dinsdag 12 oktober 2004

Vrije meningsuiting (Blok aan 't been 7)

Klachten Vlaams Blok verworpen

Het Blok schreeuwt moord en brand over hun recht op vrije meningsuiting maar heeft geen hoge pet op van andermans vrijheid van mening. In Gent dient het Blok systematisch klacht in tegen Gentse scholen die gastvrijheid verlenen aan organisaties en activiteiten die van ver of dichtbij ‘politiek’ zouden zijn.

Het Blok doet hierbij beroep op het onderwijsdecreet XIII met haar Commissie Zorgvuldig Bestuur die - in goede schoolpacttraditie - de politiek ver van de school moet houden. Het Blok wil met zijn klachten bij de Commissie een soort rechtsleer (jurisprudentie) opbouwen waarmee het alles wat naar ‘politiek’ ruikt én doorgaat in schoolinfrastructuur definitief kan bannen. De Blok-tactiek scheen goed te lukken. Een simpele Blok-dreiging met een klacht bij de Commissie was in Gent al voldoende om activiteiten te verplaatsen of af te blazen.

Maar nu heeft het Blok met hun klachten tegen het stedelijke Laurentinstituut en de gemeenschapsschool van Mariakerke eindelijk bot gevangen.

De Gentenaar bericht op 5 oktober
"...De Commissie Zorgvuldig Bestuur heeft de klachten die het Vlaams Blok had ingediend tegen het Laurentinstituut en tegen de gemeenschapsschool van Mariakerke ongegrond verklaard. Volgens het Vlaams Blok hadden in die scholen ongeoorloofde politieke manifestaties plaats - zijnde de Gentse Feesten-debatten en een visfestijn. De Commissie stelt nu dat er met die organisaties niets mis was..."

Het begon in januari 2004. Toen diende het Blok twee klachten in tegen het Sint-Lievenscollege én Sint-Bavo, die respectievelijk Spirit en N-VA gastvrijheid boden voor hun jaarlijkse nieuwjaarsrecepties annex etentje en speech. Als een ware Vlaamse Passionaria verweerde Zuster Monica - CD&V - Van Kerrebroeck (de 'bazin' van Sint-Bavo) zich nog met een 'No passaran' tegen de Blok-klacht. Maar het mocht niet baten. De Commissie Zorgvuldig Bestuur is duidelijk. Politieke activiteiten worden in de brede zin geïnterpreteerd en kunnen volgens het onderwijsdecreet XIII niet in een school, ook niet buiten de schooluren en schooldagen. Dat geldt voor àlle scholen, ook de 'vrije', en daar helpt dus geen lievezusteren aan.

De lokale Spirit en N-VA vonden – op eigen initiatief en “with a little help from my friends’ - elders onderdak. Zo bespaarden ze hun gastheren en –vrouwen een mogelijke zware sanctie tot 10% van de werkingsmiddelen.

De scholen mochten het wel in Brussel gaan uitleggen, de twee Blok-klagers stuurden daar hun kat, en de Commissie besloot dat de klacht 'zonder voorwerp' was, vermits de geplande activiteiten uiteindelijk niet waren doorgegaan. Onheil voor de scholen vermeden.

In het Vlaams parlement vroeg volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (Spirit) uitleg over de brede interpretatie van politieke activiteiten aan de onderwijsminister. Als dat zo doorgaat, wordt 'de politiek' de nieuwe lepra-lijder. Zwart op wit duidelijkheid of ook recepties/etentjes van politieke partijen en/of activiteiten van ermee verbonden organisaties nu echt niet meer kunnen, kwam er nog niet. Het gaat zijn parlementaire gangetje. Jan houdt het warm.

De stadsschool Toren van Babel was in maart 2004 de volgende in de beklaagdenrij. Met politiek kandidaat Abou Jahjah als één van de gastsprekers op vormingssessies van de verenigingen Iqra en Kif-Kif, was dat natuurlijk om moeilijkheden met het Blok vragen. Het Blok dreigde even met een klacht en hup, vormingssessie naar een andere lokatie. En meteen hetzelfde voor het politiek debat een week later in dezelfde school met als deelnemer ….Francis Van den Eynde, ondermeer Blok-fractievoorzitter in de Gentse gemeenteraad. Hij wist niet dat het debat in een stadsschool doorging. Haja!

Toen het Blok deze zomer weer klachten indiende tegen het Laurentinstituut (de ‘politieke’ debatten van Eric Goeman tijdens de Gentse Feesten) en de gemeenschapsschool in Mariakerke (tweejaarlijks visfestijn ten voordele van vluchtelingen en kansarmen) zette men zich schrap. De scholen weken deze keer niet én haalden hun gelijk.

De Commissie blijft even streng voor politieke activiteiten die ze breed blijft interpreteren, maar heeft ook aangegeven dat één en ander wel nog kan in schoolgebouwen. Zoals een eetfestijn van een erkende culturele organisatie of een maatschappijkritisch debat.

Even ademhalen. Recht op vrije meningsuiting, dat geldt nog altijd voor iedereen!

Geen opmerkingen: