donderdag 19 januari 2006

Waar mogen de kinderen spelen?

In 1970 zong Cat Stevens “Where do the children play?" In 2006 legt een rechter van eerste aanleg in Kortrijk de speelplein- en jongerenwerking in Menen (deelgemeente Lauwe) aan banden omdat die "overlast" veroorzaakt in woongebied.

De Stad Menen gaat in beroep, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) en Ankie Vandekerckhove, de Vlaamse Kinderrechtencommissaris protesteren heftig. Wat willen De Verzuurde Burgers nog? Kinderen afschaffen? Jeugdcentra op de gemeentegrens met een muur en geluidswerende panelen errond? Fuifgetto’s?

Vlaams minister van jeugd Bert Anciaux (spirit) is - op zijn minst - niet opgezet met zoveel intolerantie. Hij belooft structurele maatregelen opdat dergelijke veroordelingen in de toekomst niet meer mogelijk zullen zijn. Iedereen die in deze materie juridische bijstand wenst, kan die bekomen via zijn kabinet. Goed zo!

“Well I think it’s fine, building jumbo planes.
Or taking a ride on a cosmic train.
Switch on summer from a slot machine.
Yes, get what you want to if you want, ’cause you can get anything.

I know we’ve come a long way,
We’re changing day to day,
But tell me, where do the children play?

Well you roll on roads over fresh green grass.
For your lorry loads pumping petrol gas.
And you make them long, and you make them tough.
But they just go on and on, and it seems that you can’t get off.

Oh, I know we’ve come a long way,
We’re changing day to day,
But tell me, where do the children play?

Well you’ve cracked the sky, scrapers fill the air.
But will you keep on building higher
’til there’s no more room up there?
Will you make us laugh, will you make us cry?
Will you tell us when to live, will you tell us when to die?

I know we’ve come a long way,
We’re changing day to day,
But tell me, where do the children play?”

Cat Stevens, 1970

En ondertussen in Gent? Onder het motto Gent geeft kinderen speelruimte zijn er in onze stad 105 speelterreinen waar de kinderen en jongeren zich nu al kunnen uitleven. En er komen er nog. Lees het Actieplan Speelruimte 2005-2006.

Een brochure Speelterreinen in Gent met een overzicht van alle speelterreinen in Gent kan je verkrijgen bij de Stedelijke Jeugddienst - Jongeren Informatie Punt (JIP), Kammerstraat 10 9000 Gent Tel. 09 269 81 10 jeugddienst@gent.be, de Groendienst, Ferdinand Lousbergskaai 32 9000 Gent Tel. 09 225 68 59 Fax 09 233 67 62 groendienst@gent.be , de Stadswinkel, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 266 70 40

Geen opmerkingen: