donderdag 19 januari 2006

Waar mogen de kinderen spelen?

In 1970 zong Cat Stevens “Where do the children play?" In 2006 legt een rechter van eerste aanleg in Kortrijk de speelplein- en jongerenwerking in Menen (deelgemeente Lauwe) aan banden omdat die "overlast" veroorzaakt in woongebied.

De Stad Menen gaat in beroep, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) en Ankie Vandekerckhove, de Vlaamse Kinderrechtencommissaris protesteren heftig. Wat willen De Verzuurde Burgers nog? Kinderen afschaffen? Jeugdcentra op de gemeentegrens met een muur en geluidswerende panelen errond? Fuifgetto’s?

Vlaams minister van jeugd Bert Anciaux (spirit) is - op zijn minst - niet opgezet met zoveel intolerantie. Hij belooft structurele maatregelen opdat dergelijke veroordelingen in de toekomst niet meer mogelijk zullen zijn. Iedereen die in deze materie juridische bijstand wenst, kan die bekomen via zijn kabinet. Goed zo!

“Well I think it’s fine, building jumbo planes.
Or taking a ride on a cosmic train.
Switch on summer from a slot machine.
Yes, get what you want to if you want, ’cause you can get anything.

I know we’ve come a long way,
We’re changing day to day,
But tell me, where do the children play?

Well you roll on roads over fresh green grass.
For your lorry loads pumping petrol gas.
And you make them long, and you make them tough.
But they just go on and on, and it seems that you can’t get off.

Oh, I know we’ve come a long way,
We’re changing day to day,
But tell me, where do the children play?

Well you’ve cracked the sky, scrapers fill the air.
But will you keep on building higher
’til there’s no more room up there?
Will you make us laugh, will you make us cry?
Will you tell us when to live, will you tell us when to die?

I know we’ve come a long way,
We’re changing day to day,
But tell me, where do the children play?”

Cat Stevens, 1970

En ondertussen in Gent? Onder het motto Gent geeft kinderen speelruimte zijn er in onze stad 105 speelterreinen waar de kinderen en jongeren zich nu al kunnen uitleven. En er komen er nog. Lees het Actieplan Speelruimte 2005-2006.

Een brochure Speelterreinen in Gent met een overzicht van alle speelterreinen in Gent kan je verkrijgen bij de Stedelijke Jeugddienst - Jongeren Informatie Punt (JIP), Kammerstraat 10 9000 Gent Tel. 09 269 81 10 jeugddienst@gent.be, de Groendienst, Ferdinand Lousbergskaai 32 9000 Gent Tel. 09 225 68 59 Fax 09 233 67 62 groendienst@gent.be , de Stadswinkel, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 266 70 40

zaterdag 14 januari 2006

't Is een vreemdeling zeker?


Hoor wie klopt daar kind'ren?
Hoor wie klopt daar kind'ren?
Hoor wie tikt daar zachtjes tegen 't raam?

't Is een vreemd'ling zeker?
Die verdwaald is zeker?
'k Zal hem gauw eens vragen naar zijn naam!

(Fragment uit bekend Sinterklaaslied)

Spirit lanceerde vandaag haar campagne rond Vlaanderen kleurt : 70 puntenplan voor een interculturele samenleving. De nieuwjaarstoespraak van nationaal spirit-voorzitter Geert Lambert vind je hier. Een flinke brok!

donderdag 12 januari 2006

Adopteer een kip

De Kiekens van Gent zijn aan de vogelgriep, de ophokplicht, de hippe Chicken Soup van Wim Oosterlinck, de Gentse waterzooi én de hongerige nieuwjaarsdagen ontsnapt. Er wachten hen nog gelukkige dagen in volle vrijheid in de Parken van Gent …. of in een nieuw gastvrij milieu.

De Gentse variant van de film Chicken Run is een beestig leuke chicken soap geworden. De Gentse Chicken’s spelen de hoofdrol maar zijn tevens het lijdend voorwerp. Naar jaarlijkse gewoonte verwijdert de stedelijke Groendienst verwilderde kippen en hanen in de openbare groenzones. Alleen de hoenders die voor overlast zorgen in de dicht bebouwde omgeving worden weggenomen.

Maar dit jaar is hierover enige commotie ontstaan. De mensen worden (over)gevoelig voor hun mede-dieren. Burgerwachten zoals De Dierenhaters en De Zure Burgers wilden schoon schip maken met de anarchie van de gevederde beestenboel in onze parken. Steuncomités allerhande namen het dan weer voor de bedreigde dieren op. En moeder GAIA spreidde haar vleugels over onze gepluimde vriendjes. Touche pas! Lieven Decaluwe, onze bevoegde schepen van onder meer Dierenwelzijn, wees op de weldoende en duurzame effecten van het scharrelende pluimvee voor onze parken.

Onze wijze burgervaders- en moeders vonden het ei van Colombus en hebben zich uiteindelijk uitgesproken voor het adoptierecht van kippen. Ze mochten hiervoor de felicitaties van de juryvoorzitster GAIA ontvangen. En zo ontsnappen onze Gentse kiekens nu aan de “zachte dood”. Met jullie hulp natuurlijk, liefste dierenvrienden.

Wie deze dieren nog verder een aangenaam leven wil bieden, kan steeds één of meer kippen adopteren. Elke vrijdag vanaf vrijdag 13 januari tot en met vrijdag 17 maart kunnen van 13 tot 16 uur kippen worden afgehaald in het Maaltepark, Kortrijksesteenweg 1021, Gent. De dieren bevinden zich in de parkzone bij het personeelsgebouw van de Groendienst, te bereiken via het brugje vanaf de parking. De dieren kunnen vrij uitgekozen worden en, mits het invullen van een ontvangstbewijs (zeg maar een adoptiebewijs), onmiddellijk worden meegenomen. De afhaler zorgt zelf voor de nodige transportmiddelen. Allen daarheen!

Meer informatie op deze aflevering van De Kiekens van Gent

donderdag 5 januari 2006

Drie Koningen

"Zij kwamen van 't Oosten,
zij kwamen van ver."

Driekoningen - 6 januari 2006