woensdag 15 oktober 2008

Over armoede gesproken - Blog Action Day 15.10.2008

Vandaag is het internationale Blog Action Day. Wereldwijd worden bloggers gevraagd om in hun blog 1 thema te behandelen. Vorig jaar was dat milieu, dit jaar armoede. Hier gaat ie dan.

In Gent is het een stevige traditie om op 17 oktober, de internationale Dag van verzet tegen extreme armoede, van 19 tot 20u samen te komen voor een plechtigheid aan de Steen van de Mensenrechten op het Sint-Pietersplein.

De slachtoffers van de armoede worden herdacht en er is een streep muziek. De armen komen in moedige getuigenissen (respect!) zelf aan het woord rond een welbepaald jaarthema (onderwijs, wonen, gezin, hulpverlening, gezondheid, cultuur). Beleidsmensen, experten en politici leggen uit hoe zij de armoede uit de wereld willen helpen.

Steen van de Mensenrechten - Sint-Pietersplein (Gent)
En over de politiek wil ik het even hebben. Er is voor de herdenkingsplechtigheid aan de Steen van de Mensenrechten altijd voldoende belangstelling en deelname van mandatarissen en leden van verscheidene politieke partijen. Ook de VlaamsProgressieven (en hun voorlopers) zijn steeds van de partij en laten zich er door inspireren en motiveren. Solidariteit met de armen mag zich niet beperken tot enkel de deelname aan de jaarlijkse plechtigheid. Voor politiek verantwoordelijken is dat toch wat te vrijblijvend. De armen mogen terecht meer politieke daden verwachten.

Het Gentse bestuursakkoord 2007-2012 van sp.a, VlaamsProgressieven en Open VLD zegt resoluut neen tegen sociale uitsluiting en de duale samenleving. De begrotingswijziging in mei 2008 was voor VlaamsProgressieven een ideaal moment om, net zoals de oppositie en de andere meerderheidspartijen, een tussenstand op te maken.

Annelies Storms, gemeenteraadslid en fractieleider VlaamsProgressieven Gent (voorheen spirit), belichtte in haar toespraak op maandag 26.05.208 die punten waar VlaamsProgressieven veel belang aan hecht, .....zonder dat andere thema's daarom onbelangrijk zouden zijn. Hieronder het statement van Annelies Storms over het thema armoede. Ik heb zelf in cursief nog wat tussentiteltjes aangebracht.

…..Strijd tegen armoede

Investeren in wonen, werk en onderwijs is investeren in de strijd tegen de armoede. In het bestuursakkoord zegt deze coalitie neen tegen de sociale uitsluiting. In deze begrotingswijziging zien we resolute keuzes in de strijd tegen de duale samenleving. Voor VlaamsProgressieven mogen de armen en armsten niet de vergeten generatie van deze stad worden.

Stedelijke cel armoedebestrijding
We zijn zeer tevreden dat ons voorstel tot oprichting van een stedelijke cel armoedebestrijding bij deze begrotingswijziging concrete vorm krijgt door de aanwerving van 3 ambtenaren. De stedelijke cel armoedebestrijding moet in eerste instantie alle informatie over armoede bundelen die bij de diensten en de verenigingen in het sociale werkveld aanwezig is. De cel kan zo de barometer van de armoedesituatie in Gent worden. Wij willen dat deze cel op termijn ook ieder beleidsvoorstel vanuit de diensten toetst op de impact die het heeft op de Gentse burgers die het minste hebben en in armoede leven. Voor ons vormt de stedelijke cel ‘armoedebestrijding’ in dat geval een belangrijk beleidsinstrument om armoede in onze stad tegen te gaan.

Armoedeverenigingen
We vinden het ook een goede zaak dat er 130 000 euro wordt uitgetrokken voor de armoedeverenigingen. Zij leveren in onze stad zeer nuttig werk dat complementair is aan de werking van het OCMW. De dotatie aan het OCMW wordt trouwens ook opgetrokken.

Onderwijs, wonen en werk
Maar ook in andere beleidsdomeinen worden initiatieven genomen die van belang zijn voor mensen in armoede. Bij Onderwijs wordt er een co√∂rdinator aangetrokken om het Gents Plan Geletterdheid uit te voeren en bij Wonen wordt er 2,5 miljoen euro uitgetrokken om transitwoningen te voorzien voor de mensen die hun verkrotte of onveilige woning wegens onbewoonbaarverklaring moeten verlaten. Ook bij Werk heeft deze coalitie aandacht voor de minst bedeelden. Vanuit de optie dat werk een hefboom kan zijn om uit armoede te geraken werkt dit bestuur verder aan de creatie van 1000 jobs in de sociale economie……..”

Bestuuursakkoord Gent 2007-2012
Focus op wonen, werk en onderwijs (Annelies Storms, 26.05.2008)
Blog Action Day 2008 Poverty

Geen opmerkingen: