zondag 17 oktober 2004

17 oktober Werelddag van verzet tegen extreme armoede
TEKST VAN DE STEEN (Sint-Pietersplein, Gent)

Op 17 oktober zijn burgers van ons land,
verdedigers van de rechten van de mens
en de burgerlijke vrijheden, op dit plein bijeengekomen.
Met de levendige herinnering aan de strijd
voor de menselijke waardigheid hebben
zij hulde gebracht aan de slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld.
Omdat armoede geen noodlot mag zijn,
hebben zij zich solidair verklaard
met allen die waar ook ter wereld
een gevecht leveren om uiterste armoede te beëindigen.

"Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven
worden de rechten van de mens geschonden.
Wij zijn verplicht ons te verenigen
om die rechten te doen eerbiedigen. "

Père Joseph Wresinski

Geen opmerkingen: