vrijdag 11 februari 2005

Gentse politie moet optreden tegen discriminatie - Vervolg(d) 1


(Foto's en artikel D&A (10.02.205) op Indymedia Belgium)

Het heeft wat voeten in de aarde gehad. Maar er is nu toch een proces verbaal opgemaakt in de zaak van de discriminerende huuraffiche (zie mijn vorig artikel van 10.02.2005). In Het Laatste Nieuws van donderdag 10 februari lezen we dat er volgens Intern Toezicht (gezien in de TV-serie Flikken!) geen fouten zijn gemaakt door de politie. Hoofdcommissaris Steven De Smet bevestigt dat de Gentse politie wel degelijk achter racismebestrijding staat (rechtzetting, ’t was in dit geval geen racisme, maar discriminatie, maar alla!). Er is nog een welles-nietes spel aan de gang over de communicatie. Zo vindt hoofdcommissaris De Smet dat de personen in kwestie actiever hadden kunnen reageren. Divers & Actief nog actiever? Enfin, de Politie, de Integratiecel van de politie, het Meldpunt Discriminatie van de Stedelijke Integratiedienst, en Divers & Actief gaan toch rond de tafel zitten om in de toekomst dergelijke zaken “structureel” aan te pakken. Dialoog lost veel op. Ik heb zo’n politieblauw vermoeden dat er nog iets positiefs uit dat overleg komt. 't Zal nodig zijn als we bijvoorbeeld willen dat het non-discriminatiecharter voor de Gentse horeca en bij uitbreiding in de horeca in heel Vlaanderen echt werkt. Wordt dus vervolgd.

Nablog (14.02.2005)
: Rechtzetting en excuses! Divers & Actief verzekert me dat ik de volgende passus in Het Laatste Nieuws van 10.02.2005 "De Gentse politie is niet in de fout gegaan, want we staan wel degelijk achter racismebestrijding. Wel hadden de personen in kwestie actiever kunnen reageren, en we zullen er op toezien dat dat in de toekomst ook gebeurt." toch anders moet interpreteren dan ik hierboven gedaan heb. Hoofdcommissaris Steven De Smet bedoelde dat hij er op zal toezien dat de politiemensen actiever zullen reageren op dergelijke meldingen, zo verzekert D&A mij nu. Die passus in Het Laatste Nieuws is dus zeker géén uithaal naar D&A. Mijn excuses dus aan D&A én de politie. En we duimen voor een positief resultaat van het aangekondigde overleg.

Geen opmerkingen: