donderdag 28 februari 2008

ING-campagne om van te huilen

Gisteren nog overstelpte het promo-team van ING de treinreizigers van Sint-Pietersstation met papieren tissues (toch dank u) en flyers die vandaag nog altijd de stationsbuurt teisteren. Help, milieuschepen Tom Balthazar!

Ik vind de reclamecampagne van de bank ING getuigen van weinig smaak, met die huilende mensen op grote billboards. Anonieme plakkers hebben die billboards ludiek bewerkt om de aandacht te vestigen op de omstreden investeringen van de bank.

Netwerk Vlaanderen voert al jaren - en met enig succes - campagne tegen controversiële investeringen van de banken, nu met de actie www.bankgeheimen.be waarin ze, tja de naam suggereert het al, bankgeheimen onthullen.

Vele kleintjes maken een groot. Ieder draagt zijn/haar steentje bij. En dus heeft mijn Thuisfront onlangs nog een herschikking(etje) doorgevoerd richting Triodos, dé duurzame en ethische bank. Héhé.

Net vandaag kondigt TestAankoop de publicatie op 4 maart aan van een vergelijkende studie over het ethische beleid van 7 in België gevestigde banken. De Bank van de Post scoort zeer slecht. Help, dat is mijn bank! Nu ze daar bij de Post toch bezig zijn met te herstructureren, zal ik mijn Bank (van de Post) ook maar eens moeten "herstructureren", zeker?

www.bankgeheimen.be
www.netwerkvlaanderen.be
www.triodos.be
Anonieme plakkers tackelen ING in Gent (Indymedia, 21.02.2008)
AdBusters (Gent Blogt, 25.02.2007)
Anonieme plakkers aan de slag (Netwerk Vlaanderen, 28.02.2008)
Banken en hun ethisch beleid : geld stinkt niet (TestAankoop, 28.02.2006)

vrijdag 22 februari 2008

Spirit tegen shoppingcentrum Vrijdagmarkt–Langemunt

spirit-bericht van de lokale afdeling 21.02.2008
Als eerste politieke partij spreekt spirit zich uitdrukkelijk uit tégen de komst van een shoppingcentrum aan de Vrijdagmarkt – Langemunt - Onderstraat. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers en gemeenteraadslid Annelies Storms vragen dat de schepen van Middenstand De Clercq werk maakt van het aantrekken van een veel diverser en kleinschaliger winkelaanbod in de Gentse binnenstad. Met het nakende verdwijnen van stadsiconen als Patisserie Bloch en Kaashandel Peeters dreigt het winkelaanbod immers alsmaar schraler te worden. Ze dringen ook aan op een belasting op leegstand en verkrotting voor verdiepingen boven winkels die niet gebruikt worden. Tot slot vragen ze de uitbouw van een kenniscentrum “Wonen boven winkels” op Vlaams niveau.

Volgens Jan Roegiers zijn er voldoende voorbeelden van mislukte winkelgalerijen en winkelcentra in Gent. “De Braempoort aan de Brabantdam, de Bourbongalerij aan het Emile Braunplein, de Post Plaza aan de Korenmarkt, het Kapittelhuis aan het St-Baafsplein, de galerij aan de Zonnestraat… Niets wijst erop dat deze shoppingmall wél een succes zou worden. Dergelijke bouwwerken horen gewoon thuis aan de stadsrand” aldus het parlementslid.

Annelies Storms vult aan: “De Serpentstraat is een beschermd stadsgezicht en Het Toreken een beschermd monument. Met woonstraten als de Baudelostraat en de Onderstraat in de onmiddellijke omgeving van de Vrijdagmarkt is het precaire evenwicht tussen wonen en leven enerzijds en handel en winkelen anderzijds bijzonder broos. Bovendien is er ook een lagere school en een kindercrèche in de buurt.”

Beide spirit-politici pleiten ervoor om een specifieke belasting op leegstand en verkrotting voor ongebruikte verdiepingen boven winkels in te voeren. In 2007 keurde de Gemeenteraad andermaal een reglement inzake subsidie voor de verfraaiing, betreedbaar en bewoonbaar maken van handelshuizen goed. Men verhoogde het budget ook gevoelig. Roegiers en Storms vinden dat eigenaars van handelspanden genoeg aanmoediging krijgen om deze ruimtes ook effectief te benutten.

Tot slot wil Jan Roegiers in het Vlaams Parlement de minister bevoegd voor Stedenbeleid ondervragen over de oprichting van een Kenniscentrum “Wonen boven Winkels”. In het buitenland kunnen verschillende steden immers voortreffelijke resultaten voorleggen. “Het wordt écht tijd dat de vele goedbedoelde maatregelen rond Wonen boven Winkels in Vlaanderen worden gebundeld. Via publiek-private samenwerking kunnen de best practices ook effectief in praktijk worden omgezet. Laat de Langemunt het eerste Vlaams project op dat vlak zijn!”

Groot shoppingcentrum op komst aan Vrijdagmarkt (DS, DG en Gentblogt 14.02.2008)
Spirit tegen shoppingcentrum Vrijdagmarkt-Langemunt (De Gentenaar online 22.02.2008)
Jan Roegiers
Annelies Storms

dinsdag 19 februari 2008

Cirkel van stilte

"Stilte is het verschil tussen niks zeggen en alles al gezegd hebben"
Herman De Coninck

De wekelijkse Cirkels van stilte georganiseerd door UDEP voor en door mensen met en zonder papieren wil politieke aandacht vragen voor de situatie van mensen zonder papieren. Geen slogans deze keer maar stilte om te tonen dat reeds alles gezegd is. Het is nu tijd voor politieke daden.

Vanaf nu ook in Gent, elke woensdag van 18u tot 18.30u op het Woodrow Wilsonplein (Zuid).

Unie voor Mensen zonder Papieren (Gent)
Cirkels van Stilte (Indymedia)

zaterdag 16 februari 2008

De Saoedische koning en de heks

In Saoedi-Arabië is een ongeletterde vrouw in uiterst betwistbare omstandigheden ter dood veroordeeld voor 'hekserij'. Het lijkt een herhaling van onze Europese heksenprocessen en de heksenprocessen van Salem op het Noord-Amerikaanse continent wel.

De internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch schreef een beleefde brief naar de Saoedische koning om hem om gratie te vragen. Waar zo'n mens zich allemaal moet mee bezig houden.

En vanuit ons land gaat het modernste militair materieel naar Saoedi-Arabië. Rare werelden.

Saoedisch heksenproces nu
Heksenprocessen Laarne toen
Heksenprocessen van Salem toen

woensdag 13 februari 2008

Antifonarium Tsgrooten in Gent en wereldwijd

Ja 't is eigenlijk Latijn en we hadden er tot vandaag ook nooit van gehoord. Maar de Vlaamse Gemeenschap heeft voor 400.000 euro het Antifonarium Tsgrooten, een 16de eeuws prachtig geïllustreerd Gregoriaans koorboek, aangekocht.
Cultuurminister Bert Anciaux (spirit) heeft dit uniek stuk muzikaal erfgoed vandaag officieel in bruikleen aan de Gentse universiteitsbibliotheek gegeven. Hoofdbibliothecaris Sylvia Van Peteghem van UGent, recent nog laureaut van de Cultuurprijzen, mocht het boek vorige week al in ontvangst nemen. Ze heeft er meteen haar D-team (digiteam) opgezet die de 337 pagina's van het werk in 1 week digitaliseerden én voor iedereen wereldwijd ter beschikking stelden via http://www.antifonarium-tsgrooten.be/

Ook andere werken van de Gentse universiteitsbibliotheek staan online. Daarvoor werkt de universiteit samen met Google Book Search. Bedoeling is dat er over drie jaar zo’n 300.000 boeken op het net staan. We gaan kunnen lezen!

http://www.antifonarium-tsgrooten.be/
http://books.google.com/

dinsdag 12 februari 2008

Drabsody

Alle leerlingen van MUDA Instituut voor Muziek en Dans - Gent, de hedendaagse invulling van de Kunsthumaniora voor Muziek en Dans van Gent concerteren én dansen nu vrijdag 15.02.2008 om 20u in De Centrale, Kraankindersstraat (Gent - Sluizeken-Muide)
Een rapsodie is een gedicht of een muziekstuk dat qua onderwerp of stijl uit losse fragmenten bestaat. De gedeelten worden aan elkaar verbonden door een thema.“ aldus Wikipedia. Voor het MUDA maakt ook de dans deel uit van hun eigen rapsodie. Drabsody (MUDA resideert in de Drabstraat!) gaat uit van verbondenheid, de verbondenheid van wereldmuziek en jazz, van musical en jazz, van dans en wereldmuziek.

MUDA Instituut voor Muziek en Dans - Gent www.muda.be

zondag 10 februari 2008

Requiem van Verdi

Wat reclame voor mijn vroeger koor Pojedu uit Melle en de collega's koorzangers van Academie August De Boeck uit Asse en Fa-Si-nant uit Baarle-Drongen waarmee ik al bij diverse gelegenheden heb samengezongen (tot in Wenen toe!). Tot zondag 9 maart om 15.30u in de Concertzaal van Muziekcentrum Bijloke Gent.

Pojedu Melle
Fa-Si-nant Baarle-Drongen
Muziekcentrum Bijloke Gent

zaterdag 9 februari 2008

Erfgoed

Het is een gezelschapspelletje in Blogoland. Stokje. Publiceer iets op je blog rond een bepaald thema en duid dan drie personen aan die hetzelfde mogen doen enz.... . Peter publiceerde een oude familiefoto en nodigde me uit om ook een oude foto met wat commentaar te plaatsen.

Welaan dan. Hier heb ik acht jaar gewoond. Deze dubbelfoto uit vroeger tijden toont een boerderij op onze eigenste Oost-Vlaamse boerenbuiten. De landbouwersfamilie die je ziet is niet mijn familie alhoewel mijn overgrootouders (toch langs vadersvaderskant) ook landbouwers waren. Mijn grootvader migreerde naar de stad en verdiende er zijn kost als beenhouwer...en hij droeg een brilletje. Een slager met een brilletje, mevrouw De Croo!

Met enige schroom publiceer ik deze foto's die hun afstammelingen met zorg bewaren in hun familiealbum.

Mijn ouders kochten in de zeventiger jaren deze boerderij van de erfgenamen van deze familie. Eerst als buitenverblijf, later als definitieve woonst. Hier heb ik een heerlijk deel van mijn jeugd gesleten (o.a.!) , van mijn 16 tot mijn 24 jaar. Nu ben ik een stadsmens, maar ik hou nog steeds van de wijde natuur en heb een groot respect voor de boerenstiel.

Deze boerderij uit het midden van de 18de eeuw was met zin voor traditie ongeschonden bewaard gebleven (dank u vorige eigenaars), maar was helemaal niet beschermd. Hadden mijn ouders ze afgesmeten om er een bungalow neer te poten, dan zou er toen geen haan naar gekraaid hebben. Mijn broer en echtgenote en hun kinderen wonen er nu. Ze hebben het huis en het erf laten beschermen als monument en dorpsgezicht.

Bij deze wil ik hulde brengen aan alle mensen van goede wil die zich inzetten voor het bewaren van ons erfgoed : particulieren zoals mijn broer en echtgenote, wetenschappers, vrijwilligers, administraties en de ministers Johan Sauwens, Paul Van Grembergen en Bert Anciaux onder "wier bewindschap" het erfgoed een volwaardige plaats in ons cultuurbeleid kreeg.

Mijn stokje is voor Het Aertsparadijs, Cédric blogt en Jan Roegiers.

vrijdag 8 februari 2008

Nato Game Over (Evere - 22 maart 2008)

Een beetje beu gekeken op de NAVO. De Verenigde Vredesbewegingen zien de NAVO 2008 ook niet zo zitten en voeren op 22 maart a.s. directe maar geweldloze actie tegen het NAVO-hoofdkwartier in Evere.

Nato Game Over
Vredesactie www.vredesactie.be
Friends of the Earth (ex-Voor Moeder Aarde) www.motherearth.org
Vrede www.vrede.be

woensdag 6 februari 2008

Waarom onze jongens vechten in Afghanistan

De Morgen Online 06.02.2008 bericht “De 23-jarige Afghaanse journalist Perwez Kambakhsh is veroordeeld tot de doodstraf. Kambakhsh zou de islam hebben beledigd, maar heeft enkel een tekst vanop internet afgedrukt die passages uit de koran in een vrouwvriendelijk licht zet. Samen met zijn broer verspreidde hij die teksten onder enkele studenten, met als doel een debat te starten.

Vorige week werd Kambakhsh in eerste aanleg ter dood veroordeeld. Alles wijst er echter op dat de doodstraf niet de vermeende godslastering wil bestraffen, maar wel bedoeld is om Kambakhsh en zijn broer te intimideren. Beiden schreven al kritische artikels over de Afghaanse krijgsheren én over lokale machtshebbers en de Afghaanse autoriteiten. De doodstraf voor Kambakhsh is tekenend voor het steeds verder terugschroeven van de burgerlijke vrijheden in het land dat in 2001 van de taliban werd 'bevrijd'…..” (DM Online 06.02.2008)

De Morgen lanceerde een online petitie gericht aan de Belgische regering, de Europese Unie en de Afghaanse regering tegen de doodstraf van Kambaksh. Ik heb gisteren getekend, en ik hoop van de lieve lezertjes hetzelfde.

In het binnenland vertoevende Buitenlandminister Karel de Gucht springt in de bres tegen de dreigende doodstraf. En Defensieminister De Crem zal donderdag 07.02.2008 in de Kamer uitleggen waarom onze jongens (en meisjes?) vechten in Afghanistan.

Online petitie tegen de doodstraf van Perwez Kambaksh

dinsdag 5 februari 2008

Ten Oorlog in Afghanistan

Ik ben niet opgezet met het nieuwe engagement van België in het conflict in Afghanistan. Vier F-16 gevechtsvliegtuigen inzetten in de strijd tegen…ja tegen wie de Taliban?, de krijgsheren?, de drugkoningen?. Dat is toch oorlog. En mét wie trekt België allemaal Ten Oorlog?

En kan dat allemaal zomaar? Zo'n beslissing vanuit eenzame Cremlin-hoogten boven onze hoofden heen, hoog als de F-16’s in de Afghaanse hemel ? Zo zonder een debat in het parlement? Neen, dus!

zondag 3 februari 2008

Pierre Alechinsky van A tot Y

Pierre Alechinsky - Central Park - 1965

Grote overzichtstentoonstelling van de 80-jarige Belgische kunstenaar Pierre Alechinsky in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Vandaag voor u gezien in Brussel.

Meer info: Alechinsky van A tot Y