - moedeloos -
niet meer de moeite klacht neer te leggen omdat er amper gevolg wordt aan
gegeven.

Jan Roegiers: "Ik herinner mij de tijd waar aan de deur van horeca-zaken een
bordje hing 'Accès interdit aux Nords-Africains'. Dat werd later verboden,
maar de gewoonte bleef helaas bestaan. Met dit voorstel, dat gebaseerd is op
vrijwilligheid, hoop ik een einde te maken aan deze ergerlijke uitwas van
racisme."

Jan Roegiers, Vlaams volksvertegenwoordiger spirit, 0495 532 067

Beter één Spirit in de lucht…..dan tien aan de grond. (Nieuw Vlaams spreekwoord)

dinsdag 21 december 2004

Bewaakte fietsparking aan Sint-Pietersstation. Ja of neen?De niet-beveiligde 'beveiligde fietsenstalling' van de NMBS (foto Perpetuum Mobile)

Wie zijn of haar fiets diefstalveilig wil stallen aan het Sint-Pietersstation, moet nog een heel winterseizoen geduld oefenen. De problemen begonnen in mei 2004 toen de concessiehouder van de bewaakte fietsenstallingen rond zeven grote stations, waaronder Gent Sint-Pieters, failliet ging.

Perpetuum Mobile, de Gentse Fietsersbond, vestigde herhaaldelijk de aandacht op deze problematiek en voerde begin december nog een symbolische actie. Het kreeg hierbij de volle steun van spirit Gent.

Kamerlid Annelies Storms (spirit) vroeg uitleg aan de bevoegde minister Johan Vande Lanotte (sp.a). Die belooft op 20 december 2004 aan Storms (spirit) dat er terug een bewaakte fietsparking komt…in maart 2005.

Maar op hetzelfde moment antwoordt de minister in de Commissie Infrastructuur aan kamerlid Dylan Casaer (sp.a) dat nog niets definitief is. Tja, dan moeten wij maar het beste hopen zeker !? Wordt zeker vervolgd.

Persmededeling van volksvertegenwoordiger Annelies Storms (spirit)(21.12.2004).

Pendelaars kunnen fiets opnieuw veilig achterlaten aan het Sint-Pietersstation.

Minister Vande Lanotte belooft heropening bewaakte fietsenstalling begin maart 2005.


De bewaakte fietsenstalling aan het station van Gent-Sint-Pieters zal begin maart 2005 opnieuw opengaan. Dat antwoordde minister van Overheidsbedrijven Vande Lanotte op een vraag van Gents spirit-volksvertegenwoordiger Annelies Storms.

PLS, de uitbater van de bewaakte fietsenstalling ging begin mei failliet. Hierdoor konden de reizigers hun fiets niet meer veilig in de bewaakte fietsenstallingen achterlaten. De NMBS beloofde een spoedige oplossing, maar stelde de heropening van de fietsenstallingen keer op keer uit. Minister Vande Lanotte wijt het vooruitschuiven van de openingsdatum aan een onderschatting van de te herstellen onderdelen, de besprekingen met drie partijen (waaronder de curator van PLS) en onaanvaardbare eisen van de kandidaat-uitbater.

Volgens minister Vande Lanotte zitten de onderhandelingen met de kandidaat-uitbater in een eindfase. De NMBS hoopt dat de contracten zo snel mogelijk ondertekend worden. De bewaakte fietsenstalling zal begin maart 2005 opnieuw opengaan. De nieuwe uitbater moet eerst nog herstellingswerken uitvoeren, onder andere aan de sturingssoftware. De hernieuwde bewaakte fietsenstalling zal 551 plaatsen tellen. De NMBS heeft plannen om deze nog uit te breiden. Tot slot deelde de minister mee dat de abonnementsprijzen voor de fietsers dezelfde blijven als voorheen.

Annelies Storms (spirit): “De minister heeft nu duidelijk een datum voor de heropening van de bewaakte fietsenstalling aan het Sint-Pietersstation vooropgesteld. Ondanks het lange wachten ben ik erg tevreden dat pendelaars binnenkort opnieuw met een gerust hart hun fiets aan het station kunnen achterlaten.”

Annelies Storms, Kamerlid spirit, 0478 / 23 09 53


Nablog: Dit item ook in De Gentenaar, 22.12.2004 (KVK) en op AVS-nieuws van dinsdag 21.12.2004 in de Rubriek AVS-kort (nog tot maandag 27.12.2004 te bekijken via Internet).

zaterdag 18 december 2004

Gentse Bloggers


Luk Van Braekel uit Waregem, een nijver man en van vele markten thuis, is zo’n beetje de Big Daddy en Big Brother van de bloggers in ons land. Dankzij zijn goede zorgen staat mijn weblog Franks Blog nu ook letterlijk en figuurlijk op de Internet-kaart bij de Belgische Bloggers en de Gentse Bloggers .


vrijdag 17 december 2004

Discriminatie rijmt niet op horecaEr komt een stedelijk plan en een huishoudelijk reglement (op vrijwillige basis) om discriminatie in de Gentse horeca te weren. Het College van burgemeester en schepenen keurde op 16 december het anti-discriminatieplan voor de horeca goed. Meer info op de Gentse webstek. In De Gentenaar online van 18.12.2004 noteren we een eerste reactie van de zelforganisatie Divers & Actief (D&A)

...De zelforganisatie van allochtone, vooral Marokkaanse jongeren ,,Divers en Actief'' (D&A) reageert alvast positief. D&A stelt zich wel vragen bij de impact van het nieuwe reglement. ,,Discriminatie gebeurt ’s nachts en bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen krijg je dan wellicht een antwoordapparaat''.

Het is voor de horeca ook niet verplicht om zo’n reglement te ondertekenen en uit te hangen. ,,Vandaag hebben nog maar een tiental horecazaken toegezegd, waarvan 3 culturele centra. Dat is niet veel natuurlijk'', aldus D&A.
...(De Gentenaar online van 18.12.2004). Eveneens in De Gentenaar van 18.12.2004 de reactie van de horeca. Héhé, straks wordt Gent voor iedereen een gezellige stad!

Wie is de vader van Spirit?Foto uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Er zijn geen geheimen meer. De vaderen des vaderlands Prins Bernhard en Koning Albert II hebben buitenechtelijke dochters. Die van Albert II is al een tijdje geen publiek geheim meer. De story stond te lezen in een biografie en een goede verstaander kon het horen tussen de lijnen van een koninklijke speech. De recent overleden Prins Bernhard onthult - postuum - in de Volkskrant het bestaan van zijn twee buitenechtelijke dochters.

En nu sneuvelt ook het geheim van het vaderschap van Spirit! Maar vergis je niet. Dit is niet de rubriek Politiek, maar de rubriek Jongens en Wetenschap. De kranten brachten deze week het succesverhaal van de twee robotjeeps, Spirit en Opportunity op de Rode Planeet Mars. De Morgen, nooit vies van enige onthullingsjournalistiek, verklapt wie de vader is van deze wonderboys. Projectleider Steve Squvres (die initialen!) heet de man. Hij beschouwt Spirit en Opportunity (die namen!) als zijn kinderen. "Toen ik ze voor het eerst tot leven zag komen in het laboratorium", vertelt hij, "kreeg ik tranen in mijn ogen." En De Morgen vervolgt met het nodige bloed, zweet en tranen om het hele project tijdig rond te krijgen. Om te besluiten met de afscheidsrede van de wetenschappelijke vader "Het valt me zwaar om afscheid te nemen", zegt Steve, die met dit project vijftien jaar van zijn carrière op het spel heeft gezet. "Ik zal de robots nooit meer zien met eigen ogen."

Zie, daar krijg ik nu eens de tranen van in mijn ogen

donderdag 16 december 2004

KANTeLenHuis "Oombergen" in de Koningstraat, residentie van de KANTL

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) verzet zich, o.a. met een petitie, tegen de geplande verkoop van het "Huis Oombergen"in de Koningstraat. KANTL wil de Koninklijke Academie ook in Gent houden.

Vandaag 16.12.2004 is in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement over KANTL een resolutie mét amendement goedgekeurd. KANTL komt volgende week nog ter sprake in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement en in de Gentse gemeenteraad. Lees ook De Gentenaar van 17.12.2004. Hierna de gezamenlijke persmededeling van sp.a en spirit.

KANTL MOET IN GENT BLIJVEN

Omwille van besparingen had minister van Cultuur Bert Anciaux het plan opgevat het gebouw van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde(KANTL) in Gent te verkopen. De commissie voor Cultuur in het Vlaams Parlement heeft nu unaniem een voorstel van resolutie goedgekeurd om besprekingen te starten met de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen ten einde de KANTL in Gent te kunnen houden.

Wat voor alle departementen geldt is ook zo voor het Vlaamse ministerie van Cultuur: er moet bespaard worden. Om dat te realiseren dacht minister Anciaux aan een verkoop van het gebouw “Huis Oombergen” in de Koningsstraat in Gent. Dat is het gebouw waarin de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde gevestigd is. Het gaat om een beschermd gebouw met grote cultuurhistorische waarde.

De partij Groen! had daarop een resolutie ingediend in het Vlaams Parlement om Anciaux te vragen af te zien van de verkoop. Op initiatief van commissievoorzitter Dany Vandenbossche(sp.a) en Jan Roegiers(Spirit) heeft de hele commissie Cultuur-overigens in afwezigheid van Vera Dua- zich vanmiddag over het dossier gebogen. De geamendeerde tekst is nu in de commissie unaniem goedgekeurd.

In de geamendeerde resolutie vraagt het Vlaams Parlement aan de Vlaamse regering om een overleg op te starten met de stad Gent en met de provincie Oost-Vlaanderen over de plannen tot verkoop van het gebouw waarin de KANTL gevestigd is. Met de stad Gent moet ook gepraat worden over een andere mogelijke huisvesting voor de KANTL in de stad zelf. Over de partijgrenzen heen is iedereen er dus wel van overtuigd dat de KANTL in Gent moet blijven.

Meer info: Dany Vandenbossche (sp.a 0475/61 39 63) of Jan Roegiers (spirit 0495/53 20 67)

dinsdag 7 december 2004

Zwijgakkoord
Willem De Zwijger (1533-1584), geestelijke vader van het zwijgakkoord?

Zwijgakkoord (De Standaard, 07.12.2004, lezersbrief)

Het zwijgakkoord is een zware klap in het gezicht van elke kiezer. In tijden waarin het recht op vrije meningsuiting het gespreksonderwerp bij uitstek is, willen wij niet dat onze volksvertegenwoordigers hiervan verstoken blijven en zich onder Leterme I moeten spiegelen aan de manier waarop hij de regeringsvorming leidde: als een stoïcijnse notaris.

Het Vlaams Parlement, dat al met een saai imago kampte, riskeert op deze manier niets meer dan een speeltuin te worden voor Dewinter en co. Want de partij die niet zwijgt, maar beweert te zeggen wat de man in de straat denkt, heeft alle belang bij een zwijgende meerderheid. De echo van de stem van de politici die niet hoeven zwijgen zal des te luider weerklinken in de kloof tussen politiek en burger.

Mohamed El Omari, Divers & Actief (Gent)

zaterdag 4 december 2004

Voor Maatpak & Skinhttp://homepage.mac.com/vedeze

De vrije meningsuiting heeft zo zijn rechten. Dus mochten zo’n 100 NSV’ers en wat daar rond hangt van Voorpost en Blok/’t EigenBelang-ordediensten in Gent op donderdagavond 2 december protesteren tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Tot en met de kreet ‘Islamieten, parasieten’. In zijn onnozelheid eigenlijk een lachwekkende kreet.

Een manifestatie van rechts kan in Gent gegarandeerd rekenen op een tegenmanifestatie in het meervoud van 'de ware democraten'. Hommeles dus aan de Zuid en aan het Sint-Pietersplein.

NSV staat voor de Nationalistische Studenten Vereniging, en niet voor een voetbalploeg zoals PSV in Nederland. Alhoewel de wederzijds gelanceerde voetballeuze ‘Het is stil aan de overkant’ de argeloze toeschouwer wel in de waan kon brengen dat twee rivaliserende hooligan-sides nog een na-match moesten spelen op het avonturenspeelplein van Sint-Pieters.

En nog dit. De maatpakken en mantelpakjes van het Blok/’t EigenBelang hebben hoegenaamd niets te maken met NSV, Voorpost en aanverwante skins. We zouden er nog niet aan durven denken om dat te veronderstellen.

Uw (voetbal?)reporter ter plaatse

vrijdag 3 december 2004

Spirit rondt de kaap van driehonderd 'sols'
Spirit al 300 sols op de rode planeet Mars

"De Amerikaanse Marsverkenner Spirit heeft vorige maand een nieuwe mijlpaal bereikt in de geschiedenis van de ruimtevaart. Spirit heeft al 300 keer de Zon zien op- en ondergaan in de Gusev Krater op Mars, een absoluut record voor een landingsmissie. De robotgeoloog bevindt zich nog steeds in de 'Columbia Hills', zo'n 2.700 meter verwijderd van zijn landingssite in de vlakte van de krater. Ook Spirits tweelingbroer Opportunity, die zich aan de andere kant van de planeet in Meridiani Planum bevindt, stelt het nog steeds goed. Beide rovers hebben net het winterseizoen op Mars achter de rug, maar moeten nog elke dag spaarzaam omspringen met energie omdat de Zon nog erg laag aan de horizon staat." (Metro, 03.12.2004)

Meer info bij de NASA.

donderdag 2 december 2004

Bright side of life

Een zure anonieme lezersbrief in de Humo 3350. Mohamed Lahlali van Divers&Actief uit Gent reageert en roept in een daaropvolgende Humo op tot redelijkheid, (zelf)vertrouwen en permanente dialoog.

" Theo van Gogh

Graag had ik aan de leraar (lezersbrief 'Van Gogh (2)" in Humo 3350) die
jarenlang in een concentratieschool les heeft gegeven, gevraagd samen
met de overheid te ontwaken. Ik ben het onderhands beu dat moslims
steeds in een slecht daglicht worden gesteld. Hoe gemakkelijk is het
niet een groep te veroordelen en over dezelfde kam te scheren ? Trouwens
een groep aanvallen vanwege zijn overtuiging werkt altijd
contraproductief omdat het de communicatie verbreekt. Iedereen is
verschillend en in die verschillen heb je nu eenmaal extremen. Als we
dat niet voor ogen houden, worden we binnenkort met zijn allen bange
burgers.
Een andere val is die van het gebrek aan zelfbespiegeling en zelfkritiek.
Ik vind het jammer dat een leraar die een belangrijke pedagogische functie
heeft zelf oogkleppen draagt. Hij haalt het voorbeeld aan van dansende
moslimjongeren op zijn school na de aanslagen van 11/9, maar heeft hij met
die jongeren op dat moment een dialoog aangegaan ? Het is algemeen bekend
dat mensen op het toppunt van een emotie (immense vreugde of een diepe
crisis) het beste in staat zijn om te veranderen. Een gemiste kans dus!
Misschien werkt deze meneer niet meer in een concentratieschool, maar in
een "witte school". Indien zo, dan wil ik hem graag uitnodigen voor een
gesprek. Divers&Actief, een Gentse vereniging waar ik deel van uitmaak,
probeert de diversiteit in onze maatschappij op een pragmatische,
positieve en actieve manier te promoten. Wij komen dan ook graag langs om
in de klas hierover een woordje te vertellen.

Mohamed Lahlali, Divers&Actief, Gent."

maandag 29 november 2004

Met mijn hoofd tegen de Muur

Ziezo, (de foto van) mijn hoofd staat sinds vandaag ook op de protestmuur tegen de Israëlische apartheidsmuur. Meer over de actie door te klikken op de affiche hierboven.

Auteur Herman J. Claeys schreef 'Muur' naar aanleiding van "Wij hebben het recht te dromen", een vredesactie op 4 oktober 2003 van het Antwerps Platform voor een rechtvaardige vrede in Palestina. Jozef Sercu zette het gedicht op muziek. Het wereldkoor Karibu brengt de 'wereldcreatie' van de muzikale 'Muur' tijdens een kerstconcert in de Regenboogkerk, Forelstraat op zondag 19 december 16u.

zondag 28 november 2004

Iedereen Bomspotter

Zaterdagvoormiddag 27 november, Gent. Met zo’n tachtig mensen hebben we op het politiekantoor van de Belfortstraat (ja, dat van Flikken!) klacht ingediend tegen de illegale kernwapens én ons medeplichtig gemaakt aan het beletten van oorlogsmisdaden. Over het hele land zijn zo’n duizend klachten ingediend. Ook mandatarissen van diverse partijen lieten zich niet onbetuigd. De nationale Spirit-top, bijeen op een tweedaagse in het Antwerpse, trok naar het politiekantoor van Borgerhout om klacht in te dienen. Onder hen de Vlaamse volksvertegenwoordigers Herman Lauwers, Bart Caron, Jan Roegiers en Jos Bex, en de federale parlementsleden Geert Lambert, Stijn Bex, Walter Muls, Koen 'T Sijen en senator Fauzaya Talhaoui en ook Nelly Maes, gewezen Europarlementslid en thans voorzitter van de Europese Vrije Alliantie (EVA).

vrijdag 26 november 2004

Blok of Belang? …. Eigen geld eerst!
Maandag 29 november beslist het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement over de verdere overheidsfinanciering voor het Vlaams Blok/Vlaams Belang. Er is een nota van de juridische dienst van het Vlaams Parlement hierover. Gaan we met z'n allen afdokken voor het 't EigenBelang? Of denken we ook eens aan ons belang, ons Vlaamse belang? Gaan de opvolgers, de overnemers, de voortzetters, de omgevormden, de mutanten van het wegens racisme veroordeelde Blok "ons weer bij ons kloten hebben" zoals Gerolf Annemans het zo plastisch kan formuleren?

Lees dit artikel , het interview met FDW en het commentaarstuk Eigen geld eerst! (De Gentenaar, 24.11.2004)en ook nog "Blok is Belang' (De Gentenaar, 27.11.2004).

De weblogs Blokwatch, De waarheid over het Vlaams Belang en 'En nu even ernstig' houden de informatie rond de overheidsfinanciering voor het Blok/'t EigenBelang bij elkaar. Een verwittigd mens is er veel meer waard. En bij deze heb je het geweten!

woensdag 24 november 2004

De mutanten(Ingezonden door M.D. naar Blokwatch).
We are the Blok.
You will be assimilated.
Resistance is futile.

Deze week worden er heroïsche technisch-juridische en taalkundige discussies gevoerd in het Vlaams Parlement over de vraag of het Blok nu is ontbonden, voortgezet, omgevormd, overgenomen etc... . What's in a word? Er hangt wel veééél overheidssteun voor het 't EigenBelang van af. Geld van jou en mij hé!

't Is allemaal veel simpeler. Maar niemand heeft het tot nu toe gemerkt. En niemand heeft tot nu toe het juiste woord gebruikt. Het Blok is gewoon 'gemuteerd' en dit zijn 'de mutanten' (van links naar rechts): Gerolf Annemans, Philippe Dewinter, Frank Vanhecke en Anke Van dermeersch.

dinsdag 23 november 2004

Blok of Belang…… What's in a name?


What's in a name? Wat zit er in een naam? Mohamed El Omari uit Gent denkt er 't zijne van (Lezersbrief in De Standaard 23.11.2004).

Vlaams Belang

O, ironie van het lot! Waar allochtonen steeds vaker hun naam veranderen om aan racisme te ontsnappen, wijzigt het Vlaams Blok zijn naam net omdat het veroordeeld werd voor racisme.

Naamsverandering: voor de slachtoffers een oplossing, voor de daders een straf'? Neen, eerder omgekeerd! Want waar dit voor allochtonen de allerlaatste strohalm is, die zij uit bittere noodzaak maar tegen hun zin aangrijpen, gebruikt het Blok de naamswijziging als cosmetische ingreep, waarmee de strafrechtelijke veroordeling wordt omgebogen in een vroegtijdige verkiezingscampagne die ongetwijfeld nog meer stemmenwinst oplevert, zonder dat de partij ook maar één inhoudelijke wijziging doorvoert.

Willen wij leven in een oppervlakkige samenleving, waarin we niet verder kijken dan de naam? Shakespeare zei het al: ,,What's in a name?'' Vrij vertaald zou je kunnen zeggen: ,,De naam is niet het probleem, maar het probleem heeft wel een naam.''

We kunnen misschien een voorbeeld nemen aan de Bond zonder Naam: minder aandacht voor ronkende namen, meer voor de inhoud. Denk maar aan het idee over naamloos solliciteren, waarbij werkgevers alleen op de kwaliteiten van de sollicitant kunnen afgaan. Spirit(*) heeft dit alvast opgenomen in zijn verkiezingsprogramma, we hopen nu dat de andere partijen dergelijke initiatieven steunen!

Mohamed El Omari (Gent)


* Hier vind je de Beginselverklaring, congrestekst 'Creativiteit werkt', de verkiezingsprogramma's (Vlaams, federaal, Brussels, Europees) van Spirit.

zondag 21 november 2004

Toilet or not ToiletNieuwe hippe en high tech mannenurinoirs in Gent....binnenkort ook voor vrouwen?

Het was in de marge van het Stadsgesprek van 15 november in de Vooruit. Stadsgenote Baharak Bashar vond de daar geformuleerde aanhankelijkheidsverklaringen ten aanzien van de diversiteit wel mooi, maar stelde vast dat het respect voor de man/vrouw-diversiteit mank liep….wat betreft de openbare toiletten. Ze was net een petitiecampagne ‘Leg mijn blaas het zwijgen niet op’ gestart voor het recht op gratis plassen, ook voor vrouwen, zeker tijdens grote evenementen als de Gentse Feesten. En ze stelde haar project met veel vuur voor.

Zoiets lijkt op het eerste zicht een ‘one issue’-onderwerp en het zou dus ‘not done’ zijn op zo’n Stadsgesprek. Alhoewel! Baharak Bashar had toch wel een punt. Momenteel worden, na een testperiode en gespreid over een paar jaar, een dertigtal hippe en high tech (met zonne-energie, geen waterverbruik) mannenurinoirs geïnstalleerd. Gent heeft een heus ‘Stedelijk Sanitair MeerjarenPlan’ (ik heb de naam zelf bedacht hoor!). In een vorige blog ‘De pot op’ pleitte ik voor meer (noodzakelijke!) aandacht voor Plassen met klasse, een project rond het sanitair gebeuren in de scholen van Gent. Het ene project heeft verband met het andere. Alleen, het duurt nog wel even voor dat ‘Stedelijk Sanitair MeerjarenPlan'ook voor de vrouwen duidelijk zichtbaar en voldoende (?) ‘geïmplementeerd’ wordt. Onze zusters, moeders en dochters willen daar natuurlijk niet te lang op wachten. De nood kan hoog zijn! In Baharak hebben ze nu een voorvechtster gevonden, die zich als een Perzische leeuwin in het dossier heeft vastgebeten. Natuurlijk heb ik de petitie ondertekend, en niet alleen in het belang van het eigen vrouwvolk thuis. De actie kreeg al weerklank in de Morgen (19.11.2004) en Radio 2 (19.11.2004). Wie zich aangesproken voelt, mailt naar Baharak.Bashar@pandora.be

Net deze week ging in Peking de internationale Wereld Toilet Organisatie door. WTO, what’s in the name. Van Telenet kregen de abonnees onderstaande interessante links mee over het sanitair gebeuren cadeau. De actie ‘Leg mijn blaas het zwijgen niet op’ pleit ook voor vrouwenurinoirs. En wie wil weten hoe dat werkt, moet maar eens kijken op de webstek van de firma Sphinx. Klikken op Design en je moet je verbeelding niet meer laten werken. Dit is dus een vrouwenurinoir.


Andere nuttige koppelingen (links)
http://www.worldtoilet.org/hp/wto_hp.htm
http://www.toiletmuseum.com/
http://www.euronet.nl/users/helle/hygiene.htm
http://mediatheek.thinkquest.nl/~ll007/
http://ublad.warande.uu.nl/ubladen/31/37/Internet.html
http://urbanlegends.about.com/b/a/044361.htm
http://mediatheek.thinkquest.nl/~ll007/h_nl_toildev_800.htm

woensdag 17 november 2004

Sluikje stort me niet

De strafrechter in Gent heeft op 16 november een vijftigtal sluikstorters tot effectieve straffen veroordeeld, gaande van werkstraffen van 46 uur tot boetes van 550 tot 2.500 euro, waarvan een groot gedeelte met uitstel. En dat waren dan nog de minimumstraffen. Men wilde met dit proces een voorbeeld stellen en kordaat een halt toeroepen aan één van de grootste ergernissen van de Gentenaars. En nu maar hopen dat het schokeffect werkt en de waarschuwing echt aanslaat.

De sluikstorters kregen van de rechter bovenop de straf ook nog eens serieus de mantel uitgeveegd. De sluikstorters hebben zich asociaal gedragen en een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin getoond, stelde hij.
,,Zowel sluikstorten als afval verbranden zijn vormen van asociaal gedrag'', zei voorzitter Van Den Berghe. ,,Zowel tegenover de gemeenschap die grote inspanningen doet om een behoorlijk afvalophalingsbeleid te voeren, als tegenover de medeburgers die wel hun plichten nakomen. Dit verraadt een totaal gebrek aan milieuzorg en een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin.''(Belga) Lees meer over dit sluikstortersproces in dit artikel en ook dit artikel van De Gentenaar van 17 november.

Een sluikstort(je) gezien? Geef een sein aan afvalintercommunale IVAGO. Ook zij helpen - uiteraard - het sluikstorten de wereld uit.

VRT en de VooRuiTstrevendheid


De Vooruitstrevende Radio en Televisie (VRT) moet toch nog eens de cursus 'Beeldvorming in de media' doornemen. Abderrazak El-Omari (Gent), bestuurlid van de Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen, keek naar het VRT-journaal van 15 november en wist niet wat hij zag en hoorde. Hij schreef er een lezersbrief over die op 17 november 2004 verscheen in De Standaard.

VRT-NIEUWS (1)

Met niet geringe verbazing hoorde ik op het VRT-journaal van 15 november het volgende: ,,Voor alle duidelijkheid: dit is het standpunt van de Turkse verenigingen in België en die zijn altijd wel een beetje opener en progressiever dan de andere''. Deze zin kwam als afsluiter bij het verhaal van de Unie van Turkse Verenigingen die een oproep doet tot dialoog.

Vanwaar haalt de VRT de legitimiteit om zoiets te beweren? Komt de VRT altijd voor gesloten deuren te staan bij die andere' verenigingen? Waarom moet dit positieve verhaal weer een negatieve noot krijgen?

Als Vlaming met Marokkaanse roots kan ik dit initiatief van de Unie van Turkse Verenigingen enkel maar toejuichen, net als alle andere dialoogbevorderende initiatieven van álle verenigingen. En die zijn er, geloof me.

Abderrazak El-Omari, bestuurslid Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen (Gent)

dinsdag 16 november 2004

Stadsgesprek
Het project Thuis in de stad loopt door. Maandagavond 15.11.2004 hield Gent haar Stadsgesprek. De moeite. Meer info later. Alvast dit artikel (De Gentenaar, 17.11.2004)

maandag 15 november 2004

Moslimexecutieve


Een gastbijdrage van Mohamed Lahlali, verschenen als lezersbrief in De Standaard van 15 november 2004

"Net als veel Vlaamse moslims ben ik verbijsterd en onthutst omdat de Moslimexecutieve de rituele moord op Theo van Gogh niet scherp veroordeeld heeft. Vanwaar dat stilzwijgen? Omdat de leden van de Moslimexecutieve totaal wereldvreemd zijn en geen enkele voeling hebben met hun achterban, laat staan met de westerse samenleving.

Aan de democratische verkiezingen van de Moslimexecutieve in 1999 hangt trouwens ook een geurtje. Tijdens die verkiezingen zijn twee fundamentele principes van de rechtsstaat met de voeten getreden: de scheiding tussen kerk en staat en de gelijkheid tussen man en vrouw. In Gent werden die verkiezingen in moskeeën gehouden en brachten gematigde moslims bijgevolg hun stem niet uit. En veel moslimvrouwen brachten hun stem niet uit omdat de organisatoren ervan uitgingen dat enkel de mannen stemgerechtigd waren.

Voor mij, als moslim, heeft de Moslimexecutieve geen enkele legitimiteit én moet de overheid ze zo snel mogelijk ontbinden."

Mohamed Lahlali(Sint-Amandsberg)

Koloniaal erfgoed
Goed nieuws …. en dat op het Feest van de Dynastie! Het Gentse stadsbestuur reageerde positief op een Spirit-voorstel en plaatst in 2005 historisch correcte informatiepanelen bij 3 koloniale monumenten: het borstbeeld van Leopold II en het monument Congoster in het Congoparkje naast het Zuidpark en Het Moorken Sakala in het Citadelpark. Wij blij!

Op de Belgische nationale feestdag 21 juli 2004 voerde Spirit voor Gent een symbolische actie aan het borstbeeld van Leopold II, omstreden telg van de Belgische dynastie. Spirit voor Gent vroeg het Gentse stadsbestuur om de merkbare sporen van ons koloniaal verleden in de publieke ruimte, zoals straatnamen en monumenten, te voorzien van historisch correcte informatie over deze koloniale periode.

De stad Gent beschouwt dit dossier als een proefproject. Na evaluatie zal onderzocht worden of ook bij andere standbeelden dergelijke panelen kunnen geplaatst worden. We zijn ons lijstje al aan het opmaken!

zondag 14 november 2004

In Flanders Fields - In Vlaamse velden (1914 - 2004)

In Vlaamse velden

(Tom Lanoye (2000) naar In Flanders Fields van John McCrae (1872-1918))

In Vlaamse velden klappen rozen open
Tussen witte kruisjes, rij op rij,
Die onze plaats hier merken, wijl in 't zwerk
De leeuweriken fluitend werken, onverhoord
Verstomd door het gebulder op de grond

Wij zijn de doden. Zo-even leefden wij.
Wij dronken dauw. De zon zagen wij zakken.
Wij kusten en werden gekust. Nu rusten wij
In Vlaamse velden voor de Vlaamse kust.

Toe: trekt gij ons krakeel aan met de vijand.
Aan u passeren wij, met zwakke hand, de fakkel.
Houd hem hoog. Weest gíj de helden. Laat de Doden
Die wij zijn niet stikken of wij vinden slaap noch
Vrede - ook al klappen zoveel rozen open
In zovele Vlaamse velden.In 'Niemands Land : gedichten uit de groote oorlog' vertaalde en bewerkte Tom Lanoye 32 gedichten van de war poets, een verzamelnaam voor de jonge Britse dichters die in de Eerste Wereldoorlog de miserie van de oorlog beschreven. 'In Vlaamse Velden' is de hertaling door Tom Lanoye van de klassieker 'In Flanders Fields' van John McCrae (1872-1918). Hier klikken voor het gedicht In Vlaamse velden in de prachtige originele opmaak van de gedichtenbundel.

Op 11 november 2004 lanceerde Lanoye 'Overkant', het vervolg op 'Niemands Land'

zaterdag 13 november 2004

Trein Dampoort-Brussel direct!Een luchtfoto van de dichtbewoonde Dampoortwijk

Het klonk hoopvol. In 2006 komt er een herschikking van de NMBS-uurrooster. Dé ideale gelegenheid om een rechtstreekse treinverbinding van het station Gent-Dampoort naar Brussel te krijgen. (De Gentenaar, 12.10.2004). Het mocht niet baten. Kamerlid Annelies Storms (Spirit) vroeg uitleg aan de bevoegde minister Vande Lanotte en kreeg het ontgoochelend antwoord dat een rechtstreekse verbinding Dampoort-Brussel er niet vroeger dan in 2010 komt. Wordt toch vervolgd!

woensdag 10 november 2004

Het doek valt (Blok aan 't been 12)Viva la Democrazia-optocht (Gent, 9 november 2004, foto Indymedia Oost-Vlaanderen)

Het Hof van Cassatie bevestigde dinsdag 9 november de vroegere uitspraak van het Gentse Hof van Beroep dat het Vlaams Blok een racistische partij is. Het volledige arrest van het Hof van Cassatie is te lezen op de webstek van Blokwatch. En meer uitleg over het arrest van het Hof van Beroep op De waarheid over het Vlaams Blok.

Advocaat Raf Verstraeten van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) beschouwt de uitspraak als een overwinning van de democratie. "Nu kunnen we duidelijk de grens trekken waar vrije meningsuiting eindigt en waar discriminatie begint. De vrije meningsuiting is gewaarborgd, maar mag niet leiden tot het systematisch aanzetten tot haat of discriminatie", aldus Verstraeten (VRTNieuwsnet http://www.vrtnieuws.net, 9 november 2004).

Ook de Liga voor de Mensenrechten met Jos Vandervelpen als advocaat klaagde het Blok aan. "We beschikken nu over een rechtsgeldig tot stand gekomen en onweerlegbare rechterlijke uitspraak dat het Vlaams Blok racistische ideeën verspreidt. Dit is een belangrijke vaststelling waarmee onder meer de politieke partijen en de media rekening moeten houden", aldus de Liga (VRTNieuwsnet http://www.vrtnieuws.net, 9 november 2004).

Het nieuwe Blok moet nu bewijzen dat ze het racisme verlaat. Maar daar ziet het helemaal niet naar uit. 'Aanpassen of terugkeren' is de nieuwe leuze... en het nieuwe Blok zal voor ons wel bepalen hoe ver dat aanpassen moet gaan.

dinsdag 9 november 2004

Theo van Gogh


Een gastbijdrage van Mohamed El Omari, woordvoerder van Divers & Actief (Gent) én teamlid van Spirit voor Gent. Gepubliceerd als lezersbrief in De Standaard, 8 november 2004.

"Ooit, lang geleden, heb ik geleerd dat een van de hoekstenen van onze rechtsstaat erin bestaat dat straffen uitsluitend een persoonlijk karakter hebben: alleen degene die een misdrijf begaat mag hiervoor gestraft worden. Maar wanneer een moslim een misdrijf begaat, gaat dat niet op, zo blijkt eens te meer uit de reacties op de moord op Theo van Gogh. Net als bij 11 september 2001 en 11 maart 2004, worden moslims met de vinger gewezen, alleen maar omdat ze één gemeenschappelijk kenmerk hebben met de moordenaar.

De moord op Van Gogh, een aanslag op de rechtsstaat? Misschien, als zou blijken dat het niet het werk is van één extremistisch individu, maar van een hele beweging die een aantal elementaire waarden niet aanvaardt.

De moord op Van Gogh, een test voor de rechtsstaat? Absoluut: enerzijds voor niet-moslims, die hopelijk het verschil zien tussen een individu en een geloof en niet telkens opnieuw vervallen in het wij/zij-denken. En anderzijds voor de moslims zelf, die hopelijk inzien dat het recht op de vrije meningsuiting het vechten waard is.
De beknotting ervan is dat in geen enkel geval."

