donderdag 10 februari 2005

Gentse politie moet optreden tegen discriminatie


De bewuste affiche (Foto DDM op KifKif-webstek)

Een huiseigenaar in de wijk Brugse Poort wil zijn appartement enkel verhuren aan mensen onder de volgende voorwaarden: "Belgische identiteitskaart" en "Bewijs sinds 1 jaar werk bij Belgische onderneming". En dat zette hij ook op de Te Huur-affiche. Op een nadien bijgevoegd onderschrift (zie foto onderaan) verduidelijkte hij er wel bij dat hij géén racist is. Hij heeft zelfs huurders afkomstig uit Afrika, maar met de Belgische nationaliteit.

De verhuurder wilde zich, naar eigen zeggen, met deze huurvoorwaarden financieel indekken tegen wanbetalers. Toch is en blijft dit een flagrante én zeer zichtbare inbreuk tegen de antidiscriminatiewetgeving. De eigenaar discrimineert op basis van nationaliteit en dat is een misdrijf. En tegen misdrijven moet de politie optreden.

Divers & Actief (D&A), een vereniging die zich op een actieve en positieve manier wil inzetten voor diversiteit in Gent, reageerde netjes volgens de in Gent afgesproken procedure. D&A meldde deze overtreding zondagavond 6 februari aan het Meldpunt Discriminatie van de Stedelijke Integratiedienst (SID). Het Meldpunt contacteerde maandagmorgen 7 februari de politie met de vraag om een proces-verbaal op te stellen van het misdrijf. En toen liep alles mis. De politie weigerde om op vraag van het SID een vaststelling te doen. Volgens de politie moest eerst een individuele klacht worden neergelegd. Maar D&A had dit misdrijf al gemeld bij het Meldpunt Discriminatie, dat juist daarvoor is opgericht! De dienst Intern Toezicht van de politie zoekt nu uit wat er precies is fout gelopen. Maar het feit is dat de politie geen proces verbaal opstelde waar ze dat in ieder geval had moeten doen, zelfs zonder een individuele klacht.

Divers & Actief reageert verontwaardigd. Woordvoerder Mohamed Lahlali neemt het niet dat de politie een kant-en-klare kans (moedwillig?) miste om een duidelijk signaal te geven dat discriminatie niet kan. De politie is er om de wet te doen naleven, altijd, overal en door iedereen. De politie moet dus ook optreden tegen een misdrijf als deze openlijke discriminatie.

Het non-discriminatiecharter voor de Gentse horeca is nog maar pas gelanceerd. spirit, bij monde van Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers, wil dit positieve model zelfs in heel Vlaanderen invoeren. Maar als de politiediensten bij discriminatie in de horeca op dezelfde manier reageren als deze week in Gent, dan is dat hele charter niet meer dan wat vrijblijvende woorden op papier....en de kleine lettertjes achteraf (Foto DDM op KifKif-webstek)

Het verhaal stond woensdag 09.02.2005 in de kranten De Morgen, De Gentenaar en Het Laatste Nieuws en op de webstek van KifKif en nu hier … en wordt ongetwijfeld vervolgd.

Geen opmerkingen: