woensdag 23 februari 2005

Het nieuwe lichtplan van Gent ?


(Foto by geber geber@doolinked.de)

11 stroompannes op zo'n drie weken tijd in Gent. Ik kreeg vandaag 3 identieke brieven van de distributienetbeheerder IMEWO. Een verwittigd man is er drie waard, zullen ze bij de intercommunale IMEWO gedacht hebben. En ja, ze houden vast aan het 'toeval'-verhaal. Moeilijk om te blijven geloven. De direct betrokken VLD-schepenen Christophe Peeters, Imewo-voorzitter en schepen van Financiën, en Geert Versnick, bevoegd voor intercommunales, ergerden zich al liberaal-blauw. Je zou als voorstander van de liberalisering van de energiemarkt voor minder. Zoiets komt slecht uit. De UNIZO-middenstand, de wakkere burger, het morrende volk, weet je wel. "Er moet toch iets mis zijn met het netwerk" is dan de voor de hand liggende conclusie. En dat moet onderzocht worden. Donderdag komt de witte ridder van de blauwe familie, federaal minister van energie Marc Verwilghen, naar Gent voor overleg. Alles komt goed (laat ons hopen!), maar hou toch maar de kaarsen en de zaklampen met opgeladen batterijen klaar. En een gezelschapsspel om af te kicken van radio, TV, video, CD- en platenspeler, DVD, PC en Internet.

maandag 21 februari 2005

GRUP, de bomen en het bos
De Vlaamse regering heeft op 10 oktober 2004 het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (=GRUP) Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 10 maart 2005.

In dit plan geeft de Vlaamse Regering aan binnen welke afbakeningslijn zij het stedelijk gebied Gent wil zien ontwikkelen. Bovendien maakt zij bestemmingswijzigingen en inrichtingsvoorschriften voor maar liefst 32 stedelijke projecten. Het gaat om nieuwe ruimte voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur en groengebieden. Het Grootstedelijk Gebied Gent omvat de gemeenten De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gent, Laarne, Lochristi, Lovendegem, Melle, Merelbeke en Sint-Martens-Latem.

Hier vind je meer informatie rond dit ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan ligt van 10 januari tot 10 maart 2005 voor in een openbaar onderzoek. Elke burger kan zijn of haar opmerkingen en bezwaren indienen. Je verneemt hier hoe.

woensdag 16 februari 2005

Planeet Gent blogt

'Gent krijgt eerste stadsblog' bloklettert De Standaard van vandaag 16.02.2005. Voor één van de zeldzame keren mag een niet-abonnee dat artikel gratis lezen…en kan ik (ja, ik ben abonnee) er daarom ook een link naar leggen. Voilà, bij deze! De Standaard koestert de bloggers. Misschien wil de krant wel naar Zuid-Koreaans voorbeeld bloggers recruteren als journalisten?

Hier vind je die fameuze eerste stadsblog Gent Blogt. Er is nog steeds de "geografische" verzameling Gentse Bloggers, mooi op een luchtfotokaartje aangeboden door pionier en meester-blogger Luc Van Braekel. Wie zit waar, Big Brother?!

Tenslotte is er de aggregator (zo heet dat) Blog Planet Gent die de blogs van thans 16 Gentse bloggers, waaronder deze Franks Blog, verzamelt en aan de argeloze (?) lezer aanbiedt.

Planeet Gent. Hm, klinkt toch goed. Ik stap nu maar even over de digitale kloof en wens iedereen veel blog- en vooral leesgenot, zowel op Gent blogt als op Blog Planet Gent! Blog ze!

dinsdag 15 februari 2005

Moslimexecutieve II

De verkiezing van de Moslimexecutieve II draait in de soep. Mohamed El Omari is voorzitter van de zelforganisatie Divers & Actief, met wortels in Gent. Hij doet een dringend beroep op de politiek om in te grijpen en het vertrouwen te herstellen. En hij geeft het goede voorbeeld van de organisatie van het offerfeest in Gent. Die is het resultaat van lange onderhandelingen en besprekingen tussen enerzijds stadsbestuur en anderzijds moslims (via zelforganisaties en moskeeën), waardoor het vertrouwen langzaam maar zeker gegroeid is.

Onderstaand opiniestuk verscheen in De Standaard van 15 februari en op de webstek van KifKif.

" Een offerfeest als voorbeeld

Gisteren werd het reglement voor de verkiezing van de moslimexecutieve gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Om te kunnen deelnemen aan die verkiezing is het volgens dat reglement noodzakelijk om zich in te schrijven op de kiezerslijsten. Dat kon tot uiterlijk 31 januari 2005 (gewone post) of 13 februari 2005 (via het internet).

Het feit dat het verkiezingsreglement pas gepubliceerd wordt nà het verstrijken van de uiterste inschrijvingsdata voor de kiezerslijsten, is illustratief voor de wijze waarop de verkiezing van de moslimexecutieve wordt georganiseerd: op een snelle en weinig professionele manier, zonder overleg te plegen met de betrokken doelgroepen.

Een eenvoudige rondvraag geeft dan ook aan dat heel wat moslims niet op de hoogte zijn van deze verkiezing, en zich bovendien heel wat vragen stellen bij het nut van zo'n orgaan. Alhoewel een ezel zich geen twee keer aan dezelfde steen stoot, dreigt de moslimexecutieve hiermee allesbehalve representatief te worden, net zoals het geval was bij de vorige executieve.

Veel heeft te maken met het feit dat de organisatie van deze verkiezing toevertrouwd werd aan een commissie die slechts bestaat uit vijf mensen, waaronder twee magistraten en één door de minister van Binnenlandse Zaken aangestelde deskundige. Een dergelijke, bij wet opgelegde samenstelling is niet van dien aard om het vertrouwen in de moslimexecutieve te herstellen. Ze garandeert evenmin dat alle behoeften, verwachtingen en gevoeligheden van de doelgroepen aan bod komen bij de organisatie van de verkiezing.

Het resultaat mag er dan ook zijn. Voor zover men al op de hoogte is van deze verkiezing, is het geloof in de nieuwe moslimexecutieve nu al zoek, nog voor de verkiezing plaatsvindt. Niettemin wordt er door de overheid veel verwacht van de nieuwe moslimexecutieve. Terecht. Een democratisch verkozen executieve, die kan rekenen op het vertrouwen van brede lagen van onze moslimbevolking, heeft een belangrijke rol te spelen wat betreft het samenleven tussen moslims en niet-moslims, de emancipatie van moslims, de beeldvorming over moslims, enzovoort.

Maar de conditio sine qua non daarvoor is vertrouwen. En vertrouwen is niet iets wat men snel-snel wint, zeker niet wanneer de overheid zich met religieuze zaken bemoeit, en de vorige poging bovendien een grandioze mislukking was. Vertrouwen zal er evenmin zijn wanneer de organisatie van zo'n verkiezing wordt toevertrouwd aan een vijfkoppig orgaan, dat op geen enkele manier overleg pleegt met de doelgroep. Er kan slechts sprake zijn van vertrouwen als er voldoende participatie is van de betrokkenen, zowel bij de organisatie van de verkiezingen als bij de verkiezingen zelf.

Vandaar, volgende vraag, aan de bevoegde overheid: gelooft u op basis van de huidige kieslijsten echt dat deze verkiezing nu wél tot representatieve organen zal leiden? (Hoeveel procent van de ingeschreven kiezers zijn bijvoorbeeld vrouwen?) Ik kan u alvast melden dat voor veel moslims het antwoord op deze vraag neen is. Om een volgende mislukking te vermijden, raad ik u dan ook aan om de verkiezingsdatum uit te stellen, en u te bezinnen over een manier waarop u het vertrouwen in en het belang van een dergelijk orgaan kan verduidelijken aan de betrokkenen.

De organisatie van het offerfeest in Gent kan alvast een voorbeeld zijn. Die is het resultaat van lange onderhandelingen en besprekingen tussen enerzijds stadsbestuur en anderzijds moslims (via zelforganisaties en moskeeën), waardoor het vertrouwen langzaam maar zeker gegroeid is."

Mohamed El Omari "


(De auteur is voorzitter van de Gentse vereniging 'Divers & Actief'.)

maandag 14 februari 2005

Milieubeleidsplan Gent 2005-2009Bourgoyen-Ossemeersen in Gent

In het ontwerp Milieubeleidsplan 2005-2009 staan de geplande acties die invloed kunnen hebben op ons dagelijks leven. Zoals: meer groen in de buurt, subsidies voor duurzaam (ver)bouwen, aanpak sluikstort, geluids- stof- en geurhinder. De milieuschepen Lieven Decaluwe (spirit) en zijn diensten hebben zich hard ingespannen voor dit milieubeleidsplan. Het woord is nu aan de burger.

Iedereen kan tijdens het openbaar onderzoek opmerkingen, vragen en suggesties geven. Het openbaar onderzoek startte op 1 februari en loopt tot en met vrijdag 1 april 2005. Meer info bij de Milieudienst, Braemkasteelstraat 41, 9000 Gent, fax 09 239 43 90 milieudienst@gent.be
Meedoen!

zondag 13 februari 2005

De Europese Grondwet


spirit trok haar aanvankelijke steun voor een volksraadpleging over het Europees Grondwettelijk verdrag, de zgn. Europese Grondwet, in. De spirit-top vraagt begrip voor haar gewijzigde strategie, een volte face na de wals met de referendum-gezinde liberalen. Een (s)pirouette inderdaad, maar men verkoos liever deze pirouette dan de moordende sirenenzang van 't EigenBelang. Met hun campagne tegen Turkije wilde 't EigenBelang het referendum over de Europese Grondwet met plezier de klippen opjagen.

Referendum of geen referendum. spirit blijft wel nog steeds vragende partij voor een grootschalige informatiecampagne over Europa. Ik zal er hier dus maar zéér kleinschalig aan beginnen. In het Infopunt Europa, in het hart van de Europese wijk in Brussel (pardon, de Leopoldswijk!), kreeg ik twee informatieve brochures mee. De volledige grondwet moest ik kopen in de Europese Boekhandel, terwijl hij in sommige landen gewoon gepubliceerd wordt in de kranten. Een tip!


Wat surfen op het Internet leverde twee interessante webstekken op. Alles wat je ooit al wilde weten over de Europese Grondwet - en 't EigenBelang je bijna zeker niet zal vertellen - op deze Grondwet Europa-webstek voor Nederland én België. De volledige tekst van het Europees Grondwettelijk verdrag, met toelichting, nieuws en achtergronden. En verder is er ook de officiële Europese webstek over de Europese Grondwet. Veel leesgenot!

Overzicht van de ratificatie van de Europese Grondwet op webstek http://europa.eu.int/futurum

zaterdag 12 februari 2005

Najib Amhali

Vanavond waren Geert Bourgeois, Louis Tobback en Siegfried Bracke op VRT in Terzake over politici in spelletjesprogramma’s. Wat een thema! Informatiewaarde? Amusementswaarde? Sorry, maatpakken. Maar dit kon niets worden. We zijn vrolijk uitgeweken naar de Nederlandse VARA. En we hebben genoten van het programma Freefight van de Nederlandse cabaretier met Marrokaanse roots, Najib Amhali .Een aanrader.

vrijdag 11 februari 2005

Gentse politie moet optreden tegen discriminatie - Vervolg(d) 1


(Foto's en artikel D&A (10.02.205) op Indymedia Belgium)

Het heeft wat voeten in de aarde gehad. Maar er is nu toch een proces verbaal opgemaakt in de zaak van de discriminerende huuraffiche (zie mijn vorig artikel van 10.02.2005). In Het Laatste Nieuws van donderdag 10 februari lezen we dat er volgens Intern Toezicht (gezien in de TV-serie Flikken!) geen fouten zijn gemaakt door de politie. Hoofdcommissaris Steven De Smet bevestigt dat de Gentse politie wel degelijk achter racismebestrijding staat (rechtzetting, ’t was in dit geval geen racisme, maar discriminatie, maar alla!). Er is nog een welles-nietes spel aan de gang over de communicatie. Zo vindt hoofdcommissaris De Smet dat de personen in kwestie actiever hadden kunnen reageren. Divers & Actief nog actiever? Enfin, de Politie, de Integratiecel van de politie, het Meldpunt Discriminatie van de Stedelijke Integratiedienst, en Divers & Actief gaan toch rond de tafel zitten om in de toekomst dergelijke zaken “structureel” aan te pakken. Dialoog lost veel op. Ik heb zo’n politieblauw vermoeden dat er nog iets positiefs uit dat overleg komt. 't Zal nodig zijn als we bijvoorbeeld willen dat het non-discriminatiecharter voor de Gentse horeca en bij uitbreiding in de horeca in heel Vlaanderen echt werkt. Wordt dus vervolgd.

Nablog (14.02.2005)
: Rechtzetting en excuses! Divers & Actief verzekert me dat ik de volgende passus in Het Laatste Nieuws van 10.02.2005 "De Gentse politie is niet in de fout gegaan, want we staan wel degelijk achter racismebestrijding. Wel hadden de personen in kwestie actiever kunnen reageren, en we zullen er op toezien dat dat in de toekomst ook gebeurt." toch anders moet interpreteren dan ik hierboven gedaan heb. Hoofdcommissaris Steven De Smet bedoelde dat hij er op zal toezien dat de politiemensen actiever zullen reageren op dergelijke meldingen, zo verzekert D&A mij nu. Die passus in Het Laatste Nieuws is dus zeker géén uithaal naar D&A. Mijn excuses dus aan D&A én de politie. En we duimen voor een positief resultaat van het aangekondigde overleg.

donderdag 10 februari 2005

Gentse politie moet optreden tegen discriminatie


De bewuste affiche (Foto DDM op KifKif-webstek)

Een huiseigenaar in de wijk Brugse Poort wil zijn appartement enkel verhuren aan mensen onder de volgende voorwaarden: "Belgische identiteitskaart" en "Bewijs sinds 1 jaar werk bij Belgische onderneming". En dat zette hij ook op de Te Huur-affiche. Op een nadien bijgevoegd onderschrift (zie foto onderaan) verduidelijkte hij er wel bij dat hij géén racist is. Hij heeft zelfs huurders afkomstig uit Afrika, maar met de Belgische nationaliteit.

De verhuurder wilde zich, naar eigen zeggen, met deze huurvoorwaarden financieel indekken tegen wanbetalers. Toch is en blijft dit een flagrante én zeer zichtbare inbreuk tegen de antidiscriminatiewetgeving. De eigenaar discrimineert op basis van nationaliteit en dat is een misdrijf. En tegen misdrijven moet de politie optreden.

Divers & Actief (D&A), een vereniging die zich op een actieve en positieve manier wil inzetten voor diversiteit in Gent, reageerde netjes volgens de in Gent afgesproken procedure. D&A meldde deze overtreding zondagavond 6 februari aan het Meldpunt Discriminatie van de Stedelijke Integratiedienst (SID). Het Meldpunt contacteerde maandagmorgen 7 februari de politie met de vraag om een proces-verbaal op te stellen van het misdrijf. En toen liep alles mis. De politie weigerde om op vraag van het SID een vaststelling te doen. Volgens de politie moest eerst een individuele klacht worden neergelegd. Maar D&A had dit misdrijf al gemeld bij het Meldpunt Discriminatie, dat juist daarvoor is opgericht! De dienst Intern Toezicht van de politie zoekt nu uit wat er precies is fout gelopen. Maar het feit is dat de politie geen proces verbaal opstelde waar ze dat in ieder geval had moeten doen, zelfs zonder een individuele klacht.

Divers & Actief reageert verontwaardigd. Woordvoerder Mohamed Lahlali neemt het niet dat de politie een kant-en-klare kans (moedwillig?) miste om een duidelijk signaal te geven dat discriminatie niet kan. De politie is er om de wet te doen naleven, altijd, overal en door iedereen. De politie moet dus ook optreden tegen een misdrijf als deze openlijke discriminatie.

Het non-discriminatiecharter voor de Gentse horeca is nog maar pas gelanceerd. spirit, bij monde van Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers, wil dit positieve model zelfs in heel Vlaanderen invoeren. Maar als de politiediensten bij discriminatie in de horeca op dezelfde manier reageren als deze week in Gent, dan is dat hele charter niet meer dan wat vrijblijvende woorden op papier....en de kleine lettertjes achteraf (Foto DDM op KifKif-webstek)

Het verhaal stond woensdag 09.02.2005 in de kranten De Morgen, De Gentenaar en Het Laatste Nieuws en op de webstek van KifKif en nu hier … en wordt ongetwijfeld vervolgd.

woensdag 9 februari 2005

De wereld is een schouwtoneel


Joost van den Vondel (Keulen 1587 - Amsterdam 1679), dichter en toneelschrijver

Er is nogal wat te doen geweest over het gaan en staan van Bekende Vlamingen (BV’s) en Bekende Politici (BP’s) en het wisselspel tussen politiek en media. De partij van de vlotte ernst, de N-VA, en haar mediaminister Geert Bourgeois willen de politici uit de spelletjesprogramma's op radio en TV. Ze menen het serieus. Maar…moet alles nu werkelijk zo geregeld worden? Is dé remedie tegen de verkleutering nu de betutteling?

Dé Bekende Nederlander Joost van den Vondel schreef al:
"De wereld is een schouwtoneel,
Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel."


Als iedereen op dit schouwtoneel van media en politiek nu eens gewoon zijn/haar rol speelde. Dat deel krijgt men dan wel.

dinsdag 8 februari 2005

Slecht NMBS-rapport voor Sint-Pietersstation


Sint-Pietersstation (Foto Perpetuum Mobile, de Gentse Fietsersbond)

Onze Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS dus) evalueerde haar 250 stations, stopplaatsen niet meegerekend, en maakte een puntenrapport op. Vorige week kwamen ze er mee naar buiten.

De NMBS-punten werden toegekend volgens vijf criteria: het stationsgebouw, de stationsomgeving, de perrons (staat en toegankelijkheid), de fietsenstallingen en de autoparking. Het uiteindelijke resultaat was een quotering op tien punten

Het gemiddelde van de tien grootste stations in Vlaanderen is 7 op 10. Het Gentse Sint-Pietersstation, met zijn 200.773 reizigers per week en het op twee na drukste station in Vlaanderen, kreeg slechts een 5,9 op 10.

Verwonderlijk is dat niet. Het station en de omgeving bezwijken bijna onder de druk van de komende en gaande trafiek. Het mooie Maria Hendrikaplein, de poort van Gent, werd noodgedwongen gerecycleerd tot fietsparking alhoewel het een beschermd stadsgezicht is. De NMBS reageerde niet alert genoeg op signalen van actiegroepen, stadsbestuur en politiek maar heeft met het stadsbestuur én zichzelf achterhoedegevechten geleverd over b.v. auto- en fietsparkings.

Met dit weinig fraaie resultaat, een 5,9 op 10. Niet goed, hé. Zeg dat de NMBS het zelf gezegd heeft!

maandag 7 februari 2005

Dalai Lama geannuleerdKoning Albert II gaat in de lente op staatsbezoek naar China…en dus komt op dat moment de spirituele leider Dalai Lama niet naar België. Zo moet dat blijkbaar gaan. Meer info en commentaar op de webstek en de fora van het Tibetaans Instituut. Ondanks hun ontgoocheling blijven de boeddhisten, zichzelf getrouw, pleiten voor de politiek van het hart en voor mededogen. Zij willen uit het oog van het onvermijdelijke politieke stormpje hierrond blijven.

Reacties uit politieke hoek, zoals deze van volksvertegenwoordiger Walter Muls (spirit) blijven natuurlijk niet uit. En zo komt onverwacht niet alleen het geestelijke leiderschap en de boodschap van de Dalai Lama nog eens voor het voetlicht, maar meteen ook de pacifistische strijd voor zelfbeschikking voor de Tibetanen.


Vlag van Tibet in ballingschap

Hier meer info over Tibet in ballingschap

zondag 6 februari 2005

U bent geweldigDe collectebussen van het Rode Kruis op de nieuwjaarsreceptie van de Stad, Tsunami-soep in het Papegaey-parkje, het munttappijt op het Sint-Baafsplein, benefietconcerten in de Vooruit en de Centrale. Enzovoort. U bent geweldig. Doe zo voort.