vrijdag 7 oktober 2005

De Waalse Krook

Persmededeling donderdag 6 oktober na het overleg tussen minister Bert Anciaux (spirit) en een delegatie van het stadsbestuur van Gent.

"Minister Bert Anciaux overlegt met delegatie Gentse stadsbestuur

Vlaams minister voor Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel Bert Anciaux heeft
deze ochtend overleg gepleegd met een delegatie van het stadsbestuur van
Gent. De delegatie bestond uit burgemeester Frank Beke (sp.a), schepen
van Cultuur Sas Van Rouveroij (VLD) en schepen van Milieu, Groen en
Gezondheid
Lieven Decaluwe (spirit). Op de agenda stond slechts een
onderwerp: de toekomstige invulling van de Waalse Krook.

Zoals bekend besliste minister Anciaux vorige week dat het Forum voor
Muziek, Dans en Beeldcultuur in zijn huidige vorm niet realiseerbaar is.
Wel voorzag de minister in zijn investeringsenveloppe voor culturele
infrastructuur een bedrag van 20 miljoen euro voor een alternatieve
invulling op de Waalse Krook. Het is over deze invulling dat vandaag een
eerste overleg plaatsvond.

De minister beklemtoonde dat hij de hoge ambities die Gerard Mortier en
het stadsbestuur koesterden met het Forum, ten zeerste kon appreciëren.
Ook stelde hij dat het voorbereidende werk dat werd uitgevoerd van groot
nut zou zijn bij de ontwikkeling van het alternatieve plan. De minister
wees er op dat hij met de injectie van 20 miljoen euro een zeer
duidelijk signaal heeft gegeven over zijn positieve intenties ten
aanzien van Gent, wat door de delegatie van het stadsbestuur werd
bevestigd. Nu moet werk gemaakt worden, stelde de minister, van een
intensief overleg om vorm te geven aan het nieuwe project, waarvoor hij
een breed maatschappelijk draagvlak wil vinden. Uitgangspunt voor dit
nieuwe project is een bibliotheek-mediatheek, met daarbij het luik
nieuwe media dat in het oorspronkelijke Forumconcept reeds aanwezig was.
Alle partijen zijn het eens dat hiervoor architectuur van wereldniveau
wordt ingezet.

De minister en de delegatie van het Gentse stadsbestuur kwamen overeen
eerstdaags een gemengde werkgroep op te richten die op korte termijn
voorstellen moet formuleren over de inhoudelijke invulling van het
nieuwe project. De delegatie vroeg aan de minister om de leiding van
deze operatie op zich te nemen. De minister zal zich daarbij laten
bijstaan door een projectmanager die het concrete, dagelijkse traject
zal begeleiden.

Ook zal de minister eerstdaags contact opnemen met het provinciebestuur
van Oost-Vlaanderen om hun standpunt terzake te leren kennen.

In elk geval moet voor het einde van het jaar duidelijk zijn welke
richting het nieuwe project uitgaat en op welke termijn het zal
gerealiseerd worden. De minister roept alvast alle betrokken partijen in
het Gentse op om constructief mee te werken aan dit nieuwe plan.

Meer informatie:

Geert Marrin
Woordvoerder minister Anciaux
0474/66.33.78

Nathalie De Neve
Woordvoerder schepen Sas Van Rouveroij
09/266.51.86 of 0485/59 69 34"


Zie ook een vroegere post De Krook (= het Gentse Forum) op mijn blog. Info over Forum-project en architectuurwedstrijd met het bekroonde ontwerp Neutelings Riedijk en de twee andere projecten Toyo Ito & Associates en Andrea Branzi en Samyn en Partners.

Geen opmerkingen: