maandag 31 oktober 2005

Open Stadion Gent

Spirit Gent lanceerde vandaag het voorstel voor Open Stadion Gent. De Gentse afdeling van spirit, de Vlaamse links-liberalen wil de sociale rol en het maatschappelijk draagvlak van KAA Gent vergroten en de wervende kracht van voetbal voor maatschappelijke doeleinden ten volle benutten.

Spirit Gent sluit zich dus volmondig aan bij de visie die staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling en sociale economie Els Van Weert (spirit) aankondigde. Er bestaat een steeds grotere bereidheid bij onze bedrijven om op een maatschappelijk verantwoorde wijze te ondernemen. Het is haar overtuiging dat ook onze voetbalclubs gebaat zijn met het zich omvormen tot maatschappelijk verantwoorde ondernemingen die hun wervende kracht ook benutten voor maatschappelijke doeleinden.

Spirit Gent vraagt KAA Gent en Stad Gent bij de ontwikkeling van het Open Stadion-model in Vlaanderen een pioniersrol te vervullen. De stad en de club zijn immers de ideale partners om van Gent de eerste Open Stadion-stad in Vlaanderen te maken.

Tevens formuleren de Gentse links-liberalen 15 concrete voorstellen om Open Stadion Gent te realiseren.

Open Stadion Gent wordt een belangrijk punt van spirit Gent voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.
Het volledige dossier in dit pdf-document. Lees meer op www.spiritgent.be/openstadion

zondag 30 oktober 2005

STAM, het Gentse Stadsmuseum, komt er aan


In september 2008 opent STAM, het Stadsmuseum Gent, de deuren. Het STAM biedt een helder overzicht van het Gentse verleden én inzicht in de hedendaagse stad met blik op de toekomst.

Het voorontwerp werd op dinsdag 25 oktober 2005 voorgesteld, in aanwezigheid van Minister van Cultuur Bert Anciaux (spirit) en zowat iedereen die in Gent bezig is met musea en erfgoed.

De Bijlokesite, een cultuurhaven aan de Leie

Het STAM ligt op de historische Bijlokesite, een groene oase vlakbij het Gentse stadscentrum.

De stad Gent trekt voor de Bijlokesite volop de kaart van kunst en cultuur. Zeven eeuwen lang stond ziekenzorg centraal op de Bijloke. Een kwarteeuw geleden kwam hier een eind aan. Deze historische plek moet dé “volwaardige cultuurhaven aan de oevers van de Leie” worden, aldus cultuurschepen Sas van Rouveroij (VLD).

Op de Bijlokesite heeft de Hogeschool Gent zijn centrale administratie, de Academie en een deel van het Conservatorium gehuisvest in het voormalig Burgerlijk Hospitaal. De Hogeschool Gent plant een nieuwbouw waar de kunstrichtingen worden samengebracht

Tal van culturele organisaties als Concertzaal de Bijloke Gent, Kunstwerk(t), IBK (Initiatief Beeldende Kunst), IAK (Initiatief Audiovisuele Kunst), Mediadesk België Vlaamse Gemeenschap, Circusvlo, Gent Cultuurstad (Erfgoedcel Gent), de Operastudio Vlaanderen, VLAMO (Vlaamse amateurmuziek-organisatie), het Reproductiefonds Vlaamse Musea en de koepelorganisatie Vlaamsekunstcollectie hebben er hun thuishaven gevonden.

De vier concertlocaties van de Bijloke Concertzaal worden beter geïntegreerd: de 13de-eeuwse concertzaal, het 16de-eeuwse Craeckhuys, de 19de-eeuwse bibliotheek en het auditorium van het anatomisch instituut. In oktober 2006 zullen de gerestaureerde concertlocaties samen plaats bieden aan ruim 2.000 mensen.

'Dergelijke cluster van vier zalen is uniek in Europa', legt cultuurschepen Van Rouveroij uit. 'Muziek uit een bepaalde periode kan hier ook gebracht worden in een gebouw uit diezelfde periode. Dat kunnen eigentijdse zalen zoals het Brugse Concertgebouw of deSingel in Antwerpen niet bieden. En op die manier wordt ook een uniek stukje historisch patrimonium bewaard.'