Mohamed El Omari Divers & Actief (Gent)

zondag 7 november 2004

LindenleiMichaël Lustig monument aan de Lindenlei

Dit ingetogen monument is opgedragen aan de 67 Gentse joden, waaronder rabbijn Michaël Lustig, die in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd werden. Sinds 1999 grijpt er rond 9 november, datum van de Kristallnacht 1938 in Duitsland, een korte plechtigheid plaats om hen te herdenken én de Gentse slachtoffers die gedeporteerd werden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het medeleven gaat tevens naar àlle slachtoffers van die dramatische periode uit onze geschiedenis, en naar elkeen die het slachtoffer was of is van extreem racisme.

zaterdag 6 november 2004

Beginselverklaring ( Blok aan 't been 11)Picture by Vedeze - http://homepage.mac.com/vedeze

Op de weblog De waarheid over het Vlaams Blok vind je de nieuwe Beginselverklaring (06.11.2004) van het Blok (met de tikfouten van De Standaard) en op de weblog Blokwatch zelfs zonder de tikfouten van De Standaard. En dat allemaal niet betalend zoals bij De Standaard, maar helemaal gratis!

Grondbeginselen oude koek? (Blok aan 't been 10)
Noch even achteromkijken (voor het Blok onze ogen sluit?) naar de 'Grondbeginselen' uit 1977 waarmee het Blok gestart is. Nog te lezen (blijkbaar in een uitgave van 1990) op de webstek De waarheid over het Vlaams Blok waar ook het originele 70-puntenplan online te vinden was. Kwestie van niet te vergeten vanwaar ze komen. Fraai was het allemaal niet.

Na het 'wegtoveren' van het 70-puntenplan bergt het Blok nu ook hun 'grondwet', de Grondbeginselen, op en keurt het een nieuwe Beginselverklaring goed. Dat staat allemaal in De Standaard van 6 november 2004 (voor de betalende abonnees), ondermeer in het (niet-betalend) artikel 'Blok verzacht op papier de zeden'. OK, we zullen eens zien!

Nablog: 't Is al prijs. Het nieuwe Blok kreeg vandaag van mij eventjes het voordeel van de twijfel. Maar, 't was rap gedaan. De vreemdelingen moeten zich aanpassen, zegt het Blok. Voor het Blok is een hoofddoek of een djelaba een teken van onaangepastheid én reden om uit het land gezet te worden (zegt Filip Dewinter op het VRT-nieuws van 06.11.2004). Mogen we aub allemaal een beetje gekleed lopen zoals we willen?! Ik zie het al gebeuren. De Blok-politie op zoek naar een Fatima met hoofddoek, een opa Mohamed met djelaba.
Zo'n beetje zoals de religieuze politie optreedt in Iran en Saoedie-Arabië en de Taliban vroeger in Afghanistan. Het nieuwe Blok? Neen, ik zie het echt niet zitten.

donderdag 4 november 2004

De Pacificatie (van Gent)De Pacificatiezaal in het Gentse stadhuis

In cursief de tekst waardoor de Gentse bevolking na de ondertekening van de Pacificatie van Gent op 8 november 1576 op de hoogte werd gebracht van de overeenkomst die weer "vriendschap, vrede en rust" in onze gewesten bracht.

Ik hertaal de nu wel zeer actuele passus (hieronder in het vet weergegeven) : "Alle mensen in onze landen mogen over alles hun gedacht zeggen, overal komen en gaan, overal wonen en handel drijven, in alle vrijheid en zekerheid, zolang men de wet en de regelgeving maar respecteert. In het belang van iedereen moet de overheid daarvoor zorgen."

"...Men laet weten eenen yeghelijcken, dat goede, vaste ende onverbrekelijcke Vrientschap, Vrede, ende Peys gemaeckt is, tusschen die generale Staten van den landen Brabandt, Vlaendere, Artoys, Henegouwe, Rijssel, Douway, Orchie, Namen, Doornick, Utrecht, ende Mechelen, van weghen den selven landen, den steden ende vlecken van dien, niet wesende onder subjectie ofte gheweldt der Spaengniaerden ter eenre zijde, ende mijn heere Prince van Orangien, de Staten van Hollandt ende Zeelandt met henlieden gheassocieerde ter andere, uut crachte van den welcken de Ondersaeten aen weer zijden zullen weder keren tot haerlieder goedinghen, ende sullen moghen voorts aen over al converseren, gaen, comen, woonen, ende handelen coopmansgewijse ende anders, in alle vryheyt ende zekerheyt, soomen breeder by de poincten ende articulen, daer aff de exemplaren sullen uutghegheven worden, verstaen sal. Ende men beveelt elcke van zijne Ma. ende van den voorsz. Generale Staten weghen, 't gheheele inhouden van de selve Pacificatie te onderhouden ende volcomen, sonder daer tegens te gaene in eenigher manieren, op de pene van gestraft te zijne als overbrekers van dien, ende pertubateurs vande ghemeyne welvaert..."

Meer info over de Pacificatie van Gent 8 november 1576 op de webstek van de Pacificatielezingen vzw.

zaterdag 30 oktober 2004

Eerste 70-puntenprogramma on line (Blok aan 't been 9)
De weblog met de voor zich sprekende naam De waarheid over het Vlaams Blok publiceert het eerste 70-puntenprogramma van het Blok uit 1992 on line. En op de Longchamps-weblog vind je Immigratie - De tijdbom tikt : het 70 puntenplan, de aangepaste versie van 1996. Het Blok heeft dat 70-puntenplan van de hand van Filip de Winter nooit verloochend, maar wel handig 'weggetoverd'. Zelfs de verwijzingen ernaar op de Blok-webstek verdwenen. Hier is het weer, in zijn volle naakte waarheid, voor de nieuwsgierige Aagjes onder ons. Dit is apartheid op zijn Vlaams. Alles wat je over de ware aard van Filip De Winter en de zijnen altijd al wilde weten. Recht op vrije informatie!

vrijdag 29 oktober 2004

Gentse Oxfam-Bookshop geopend


De eerste Bookshop van Oxfam in Vlaanderen, Sint-Amandstraat 16, 9000 Gent

Donderdagavond werd in de studentenbuurt de eerste tweedehandsboekenwinkel van Oxfam in Vlaanderen na een maand proefdraaien (mét winst) officieel geopend. Met muziek, vrijwilligers, milde (boeken)schenkers, sponsors, auteurs (was dat niet Herman Brusselmans?), veel volk, wereldwinkelwijn, -fruitsap en -hapjes. Cultuurschepen Sas Van Rouveroij (VLD) verwelkomde dit nieuwe initiatief in de 'gezelligste, open en verdraagzame stad', Groen!-voorzitster Vera Dua was er ook. Tot mijn plezier waren ook Gentse Spiritters van de partij met ondermeer de volksvertegenwoordigers Annelies Storms en Jan Roegiers.

Boeken die je niet meer leest, kan je schenken. Alle soorten boeken zijn welkom, liefst in goede staat. De vrijwilligers sorteren ze en verkopen ze in de winkel ten voordele van de vele solidariteitsprojecten van Oxfam. Open van maandag t.e.m. zaterdag van 10 tot 18 uur dankzij de vele vrijwilligers. Je kan nog altijd op de wachtlijst. Eén adres : Oxfam Bookshop, Sint-Amandstraat 16 (dichtbij Sint-Pietersplein), 9000 Gent Tel: 09/ 223 42 13. Warm aanbevolen!

donderdag 28 oktober 2004

Waar men rijdt langs Vlaamse wegen….

…..komt men deze terreinwagens tegen. Ja, de wegen zijn hier niet van de beste :-( Zo'n alle-terrein-wagen is dan echt wel nodig ;-)

maandag 25 oktober 2004

De kosmonaut van Ledeberg
ESA-astronaut Frank De Winne ontving dit weekeinde de Torenwachtersprijs 2004 van de Dr. J. Goossenaertskring Gentbrugge-Ledeberg. Een “jongen van bij ons”, van de Ledebergse Botermarkt dichtbij de buurt Moscou, die het tot bijna-Russische kosmonaut in het internationale ruimtestation ISS bracht. Je moet het toch maar kunnen!

zondag 24 oktober 2004

Wegpiraat Kim Schmitz alias Kimble

Als je het artikel Duitse zakenman en enfant terrible zorgt voor opschudding in ons land (De Gentenaar, 24.10.2004) en Streetracen met Kimble van Speedzone leest (compleet met de video-opnames erbij) bekijkt. Dan moet je even slikken!

zaterdag 23 oktober 2004

Chicago aan de Schelde & Leie

Gents burgemeester Frank Beke liet 4 (vier!) parkeerbonnen kwijtschelden "om humanitaire redenen". Een begrafenis die langer uitgelopen was dan voorzien, hulpagenten die de letter van de wet toepasten en verder parkeerbonnen uitschreven, burgers die daarover hun beklag deden, een burgervader die niet doof wil zijn voor de argumenten van de klagers en bijgevolg uitzoekt of hier niet menselijk moet opgetreden worden en wat dan wel de mogelijkheden zijn, een administratie die zijn werk en plicht doet. Zo lees ik het in de kranten. Dat is het verhaal van Chicago aan de Schelde & Leie.

Voor T.V. is dit nu hét "schandaal-dossier" waar het Gentse Blok al zo lang op zit te wachten. Een 'gunstige wind' speelde het Gentse Blok-provincieraadslid T.V. het dossier over de 4 parkeerbonnen in handen. Het kan soms tochten in Gent!. T.V.-man gooide het dossier op Internet en diende klacht in. Wordt dus vervolgd. Recht is recht. De wet is de wet. We wachten zoals alle Gentenaars het resultaat van het onderzoek af, maar zijn er nogal gerust in. Het zou in Gent niet de eerste keer zijn dat het Blok ongelijk krijgt. Hun klachten tegen twee Gentse scholen bijvoorbeeld werden recent ongegrond verklaard (zie mijn vorige blogs 'Vrije meningsuiting' en 'Een pannenkoekje van eigen deeg').

Moet er ondertussen iemand mijn bewonersparkeerkaart hebben? 'k Heb ze toch niet meer nodig, nu onze enige auto definitief naar de sloop is (wees gerust Annemie Gielsen!). Of zal ik de bewonerskaart toch maar terugsturen naar onze mobiele schepen Karin Temmerman of het immer bedrijvige Parkeerbedrijf? Doen, zeker?

vrijdag 22 oktober 2004

Panamarenko

De Aëromodeller van Panamarenko (eigendom van SMAK, Gent), momenteel in restauratie

DELLA BOSIERS
PANAMARENKO

Wie vliegt er hoog boven de daken
Zodat er niemand hem kan raken
Toch niet de nuchteren van geest
Die overal al zijn geweest
Met beide voeten op de grond
Nooit zullen vinden wat hij vond

Wie zweeft er hoog boven de bomen
Waar zelfs de vliegtuigen niet komen
Wie kijkt er niet op een PK
Wie gaat da Vinci achterna
Met ara's en een farao
En krokodillen in de Zoo

refr.:
Panamarenko, Panamarenko
Panamarenko, toedeloe, bonjour, dada

Wie reist langs manen en planeten
Speelt met raketten en magneten
Tot op de bodem van de zee
Neemt 'ie z'n verlangen mee
Verlangen naar de stratosfeer
Naar hoger, verder, meer en meer

Misschien zijn wij dat wel vergeten
Zijn onze dromen wat versleten
Ik wil die dromen nooit meer kwijt
Beelden uit een oude tijd
De paadjes in den botaniek
De grotten en de basiliek

refr.(2x)

Tekst : Della Bosiers
Muziek: Ben van der Linden

Na de gesmaakte Panamarenko-overzichtstentoonstelling in 2001 in het SMAK nu 'Te land, ter zee en in de lucht' in 'De Lokettenzaal' van het Vlaams Parlement van 1 oktober 2004 tot 25 maart 2005. Gratis toegang. Meer info? Klikken hieronderdinsdag 19 oktober 2004

Opgefokt
"België telde in 2001 ruim 7.500 slachtoffers van een bromfietsongeval, daarvan lieten er een duizendtal het leven of werden ernstig verwond. Tot de voornaamste oorzaken behoren opgedreven bromfietsen" (De Gentenaar, 15 oktober).

Vanavond "schuin" naar een TV1-reportage Koppen gekeken over die opgefokte bromfietsen (zo'n 50% van de 'populatie'). Naast de gebruikelijke stuff (sensatie, emotie) deed een politieman ineens zinnige voorstellen om nu eens écht rekening te houden met de simpele realiteit van de bromfietsende jeugd.

Kijk eens op een andere manier tegen de problematiek van het opfokken aan. Bromfietsen zijn meestal gemaakt om zo'n 60-70 km/u te rijden, en niet de max. 25 (A) of max. 45 km/u (B). Laat ons eens kijken hoe we die jongeren hun veilige plaats in het verkeer kunnen geven. En ik zou er nog aan toevoegen : idem voor volwassenen zonder auto die met de bromfiets naar hun werk pendelen. Doen!

maandag 18 oktober 2004

Ook een bedrijfswagen voor mijnheer?
Vers l’Avenir pakte er mee uit op 14 oktober. “De Belg verplaatst zich meer en meer met de wagen. Volgens cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) reden er begin augustus zes miljoen wagens, bussen, vrachtwagen, moto's en tractoren op de Belgische wegen. Een op de twee wagens die 's ochtends vastzitten in de files richting Brussel zijn bedrijfswagens. Van de honderd nieuwe voertuigen die in ons land verkocht worden, zijn 45 bedrijfswagens en 20 leasing-wagens voor lange termijn (Belga, 14.10.2004)”.

Eén op twee wagens die 's ochtends vastzitten in de files richting Brussel zijn bedrijfswagens. Op die manier organiseert het bedrijfsleven eigenlijk zelf de files waar ze zoveel last en verlies van hebben!

zondag 17 oktober 2004

17 oktober Werelddag van verzet tegen extreme armoede
TEKST VAN DE STEEN (Sint-Pietersplein, Gent)

Op 17 oktober zijn burgers van ons land,
verdedigers van de rechten van de mens
en de burgerlijke vrijheden, op dit plein bijeengekomen.
Met de levendige herinnering aan de strijd
voor de menselijke waardigheid hebben
zij hulde gebracht aan de slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld.
Omdat armoede geen noodlot mag zijn,
hebben zij zich solidair verklaard
met allen die waar ook ter wereld
een gevecht leveren om uiterste armoede te beëindigen.

"Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven
worden de rechten van de mens geschonden.
Wij zijn verplicht ons te verenigen
om die rechten te doen eerbiedigen. "

Père Joseph Wresinski

zaterdag 16 oktober 2004

Een pannenkoekje van eigen deeg (Blok aan ’t been 8)

Blok-pannenkoekenslag 2004 in Gemeentelijke Basisschool, Provinciale Steenweg 100, Schelle

Het Blok diende begin 2004 klacht in tegen de twee nieuwjaarsrecepties annex etentje en speech van respectievelijk de Gentse Spirit en N-VA (zie mijn vorige blog-artikel ‘Vrije meningsuiting’ ).

Op hetzelfde moment kondigde hetzelfde Blok in Schelle hun vijfde (!) pannenkoekenslag ….. in de Gemeentelijke Basisschool van Schelle aan. Wat ze in Gent met veel potten-en-pannengeroffel aanklagen, organiseren ze ondertussen elders doodleuk zelf. De pot verwijt de ketel!

Hun pannenkoekje van eigen deeg stond in de activiteitenkalender op de nationale Blok-webstek. Toen de Gentse N-VA hierover berichtte, rook het Blok lont. De vermelding ‘refter Gem. Basisschool’ verdween van het net. Zie de aankondiging voor en na, helaas zonder de mooie kadertjes.

Voor
zo 15/02/2004
14.00u 5DE PANNENKOEKENSLAG

Organisatie: Afdeling Schelle

refter Gem. Basisschool
Provinciale Steenweg 100
Schelle

Meer info: Ingrid Barbier (03/887.18.38)

Na
zo 15/02/2004
14.00u 5DE PANNENKOEKENSLAG

Organisatie: Afdeling Schelle
Provinciale Steenweg 100
Schelle

Meer info: Ingrid Barbier (03/887.18.38)Hallo, Commissie Zorgvuldig Bestuur? Of had iemand een klacht moeten indienen?

dinsdag 12 oktober 2004

Vrije meningsuiting (Blok aan 't been 7)

Klachten Vlaams Blok verworpen

Het Blok schreeuwt moord en brand over hun recht op vrije meningsuiting maar heeft geen hoge pet op van andermans vrijheid van mening. In Gent dient het Blok systematisch klacht in tegen Gentse scholen die gastvrijheid verlenen aan organisaties en activiteiten die van ver of dichtbij ‘politiek’ zouden zijn.

Het Blok doet hierbij beroep op het onderwijsdecreet XIII met haar Commissie Zorgvuldig Bestuur die - in goede schoolpacttraditie - de politiek ver van de school moet houden. Het Blok wil met zijn klachten bij de Commissie een soort rechtsleer (jurisprudentie) opbouwen waarmee het alles wat naar ‘politiek’ ruikt én doorgaat in schoolinfrastructuur definitief kan bannen. De Blok-tactiek scheen goed te lukken. Een simpele Blok-dreiging met een klacht bij de Commissie was in Gent al voldoende om activiteiten te verplaatsen of af te blazen.

Maar nu heeft het Blok met hun klachten tegen het stedelijke Laurentinstituut en de gemeenschapsschool van Mariakerke eindelijk bot gevangen.

De Gentenaar bericht op 5 oktober
"...De Commissie Zorgvuldig Bestuur heeft de klachten die het Vlaams Blok had ingediend tegen het Laurentinstituut en tegen de gemeenschapsschool van Mariakerke ongegrond verklaard. Volgens het Vlaams Blok hadden in die scholen ongeoorloofde politieke manifestaties plaats - zijnde de Gentse Feesten-debatten en een visfestijn. De Commissie stelt nu dat er met die organisaties niets mis was..."

Het begon in januari 2004. Toen diende het Blok twee klachten in tegen het Sint-Lievenscollege én Sint-Bavo, die respectievelijk Spirit en N-VA gastvrijheid boden voor hun jaarlijkse nieuwjaarsrecepties annex etentje en speech. Als een ware Vlaamse Passionaria verweerde Zuster Monica - CD&V - Van Kerrebroeck (de 'bazin' van Sint-Bavo) zich nog met een 'No passaran' tegen de Blok-klacht. Maar het mocht niet baten. De Commissie Zorgvuldig Bestuur is duidelijk. Politieke activiteiten worden in de brede zin geïnterpreteerd en kunnen volgens het onderwijsdecreet XIII niet in een school, ook niet buiten de schooluren en schooldagen. Dat geldt voor àlle scholen, ook de 'vrije', en daar helpt dus geen lievezusteren aan.

De lokale Spirit en N-VA vonden – op eigen initiatief en “with a little help from my friends’ - elders onderdak. Zo bespaarden ze hun gastheren en –vrouwen een mogelijke zware sanctie tot 10% van de werkingsmiddelen.

De scholen mochten het wel in Brussel gaan uitleggen, de twee Blok-klagers stuurden daar hun kat, en de Commissie besloot dat de klacht 'zonder voorwerp' was, vermits de geplande activiteiten uiteindelijk niet waren doorgegaan. Onheil voor de scholen vermeden.

In het Vlaams parlement vroeg volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (Spirit) uitleg over de brede interpretatie van politieke activiteiten aan de onderwijsminister. Als dat zo doorgaat, wordt 'de politiek' de nieuwe lepra-lijder. Zwart op wit duidelijkheid of ook recepties/etentjes van politieke partijen en/of activiteiten van ermee verbonden organisaties nu echt niet meer kunnen, kwam er nog niet. Het gaat zijn parlementaire gangetje. Jan houdt het warm.

De stadsschool Toren van Babel was in maart 2004 de volgende in de beklaagdenrij. Met politiek kandidaat Abou Jahjah als één van de gastsprekers op vormingssessies van de verenigingen Iqra en Kif-Kif, was dat natuurlijk om moeilijkheden met het Blok vragen. Het Blok dreigde even met een klacht en hup, vormingssessie naar een andere lokatie. En meteen hetzelfde voor het politiek debat een week later in dezelfde school met als deelnemer ….Francis Van den Eynde, ondermeer Blok-fractievoorzitter in de Gentse gemeenteraad. Hij wist niet dat het debat in een stadsschool doorging. Haja!

Toen het Blok deze zomer weer klachten indiende tegen het Laurentinstituut (de ‘politieke’ debatten van Eric Goeman tijdens de Gentse Feesten) en de gemeenschapsschool in Mariakerke (tweejaarlijks visfestijn ten voordele van vluchtelingen en kansarmen) zette men zich schrap. De scholen weken deze keer niet én haalden hun gelijk.

De Commissie blijft even streng voor politieke activiteiten die ze breed blijft interpreteren, maar heeft ook aangegeven dat één en ander wel nog kan in schoolgebouwen. Zoals een eetfestijn van een erkende culturele organisatie of een maatschappijkritisch debat.

Even ademhalen. Recht op vrije meningsuiting, dat geldt nog altijd voor iedereen!

maandag 11 oktober 2004

Spirit heeft wielpijn

Vervolg van de avonturen van Spirit op de Rode Planeet (De Standaard, 8.10.2004)

"…SPIRIT, een van de twee Amerikaanse robotwagentjes op Mars, heeft problemen met twee van zijn wielen. Het mechanisme om het rechtervoorwiel en het linkerachterwiel te sturen is geblokkeerd. Als dat zo blijft, dan wordt de besturing van het wagentje bemoeilijkt, al wordt ze niet onmogelijk. Spirit heeft zes wielen, die normaal allemaal onafhankelijk aangedreven en bestuurd kunnen worden. Ingenieurs onderzoeken wat de oorzaak is van het probleem. Het heeft alvast niets te maken met een eerdere storing in de motor van het rechtervoorwiel…"

Elke gelijkenis met aardse Spirit-toestanden is compleet uit de lucht - in dit geval de ruimte - gegrepen. Verwar wielpijn dus niet met kiespijn, insinueer niets over het vijfde wiel aan de wagen want de Spirit-robot heeft er zes. Dat moeilijke rechtervoorwiel en linkerachterwiel hebben niets te maken met voor- en achterhoede of links of rechts. En wie zegt daar dat het aan het profiel van de banden ligt? Akkoord, je moet wel voldoende rijden om de afdruk van dat profiel te zien.

Weet vooral dat er hoop is. De besturing van het wagentje wordt bemoeilijkt, maar wordt niet onmogelijk. De ingenieurs zijn ermee bezig. Want het mag allemaal nog wat gesmeerder verlopen. En we mogen verwachten dat de puntjes op de i van Spirit zullen gezet worden. En zie, het verhaal gaat (althans in De Standaard) positief en toekomstgericht verder.

"…Spirit heeft al 3,6 kilometer gereden op Mars, zes keer meer dan de afstand waarvoor hij ontworpen was. Hij brengt momenteel de winter door in de Columbia-heuvels. Zodra de lente weer meer zonne-energie brengt, willen de vluchtleiders volop verder gaan met de verkenning van de heuvels en hun omgeving. (sts)…"

Héhé, spannend!

De Krook (= het Gentse Forum)
Bij het Forum voor Muziek, Dans en Beeldcultuur, een visionair artistiek project dat toevertrouwd werd aan Gerard Mortier, hoort een zaal voor de eenentwintigste eeuw. Deze zaal moet een sociaal en cultureel kruispunt vormen, aanleunend bij de historische binnenstad van Gent, namelijk aan de Waalse Krook tegenover het Wilsonplein en de Kuiperskaai. Zo wordt het allemaal mooi geformuleerd in het project.

Dus moest er eerst een architectuurwedstrijd komen. Een internationaal samengestelde jury onder voorzitterschap van bOb Van Reeth, Vlaams Bouwmeester, koos het voorontwerp van Neutelings Riedijk Architecten als winnend ontwerp.

De maquettes, plannen en toelichting bij de 3 genomineerde voorontwerpen voor het Forum voor Muziek, Dans en Beeldcultuur zijn tot uiterlijk 17 oktober te bezichtigen in de Bank van de Arbeid, Volderstraat 1, 9000 Gent. Werkdagen 10 – 17 uur, Zaterdag en zondag 10-18 uur. Meer informatie : Forum voor Muziek, Dans en Beeldcultuur, Daan Bauwens, projectcoördinator, Onderstraat 22, 9000 Gent, tel. 09 266 57 94, e-mail info@dekrook.be www.dekrook.be

zondag 10 oktober 2004

Wintercircus-debat heropend
Foto Gert Defever (Bron : Architectuursite Gert Defever Architectuur in Gent : Art deco en Modernisme op membres.lycos.fr/architectuur)

Bij wijze van aperitief presenteerde het 'verenigde cultuurfront' van Gent ons zondagmiddag een publiek debat in de Vooruit over de toekomst van Circus Mahy. Het open debat wordt, alvast via Internet, verder gezet via dit Internet-forum over het Wintercircus (Mahy). Wordt vervolgd.

vrijdag 8 oktober 2004

Wat deed jij op 13 juni (niet)?

Voor het antwoord, lees Miljoen Vlamingen stemde voor andere partij (Het Laatste Nieuws online, 08.10.2004) en verder een heel Standaard-dossier met het samenvattend hoofdartikel (De Standaard, 09.10.2004). TNS-Media deed een grootscheeps post-electoraal onderzoek naar het hoe en waarom van ons stemgedrag op zwartste zondag 13 juni 2004.

Ik onthou van Bart Brinckman uit De Standaard van 09.10.2004 volgende passus : "....SP.A/Spirit heeft een beroerde campagne achter de rug en kon haar (groot) potentieel niet benutten. Het kartel legde op de verkeerde slakken zout en verloor bovendien zwaar aan Groen! die met een erg succesvolle Groen! is nodig- campagne uitpakte. SP.A/Spirit en Groen! zijn communicerende vaten. Wat de een verliest, wint de andere. ...."

donderdag 7 oktober 2004

Waar is mijn wapen?
De federale overheid weet niet hoeveel legale - laat staan illegale - wapens in ons land circuleren (De Tijd, De Gentenaar van 07.10.2004). Er zouden in ons land zo’n anderhalf tot 2 miljoen wapens in omloop zijn. Geschat wordt dat twee op de drie illegaal zijn. Spirit is geen voorstander van privé-wapenbezit, juist omdat het de onveiligheid verhoogt. De wapenwet aanscherpen, gaat niet ver genoeg. Spirit-volksvertegenwoordiger Stijn Bex stelt een massale inzamelactie van wapens (legale en illegale) voor, met garantie van anonimiteit. Zoiets had veel succes in de USA, Australië, Groot-Brittannië. Je kreeg er in Washington (USA) zelfs 100 € per wapen voor. We kunnen het in ons land wat in stijl houden. Ze zijn nu toch spaarlampen aan het ronddelen. Wat dacht je van een spaarlamp in ruil voor een wapen. Verdikke, waar heb ik mijn wapen nu gelaten?

woensdag 6 oktober 2004

Scandalitis (Blok aan 't been 6)

Het OCMW van Antwerpen zit ineens met een financiële put. Het Blok ruikt een tweede Visa-schandaal en eist zowaar een regeringscommissaris voor het OCMW-Antwerpen.

Als Gentenaar mag ik mij niet moeien met buitenlandse Antwerpse aangelegenheden. Mensen "van over 't water" zoals ik, weten niet veel van Antwerpen. We moeten het ook uit de gazetten halen. Omdat ik van Antwerpen hou (ja!) beperk ik me tot wat vragen.

Ik vraag mij dus af wat die 5 Blok-mandatarissen in de Antwerpse OCMW-raad hebben uitgericht? Met 5 op de 15 raadsleden! = 1/3 van de OCMW-raad moeten ze toch hun mannetje (neen, d'er zijn geen Blok-vrouwtjes bij) kunnen staan? Hebben de Blokkers zich buiten spel laten spelen of hebben zij zelf 'het schandaal' misschien uitgebracht. Vertel me niet dat ze er alleen maar zaten voor de presentiegelden. Dat gelooft geen Blok-militant. Ik ook niet. Ik zou niet durven. En waarom is de OCMW-voorzitter Monica De Coninck (lap, alwéér een vrouw, en dan nog een rooie) de nieuwe kop van Jut. Is er 'eigentlijk feitelijk' wel een schandaal? Allez, vooraleer we terug de gazet induiken en onze kop weer laten zot maken, drink nog een Keuninckske!

zondag 3 oktober 2004

Twintig procent minder verkeersdoden

Annemie Gielsen maakt in een lezersbrief in De Standaard van 02.10.2004 mijn rekening. Autodelers zouden per definitie onervaren automobilisten zijn. Ik zou bijgevolg een groter gevaar op de weg zijn dan al die ervaren snelheidsduivels van chauffeurs. Ronduit schandalig en onverantwoord om mij los te laten in het verkeer. Maar eigenlijk is Annemie Gielsen vooral verbolgen omdat de snelle chauffeurs volgens haar steeds maar geviseerd worden in het verkeersdebat. Ze wil wel eens weten welke categorieën autogebruikers verantwoordelijk zijn voor al die verkeersongevallen. En vooral de autodelers moeten het voor Annemie ontgelden. En wat titelde het Nieuwsblad op 1.10.2004? Twintig procent minder dodelijke slachtoffers door de strenge verkeerswet. Ik draag de lectuur ervan op aan Annemie…en de twintig procent minder verkeersdoden.

vrijdag 1 oktober 2004

Gratis distributie groene stroom stopgezet
Vanaf 1 januari 2005 wordt de gratis distributie van groene stroom stopgezet. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag 01.10.2004 beslist. Slik! Zie mijn vorige blog van 15 april 2004 'Laat maar waaien'. Zal ik als afnemer van groene stroom nu meer moeten betalen? De Vlaamse regering maakt zich sterk dat ze ook de structurele hinderpalen voor de producenten van hernieuwbare energie weg zullen werken, zodat "conform het regeerakkoord, de Europese doelstelling om te streven naar 6% hernieuwbare energie wordt waargemaakt" aldus de Vlaamse regering.
Ik ben zeer benieuwd hoe mijn duurzame én hernieuwbare energieproducent Ecopower cvba zal reageren. Ik zal maar duimen!

donderdag 30 september 2004

Refuznik

't Mag al eens goed nieuws zijn. De vijf Israëlische gewetensbezwaarden waarvoor we mee "cyber-actie" hebben gevoerd, zijn sinds 20 september vrij. Maar er zijn nog andere Israëlische jongeren die "de vijf" achterna gaan. Klik op het icoon, en je maakt kennis met hun hele indrukwekkende dossier.

maandag 27 september 2004

Blokwatch (Blok aan 't been 5)

"Vlaanderen boven" blijft het officiële alternatieve feestenlied van de Vlaamse Gemeenschap. Het Blok gaat echter aan de haal met dat andere succeslied van Raymond van het Groenewoud "Ik wil de grootste zijn, ik wil de grootste hebben". De opiniepeiling van maandag 29 september van de gezamenlijke media VTM, RTL, Het Laatste Nieuws en La Libre Belgique zegt het zwart op - Jürgen Verstrepen - wit. OK, er is wel die foutenmarge. Maar je kan er toch niet naast kijken.

Wie de "grootsten der aarde" in Vlamenland van nabij wil volgen, raad ik de regelmatige lectuur van Blokwatch aan. De naam van deze blog van onderzoeksjournalist/blokwatcher Marc Spruyt zegt het zelf. Het Blok wordt in de gaten gehouden. Spanning, onthullingen, gruwel, verontwaardiging, ergernis... maar ook humor verzekerd.

Het manifest van Geert Lambert

Vers van de pers. Het manifest van Geert Lambert over profiel en toekomst van Spirit.

zaterdag 25 september 2004

De kost van het verkeer

“Indien alle kosten van het wegverkeer worden verhaald op de weggebruiker, dan zouden de verkeersbelastingen moeten verdrievoudigen”.

Dit en nog veel meer over de kost van het wegverkeer, staat allemaal te lezen in de studie “Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen" van het Leuvens onderzoeksinstituut Transport&Mobility (TML), op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Een doordenkertje. Autogebruik of autobezit belasten?

vrijdag 24 september 2004

De Thaise connectie van CdH
“Waarom” - is de vraag die nu op ieders lippen brandt - “waarom liggen de Franstalige christen-democraten van CdH nog steeds dwars in het DHL-dossier”? Mijn antwoord is simpel. Omdat er donderdag iets mis gelopen is met hun Thaise connectie. Ga ik nu JMDD achterna met zijn beschamende vertoning over Thailand, zijn volk, zijn leiders? Neen, wel integendeel. Ik schat de Thai veel te hoog. Maar ik verklaar mij nader over die fameuze connectie. De CdH van Joëlle Milquet vergadert donderdagmiddag in de Tweekerkenstraat over DHL. Het loopt tegen enen en ze krijgen honger. Het mag wat consistenter dan broodjes zijn. En dus gaan ze exotisch en bestellen ze één en ander bij een spicy meeneem-Thai in de betere rand van Brussel….maar dus ver weg van het centrum. En dan loopt alles in de Oriëntaalse soep, de taxichauffeur is niet vertrouwd met Brusselse verkeersknoop…en de Franstalige christen-democraten moeten zeker een uur langer op hun warm (?) eten wachten. De CdH’ers in een slecht humeur natuurlijk. Et voilà, geen akkoord! Die chauffeur heeft niet beseft dat hij ’s lands belang in zijn handen (zijn stuur) had.

Hoe ik dat allemaal zo precies weet? Uit welingelichte bron natuurlijk. De wereld is klein. Overigens kan ik iedereen de Thaise soep met citroengras aanraden!

woensdag 22 september 2004

Hup Cambio - Autodelen in Gent
Van links naar rechts : Cambio-klanten (mijn echtgenote en ikzelf), Vlaams mobiliteitsminister Kahleen Van Brempt, Jan Klüssendorf (Taxistop), Gents mobiliteitsschepen Karin Temmerman en mevr. Lieten (De Lijn)

Het gaat nu allemaal wel heel vlug. Of we als autodelend echtpaar de eerste cambio-kaarten wilden ontvangen uit de handen van Vlaams minister van mobiliteit Kathleen Van Brempt? Op deze 22ste september European Car Free Day werd het autodeelproject Cambio in de aanwezigheid van de minister aan de pers en het brede publiek voorgesteld. Een charmant aanbod slaan we niet af. En als het om de blijde boodschap te verkondigen is, zullen we het ook niet laten liggen. En zo staan we op die foto hierboven te ‘blinken’ in hoog gezelschap.

Meer info in de AVS-uitzending van 22 september, Radio 2 (Middagpost), De Gentenaar en alle andere kranten (DS, DM, HLN, HV/NB, GVA) van 23 september....en natuurlijk bij Cambio zelf

Nu nog onze eigen auto verkocht krijgen, hoe vlugger hoe liever. In ruil voor onze nummerplaat ligt dan voor ieder van ons 4-persoonsgezin een gratis Lijn-jaarabonnement klaar voor maximum 3 jaar. We zullen het kunnen gebruiken!

dinsdag 21 september 2004

Zonder auto mobiel in de stad

Doe zoals de papa van Simon in deze audio-clip.

Zonder (eigen) auto kan je ook mobiel zijn in de stad. Dat is op 22 september het thema van de Europese Car Free Day. Nu we onze eigen wagen van de hand doen, wordt dat voor ons 4-persoons-huisgezin in de Gentse situatie dus een mix van de voetmachine, fiets, tram en bus van De Lijn, de trein, de elektroboot en de taxifiets in ’t seizoen. Als het echt met de auto moet, is er nog de Cambio-wagen of de taxi. Een mobiele cocktail! Gezondheid!