woensdag 30 juni 2004

Gentse feesten met Kamagurka & Huguette
Mijn eerste aanraders? De programmatie van Trefpunt. Gentse Feesten Conference van Pierke Pierla. Circus Ronaldo. One Day for Another World (22 juli) ten voordele van Oxfam Solidariteit.

En tot slot Kamagurka en Huguette (hier klikken!) : nieuw komisch duo van oude en nieuwe Gentenaars. Gezien op VTM-Kleurt mijn dag (en nu nog steeds te zien via Internet) in Recht van Antwoord van Goedele Liekens.Nablog 09.06.2009: Via blogartikel van Stijn Bart deze heerlijke video(s) eindelijk terug opgevist.

Vlaanderen feest in Gent!

In Gent is het Feest van de Vlaamse Gemeenschap een heuse driedaagse (9-11 juli) geworden. Het officiële (Openingsplechtigheid - Stadhuis, Fast Forward-Rewind met o.m. Bal Populaire - Muide-Meulestede) en het aanvullend programma (o.m. Artevelde 2004 - Bij St. Jacobs, Kasteelrock 2004 - Mariakerke, Vlaanderen Zingt - Sint-Baafsplein) vind je op de webstek van de Stad Gent. Niet vergeten: op 11 juli (19u) bij St. Jacobs, een hulde aan de 70-jarige Walter De Buck.... met muziek van de hele bonte bende natuurlijk!

zaterdag 26 juni 2004

City Parade én Bal in de straat

In de Handbalstraat aan het Sint-Pietersstation hielden de bewoners hun jaarlijks straatfeest 'Bal in de straat' met petanque, activiteiten voor de kinderen, rommelmarkt, een natje en een droogje. Rustige ambiance. ‘k Ben eens “weest kijken” en heb mij op de rommelmarkt laten verleiden om een lamp en een CD te kopen. Aan het Dampoort-station trok de City Parade zich op gang richting haven. Ook eens “weest kijken”. Andere ambiance, omvang en geluidsvolume natuurlijk. Maar wel twee keer Gent op straat. Houden zo!

vrijdag 25 juni 2004

Speel zelf regeringsonderhandelaar

Wie zelf eens regeringsonderhandelaar wil spelen, begint best met de visienota "Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen" van (in)formateur Leterme. Zo van de CD&V-webstek geplukt.

Commentaren van en in alle richtingen welkom. In een democratie heb je bij verkiezingen wel je stem gegeven, maar daarom nog niet weggegeven!

woensdag 23 juni 2004

Stad op koers?..... Hier is de stadsmonitor!

'Klik' hier en bekijk de 13 centrumsteden met de Stadsmonitor

Vandaag 23.06.2004 werd in Antwerpen de Stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse gemeenten gelanceerd. De Stadsmonitor is ook online én interactief. Iedereen kan er kennis van nemen én commentaar, suggesties enz.. geven.

Wat is de Stadsmonitor?
Zijn inwoners tevreden over hun stad? Hoe zit het met de schoolse vertraging in de steden? Waar neemt het aandeel langdurig werklozen af? Hoe verplaatsen de inwoners zich tijdens de vrije tijd? Zijn er voldoende sociale huurwoningen? Welke stad heeft minder huishoudelijk afval? Hebben de inwoners vertrouwen in hun stadsbestuur? Hoeveel bewoners hebben een winkel voor dagelijkse aankopen in hun buurt? Is er een tekort aan kinderopvang in de stad? Is er een goede samenwerking op het vlak van het onderwijs?

Dit zijn enkele voorbeelden van de vragen waarop de Stadsmonitor een antwoord wil geven. De Stadsmonitor is een beleidsinstrument voor de 13 Vlaamse centrumsteden, voor het Vlaamse stedenbeleid en voor iedereen die bij de stad betrokken is. De Stadsmonitor brengt in kaart hoe leefbaar de steden zijn en hoe duurzaam hun ontwikkeling is.De stadsmonitor omvat 188 indicatoren. 112 daarvan zijn al voorzien van data. In het najaar 2004 zal de monitor op maat in elk van dertien Vlaamse centrumsteden (ook Gent!) worden voorgesteld.

De presentatie van de Stadsmonitor werd afgesloten met een toespraak van minister Paul Van Grembergen (Spirit), meteen zijn allerlaatste publiek optreden als super-minister van o.a. Stedenbeleid. De hele namiddag was té zedig gezwegen over de politieke actualiteit. Van Grembergen doorbrak dit cordon sanitaire en legde voluit de link tussen de verkiezingsoverwinning van het Blok en bevindingen van de stadsmonitor…en (hoopvol!) de aanbevelingen die daaruit te trekken zijn. We hebben in de zaal verdomd goed geluisterd naar de “grijze wijze”. Muisstil was het. En het applaus nadien was merkelijk meer dan een beleefdheidsapplaus.

Praten? …… (Blok aan ’t been 1)

Praten met het Blok? Ik wil wel, maar dat lukt niet zo goed.

Mijn laatste “gesprek” met een bekende Blokker was met de plaatselijke chef. Hij verscheen bont en blauw op een receptie in het Stadhuis, maar het was niet Paars dat hem dat gelapt had. Hij had serieus op zijn gezicht gehad. De daders waren onbekend. De politie stelde een onderzoek in. Ik had wel compassie met hem. Zoiets ziet er niet uit, ook niet bij Blokkers. Maar hij struinde met zijn wedervaren de gezelschapjes op die receptie af (je zou voor minder) en kwam zo bij ons aan het verkeerde adres terecht. De partijchef beschuldigde ronduit de krakers. Dat had best gekund, want Blokkers en krakers zijn elkaars beste vrienden niet. Maar kwatongen (daarvoor zijn het ook kwatongen natuurlijk) beweerden dat het wel eens een soort afrekening kon zijn. Niet echt verwonderlijk in bepaalde middens. Ik wierp op dat zo’n RobKlop-partij natuurlijk niet kon (dat woord bestond toen wel nog niet hoor!), maar dat hij best het onderzoek van de politie afwachtte vooraleer de boel nu al te gaan polariseren. Deze vrije meningsuiting van mijn kant was voor hem voldoende om een tirade te starten tegen de laffe politiekers die niet als één man opstonden tegen dit fysiek geweld tegen een democratisch verkozene… enzoverder… .Hij kan het eigenlijk wel goed uitleggen.

Enfin, ik werd gered door iemand die beroepsmatig over de nodige diplomatische gaven beschikte en de Blok-chef op andere gespreks- en receptiepaden leidde. Zo werd die receptie toch nog leuk. Het was tenslotte Feest van de Vlaamse Gemeenschap!

zondag 20 juni 2004

Kif Kif….toch eens kennismaken

Kif Kif, de interculturele site van Vlaanderen, organiseert een culturele driedaagse.Op woensdag 30 juni om 20u gaat het “Over schrijverschap”. Twee jonge talenten (Jamila Amadou uit Gent en Mustafa Kör uit Maasmechelen) en drie gevestigde waarden (Tom Lanoye, Kristien Hemmerechts en Abdelkader Benali) lezen uit hun werk voor en treden met elkaar in gesprek. De voorstelling vindt plaats in het Nieuwpoortheater, Nieuwpoort 31-35, 9000 Gent.

En omdat ik een boontje heb voor jong talent, maak ik hier maar wat extra reclame!

zaterdag 19 juni 2004

Waar zijn al de kiezers heen?


Stefaan Walgrave & Peter Van Aelst van de Onderzoeksgroep Media, Middenveld en Politiek (M2P) van de Universiteit Antwerpen – Faculteit PSW onderzochten de oorzaken van veranderingen in stemintenties doorheen de campagne.

Op 18 juni kwamen ze met een eerste en voorlopige versie van hun onderzoeksnota uit. De Standaard van vrijdag 18 juni wijdde er een paginagroot artikel aan.

Hun analyses worden nog verder verfijnd en aangevuld met een laatste post-electorale bevraging die momenteel loopt.

vrijdag 18 juni 2004

Het Gents Parkbos op de lange baan
Klik op de foto voor meer info over het Parkbos (Kastelensite Zwijnaarde-St.Denijs-Westrem)

Het dossier van het Gentse Parkbos (de 332 ha binnen de Kastelensite Zwijnaarde – St. Denijs-Westrem) is door een njet van Groen!-minister Jef Tavernier op de lange baan geschoven. Voor 2007 komt het er niet. (Zie De Morgen van vrijdag 18 juni 2004).

In dit dossier hebben verscheidene groepen en partijen zeer hoog spel gespeeld. Akkoord, er was/is de betwiste 19 ha bedrijvenzone voor het wetenschapspark in de wijk Hutsepot (Zwijnaarde). Maar er was ook de bescherming als landschap door Minister Paul Van Grembergen (Spirit) voor de Kastelensite Zwijnaarde - St. Denijs-Westrem dat toch bijkomende zekerheid bood.

Het ontwerp van Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) "Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent", waarvan het RUP-Parkbos één van de onderdelen was, kon naar aanleiding van het openbaar onderzoek nog bijgeschaafd worden en bood tenminste uitzicht op een Parkbos van 332 ha. Op de allerlaatste Vlaamse regering van vrijdag 11 juni 2004 ging minister van Leefmilieu Jef Tavernier (Groen!) dwarsliggen en keurde het hele Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan niet goed, omwille van die betwiste 19 ha.

Heeft Groen! nu het grote gelijk? Alleszins is alles nu terug naar af. Niet alleen het Parkbos van de Zwijnaardse Kastelensite, maar onder meer ook de groenpool Vliegveld Oostakker en de groenpool Gentbrugse Meersen. Alles moet opnieuw begonnen worden. Een nieuw RUP opstellen kost zo'n anderhalf jaar. Maar daarvoor moet je wel eerst een nieuwe Vlaamse regering hebben, én een nieuwe minister van Ruimtelijke Ordening die dit dossier dan nog terug op de agenda wil plaatsen. En welke kleur en voorkeur zullen die excellenties hebben? De Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) spreekt in zijn persbericht van vrijdag 18 juni 2004 van een "kanjer van een vergissing" die moet rechtgezet worden. Tja, hoop doet leven. Of die 332 ha ooit nog gehaald worden, is maar zeer de vraag.

Ondertussen moeten we elders in het bos spelen. Of hebben jullie allemaal een eigen tuin?

woensdag 16 juni 2004

Mr. Tobin & Mr. Spahn
Juicht andersglobalisten juicht! Het Tobin-wetsvoorstel van initiatiefnemer Dirk Van der Maelen (SP.a) en Geert Lambert (Spirit) is dinsdag 15 juni 2004 met een wisselmeerderheid aangenomen in de Kamercommissie. Eén van de eisen van de grote andersglobalisering-manifestaties (ook in Gent, september 2001) wordt nu omgezet in echte wetgeving. De liberalen (MR en VLD) en het Vlaams Blok stemden tegen. Had iemand iets anders verwacht?! Ondanks deze "alternatieve" oppositie zet de Tobin-taks met Spahn-variant zijn lange mars door de instellingen verder. Het woord taks durf ik gezien de blauwe en zwarte banbliksems nauwelijks gebruiken. "Taks" ligt niet goed in de politieke markt, hé!. Ik heb het dus liever over Mr. Tobin en Mr. Spahn. Binnen enkele dagen halen Mr. Tobin en Mr. Spahn dus hopelijk de plenaire vergadering van de federale kamer en dan moet de rest van Europa nog overtuigd worden. Mr. T & Mr. S. hebben nog een Lange Mars voor de boeg. Maar de andersglobalisten houden er de moed in. De wereld is ook niet op één dag gebouwd!

Veel info over de Tobin-taks bij Attac Vlaanderen

zaterdag 12 juni 2004

De zwevende kiezer en de vliegende kip (de campagne 10)

"De kip die over de soep vloog", is de titel van een boek van de Nederlandse schrijver Frans Pointl. Het is één van de plastische uitdrukkingen in dit verhaal over een armoegezin in Nederland. Een pot heet water wordt nog geen kippensoep omdat er "een kip over vliegt".

Er zijn nogal wat zwevende kiezers in het progressieve zwerk, zelfs tot the day before vijf voor twaalf. Ik liep ze tegen het lijf, of ik had ze aan de telefoon. Ze cirkelen rond die kiesdrempel met de vraag : Halen ze't of halen ze't niet? Doe ik het of doe ik het niet? Ergens zullen die zwevers morgen landen. Maar die kiesdrempel blijft een drempel, zelfs al vliegt er deze keer een zwevende kiezer over, net zoals de pot heet water gewoon heet H2O blijft, zelfs al vliegt er een kip over.

Ik schrijf het hier nu maar, in tempore non suspecto, nog voor enige verkiezingsuitslag. Ik heb het gevoel dat het halen van de kiesdrempel (vorige keer de N-VA, nu Groen!) ten koste gaat van het inhoudelijke debat. Bundeling van progressieve krachten? Natuurlijk! En als dat meer opbrengt "voor de mensen" wellicht best in kartels, allianties, lijstverbindingen, open lijsten en wat al niet. De invoerders van de kiesdrempel wilden dergelijke bundelingen bevorderen om wat meer structuur en vastigheid in het politieke landschap te krijgen. Maar als de drempel zélf hét thema wordt, dan wordt serieus afgeweken van wat beoogd werd. Misschien moeten de vaders en de moeders van de kiesdrempel nog eens goed kijken of daar niet teveel onechte en ontheemde kinderen van komen!

vrijdag 11 juni 2004

Ghent the friendly port (de campagne 9)

Spirit en haar EU-parlementslid "Rooie" Nelly Maes op de bres voor de havenarbeiders


De havenrichtlijn van de Europese Commissie "..mede door de steun van de 2 Europese parlementsleden van het Vlaams Blok, afgeblokt..." Zo lees ik het in een Blok-verkiezingsfolder over het wegstemmen in het Europees Parlement van die fameuze Europese havenrichtlijn in november 2003.

Het Blok liegt niet (de 2 Blok-parlementsleden stemden tegen), maar het Blok verzwijgt wel een deel van de waarheid. Bij een "eerste lezing" stemden alle Vlaamse partijen tegen deze te verregaande liberaliserende richtlijn… én onthield het Blok zich.
In de hele aanloop naar het uiteindelijk wegstemmen in "derde lezing" bleef het Blok-duo parlementair aan de zijlijn staan. De Vlaamse democratische partijen, en niet in het minst SP.a en Spirit, lobbyden heel Europa rond. Ondertussen probeerde het Blok op het thuisfront wel de havenarbeiders voor zijn kar te spannen. Op haar webstek bericht EU-parlementslid Nelly Maes (Spirit) over die maneuvers.

Over de dubbele houding van het Blok in het dossier van de havenrichtlijn mag de volledige waarheid wel eens gezegd worden. Vrije meningsuiting, weet je wel!

dinsdag 8 juni 2004

De kandidaten .... in cyberspace (de campagne 8)


Hier mag je wereldwijd "klikken" ... op de koppelingen (links) naar de Spirit-kandidaten.

Onze Oost-Vlaamse Spirit-kandidaten op de SP.a-Spirit-kartellijst nr. 6

* Jan Roegiers 3de plaats. Zie ook op www.stemjong.be
* Joeri De Maertelaere 13de plaats. Zie ook op www.stemjong.be
* Christina Verbestel-Smekens 22ste plaats
* Paul Van Grembergen lijstduwer
* Dirk De Cock 2de opvolger
* Liesbeth Van der Henst 14de opvolger Zie op www.stemjong.be

Onze Europese Spirit-kandidaten op de SP.a-Spirit-kartellijst nr. 6

* Nelly Maes 6de plaats
* Stijn Bex 12de plaats. Zie ook op www.stemjong.be. (Affiche niet beschikbaar, sorry)
* Bert Anciaux lijstduwer
* Fauzaya Talhaoui 1ste opvolger. Zie ook op www.stemjong.be.

maandag 7 juni 2004

Jan (Spirit) Roegiers.... digitaal (de campagne 7)


Uittredend Vlaams parlementslid Jan Roegiers is met zijn derde plaats op de lijst van het Vlaams Parlement, onze Spirit-topkandidaat in Oost-Vlaanderen.

Het zat er aan te komen, zeker voor iemand van de Nokia-generatie. Mee met zijn tijd, en hier en daar al een beetje in de spits. Niet alleen in levende lijve en per brief alomtegenwoordig campagne aan het voeren, maar nu ook digitaal. Een eigen webstek heeft hij al geruime tijd. Ook bij de Gentse Spirit heeft hij zijn regelmatige stek. En nu stuurt hij zijn digitale verkiezingsfolder de wijde wereld in. Omdat Jan niet zwijgt. En er veel mensen zijn die zijn boodschap willen lezen, horen en voelen.

zondag 6 juni 2004

Kiesdrempel (de campagne 6)

Is er ook zoiets als een maximum-kiesdrempel?

Hemelse Vrede


4 juni 1989 Plein van de Hemelse Vrede in Peking (China).
6 juni 1944 D-Day in Normandië (Frankrijk-Europa)

Niet vergeten! Voor een hemelse vrede!

zaterdag 5 juni 2004

Autodelen

In september 2004 start in Gent een autodeelproject. Na Wallonië en Brussel start in Vlaanderen het eerste officieel autodeel-project Cambio. Ere wie ere toekomt : in Sint-Amandsberg bestaat/bestond al een autonome groep autodelers. Op haar voorlaatste vergadering op 4 juni 2004 heeft de Vlaamse regering het licht op groen gezet voor autodelen in Vlaanderen. Gent bijt met 3 standplaatsen (St.-Pietersstation, Rabot, Visserij) en 7 deelauto’s de spits af. Brugge (oktober 2004) en Antwerpen (maart 2005) volgen. Nadien is het de beurt aan Leuven, Hasselt en Kortrijk.

Ik sta al geruime tijd op de wachtlijst van Taxistop-autodelen. Donderdag 24 juni om 20u is er een eerste infovergadering in het Stadhuis (inschrijven via de Gentse Infolijn 09/210.10.10). Ik hoop in dit project te kunnen stappen en mijn (enige!)auto aan de kant te zetten. Karin Temmerman, Gentse schepen van mobiliteit, zal content zijn. Weer een parkeerplaatsje vrij binnen de Gentse stadsring!

vrijdag 4 juni 2004

Minder heden, meer toekomst (de campagne 5)

Kersverse Spirit-ster Fauzaya (spreek uit Fauzia) Talhaoui, 1ste opvolger Europees Parlement, vrijdag 28 mei overtuigend op een debatavond in Ledeberg van het Provinciaal Integratiecentrum Oost-Vlaanderen vzw rond tewerkstelling, onderwijs en het integratiebeleid van de Vlaamse overheid. Er hing heel wat spirit in de lucht.

Conclusie van de avond. Minder heden, meer toekomst. Heb j'em?

woensdag 2 juni 2004

Terzake 04…Live (de campagne 4)

Zonet een uitzending van Terzake 04 in het Internationaal Congrescentrum (ICC) in Gent meegemaakt. Als publiek! Neen, ik kom niet in beeld want ik zit toch wel net achter de camera’s zeker. Niet getreurd…maar de bofkont van deze week is éne T.V. What’s in a name? T.V. is Gents Blok-provincieraadslid én kandidaat en is zeker driemaal op rij in een VRT-verkiezingsuitzending geraakt (Doe de Stemtest en deze week al tweemaal Terzake 04). Zijn supporters zullen content zijn. Allé, hij krijgt van ons ook een prijs voor verdienstelijk TV-publiek. Wil hij in ruil daarvoor onze affiches niet meer overplakken?