vrijdag 23 januari 2009

Sociaal-Liberale Partij (SLP) Gent pikt bemoeienissen andere partijen niet

Persbericht SLP Gent (23.01.2009)

De nieuwe Sociaal-Liberale Partij (SLP) Gent, opvolger van spirit/VlaamsProgressieven Gent, reageert verbaasd op de dwingende vraag van burgemeester Termont en schepen Lieven Decaluwe aan het Gents OCMW-raadslid C├ędric Verschooten (voorheen spirit/VlaamsProgressieven) om ontslag te nemen als OCMW-raadslid na zijn overstap naar Open VLD (De Standaard en De Gentenaar 23.01.2009).

Men gaat hier wel zeer voortvarend te werk. De enige partij die dit ontslag zou kunnen eisen is de SLP Gent. De Sociaal-Liberale Partij (SLP) Gent houdt woord en respecteert haar vroegere engagementen tegenover sp.a en de bestuursmeerderheid. SLP raadt de meerderheidspartijen (sp.a, Open VLD) en de onafhankelijke mandatarissen aan om hetzelfde te doen. Onze stad Gent staat voor meer dan genoeg uitdagingen om aan te pakken.


Burgemeester Termont eist dat 'overloper' opstapt (De Gentenaar 23.01.2009)
Termont eist ontslag van OCMW-raadslid Open VLD: letterlijk (De Gentenaar 23.01.2009)

Geen opmerkingen: