vrijdag 30 januari 2009

Sociaal-Liberale Partij (SLP) Gent in Wordle

Waar Sociaal-Liberale Partij (SLP) Gent (opvolger van spirit/VlaamsProgressieven Gent) voor staat. Nu ook in Wordle.

...en hier in cyberspace www.s-lp.be/gent

donderdag 29 januari 2009

Ramsey Nasr - Dichter des Vaderlands

IK WOU DAT IK TWEE BURGERS WAS (DAN KON IK SAMENLEVEN)

en dit is mijn gedicht, komt u binnen
let niet op de galm, wees niet bang
laat ons beginnen in leegte
welkom in mijn krater van licht

ooit kwamen wij samen, u en ik, weet u nog
koel leefden wij op in de glans van een roemer
onze schaduwen als helder kristal
onze roem even terloops als de lichtval
op de brief van een windstille vrouw

goudbestoft waren wij
bleek, bijna doorschijnend van liefde waren wij
wij loken de ogen voor de ander

en wij hielden van boetedoen
vroeg iemand hoe het met ons ging
dan zeiden we naar waarheid
we schamen ons kapot, meneer
wij waren er heilig van overtuigd
dat wij ooit onze bloedeigen heer
zelf met gesels ineengeslagen
en op eigen houtje gekruisigd hadden
de apocalyps stond bij voorbaat
als straf op ons netvlies gebrand

en wat is er gebeurd in die paar eeuwen
dat wij even de andere kant opkeken?

ik wilde u graag een vaderland tonen
vormvast, zuiver en met volgehouden metaforen
een gedicht kneden over ons, maar toen ik begon
moest ik toezien hoe hier het ene volk
het andere spontaan begon te vagen
als twee onverenigbare republieken

hoe kwamen wij zo snel van nietig tot lomp
van weerschijn tot alomaanwezige schreeuwhomp?
hoe kon uit zuinige rupsen dit hummervolk opstaan?

ze zeggen: omdat god verdween - onze vader
had besloten nog wat onzichtbaarder te worden
dan hij al was, kijken of dat kon, nee dat kon niet
weg was god
en in dit stilleven met grote afwezige
stonden nu de verbijsterde nederlanden
hun monden nog vol van vergankelijkheid
vol wuftheid en alom gewaardeerd doodsverlangen

al hun ijdelheid was ijdelheid gebleken
al hun schijn, hun gekoesterde slijk, heel dit spiegelpaleis
dat men ooit voor oneindigheid hield
werd nu voorgoed onbewoonbaar verklaard
je hoorde de rijp op hun zielen kraken

en uit dat gat – daar werden wij geboren
kevin, ramsey, dunya, dagmar, roman en charity
als bij toverslag kwamen wij tevoorschijn
bungeejumpend, met oranje opblaashamers
gillend en krijsend en antidepressief
of zwijgend voor een breezer gegangbangd
welkom in nederland vakantieland

ja dat krijg je ervan, dit volk houdt men over
wanneer je de schuld uit ons lijf ramt
we vullen de holte met glimmende leegte

tussen psalmenzangers en pillenslikkers
tussen het goud en het blingbling
vond ik een land dat werd opgeheven

dit land is de wraak van de voorvaderen
als een beeldenstorm razen zij in ons voort
maar het bestaat – zoals ook het verband
tussen kinderstring en boerka bestaat
tussen karnemelk en comazuipen: hol en bol
schuiven wij onze eeuwen ineen

elkaar opheffen is onze kracht
wij streven van nature naar leegte
zoals een cycloop naar diepte snakt

ziet u, een vaderland wilde ik u tonen
niet deze woestijn van oneindige vrijheid
maar hier wonen wij, en hoe mooi zou het zijn
als iemand ooit als een tweedehands godheid
rijm voor rijm een land zou bouwen
voor dit volk dat zijn volk mist

hier, in de open kuil van onze ziel
juist hier zou iets groots kunnen worden verricht
laat ons beginnen met een gedicht

Ramsey Nasr

Op 28.01.2009, de vooravond van Gedichtendag Nederland & Vlaanderen, werd Ramsey Nasr de Dichter des Vaderlands 2009-2012. En ik heb op hem gestemd. Een nuttige stem :-)

Nasr wil niet troosten, maar wel helpen (NRC 29.01.2009)
Antwerpse stadsgedichten van Ramsey Nasr (Webstek Antwerpen - District Merksem)
Stadsdichterpodcast

Laten wij moed vatten - Ben Okri

"... Laten wij moed vatten,
Ons brein leegmaken,
En ons bekend maken aan onszelf
En aan onze eeuw.
Opdat wij onze aandacht richten
Op dit schouwtoneel.
Opdat wij ons concentreren,
En luisteren.
Opdat wij ons voorbereiden
In ernst
En met vreugde.
Laten wij ons heerlijk bewust zijn
Van wat wij zullen gaan maken
Van wat zich zal afspelen
In dit massaal samen schrijven aan het draaiboek
Van de toekomst. ...."


Uit 'Gevecht in de geest : keerspreuk voor de 21ste eeuw' / Ben Okri. - Amsterdam : Van Gennep, 2000

Ben Okri (Wikipedia NL)

woensdag 28 januari 2009

Kijken in de flits - Peter Verhelst

Het winnende gedicht van Gedichtendag Vlaanderen 2009 werd dus toch niet 'Kijken in de flits' van mijn favoriet Peter Verhelst. Zijn bundel 'Nieuwe Sterrenbeelden' waarin 'Kijken in de flits' gepubliceerd werd, viel dan wel in de prijzen als beste dichtbundel.

Kijken in de flits

Gij zult en zult Met volle mond Met volle kracht
Met heel uw lijf Met alles wat gij in u hebt Op
leven en op dood Als voor de laatste keer Met volle
teugen Wijdbeens Kijk niet achterom In stijl Uit
liefde Juichend Koortsig Gelukzalig Zwijmelend
Met volle moed Met open mond Van links naar
rechts Van voor naar achter Op je knieën Op je
mond Als nieuw Genietend Als het ons maar
door de nacht sleept Ons verlost De uitputting
voorbij De hoop voorbij Verdriet voorbij Immer
vooruit Als voor de eerste keer Al weten wij Al
kennen wij Al hopen wij vergeefs want zijn we niet
vergeefs – dat vieren wij, dat willen wij, dat jaagt
ons op en maakt ons mooier, trekt ons uit onszelf,
buiten onszelf, dat laat ons branden, want zo zijn
we, vuurwerk opspuitend in de lucht

Alleen als we vallen
Hebben we het hart van de zon bereikt.

Uit: Peter Verhelst, "Nieuwe sterrenbeelden", 2008

Ook op Klara
www.gedichtendag.org

zondag 25 januari 2009

Gedichtendag Nederland&Vlaanderen 29.01.2009

Voor de Herman De Coninckprijs heb ik gestemd op het gedicht van Peter Verhelst. De Vlaamse stembus is gesloten. Jammer, maar helaas. Maar wedden dat je Peter Verhelst op de (gratis) affiche in de erkende boekhandels ziet ter gelegenheid van de Gedichtendag, editie Vlaanderen, op 29.01.2009.

En voor Dichter des Vaderlands (de wereld is mijn vaderland!) stemde ik op Ramsey Nasr. In de eerste plaats eigenlijk uit pure balorigheid. Omdat één van de kandidaten een soort barnum-reclame voert en Nasr dat niet eerlijk vindt en daar moedeloos van wordt. Maar ook omdat de opeenvolgende Antwerpse stadsdichters mij steeds weer weten te beroeren. Goed voor een vermelding op mijn blog (Lanoye, Moeyaert, Ramsey Nasr).

Vermits er maar 1 stem per kiezer kan uitgebracht worden, zal het Thuisfront haar stem geven aan Joke van Leeuwen.

www.gedichtendag.org

Dichter des Vaderlands
Herman De Coninckprijs 2009

In Flanders Fields - In Vlaamse Velden (Tom Lanoye)
Een minimum (Ramsey Nasr)
Vrouw en kind - Voor D. (Bart Moeyaert)
Kies (Bart Moeyaert)

Beste wensen voor 4706

Het is nog januari. Nieuwjaarsrecepties (gisteren twee, vandaag 1). En dit leuk kaartje viel gisteren in mijn elektronische brievenbus. Waar is de tijd? Maar we zijn toekomstgericht en we zien al vooruit naar 4706 (of is dat de Chinese jaartelling?).

vrijdag 23 januari 2009

Sociaal-Liberale Partij (SLP) Gent pikt bemoeienissen andere partijen niet

Persbericht SLP Gent (23.01.2009)

De nieuwe Sociaal-Liberale Partij (SLP) Gent, opvolger van spirit/VlaamsProgressieven Gent, reageert verbaasd op de dwingende vraag van burgemeester Termont en schepen Lieven Decaluwe aan het Gents OCMW-raadslid Cédric Verschooten (voorheen spirit/VlaamsProgressieven) om ontslag te nemen als OCMW-raadslid na zijn overstap naar Open VLD (De Standaard en De Gentenaar 23.01.2009).

Men gaat hier wel zeer voortvarend te werk. De enige partij die dit ontslag zou kunnen eisen is de SLP Gent. De Sociaal-Liberale Partij (SLP) Gent houdt woord en respecteert haar vroegere engagementen tegenover sp.a en de bestuursmeerderheid. SLP raadt de meerderheidspartijen (sp.a, Open VLD) en de onafhankelijke mandatarissen aan om hetzelfde te doen. Onze stad Gent staat voor meer dan genoeg uitdagingen om aan te pakken.


Burgemeester Termont eist dat 'overloper' opstapt (De Gentenaar 23.01.2009)
Termont eist ontslag van OCMW-raadslid Open VLD: letterlijk (De Gentenaar 23.01.2009)

Sociaal-Liberale Partij (SLP) Melle

Ha, nog eens een kartel! Van sp.a-SLP-Groen! in Melle. En een nieuwjaarsreceptie! Van alledrie tesamen. Kan mij wel bekoren. Alle Mellenaars zijn welkom. En vermits ik ook wat roots in Melle heb, zal ik aanstaande zondag wel klinken op de samenwerking aldaar.

Ondertussen heeft ook de lokale afdeling van VlaamsProgressieven mét hun twee mandatarissen Dominique Vandermeersch (OCMW-raadslid) en Rita Moeraert (Fractieleidster SP.A-SLP-Groen!) voluit gekozen voor Sociaal-Liberale Partij (SLP). Zie hieronder het artikel uit De Gentenaar 16.01.2009.

MELLE - Op de bestuursvergadering van de lokale afdeling Vlaams-Progressieven Melle, werd woensdagavond beslist om mee te gaan met de naamsverandering naar Sociaal-Liberale Partij (SLP). Op lokaal vlak blijft de samenwerking in het kartel SP.A-SLP-Groen! onveranderd doorgaan. 'We werken op lokaal vlak goed samen met SP.A, maar om nu over te gaan in die partij, daar kiezen we niet voor. We willen onze eigenheid behouden en een eigen koers blijven varen. Er was volledige eensgezindheid binnen de partij om mee te stappen in de naamsverandering', zegt SLP-gemeenteraadslid Rita Moeraert. (abg)

www.s-lp.be

donderdag 22 januari 2009

Twee Poorten buurt - Nieuwjaarsdrink 24.01.2009

Een nieuwjaarsdrink, gezellig met de buurt Twee Poorten (tussen Keizerspoort, Keizersvest, Sint-Lievenspoort, Frère Orbanlaan, Hollainhof) nu zaterdag 24.01.2009 om 17u in het Hollainhof.

Met hapjes, zoet en hartig. En drank, fris en warm. Onder het motto "Breng je eigen soeptas mee". Er zal dus ook soep zijn. 't Is allemaal vrijwillig. Je mag dus ook zelf nog iets meebrengen. Maar kom zeker af, lieve buurtbewoners, voor deze warming up voor een beter 2009!

www.tweepoorten.be

Gent voor Gaza - 17.01.2009 (2 - slot)

Nog wat foto's van de vredesmars Gent voor Gaza. Voor ons fotoboek :-)

Eén van de officiële ordewoorden "Stop het geweld tegen alle burgers" (foto: Ria Cabus)

Sociaal-Liberale Partij (SLP) voor vrede in het Midden-Oosten (foto: Jan Bockaert)


De menigte op de slotmanifestatie + Peace-vlag van Gents wereldkoor Karibu (foto:Ria Cabus)

De webstek Gent voor Gaza heeft een pak foto-en videoverslagen (VRT, VTM, AVS) van deze vredesmars gebundeld. En deze fotoreportage van LEF (20.01.2009) voeg ik er zelf nog bij

www.gentvoorgaza.be
Grote betoging voor Gaza in Gent (20.01.2009)

Nablog 24.09.2010: Koppeling naar Gents wereldkoor Karibu aangepast

woensdag 21 januari 2009

Sociaal-Liberale Partij (SLP) klinkt op 2009Nationale nieuwjaarsreceptie 2009 van de nieuwe Sociaal-Liberale Partij (SLP) in de Gentse Vooruit (You Tube 21.01.2008)

zondag 18 januari 2009

Gent voor Gaza - 17.01.2009 (1)

Een allereerste foto van de geslaagde vredesmars Gent voor Gaza.

Gent voor Gaza : mars voor vrede - 17.01.2009
..... met een primeur. De eerste (paarse!) vlaggen van de Sociaal-LiberalePartij (SLP), voorheen gekend als spirit en VlaamsProgressieven. Nog steeds op de bres voor vrede, mensenrechten en volkerenrechten. En dus waren SLP en de jongerenorganisatie L² - JongProgressieven mede-organisatoren én deelnemers van deze vredesmars.

Sociaal-Liberale Partij (SLP) - www.s-lp.be
L²-JongProgressieven Gent - www.l2.be/gent
Gent voor Gaza - www.gentvoorgaza.be

zaterdag 17 januari 2009

SLP wil recht voor Oulematou Niangadou....met de snelheid van een BOM-wet!

Senator Geert Lambert van de Sociaal-Liberale Partij (SLP) vindt het bijzonder pijnlijk dat de nabestaanden van Oulematou Niangadou, de Malinese vrouw die door Hans Van Themsche werd doodgeschoten, geen schadevergoeding ontvangen omdat Oulematou geen papieren had. “Ze werd doodgeschoten omdat ze zwart was, en nu wordt dit onrecht niet vergoed omdat ze geen papieren had. Dit laat een erg bittere smaak en moet worden rechtgezet met de snelheid van de BOM-wet”, vindt Lambert.

Oulematou Niangadou en Luna

Omdat Van Themsche de schadevergoedingen aan zijn slachtoffers niet zelf kan betalen, moeten de slachtoffers aankloppen bij de 'commissie voor financiële hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden', die de vergoeding in dergelijke gevallen op zich neemt. Maar het ministerie van Justitie liet de familie van Oulematou Niangadou weten dat hun verzoek om een schadevergoeding geweigerd is omdat Oulematou op het moment van de aanslag van Van Themsche illegaal in het land was.

“Het parlement moet tonen dat België niet even harteloos is als Van Themsche, en de discriminerende wet aanpassen. We zagen vorige week naar aanleiding van de BOM-wet dat het parlement erg snel kan werken. Nu de rechten van de verdachten bijgespijkerd zijn, kan dit met dezelfde snelheid gebeuren voor de rechten van de slachtoffers”, vindt Lambert. “Slachtoffers van gewelddaden zijn immers niet minder slachtoffer omdat ze geen papieren hebben.”

Tot zover het SLP-persbericht. Maar ik voeg er dit gedicht van Bart Moeyaert, Antwerps stadsdichter, aan toe. Ik draag het op aan Oulematou, haar moeder, haar dochter en haar familie. En aan VL, W, BXl, B. Dit gaat ons allen aan.

Vrouw en kind

Voor D.

Was je niet liever thuisgebleven?
Had je de oceaan niet moeten laten,
breed als hij is, en heb je onze kou
dan nooit gehaat? Dichtbij de evenaar
is de maan een boot, een hand, een kom.
Daar kan wat in. Veel zorg. Hier niet.
Hier wast de maan als een doof oor.
Ze leunt en luistert niet. Je hebt de man
die jong maar moe was niet gekend.
Hij leed waarschijnlijk aan het draaien
van de aarde. Dat moet haast wel, als je
de waarde van de warmte vergeet en
op een middag vindt dat de zon nu
lang genoeg geschenen heeft. "Hoezo
heb je het koud. Last van mijn blik?
Koud om je hart? Koud als je valt?
Jij was hier nog niet eerder, wel.
Went het een beetje onderhand.
Heb je het naar je zin of niet. Vind je
dit land geen land voor jou misschien,
geen land van melk en honing.
Hoor ik je taal, hoor ik je heimwee,
hoor ik je, hoor ik je, het is je geraden,
van wie is dit kind?" Het duurt geen tel
en de stad is veranderd. Dat dacht ik
vannacht toen de maan hier een oog was,
en boven het land van je moeder een hand.
Een boot. Een kom. Ik vroeg me af
of jij ook na je dood blijft zorgen
voor het kind. En zal ik eens in jouw plaats
vragen wat een ander daarvan vindt?

Bart Moeyaert

© stadsgedicht antwerpen 2006
check ook www.stadsdichterpodcast.be & www.bartmoeyaert.com

Vrouwen en kinderen eerst (Franks blog 24.05.2006)
Parlement moet schadevergoeding aan Oulematou mogelijk maken (SLP-persbericht 17.01.2009)

dinsdag 13 januari 2009

Gent voor Gaza - Mars voor vrede 17.01.2009

De ordewoorden van deze mars voor vrede zijn dezelfde als deze van de nationale Gaza-manifestatie van zondag 11.01.2009 in Brussel.

Stop de slachting in Gaza!
Het stilzwijgen doodt!
Stop het embargo tegen de Palestijnen.
Stop het geweld tegen alle burgers.
Stop de straffeloosheid.
Opschorting van de akkoorden EU-Israël.

Meer info, deelnemende organisaties, updates op www.gentvoorgaza.be

Nablog 15.01.2009 : ordewoorden toegevoegd

Sociaal-Liberale Partij (SLP) - Nieuwjaarsreceptie 18.01.2009

Hef samen met de Sociaal-Liberale Partij (SLP) het glas op een radicaal anders 2009. Nu zondag 18 januari 2009 van 11u tot 13u. In de Balzaal van deVooruit, Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent.
Inschrijven is heel eenvoudig: gewoon een mailtje sturen naar receptie@s-lp.be en SLP stuurt je een uitnodiging. Tot dan?

Sociaal-Liberale Partij (SLP) www.s-lp.be

zondag 11 januari 2009

Het gas van Gaza

Zestig procent (60%) van de gasvoorraden voor de kust van Israël en Gaza behoort toe aan de Palestijnse Autoriteit. Met de opbrengsten daarvan zou de Palestijnse Autoriteit wel wat kunnen aanvangen.

Stel je dus voor dat het Israël in zijn Gaza-oorlog niet eens om Hamas en de Qassam-raketten te doen is, maar om de controle of het bezit van die gas offshore. Cynisch allemaal.
Het volledige verhaal (in kopie) vond ik eerst op Indymedia Oost-Vlaanderen 09.01.2009, die dan weer doorlinken naar het originele artikel in Global Research 08.01.2009.

War and Natural Gas: The Israeli Invasion and Gaza's Offshore Gas Fields (Global Research 08.01.2009)
War and Natural Gas: The Israeli Invasion and Gaza's Offshore Gas Fields (Indymedia Oost-Vlaanderen 09.01.2009)

vrijdag 9 januari 2009

Plasvriendelijke wensen voor 2009

Ik ben nog steeds fan van de Plasactie van Baharak Bashar & Co. Bedankt voor dit grappig nieuwjaarskaartje, Baharak. Op de webstek van Plasactie staat trouwens een mooie collectie van WC-foto's uit de hele wereld. Wereldtoiletten als het ware.

Op dit moment is Gent de meest plasvriendelijk stad in heel Vlaanderen. Maar het kan en het moet nog beter, zeker voor de vrouwen.

www.plasactie.be

donderdag 8 januari 2009

SLP steunt nationale betoging voor Gaza 11.01.2009

De nieuwe Sociaal-Liberale Partij SLP steunt de nationale betoging voor Gaza (SLP-persbericht 08.01.2009). Meer info over de betoging, zie onderstaand bericht van Links Ecologisch Forum (LEF).

Kinderen van Gaza ..... in wat rustiger tijden (2005)

"Zeer breed front tegen slachting in Gaza (LEF-8.1.09)

Op amper twee dagen tijd is het platform dat oproept om deel te nemen aan de nationale betoging tegen ‘de slachting in Gaza!’ aangegroeid tot 103 organisaties uit de vakbondswereld, derdewereld-, vredes- en milieubeweging, culturele organisaties, allochtonen- en politieke organisaties. Onder hen ook de partijen SP.a., PS, CDH, Groen! en Ecolo, de twee vakbonden, de koepelorganisaties van de derdewereldbeweging en Greenpeace Belgium. De volledige lijst vindt u verderop.

Het collectief vraagt de stopzetting van het embargo op Gaza en geen geweld tegen alle burgers. Aan de straffeloosheid in de overtredingen van het internationaal humanitair recht moet een einde komen. De organisaties vragen de opschorting van de akkoorden tussen de Europese Unie en Israël.

Dit weekend zijn er wereldwijd manifestaties gepland met het duidelijke signaal dat de politieke leiders hun verantwoordelijkheid moeten nemen om het bloedbad in Gaza te stoppen. Hierna de oproep met de ondertekenende organisaties:

Nationale manifestatie. Zondag 11 januari 2009 – 14u, Brussel. Zuidstation naar Noordstation

Ordewoorden

Stop de slachting in Gaza!
Het stilzwijgen doodt!

Stop het embargo tegen de Palestijnen
Stop het geweld tegen alle burgers
Stop de straffeloosheid
Opschorting van de akkoorden EU-Israël

Ondertekenaars (op 8.1.09)

11.11.11, Aardewerk, ABVV-FGTB, ACW, Alliance for Freedom and Dignity, Amitiés et Fraternité Belgique - Irak, Animo sp.a jongeren, "Arbeitskomiitee gegen Krieg" der deutschsprachigen Gemeinschaft (DG), Artistes contre le Mur, Assocation Belgo-Palestinienne, l’Association Culturelle Joseph Jacquemotte, ATTAC Bruxelles, ATTAC Vlaanderen, August Vermeylenfonds, AWSA Belgique, Belagir asbl, Broederlijk Delen, BRussells Tribunal, CADTM, CDH, Christenen voor het Socialisme, CNAPD, CNCD – 11.11.11, COBI, COCAB, CODIP, Collectif Présence Musulmane Belgique, Comac, Comité de Solidarité avec le Peuple Palestinien de Braine-l’Alleud, Comité Surveillance Otan, Commission Justice et Paix, Communauté Palestinienne de Belgique, Comité Verviers Palestine, Dunes, ECOLO, Federatie van Marokkaanse Verenigingen, Fédération bruxelloise des Jeunes socialistes (FBJS), Fédération Islamique de Belgique (Turque), FOS – Socialistische Solidariteit, Fraternité asbl, Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel, Front populaire de Turquie (Halk Cephesi), Gents Actieplatform Palestina, Génération Palestine, Greenpeace Belgium, Groen!, Groupe Palestine – Santé, Groupe Tchétchénie, Initiatief Cuba Socialista, Institutions et Associations musulmanes de Belgique, Intal, Jesjoeroen Jodendom tegen Zionisme, Jeunes FGTB, Käthe Kollwitz Vredesloop, KifKif, KP, LEF, Leuvens Actieplatform Palestina (LAP), MOC, La clef asbl, LeCoTo, Ligue des Muselmans de Belgique, Ligue Islamique Interculturelle de Bruxelles, LSP-PSL, Luthiers Sans Frontières (LSF), Masereelfonds, MCP, MIR – IRG, Mosquées de Belgique, Mouvement citoyen palestine, Nouvelles Perspectives asbl, Oxfam Magasins du Monde, Oxfam Solidariteit-Solidarité, Oxfam Wereldwinkels, Parti de Communistes Italiens (PDCI), Pax Christi Vlaanderen, PC Wallonie-Bruxelles, Présence et Action Culturelles, PS, PJPO Ittre, PJPO du Brabant Wallon, PVDA-PTB, SAP/LCR, Service civil international, Service d’Information et de Formation (SEDIF), Solidarité mondiale, Solidarité Socialiste, SP.a, ’t Uilekot, ULDP, Une Autre Gauche, L’ Union Communiste Bruxelloise (UCB), Union des Progressistes juifs de Belgique/Unie van Progressieve Joden in België (UPJB), Victoria Deluxe, Vie Féminine, Vlaams Palestina Komitee, VODO, Vrede vzw, Vredesactie, Vrouwen in ’t Zwart, Wereldsolidariteit, Werkplaats voor Theologie en Maatschappij,…

Meer info en pers:
Ludo De Brabander (NL) 0473/51.64.62 - 09/233.46.88 (Vrede vzw)
Nadia Farkh (FR) 0475/92.75.02 – 02/223.07.56 (Association Belgo-Palestinienne)
Youssef Chihab (FR en Arabisch) - 0484.777.100 (Alliance for Freedom and Dignity)"

Zeer breed front tegen slachting in Gaza (LEF-8.1.09)
SLP steunt nationale betoging - Stop de moordpartijen in Gaza (Sociaal-Liberale Partij SLP - Persbericht 08.01.2009)
Vrede vzw www.vrede.be (o.m. updates platform en ondertekenaars manifestatie 11.01.2009)

Nablog 10.01.2009 : Geactualiseerde lijst ondertekenaars op 10.01.2009. Deze 123 organisaties, waaronder ook de Sociaal-Liberale Partij (SLP), roepen mee op.

11.11.11, Aardewerk, ABVV-FGTB, ACW, Alliance for Freedom and Dignity, Amitiés et Fraternité Belgique - Irak, Animo sp.a jongeren, "Arbeitskomiitee gegen Krieg" der deutschsprachigen Gemeinschaft (DG), Artistes contre le Mur, Assocation Belgo-Palestinienne, l'Association Culturelle Joseph Jacquemotte, ATTAC Vlaanderen, ATTAC Wallonnies-Bruxelles, August Vermeylenfonds, AWSA Belgique, Belagir asbl, BNG (Bloque Nacionalista Gelgo), Broederlijk Delen, BRussells Tribunal, Bureau des Etudiants Administrateurs de l'ULB (BEA), Centre Avec, Centre culturel arabe en pays de Liège, Centre d'Action Mohamed Abdelkarim Al Khatabi (CAMAEL), Centre Démocrate Humaniste (CDH), Cercle du Parti de la Rifondazione Comunista / Sinistra Europea (PRC/SE) de Bruxelles-Belgique, Christenen voor het Socialisme, Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), Centre National de Coopération au Développement (CNCD–11.11.11), Cercle du Parti de la Rifondazione Comunista / Sinistra Europea (PRC/SE) de Bruxelles-Belgique, Coordinatie Boycot Israël (COBI), Composantes de la Communauté Arabe de Belgique (COCAB), CODIP, Collectif Présence Musulmane Belgique, Comac, Comité de Solidarité avec le Peuple Palestinien de Braine-l'Alleud, Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers-Monde (CADTM), Comité pour la liberté d'expression et d'association (CLEA), Comité Surveillance Otan (CSOTAN), Comité Verviers Palestine, Commission Justice et Paix, Communauté Palestinienne de Belgique, Comité Verviers Palestine, Dunes, ECOLO, Federatie van Marokkaanse Verenigingen, Fédération bruxelloise des Jeunes socialistes (FBJS), Fédération Islamique de Belgique (Turque), FOS – Socialistische Solidariteit, Fraternité asbl, Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel, Front populaire de Turquie (Halk Cephesi), Gents Actieplatform Palestina, Génération Palestine, Greenpeace Belgium, Groen!, Groupe Palestine – Santé, Groupe Tchétchénie, Initiatief Cuba Socialista, Institutions et Associations musulmanes de Belgique, Intal, Jesjoeroen Jodendom tegen Zionisme, Jeunesse Musulmane de Mons, Jong/Jeunes ABVV-FGTB, Käthe Kollwitz Vredesloop, KifKif, Kommunistische Partij Vlaanderen (KP), La clef asbl, Leuvens Actieplatform Palestina (LAP), La clef asbl, Leuvens Comité Tegen Oorlog (LeCoTo), Ligue des Muselmans de Belgique, Ligue Islamique Interculturelle de Bruxelles, Links Ecologisch Forum (LEF), Linkse Socialistische Partij-Parti Socialiste de Lutte (LSP-PSL), Luthiers Sans Frontières (LSF), Masereelfonds, MIR – IRG, Mosquées de Belgique, Mouvement Chrétien pour la Paix (MCP), Mouvement citoyen palestine, Mouvements de Femmes, Mouvement International de Réconciliation (MIR–IRG), Mouvement ouvrier Chrétien (MOC), Nouvelles Perspectives asbl, Oxfam Magasins du Monde, Oxfam Solidariteit-Solidarité, Oxfam Wereldwinkels, Parti Communiste Wallonie-Bruxelles (PC), Parti des Communistes Italiens (PDCI), Parti Politique de Galice, Parti Socialiste (PS), Partij van de Arbeid van België-Parti du Travail de Belgique (PTB-PVDA), Pax Christi Vlaanderen, Pax Christi Wallonie-Bruxelles, Présence et Action Culturelles, PJPO Ittre, PJPO du Brabant Wallon, Réseau Socialiste des Organisations de Jeunesse ( RéSOJ asbl), Secours Populaire Wallonie-Bruxelles, Service civil international, Service d’Information et de Formation (SEDIF), Service d'Information et de Formation sur l'Amérique latine (SEDIF), Sociaal-Liberale Partij (SLP), Sociaal Progressief alternatief (sp.a), Socialistische Arbeiderspartij-Ligue Communiste Révolutionnaire (SAP-LCR), Solidarité mondiale, Solidarité Socialiste, SP.a jongeren, 't Uilekot, ULDP, Une Autre Gauche, L' Union Communiste Bruxelloise (UCB), Union de Défense des Personnes sans papiers (UDEP), Union des Progressistes juifs de Belgique/Unie van Progressieve Joden in België (UPJB), Union Liégeoise pour le Défense de la Paix, Victoria Deluxe, Vie Féminine, Vlaams Palestina Komitee, VLaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO), Vrede vzw, Vredesactie, Europese Vrije Alliantie/l' Alliance Libre Europeenne, Vrouwen in ’t Zwart-Réseau Femmes en noir, Wereldsolidariteit, Werkplaats voor Theologie en Maatschappij,…

Evenement op Facebook
http://www.facebook.com/event.php?eid=54720846339&ref=mf

dinsdag 6 januari 2009

donderdag 1 januari 2009