De Bijlokesite lijkt nu wel één groot bouwwerf. Tegen 2008 zou alles rond zijn. Het Muziek Lod en Les Ballets C de la B moeten er dan hun repetitieruimtes kunnen betrekken. Ook Blue Note en het Festival van Vlaanderen zullen er terecht kunnen voor hun festivals. En dan moet ook het stadsmuseum STAM operationeel zijn.

De heraanleg van de tuinen wordt een extra bindend element tussen de diverse initiatieven


Met MAS en STAM waait een frisse wind door de erfgoedsector

Dé blikvanger van de Bijlokesite wordt onbetwist het nieuwe stadsmuseum STAM. Minister Anciaux stak bij de voorstelling van het voorontwerp zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. Hij stond als minister van Cultuur in de vorige legislatuur aan de wieg van dit project, dat samen met het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen op de rails werd gezet. Hij is er vast van overtuigd dat “dit alles beslist een cruciale bijdrage zal leveren aan de uitbouw van de erfgoedsector tot een effectief volwaardige partner in de Vlaamse culturele wereld”.

De discussies binnen de Gentse erfgoedsector (met de nota “Synergie 2000”) lagen aan de basis van het nieuwe erfgoedbeleid. Mede onder impuls van het werkveld kon Anciaux “cultureel erfgoed” als autonoom beleidsdomein op de kaart zetten.

Met het Erfgoeddecreet van mei 2004 werd het erfgoedveld grondig hertekend. “De haast exclusieve focus op behoud en beheer, op het materiële welzijn van historische gebouwen en artefacten verdween omdat veel meer nadruk wordt gelegd op de maatschappelijke betekenis en relevantie van dit ontzagwekkend patrimonium”. In de media was hier nauwelijks aandacht voor, in tegenstelling tot de enorme (media)belangstelling voor het Kunstendecreet dat overigens pas op 1 januari 2006 in werking treedt. Anciaux riep de professionele spelers uitdrukkelijk op zich bij de verbreding van het erfgoedveld, met inbegrip van de brede sector van de volkscultuur, niet op te sluiten in een ivoren toren, maar integendeel in de voorlinie te staan.

“De verdere uitbouw van het geïntegreerd en integraal erfgoedbeleid is een belangrijke uitdaging voor deze bestuursperiode”, aldus Anciaux. STAM en MAS krijgen van de cultuurminister de opdracht mee om dé ambassadeurs te zijn voor de frisse wind die thans door de erfgoedsector waait.


Het concept: Gent - stedelijkheid - synergie

Het topstuk en vertrekpunt van het museum blijft Gent. Het STAM wordt het instrument om de stad te ‘lezen’, om oude stadsweefsels weer zichtbaar te maken en om krijtlijnen voor toekomstige ontwikkelingen te ontdekken. Het STAM wordt geen stoffig museum of een geschiedenisboek aan de muur, maar een handleiding om vertrekkend van Gent “de stad” te leren kennen. Gent is een stad is met vele gezichten. Gent kan dan ook het algemene verhaal van stedelijkheid vertellen. Zo verduidelijken de projectleiders Hendrik Defoort en Christine De Weerdt

Het STAM is een medespeler in het erfgoedveld, aanvullend op de expertises die in archieven en musea aanwezig zijn. Het STAM wekt enthousiasme op voor de stad en heeft een belangrijke doorverwijsfunctie. De natuurlijke partners zijn De Zwarte Doos (archeologie en stadsarchief), het MIAT en het Huis van Alijn, de Sint-Pietersabdij, de dienst Monumentenzorg en de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.


STAM is mee met de tijd en toekomstgericht

Het STAM werpt eveneens een blik op de toekomst. De hedendaagse stad is voortdurend in verandering, stadsvernieuwing is een continu proces. Bepaalde openbare werken, stedenbouwkundige en/of architecturale projecten worden in het STAM voorgesteld en in een bredere context geplaatst.

Er komen ook tijdelijke tentoonstellingen. Een eerste is al voorzien voor september 2006: ‘Van Gent Morgen tot Gent Nu. 35 jaar stedenbouw en ruimtelijke planning’. Sinds de internationale stedenbouwkundige wedstrijd ‘Gent Morgen’ uit 1971 werden verschillende plannen gemaakt. De tentoonstelling toetst die plannen aan de evolutie van de stad.


Het STAM: infrastructuur en invulling

Het STAM bestaat uit drie grote delen: de abdij, het klooster en een nieuwbouw. De drie delen worden inhoudelijk complementair ingevuld. De Gentse stadsarchitect Koen Van Nieuwenhuyse ontwierp het nieuwe toegangsgebouw. Hij tekende ook voor de omvorming van het EGW-gebouw tot Stadsbibliotheek en het voormalige Casino tot het SMAK.


Steun van Vlaamse Gemeenschap, Provincie en Stad

De stad Gent is de bouwheer. De totale kostprijs van STAM bedraagt 12, 6 miljoen euro. De Vlaamse Gemeenschap komt met 8, 6 miljoen over de brug. De Provincie Oost-Vlaanderen met 1,9 miljoen euro en de Stad Gent met 2 miljoen euro.


STAM biedt ruimte voor stadsklassen

Museumbezoekers kunnen na een bezoek aan het STAM de zéér nabije stad intrekken om op ontdekkingstocht te gaan. Thematische stadswandelingen kunnen vertrekken aan het STAM.

Het spreekt vanzelf dat aan de Bijloke moet voorzien worden in parkeerplaatsen voor toeristenbussen, en diverse pendelmogelijkheden te land en te water.

Het STAM wordt zeker ook de uitvalsbasis voor stadsklassen in Gent. Stadsklassen zijn een stedelijke variant van de bos- , heide- en zeeklassen, al jaren een beproefd recept voor ervaringsgericht leren.

Na een introductie tot de stad en haar geschiedenis kunnen de kinderen en jongeren zich enkele dagen onderdompelen in het stadsleven. Zij leren monumenten en musea kennen, maar bezoeken ook diverse stadsdiensten en privé-bedrijven. Ze ervaren dan hoe een stad functioneert (mobiliteit, milieu, stedenbouw, haven). De jongeren logeren in Gent en kunnen ‘s avonds deze stad van kennis en cultuur smaken (concert, theater, film). Als afsluiting maken de deelnemers aan de stadsklas een eigen ‘stadsmonitor’’ (teksten, beelden, geluidsfragmenten …) die zij presenteren in het STAM.


Hoge verwachtingen voor het STAM

Bij de voorstelling van het voorontwerp formuleerde de Gentse cultuurschepen Van Rouveroij kort maar krachtig wat voor hem de missie van het STAM is “ Het STAM moet enthousiasme opwekken voor de stad in het algemeen en Gent in het bijzonder. Het mag geen museum zijn voor specialisten, maar voor iedereen.”

Minister van Cultuur Bert Anciaux trok de horizont wat verder open. Er zijn in Europa talloze steden met 230.000 inwoners, maar slechts enkele hebben de rijkdom en diversiteit van Gent. De aanwezigheid van de Universiteit en de Hogescholen zijn een unieke troef. Cultuurminister Anciaux gelooft dat het STAM een perfect medium kan zijn om heel wat cultureel kapitaal dat daar wordt opgebouwd, ook maatschappelijk te valoriseren.

Het STAM zal zeker en vast “een plek creëren waar de aangehaalde rijkdom en diversiteit van Gent en de talloze erfgoedcollecties die hier beheerd worden, zullen getoond worden voor velen. Alle belangrijke accenten voor het geïntegreerd en integraal erfgoedbeleid zijn hier aanwezig: vorming en deskundigheid, samenwerking en participatie, en ons eigen Vlaams erfgoed”.


Meer informatie? Bezoek de webstek http://www.stamgent.be om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van het STAM

maandag 24 oktober 2005

Kleur het generatiepact

Mohamed El Omari (foto) , voorzitter van de Gentse interculturele vereniging Divers & Actief, wil meer kleur in het generatiepact. Hieronder zijn lezersbrief in De Standaard van 24.10.2005.

"Een kleurloos Generatiepact

Allochtonen vragen zich niet af hoe lang ze nog moeten werken, maar hoe lang ze nog werkloos blijven

De vette jaren van vroegtijdige brugpensioneringen, rijkelijke canada dry-regelingen en begrotingen in evenwicht zijn achter de rug. Er moest dringend ingegrepen worden: het Generatiepact was geboren.

Vanuit diverse hoeken werd al met scherp geschoten op de boreling: er was te weinig geluisterd naar de jongeren, en de vrouwen waren ook niet helemaal tevreden. Nog een andere kansengroep op de arbeidsmarkt, de allochtonen, hebben we nog niet gehoord in dit belangrijke debat. Wijst dit op een gebrek aan maatschappelijke betrokkenheid? Neen, het wijst er op dat allochtonen niet zozeer bezig zijn met de vraag hoe lang ze zullen moeten werken, maar veeleer met de vraag hoelang ze nog werkloos zullen zijn. Terwijl men het er nu vooral over heeft dat er te weinig ouderen aan het werk zijn in België, ijveren de zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden sinds jaar en dag voor het verhogen van participatiegraad van (jonge èn oudere) allochtonen op de arbeidsmarkt.

Dat met deze vraag geen rekening werd gehouden bij de opmaak van het Generatiepact is veelzeggend: inspraak van etnisch-culturele minderheden is nog steeds een utopie als het gaat over belangrijke (sociaal-economische) dossiers.

De aandacht die het Generatiepact besteedt aan de werkloosheid onder allochtonen staat dan ook in schril contrast met de omvang van dit probleem. Welgeteld één actiepunt schenkt specifieke aandacht aan allochtonen', het gaat dan over het vergroten van de vormingsinspanningen. Voorts is er de vage intentie om bedrijven te stimuleren tot het opzetten van diversiteitplannen. Dat is het zowat.

In het debat over het Generatiepact gaat er bijzonder weinig aandacht naar de arbeidsmarktsituatie van allochtonen. De premier had het in zijn beleidsverklaring over twee grote uitdagingen voor de eenentwintigste eeuw: de globalisering en de vergrijzing. De uitdaging om iedereen volwaardig te laten participeren in een interculturele samenleving is hem jammer genoeg ontgaan.

Ook de vakbonden maken van de participatiegraad van allochtonen op de arbeidsmarkt geen prioriteit. In de stakingsoproep voor 28 oktober verwijzen ze er wel zijdelings naar dat ,, de meeste allochtonen vergeefs werk zoeken'', maar voorts koppelen ze daar geen concrete eisen aan.

Dit is geen klaagzang van allochtonen die zich graag wentelen in hun slachtofferrol. Net zoals de eerste generatie allochtonen een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de huidige welvaartsstaat, zijn de volgende generaties vragende partij om de verworvenheden mee in stand te helpen houden. Maar dan moet de overheid ze daar wel de kans toe geven, onder meer door de discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden en zelf meer allochtonen aan te werven.

Er mag dus wat meer kleur gegeven worden aan het Generatiepact. Als onze premier beweert ,,niet te doen wat leuk is, maar wat noodzakelijk is'', dan houdt hij daar rekening mee."

Mohamed El Omari (De auteur is de voorzitter van Gentse interculturele vereniging Divers & Actief.)

Nablog 25.10.2005: Mohamed legt het uit op 'Voor De Dag' van 25 oktober op Radio 1 . Ga naar "Houdt het Generatiepact voldoende rekening met werkloze allochtonen (Jacques Dewulf)". Klik op 'luister' om te luisteren. Of kijk op 25.10 om 23u20 naar de tweede aflevering van Morgen Beter op Canvas.vrijdag 21 oktober 2005

Duurzame ontwikkeling in Gent

Nu zaterdag en zondag is het eerste weekeinde van de duurzame ontwikkeling (DO), een initiatief van Els van Weert (spirit), Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie. Alles wat je ooit al willen weten over Duurzame Ontwikkeling zoals "Is dat duur? Wat wordt er dan ontwikkeld? En hebben ze dat in Gent ook? (tuurlijk!)" vind je op de webstek 'Kom eens langs bij DO'. Of loop dit opendeurweekeinde zelf eens langs bij de Gentse DO-bedrijven.

dinsdag 18 oktober 2005

Een minimum (Ramsey Nasr)

Gisteren, 17 oktober 2005, waren we op het Sint-Amandsplein in Gent - vlakbij de Steen van de mensenrechten aan het Sint-Pietersplein - voor de Werelddag van verzet tegen extreme armoede. Aangrijpende getuigenissen uit de Vierde Wereld, succesverhaaltjes, eerste verwezenlijkingen, volgende stappen ... en beloften van instanties en politiek.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) had een paar dagen voordien het voorstel gelanceerd om tenminste 1% van de inzet van de SuperLotto van 17 oktober te voorzien voor de verenigingen waar armen het woord nemen. Zijn federale spirit-collega Koen T'Sijen diende op 17 oktober een wetsvoorstel in om de overmatige schuldenlast van 350.000 gezinnen te verlichten.

Maar terug naar de herdenkingen van die dag. Dit bericht vond ik op Indymedia Belgium over 17 oktober in onze zusterstad Antwerpen.

"....Het zesde gedicht van Antwerps stadsdichter Ramsey Nasr gaat over armoede. Het gedicht prijkt op een gevel bij een OCMW-zetel in Antwerpen. Nasr baseerde zich onder meer op een aantal gesprekken die hij met armen had over het leven, hun vreugdes en verdriet en over wat het betekent om in armoede te moeten leven. De Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen, willen met dit gedicht armoede ruim onder de aandacht brengen.

Een minimum


lees me dan
luister dan zacht

ik ben de muur
en muurvaste man

jarenlang zitten
mijn lief en ik stil

tegen dit plafond
van gitzwarte kas

en vanaf ons vel
begint de bodem

en daar is geen rek
om haar te omarmen

zij zit ertussen
ik zit eronder

en ja ik heb niks
jazeker ik ben niks

maar godmiljaar
ik kan overleven

ik knok tot nu
de jaren rond
van beens af aan
tot aan mijn dood
zal ik tegen u
dit plafond
en alle ogen
in uw mond
opknokken

ik zal uit mijn pree
tevoorschijn komen

meewandelen onder haar
met mijn kansarme zon

en rondbazuinen

hier staan wij
klein en fier

lijk een mens
op een plein

en ik zou met u niet willen ruilen
ik zou er geld voor willen geven

om net als u
mezelf te zijn


Nablog 24.10.2005: Audio-versie van "Een minimum" door Ramsey Nasr zelf (17.10.2005) te beluisteren op Stadsdichterpodcast. Levensécht


zondag 16 oktober 2005

Joyeux Noël - Merry Christmas - Frohe Weihnachten

De openingsfilm "Merry Christmas" van Christian Carion (1963) gezien op het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen. Ontroerend en aangrijpend. Een mens zou er pacifist van blijven.

De film gaat over de historische verbroederingen tussen de elkaar bestrijdende soldaten aan het westelijk front tijdens Kerstmis 1914. Op de boekenbeurs 2004 kreeg ik hierover het met foto's geïllustreerde boek "De kleine vrede in de Grote Oorlog" van Michael Jürgs in mijn handen. Als ik me niet vergis, beschrijft dit boek ook de verbroedering aan het Vlaamse IJzerfront of begint er zelfs mee.

De anti-oorlogsfilm "Joyeux Noël" (alias Merry Christmas) loopt in de bioscoop vanaf 9 november 2005 in de Franse, vanaf 30 november in de Belgische bioscopen. Over deze gebeurtenissen werd ook een documentaire gemaakt die op 11 november te zien is op een pak Franstalige zenders waaronder RTBF. Film, documentaire en boek zijn aanraders voor wie in de periode van Wapenstilstand tot Kerstmis waardig wil her-denken.

Nablog (18.10.2005): Ik heb ondertussen het boek van Jürgs erop nagelezen. Jürgs beschrijft inderdaad ook de verbroedering aan het IJzerfront.

vrijdag 7 oktober 2005

De Waalse Krook

Persmededeling donderdag 6 oktober na het overleg tussen minister Bert Anciaux (spirit) en een delegatie van het stadsbestuur van Gent.

"Minister Bert Anciaux overlegt met delegatie Gentse stadsbestuur

Vlaams minister voor Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel Bert Anciaux heeft
deze ochtend overleg gepleegd met een delegatie van het stadsbestuur van
Gent. De delegatie bestond uit burgemeester Frank Beke (sp.a), schepen
van Cultuur Sas Van Rouveroij (VLD) en schepen van Milieu, Groen en
Gezondheid
Lieven Decaluwe (spirit). Op de agenda stond slechts een
onderwerp: de toekomstige invulling van de Waalse Krook.

Zoals bekend besliste minister Anciaux vorige week dat het Forum voor
Muziek, Dans en Beeldcultuur in zijn huidige vorm niet realiseerbaar is.
Wel voorzag de minister in zijn investeringsenveloppe voor culturele
infrastructuur een bedrag van 20 miljoen euro voor een alternatieve
invulling op de Waalse Krook. Het is over deze invulling dat vandaag een
eerste overleg plaatsvond.

De minister beklemtoonde dat hij de hoge ambities die Gerard Mortier en
het stadsbestuur koesterden met het Forum, ten zeerste kon appreciëren.
Ook stelde hij dat het voorbereidende werk dat werd uitgevoerd van groot
nut zou zijn bij de ontwikkeling van het alternatieve plan. De minister
wees er op dat hij met de injectie van 20 miljoen euro een zeer
duidelijk signaal heeft gegeven over zijn positieve intenties ten
aanzien van Gent, wat door de delegatie van het stadsbestuur werd
bevestigd. Nu moet werk gemaakt worden, stelde de minister, van een
intensief overleg om vorm te geven aan het nieuwe project, waarvoor hij
een breed maatschappelijk draagvlak wil vinden. Uitgangspunt voor dit
nieuwe project is een bibliotheek-mediatheek, met daarbij het luik
nieuwe media dat in het oorspronkelijke Forumconcept reeds aanwezig was.
Alle partijen zijn het eens dat hiervoor architectuur van wereldniveau
wordt ingezet.

De minister en de delegatie van het Gentse stadsbestuur kwamen overeen
eerstdaags een gemengde werkgroep op te richten die op korte termijn
voorstellen moet formuleren over de inhoudelijke invulling van het
nieuwe project. De delegatie vroeg aan de minister om de leiding van
deze operatie op zich te nemen. De minister zal zich daarbij laten
bijstaan door een projectmanager die het concrete, dagelijkse traject
zal begeleiden.

Ook zal de minister eerstdaags contact opnemen met het provinciebestuur
van Oost-Vlaanderen om hun standpunt terzake te leren kennen.

In elk geval moet voor het einde van het jaar duidelijk zijn welke
richting het nieuwe project uitgaat en op welke termijn het zal
gerealiseerd worden. De minister roept alvast alle betrokken partijen in
het Gentse op om constructief mee te werken aan dit nieuwe plan.

Meer informatie:

Geert Marrin
Woordvoerder minister Anciaux
0474/66.33.78

Nathalie De Neve
Woordvoerder schepen Sas Van Rouveroij
09/266.51.86 of 0485/59 69 34"


Zie ook een vroegere post De Krook (= het Gentse Forum) op mijn blog. Info over Forum-project en architectuurwedstrijd met het bekroonde ontwerp Neutelings Riedijk en de twee andere projecten Toyo Ito & Associates en Andrea Branzi en Samyn en Partners.