vrijdag 31 oktober 2008

Thomas Vanbiervliet for president

Thomas Van Biervliet is ook Amerikaanse presidentskandidaat... en enig VlaamsProgressieve senator Geert Lambert verlegt even zijn actieterrein en speelt runningmate voor Thomas the Man. De campagne draait op volle toeren. Alle media worden ingeschakeld, ook de audiovisuelen. Volg hier de ultieme run naar het presidentschap.


Graptje natuurlijk. Gij gelooft ook alles ;-)

Thomas Vanbiervliet for president

zaterdag 25 oktober 2008

Election Night

L2 was voorheen Jong-Spirit en daarvoor nog Prego (u zei?) en zijn nu de jongeren van VlaamsProgressieven. L2 dus en de Gentse tak L2 Gent fuiven op zijn Amerikaans ... in de Sioux natuurlijk. Niet in de Rocky Mountains, maar op de Platten Berg (= Platteberg 8 in Gent) op 4 november.

Verschillende DJ's draaien een breed scala van muziekstijlen, waaronder zowel zeer toegankelijke electro, als minimal, house en techno. Daartussen worden de rechtstreekse verkiezingsuitslagen geprojecteerd op groot scherm. Psychedelic, great! En of Obama nu wint of McCain, 't is fuiven geblazen op 4 november en hopen dat er in juni 2009 ook nog eens te feesten valt!

L2 www.l2.be
L2 Gent www.l2.be/gent
Election Night (programma)

PS Er zijn trouwens meer kandidaten dan Obama en McCain (Zie Indymedia 17.10.2008). Er moet iemand de Third Party zijn!

donderdag 23 oktober 2008

Boekenkasteel voor het Zuiden

Vanaf zaterdag 25 oktober 2008 tot en met zaterdag 8 november 2008, elke namiddag van 12 tot 18 uur, organiseert het Shoppingcenter Gent Zuid voor de vijfde keer op rij een inzameling van herbruikbare boeken ten voordele van Oxfam-Solidariteit. In de patio van Gent Zuid wordt met de geschonken boeken een groot Boekenkasteel gebouwd. De opbrengst van de inzamelactie gaat integraal naar het Zuiden, wat vroeger nog de Derde Wereld heette.

De actie wordt feestelijk ingezongen op zaterdag 25 oktober om 15 uur door het Gentse wereldkoor Karibu.
De ingezamelde boeken – in 2006 was dat zo’n 18.000 kilo! - krijgen een tweede leven in de Bookshop van Oxfam-Solidariteit in de Sint-Amandstraat. Ze worden daar immers te koop aangeboden tegen aantrekkelijke tweedehandsprijzen aan een trouw en ruim publiek van boekenliefhebbers en studenten die op zoek zijn naar literatuur in alle talen, werken over kunst, geschiedenis, filosofie, wetenschappen, woordenboeken, jeugdboeken en strips.

De Bookshop draait op tal van enthousiaste en deskundige vrijwilligers. Zij bieden meer dan 12.000 boeken aan in een uitnodigende moderne winkelruimte. De opbrengst gaat integraal naar de partners van Oxfam-Solidariteit in de derde wereld die daarmee hun concrete projecten kunnen steunen. De basisfilosofie voor de selectie van deze partners en projecten ligt vervat in de 5 basisrechten waarvoor Oxfam-Solidariteit opkomt: recht van iedereen waar ook ter wereld op een duurzaam bestaan, op sociale basisvoorzieningen, op leven en veiligheid, op een stem die gehoord wordt en op eigen identiteit in alle diversiteit.

Het is niet de bedoeling om records te breken in kilo’s of een alternatieve papierslag te organiseren. Tijdschriften, encyclopedieën, verzamelmappen, reclamebrochures, schoolboeken en papier kan het Boekenkasteel dus niet gebruiken. Een boek of strip mag gerust oud of nieuw zijn en taal, spelling of onderwerp speelt geen enkele rol. Maar de boeken moeten van wel nog van goede kwaliteit en verzorgd zijn. Kortom, ze moeten nog verkoopbaar zijn.

Boekenkasteel 2006 in Shopping Center Gent Zuid

Tijdens de Boekenkasteel-actie biedt het Shoppingcenter Gent Zuid de milde schenkers opnieuw een waardebon van 0,25 euro (1 bon per kilo goede boeken en met een maximum van 100 kilo per persoon). Deze bonnen kunnen verzilverd worden in elke winkel van het Shoppingcenter.

Wie vóór of na deze actie boeken wil schenken, kan steeds terecht in de Bookshop van Oxfam-Solidariteit in de Sint-Amandstraat 16, 9000 Gent, van maandag tot zaterdag 10 tot 18u.

En uiteraard kan je jezelf of anderen verwennen met een (h)eerlijk en duurzaam boekengeschenk….aan een zachte prijs. Een idee voor de feestdagen die in aantocht zijn . De Bookshop biedt ook boekenbonnen aan (5 euro) en verkoopt ook online via Abebooks (voornamelijk wetenschappelijke en antiquarische werken).


Bookshop Oxfam-Solidariteit
Sint-Amandstraat 16, 9000 Gent
09/233.42.13 bookshop.gent@oxfamsol.be


Online Bookshop Oxfam-Solidariteit
Oxfam-Solidariteit
Gents Wereldkoor Karibu http://users.pandora.be/KARIBU

Dit artikel verscheen eerst op GentBlogt 23.10.2008

dinsdag 21 oktober 2008

Krinkelende winkelende Kringwinkels - 25.10.2008

Zaterdagvoormiddag 25.10.2008 = Shopping Day in de Kringwinkels van Gent (en de rest van Vlaanderen). Ik ben echt op zoek naar een geschikte studeertafel voor dochterlief. Verlichtingstoestanden zijn ook altijd welkom. En misschien laat ik mij wel verleiden door meubelt(je)s, vinylplaten en boeken. Toevallige vondsten zijn ook welkom.

Kringwinkelen dus. Ieder zijn plezier!

Dag van de Kringwinkel - 25 oktober 2008

zondag 19 oktober 2008

Ontbijtwandeling in het Gentbos

Met VlaamsProgressieven Melle gaan hossen in de Bossen van Vlaanderen. Het Gentbos dus, tussen Merelbeke, Lemberge en Bottelare, door de goede zorgen van de Provincie Oost-Vlaanderen opengesteld voor het publiek.

Ontbijtwandeling mét gids. Paddestoelen kijken enzo. Maar ook genieten van wandelen met vrienden in een (Gent)bos in volle herfstkleuren. Met onze laarzen ritselen door de bladeren en een citroenjenever halfweg. Mmmm.

Een heus verslag van onze reporter ter plaatse (met foto's).

Gentbos

vrijdag 17 oktober 2008

Verhoog uitkeringen en leefloon - 17 oktober 2008

Persbericht van VlaamsProgressieven Gent en sp.a Gent - 17.10.2008

Sp.a-Vl.Pro vraagt Leterme zijn verkiezingsbeloften uit te voeren

Aan de vooravond van de Werelddag tegen Armoede op 17 oktober, bracht een delegatie van de sp.a-fractie en Vl. Pro-fractie van het Gentse OCMW op donderdag 16 oktober een bezoek aan Huize Triest, het Gentse gemeenschapshuis dat zorgt voor opvang van dak- en thuislozen.

Beide fracties hebben er bij het bezoek hun appreciatie betuigd over het werk dat door deze organisatie met vele vrijwilligers wordt gerealiseerd.

Op 17 oktober willen beide fracties de aandacht vestigen op de vele niet-wettelijk verplichte taken die het Gentse OCMW op zich neemt om armoede en sociale uitsluiting te bekampen.

Hierbij onderschrijven zij de terechte eis van de armoedeverenigingen i.v.m. de veel te lage vervangingsinkomens.

In 2007 betaalde het Gentse OCMW 46,097 miljoen euro uit aan financiële steun, waaronder het leefloon en andere steunverlening.

De federale overheid betaalt het OCMW een aanzienlijk deel terug van de financiële steun die uitgekeerd wordt aan cliënten.

In 2007 moest het OCMW zelf evenwel 10,270 miljoen euro voorzien voor financiële steun die niet wordt gesubsidieerd. Heel wat sociale uitkeringen zijn vaak onvoldoende om in de basisbehoeften te voorzien. Vandaar dat heel wat mensen met een vervangingsinkomen aan het OCMW bijkomende steun vragen: huishuurtussenkomst, energietoelage, het ten laste nemen van de stookoliefactuur, medische kosten, etc.

Op deze manier wordt het feit dat de federale sociale uitkeringen te laag zijn, afgewenteld op de lokale besturen die het verschil mogen bijpassen.

Bovendien is hier een groot verschil in behandeling: het ene OCMW voorziet al deze niet-wettelijk verplichte taken, het andere OCMW doet dit niet. Met als gevolg dat mensen in armoede in de ene gemeente wel een bijpassing krijgen voor huur, energie of medische kosten en in de andere gemeente niet. Een absolute schending van de gelijkheid.

Op 17 oktober, dag tegen de extreme armoede, is het dan ook brandend actueel om aan de hogere overheid te stellen dat de sociale uitkeringen hoog genoeg moeten zijn om in basisbehoeften te voorzien.

De sp.a en Vl.Pro-fractie van het Gentse OCMW doen vandaag dan ook een oproep aan premier Leterme om éindelijk uitvoering te geven aan zijn verkiezingsbelofte: voor 2 miljard euro de uitkeringen verhogen en het leefloon boven de Europese armoedegrens verheffen.

Dan is er geen tussenkomst meer nodig van de lokale besturen èn wordt elke burger gelijk behandeld. En kunnen de OCMW's al hun aandacht vestigen op hun kerntaak: de individuele begeleiding van hun cliënten.

Gent 17 oktober 2008

Namens sp.a-fractie OCMW-Gent: Guy Reynebeau
Namens VlaamsProgressieven-fractie OCMW-Gent: Cédric Verschooten


Cédric Verschooten - OCMW-raadslid VlaamsProgressieven GentDag van Verzet tegen Extreme Armoede
Huize Triest
OCMW-Gent
Cédric Verschooten
Guy Reynebeau

Dag (van de) jeugdbeweging

Dag jeugdbeweging. En bedankt!

www.dagvandejeugdbeweging.be

donderdag 16 oktober 2008

De ultieme overwinning van Vlaams Belang

Een afscheidsinterview van Francis Van den Eynde, parlementslid én fractieleider Vlaams Belang in de Gentse gemeenteraad, met Karel Van Keymeulen in De Gentenaar (11.10.2008). De kopman van 'tEigenBelang blikt terug op 20 jaar Vlaams Blok/Vlaams Belang in de Gentse gemeenteraad. Hierna een "onthullend" fragment.

"....Iets anders: jullie zijn jarenlang de grootste oppositiepartij geweest. Maar hebben jullie, met al die kiezers, niet veel te weinig bereikt in verhouding tot jullie politieke gewicht?

'Dat vind ik niet. Wij hebben de stem van onze kiezers kunnen uiten. Da's misschien wel het belangrijkste. Maar we hebben ook politieke overwinningen behaald. Wat de anderen er ook over mogen zeggen, het hoofddoekenverbod is er gekomen op ons initiatief, omdat wij dat thema aan de agenda hebben gezet. Akkoord: uiteindelijk is er een afgezwakte versie van gestemd. Maar ik zie liever een fles die halfvol is dan een die helemaal leeg is.'...."

Zo leest u het nog eens zwart op wit van 'tEigenBelang zelve. Niet vergeten!

Tijd om plaats te ruimen (De Gentenaar 11.10.2008)

woensdag 15 oktober 2008

Over armoede gesproken - Blog Action Day 15.10.2008

Vandaag is het internationale Blog Action Day. Wereldwijd worden bloggers gevraagd om in hun blog 1 thema te behandelen. Vorig jaar was dat milieu, dit jaar armoede. Hier gaat ie dan.

In Gent is het een stevige traditie om op 17 oktober, de internationale Dag van verzet tegen extreme armoede, van 19 tot 20u samen te komen voor een plechtigheid aan de Steen van de Mensenrechten op het Sint-Pietersplein.

De slachtoffers van de armoede worden herdacht en er is een streep muziek. De armen komen in moedige getuigenissen (respect!) zelf aan het woord rond een welbepaald jaarthema (onderwijs, wonen, gezin, hulpverlening, gezondheid, cultuur). Beleidsmensen, experten en politici leggen uit hoe zij de armoede uit de wereld willen helpen.

Steen van de Mensenrechten - Sint-Pietersplein (Gent)
En over de politiek wil ik het even hebben. Er is voor de herdenkingsplechtigheid aan de Steen van de Mensenrechten altijd voldoende belangstelling en deelname van mandatarissen en leden van verscheidene politieke partijen. Ook de VlaamsProgressieven (en hun voorlopers) zijn steeds van de partij en laten zich er door inspireren en motiveren. Solidariteit met de armen mag zich niet beperken tot enkel de deelname aan de jaarlijkse plechtigheid. Voor politiek verantwoordelijken is dat toch wat te vrijblijvend. De armen mogen terecht meer politieke daden verwachten.

Het Gentse bestuursakkoord 2007-2012 van sp.a, VlaamsProgressieven en Open VLD zegt resoluut neen tegen sociale uitsluiting en de duale samenleving. De begrotingswijziging in mei 2008 was voor VlaamsProgressieven een ideaal moment om, net zoals de oppositie en de andere meerderheidspartijen, een tussenstand op te maken.

Annelies Storms, gemeenteraadslid en fractieleider VlaamsProgressieven Gent (voorheen spirit), belichtte in haar toespraak op maandag 26.05.208 die punten waar VlaamsProgressieven veel belang aan hecht, .....zonder dat andere thema's daarom onbelangrijk zouden zijn. Hieronder het statement van Annelies Storms over het thema armoede. Ik heb zelf in cursief nog wat tussentiteltjes aangebracht.

…..Strijd tegen armoede

Investeren in wonen, werk en onderwijs is investeren in de strijd tegen de armoede. In het bestuursakkoord zegt deze coalitie neen tegen de sociale uitsluiting. In deze begrotingswijziging zien we resolute keuzes in de strijd tegen de duale samenleving. Voor VlaamsProgressieven mogen de armen en armsten niet de vergeten generatie van deze stad worden.

Stedelijke cel armoedebestrijding
We zijn zeer tevreden dat ons voorstel tot oprichting van een stedelijke cel armoedebestrijding bij deze begrotingswijziging concrete vorm krijgt door de aanwerving van 3 ambtenaren. De stedelijke cel armoedebestrijding moet in eerste instantie alle informatie over armoede bundelen die bij de diensten en de verenigingen in het sociale werkveld aanwezig is. De cel kan zo de barometer van de armoedesituatie in Gent worden. Wij willen dat deze cel op termijn ook ieder beleidsvoorstel vanuit de diensten toetst op de impact die het heeft op de Gentse burgers die het minste hebben en in armoede leven. Voor ons vormt de stedelijke cel ‘armoedebestrijding’ in dat geval een belangrijk beleidsinstrument om armoede in onze stad tegen te gaan.

Armoedeverenigingen
We vinden het ook een goede zaak dat er 130 000 euro wordt uitgetrokken voor de armoedeverenigingen. Zij leveren in onze stad zeer nuttig werk dat complementair is aan de werking van het OCMW. De dotatie aan het OCMW wordt trouwens ook opgetrokken.

Onderwijs, wonen en werk
Maar ook in andere beleidsdomeinen worden initiatieven genomen die van belang zijn voor mensen in armoede. Bij Onderwijs wordt er een coördinator aangetrokken om het Gents Plan Geletterdheid uit te voeren en bij Wonen wordt er 2,5 miljoen euro uitgetrokken om transitwoningen te voorzien voor de mensen die hun verkrotte of onveilige woning wegens onbewoonbaarverklaring moeten verlaten. Ook bij Werk heeft deze coalitie aandacht voor de minst bedeelden. Vanuit de optie dat werk een hefboom kan zijn om uit armoede te geraken werkt dit bestuur verder aan de creatie van 1000 jobs in de sociale economie……..”

Bestuuursakkoord Gent 2007-2012
Focus op wonen, werk en onderwijs (Annelies Storms, 26.05.2008)
Blog Action Day 2008 Poverty

Extra Kracht over wonen

Extra Kracht, zo heet de nieuwe (precampagne)krant van VlaamsProgressieven. Dinsdagmorgen werd het eerste nummer over wonen her en der op duizenden exemplaren verspreid, ook aan het St.-Pietersstation. Met dank aan de 11 vroege vogels van onze Gentse afdeling!!

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers als krantenman

www.vlaamsprogressieven.be/thema/wonen
www.janroegiers.be

dinsdag 14 oktober 2008

Bert Anciaux doet de Habbekrats

Minister van Jeugd Bert Anciaux liep maandagavond langs bij de jeugddienst Habbekrats vzw. Hij kreeg friet met stoverij, maar moest dat eerst verdienen.

Een verslag in De Gentenaar online van 14.10.2008

www.habbekrats.be

zondag 12 oktober 2008

Sociaal, betaalbaar, duurzaam en energiezuinig wonen

Deze week voerde VlaamsProgressieven een geslaagde actie voor méér sociale woningen, een betaalbare private huurmarkt, en duurzame en energiezuinige woningen.

Jan Roegiers en Bettina Geysen voor het volgepropte huis

Een huis in Gent (van onze Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers) werd volgepropt met 30 personen, evenveel als we alle wachtenden voor een sociale woning zouden verdelen over het huidige aanbod.

Deze actie vond weerklank op Radio 2, AVS en in Het Laatste Nieuws en De Gentenaar(08.10.2008).

VlaamsProgressieven - Actie Wonen (verslag actie mét foto's en video)
VlaamsProgressieven - Dossier Wonen

zaterdag 11 oktober 2008

Duurzaam bankieren werkt

.... of waarom de kredietcrisis aan de duurzame bank Triodos voorbij gaat. Hoe dat zo komt? Triodos Bank bankiert al meer dan 25 jaar duurzaam en transparant dankzij beleggers en klanten die streven naar zowel financieel als maatschappelijk rendement.

Triodos Bank werd de afgelopen maanden meermaals gelauwerd. Consumentenorganisatie Test-Aankoop riep de bank uit tot “toonbeeld van duurzaam bankieren”. Netwerk Vlaanderen loofde Triodos Bank als “meest ethische bank” op de Belgische markt en het Triodos Values Pioneer Fund werd als beste duurzame groene fonds gewaardeerd in het rapport “Beleggers op hete kolen” van Bond Beter Leefmilieu, Friends of the Earth, Greenpeace en WWF.


Op 4 oktober 2008 publiceerde de bank een een paginagrote krantenadvertentie om het publiek te informeren over haar werkwijze als duurzame bank. Ik herneem de advertentie hieronder.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Waarom duurzaam bankieren werkt.

Triodos Bank hanteert marktconforme rentevoeten, wordt niet gesubsidieerd, betaalt haar medewerkers volgens de bankbarema’s en vergoedt haar aandeelhouders correct voor hun kapitaalinbreng. Waar zit dan het verschil?

Triodos Bank financiert met het geld van de spaarders uitsluitend de reële economie: tastbare projecten en ondernemingen zoals passiefgebouwen, windturbines, sociale en culturele initiatieven, … kredietklanten die de bank persoonlijk kent. Meer nog, Triodos Bank brengt spaarders en kredietklanten met elkaar in contact op haar jaarlijkse klantendag. Zo zorgt Triodos Bank dat geld steeds verbonden blijft met mens en economische realiteit.

Het fundamentele verschil zit in de finaliteit van de bank: een duurzame samenleving bevorderen. Winst is geen doel op zich, maar een maatstaf van goed beheer. Triodos Bank wil een innoverende en kwaliteitsvolle schakel zijn tussen spaarders en ondernemers, gericht op een meer duurzame wereld. Zowel medewerkers en directie wordt gevraagd dááraan te werken.

Ook transparantie maakt integraal deel uit van deze aanpak. Spaarders informeren over de projecten en ondernemingen die met hun geld gefinancierd worden, is voor Triodos Bank evident. Het kredietcontract dat ondernemers met Triodos Bank ondertekenen, voorziet in deze openheid. Driemaal per jaar publiceert Triodos Bank de lijst van de nieuwe kredietcontracten.

Triodos Bank kan deze doelstelling in de praktijk realiseren omdat haar certificaathouders van aandelen en klanten zowel financieel als maatschappelijk rendement nastreven: ze nemen volop hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De meeste ondernemingen zouden zich vandaag zulke aandeelhouders wensen.

Het Triodos certificaat van aandelen is bewust niet beursgenoteerd en is dus niet het voorwerp van speculatieve kortetermijnbeleggingen Triodos Bank streeft naar een stabiel waardeverloop.

Om deze redenen gaat de kredietcrisis aan Triodos Bank voorbij.

Meer dan 25 jaar duurzaam bankieren dankzij maatschappelijk verantwoorde beleggers.
Deze advertentie plaatsen wij bij wijze van dank en eerbetoon aan onze Belgische certificaathouders, klanten en partners: “Dankzij u maakt Triodos Bank het verschil. En dat blijven we ook doen in de komende jaren!”
----------------------------------------------------------------------------------
Halfjaarcijfers 2008 Triodos Bank (Triodos Bank, 29.08.2008)
Waarom duurzaam bankieren werkt (Triodos Bank, 04.10.2008)
www.triodos.be

vrijdag 10 oktober 2008

Happy Fortis

Opgedragen aan mijn vrienden en vriendinnen in Fortis, aan de collega's treinreizigers/pendelaars naar Brussel werkzaam in de bank- en verzekeringssector, aan de spaarders.

Wat lees ik op Indymedia 10.10.2008?

"... De verzekeringspoot Fortis Insurance Belgium organiseert vandaag een exclusief culinair feest voor 50 genodigden in het duurste hotel van Monaco. De groep luncht in de Louis XV, nummer 8 op de lijst van 's werelds meest prestigieuze restaurants. De verzekeringsgroep spendeert zo'n 150.000 euro aan dit feestje ten voordele van externe verzekeringsmakelaars. De groep arriveerde gisteren in Hôtel de Paris, het duurste hotel van het prinsdom. Een lunch in Louis XV kost al snel 300, een overnachting in het hotel gemiddeld 1.500 euro. De verzekeringsgroep betaalde ook de vliegtickets van de genodigden...." Attac, 10.10.2008 (Indymedia 10.10.200!).

Happy Fortis to you!

Het FORTIS-feest van de schande in belastingsparadijs Monaco / Eric Goeman, woordvoerder van Attac Vlaanderen (Indymedia 10.10.2008)

zondag 5 oktober 2008

Life goes on

Na 87 dagen hongerstaking hebben Prasad Rajendra Debkota en de andere hongerstakers van het Latijns-Amerikaans Huis in Elsene op 03.10.2008 hun actie stopgezet. Meer nieuws op www.rechtopmigratie.be

Life goes on!