zaterdag 11 oktober 2008

Duurzaam bankieren werkt

.... of waarom de kredietcrisis aan de duurzame bank Triodos voorbij gaat. Hoe dat zo komt? Triodos Bank bankiert al meer dan 25 jaar duurzaam en transparant dankzij beleggers en klanten die streven naar zowel financieel als maatschappelijk rendement.

Triodos Bank werd de afgelopen maanden meermaals gelauwerd. Consumentenorganisatie Test-Aankoop riep de bank uit tot “toonbeeld van duurzaam bankieren”. Netwerk Vlaanderen loofde Triodos Bank als “meest ethische bank” op de Belgische markt en het Triodos Values Pioneer Fund werd als beste duurzame groene fonds gewaardeerd in het rapport “Beleggers op hete kolen” van Bond Beter Leefmilieu, Friends of the Earth, Greenpeace en WWF.


Op 4 oktober 2008 publiceerde de bank een een paginagrote krantenadvertentie om het publiek te informeren over haar werkwijze als duurzame bank. Ik herneem de advertentie hieronder.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Waarom duurzaam bankieren werkt.

Triodos Bank hanteert marktconforme rentevoeten, wordt niet gesubsidieerd, betaalt haar medewerkers volgens de bankbarema’s en vergoedt haar aandeelhouders correct voor hun kapitaalinbreng. Waar zit dan het verschil?

Triodos Bank financiert met het geld van de spaarders uitsluitend de reële economie: tastbare projecten en ondernemingen zoals passiefgebouwen, windturbines, sociale en culturele initiatieven, … kredietklanten die de bank persoonlijk kent. Meer nog, Triodos Bank brengt spaarders en kredietklanten met elkaar in contact op haar jaarlijkse klantendag. Zo zorgt Triodos Bank dat geld steeds verbonden blijft met mens en economische realiteit.

Het fundamentele verschil zit in de finaliteit van de bank: een duurzame samenleving bevorderen. Winst is geen doel op zich, maar een maatstaf van goed beheer. Triodos Bank wil een innoverende en kwaliteitsvolle schakel zijn tussen spaarders en ondernemers, gericht op een meer duurzame wereld. Zowel medewerkers en directie wordt gevraagd dááraan te werken.

Ook transparantie maakt integraal deel uit van deze aanpak. Spaarders informeren over de projecten en ondernemingen die met hun geld gefinancierd worden, is voor Triodos Bank evident. Het kredietcontract dat ondernemers met Triodos Bank ondertekenen, voorziet in deze openheid. Driemaal per jaar publiceert Triodos Bank de lijst van de nieuwe kredietcontracten.

Triodos Bank kan deze doelstelling in de praktijk realiseren omdat haar certificaathouders van aandelen en klanten zowel financieel als maatschappelijk rendement nastreven: ze nemen volop hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De meeste ondernemingen zouden zich vandaag zulke aandeelhouders wensen.

Het Triodos certificaat van aandelen is bewust niet beursgenoteerd en is dus niet het voorwerp van speculatieve kortetermijnbeleggingen Triodos Bank streeft naar een stabiel waardeverloop.

Om deze redenen gaat de kredietcrisis aan Triodos Bank voorbij.

Meer dan 25 jaar duurzaam bankieren dankzij maatschappelijk verantwoorde beleggers.
Deze advertentie plaatsen wij bij wijze van dank en eerbetoon aan onze Belgische certificaathouders, klanten en partners: “Dankzij u maakt Triodos Bank het verschil. En dat blijven we ook doen in de komende jaren!”
----------------------------------------------------------------------------------
Halfjaarcijfers 2008 Triodos Bank (Triodos Bank, 29.08.2008)
Waarom duurzaam bankieren werkt (Triodos Bank, 04.10.2008)
www.triodos.be

Geen opmerkingen: