donderdag 29 juli 2004

Hibakusha

Keijiro Matsushima (Foto Voor Moeder Aarde)

Hibakusha is Japans voor een overlevende van Hiroshima en Nagasaki. Keijiro Matsushima (70 jaar), hier op de foto, is een overlevende van het atoombombardement in Hiroshima.

Van zondag 1 tot vrijdag 6 augustus wordt Hiroshima-Nagasaki herdacht met een 125 km lange voettocht van Voor Moeder Aarde. De vredestocht start aan de NAVO in Brussel (01.08) en eindigt in de vredesstad Ieper (06.08) voor de Hiroshima-herdenking, waaraan zo’n 48 gemeenten (w.o. Gent) deelnemen. Ook Gent is aangesloten bij een internationaal netwerk Mayors for Peace (Burgemeesters voor Vrede) dat een stappenplan Abolition 2000 voorstelt, waarbij de kernmachten al hun kernwapens tegen 2020 moeten ontmantelen.

Maandag 2 augustus doet de vredestocht Gent aan. Dan wordt Keijiro Matsushima om 18u30 ontvangen in het Gents Ecologisch Centrum (GEC), Maria-Hendrikaplein 5, Gent. Om 20u30 getuigt de Hibakusha in het GEC.

Op maandag 09.08 om 21u30 is er een Nagasaki-herdenking met kaarslichtjes op de Leie aan de Graslei met eregast Keijiro Matsushima.

Zie ook een artikel in De Gentenaar 02.08.04 en de
fotoreportage van Voor Moeder Aarde.

woensdag 28 juli 2004

Hou het kort


Een onderzoeksteam van de Universiteit Antwerpen (UA) stelde vast dat in de talrijke verkiezingsprogramma’s van VRT en VTM de mensen amper 12 seconden kregen om een redenering uit te werken of te antwoorden op vragen. Gemiddeld ligt dat bij politici met 16 seconden iets hoger. Slechts 28 procent van de uitzendingen wordt gevuld door tussenkomsten of antwoorden langer dan 35 seconden. De Standaard pakt op 27.07.2004 in 2 artikels en een commentaar uit met dit onderzoeksrapport. Ook Het Nieuwsblad/De Gentenaar bericht erover, zij het veel korter.

De vrouwen zijn met 36 procent van de tussenkomsten, maar slechts 26 procent van de spreektijd, ondervertegenwoordigd in de onderzochte verkiezingsprogramma’s. Als het een troost mocht zijn (natuurlijk niet!): in politieke programma's zijn vrouwen doorgaans slechts goed voor 30 procent.

Migranten of nieuwkomers komen nauwelijks aan bod. Meer kleur op het scherm blijft dus nog een vrome – slechts met de lippen beleden – belofte.

Blijkbaar is politiek een “spel voor jeugdigen” (bij voorkeur blanke mannen) en is er een consensus dat het niet past om een redenering uit te werken, aldus nog de onderzoekers.

Uit de commentaar van Peter Vandermeersch in De Standaard 27.07.2004 serveer ik jullie letterlijk zijn slotbemerking. Hebben jullie nog even tijd?
“…Hier dragen de media een verpletterende verantwoordelijkheid. Omdat we vrezen dat het publiek zal wegzappen, laten we politici (maar ook bedrijfsleiders, professoren, geestelijken, sociologen, …) maar twaalf seconden spreken. Dus verplichten we hen om te simplificeren, vragen we hen nuances weg te laten, hengelen we gretig naar het lekkere citaat. Om dan op onze beurt in onze analyses over hun gedrag vast te stellen dat ze in slogans spreken en de werkelijkheid te weinig genuanceerd voorstellen. Het is een gevaarlijke vicieuze cirkel.”

Probeer in zo’n omstandigheden maar eens je politieke weg te vinden en je statement te maken. Niet makkelijk. Maar….ik zal het nu maar kort houden zeker?!

En nu naar Plopsaland.... (Blok aan ‘t been 3)

maandag 26 juli 2004

Gentse Feesten 2004 - Dag 10

Eerst het woordje van de burgemeester in de Gentenaar van 26.07.2004

Iedereen heeft wel zijn/haar eigen verhaal bij de Gentse Feesten. Ik geef mijn lijstje met toppers, om nog na te genieten of om mee te pikken als de gelegenheid zich nog eens voordoet. De goddelijke commedia del’arte van Circus Ronaldo, De Gentse Feesten conference van Pierke Pierlala, de sfeervolle boombals in het Baudelopark, het straattheaterfestival, One Day for Another World, de Prijs voor de Democratie 2004, de onverwachte straatartiesten, het verborgen rustige terras aan de waterkant waar Polé Polé perfect auditief te volgen was (de wondere waterwegen van de akoestiek!), het vuurwerk van 21 juli op muziek van twee hedendaagse Gentse componisten Frank Nuyts en Rik Verstrepen, Chokri Ben Chikha met ‘De Leeuw van Vlaanderen’.

A la prochaine, zoals we in Gent zeggen ;-)

vrijdag 23 juli 2004

Chokri Ben Chikha en De Leeuw van Vlaanderen
V.l.n.r: Ex-aequo's 2de prijs Frank Beke & Chokri Ben Chikha, initiatiefnemer Eric Goeman (Democratie 2000)

Je kan in Gent niet naast de affiche voor het theaterstuk van Chokri Ben Chikha kijken. Stel je voor, de officiële Vlaamse leeuw (affichegroot en niet als een klein logootje) om het stuk met de knal-titel ‘De Leeuw van Vlaanderen’ voor te stellen. Enige verwarring en aarzeling bij de goegemeente. Is dat stuk wel politiek correct? Of een te mijden voorstelling? Het officiële symbool van de Vlaamse Gemeenschap wordt nogal eens met argwaan bekeken omdat Blok en Co er wat te duchtig mee zwaaien. En na 13 juni worden sommigen wat paranoia. Bange wezels dachten al dat het Blok-tijdperk aangebroken was. Niets daarvan natuurlijk! Theatermaker/muzikant/danser Chokri Ben Chikha zette zelf de puntjes op de i, toen hij op 21 juli bij Sint-Jacobs als tweede eindigde voor de Prijs voor de Democratie 2004. “Neen, ” maakte hij duidelijk “deze Leeuw is NIET van het Vlaams Blok. Hij is van….” Als je het vervolg van deze zin wil weten, moet je eigenlijk naar zijn theaterstuk in het Arca-Theater kijken. Werkelijk een aanrader. Over identiteit, familie, immigratie, interculturaliteit, integratie. Een positief theaterstuk vol humor en ontroering.

woensdag 21 juli 2004

21 juli Liever Sakala dan Leopold II

21 juli. In de kathedraal wordt de lof gezongen van het koningshuis. We hadden toch scheiding van kerk en staat in België?

Met Spirit voor Gent hielden we een actie aan het monument van koning Leopold II in het erepark Congoster aan het Zuidpark. We willen dat het stadsbestuur de sporen van ons “koloniaal erfgoed” in de publieke ruimte (straatnamen, monumenten) kritisch herbekijkt en de Gentenaars historisch correct informeert over deze koloniale periode.

Zo willen we bij het borstbeeld van Leopold II minstens een infopaneel dat ook spreekt over de uitbuiting en het leed van de Congolezen onder het persoonlijk bewind van Leopold II. Ook het monument Congoster voor de Gentenaars die voor 1908 in Congo Vrijstaat zijn gestorven en de rotspartij “Het Moorken” in het Citadelpark, ter ere van de gebroeders Vandevelde en met het standbeeld van de jonge Gentse Afrikaan Sakala, verdienen minstens een informatiepaneel.

We hebben er een mooie brief over geschreven aan het stadsbestuur, een persmededeling verspreid en actie rond gevoerd. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

dinsdag 20 juli 2004

Het Vlaams regeerakkoord

Hier is het Vlaams regeerakkoord. Nu moeten er nog 3 x 2 congressen overheen gaan. Die kartels toch! Die interne democratie in de partijen toch! Spirit blaast vanavond om 19u verzamelen in de VUB. En dan? Duimen zeker?!

zondag 18 juli 2004

Gentse Feesten 2004 - Dag 1

Koevoet es beter dan boelie
(Walter De Buck)


't Werkvolk moet niet meer klage
Da 't hier in Gent nie kan bestaan
Als het maar naar 't sermoen wil gaan
Door een madam gedaan.
Hoor die madam vertellen
't Vlees is voor de werkman te goed
Triepen en vellen dat hij fretten moet
Ofwel ne koevoet

Mee koevoet es beter dan boelie
Maar madam de predikant
Heeft liever nen eind saucie

Zoudt u toch niet verdomme
't Verslecht nu noch van langs om meer
Bezie mij dat nu toch ne keer
In 't geheel geen snuifke meer
En thee van lindeblomme
Giet da ne keer al in uw lijf
Geen potje cafe van de wijf
Dat is een beetje stijf

Mee koevoet es beter dan boelie
Maar madam de predikant
Heeft liever nen eind saucie

Geen pijpke meer te smoren
geen dzuurke of geen glazeke bier
En in de winter spaart u vier
De vervriest gelijk ne pier
Wilt dat ne keer aanhoren
Gij zult daar lieren in dat sermoen
Hoe dat u nu uw keuken moet doen
Al naar het nieuw fatsoen

Mee koevoet es beter dan boelie
Maar madam de predikant
Heeft liever nen eind saucie

En gij moet kunnen leven
Zegt die madam vol beslag
Net of alles te kopen lag
Mee tien stuivers per dag
Wilt gij vervloekte teve
Geen boter en daarbij geen brood
Wilt ons opvullen mee stoot
We zijn genoeg gekloot

Mee koevoet es beter dan boelie
Maar madam de predikant
Heeft liever nen eind saucie

En als de kinders schreeuwen
Van honger buiten etenstijd
Zie maar dat g'er op slaat en smijt
Madam zegt 't es profijt
Ook durft zij nog te zeggen
Dat 't noenmaal nog al es te groot
Van mossels en van roggebrood
Of van nen koeiepoot

Mee koevoet es beter dan boelie
Maar madam de predikant
Heeft liever nen eind saucie

Zij durft uit 't huwelijk spreken
Nen keer per maand heeft zij gezegd
Eer dat de man zijn vrouw berijdt
Is hij zijn krachten kwijt
Hoe durft zij daarvan spreken
Kreeg zij maar alle weken wat
Zij stak nen koevoet in heur gat
Wat vuile madam is dat

Mee koevoet es beter dan boelie
Maar madam de predikant
Heeft liever nen eind saucie

Van zo een weelderig leven
Zo wordt de man zo fel en kloek
Nen keer per maand uit de broek
Dat es madam's verzoek
Maar 't zijn maar flauwe lullen
Op mossels en op roggebrood
In plaatse van ne piet als lood
Daarmee es dat wijf gekloot

Mee koevoet es beter dan boelie
Maar madam de predikant
Heeft liever nen eind saucie

zaterdag 17 juli 2004

Zwem ze….maar niet allemaal tegelijk
Eén overdekt zwembad voor 230.000 Gentenaars, en dan nog met beperkte openingsuren, is wat krap in Gent om de vakantie sportief zwemmend door te komen. De Gentse jeugd heeft deze week de kat de bel, of liever sportschepen Christophe Peeters (VLD) de snorkel aangebonden.

Er is wel het pas heropende openluchtzwembad Neptunus in Wondelgem en de zwemvijver annex Plage Tatouage in de Blaarmeersen. Maar om daarvan te genieten moet de zon wel schijnen natuurlijk.

“De stad” heeft “hemel en aarde” bewogen om voldoende redders bij elkaar te krijgen, maar dat wil maar niet onmiddellijk lukken. Dan halen we er de brandweer maar bij, redeneerde Vlaams parlementslid Jan Roegiers (Spirit). En hij werkte een spiritueel voorstel uit waardoor brandweerlui met een reddersbrevet – op vrijwillige basis – het huidige redderstekort tijdelijk kunnen opvullen.

Verder wil Spirit voor Gent voor de toekomst een structurele oplossing. Omdat we voor een sportief Gent zijn....en niet iedereen een privé-zwembad heeft.

Zie ook De Gentenaar van 17.07.2004

donderdag 15 juli 2004

De boot van Slosse

De details van het verhaal ken ik niet, wel de grote lijnen. De restauratie van Angelus, een houten Ijslandvaarder was zowat het levenswerk van Oswald Slosse. Vijftien jaar lang had hij er al aan gewerkt. De Angelus is een uit 1949 daterende kopie van een houten Ijslandvaarder naar een model van 1880 en zou de oudste (enige?) nog overblijvende houten Ijslandvaarder zijn. Na een aanvaring in de Gentse zeehaven zonk de Angelus naar de bodem van het dok. Door verzekeringsproblemen moest Oswald Slosse 7 jaar wachten tot het schip deze lente 2004 met "vereende krachten" werd gelicht.

Dinsdag 13 juli kwam minister van Cultuur Paul Van Grembergen (Spirit) Oswald Slosse en zijn boot bezoeken. De minister laat nu een onderzoek beginnen om na te gaan of het schip kan worden beschermd als varend erfgoed. Als dat kan, dan kunnen er ook subsidies komen voor de restauratie.

't Zou mooi zijn. Een Ijslandvaarder, als getuige van ons zeevaartverleden, met Gent als thuishaven. Met een publieke functie waarbij de voorstellen variëren van condomenboot tot varend ontmoetingscentrum voor alle nationaliteiten. Weer opgeknapt op dezelfde manier als De Barge in één of ander project waar jongeren en creatievelingen een nieuwe kans krijgen. Kapitein Slosse zag het allemaal al gebeuren. Moet kunnen!

Meer info in De Gentenaar van 14.07 en op AVS van 13.07"

Waar blijft die zomer toch?.... (Blok aan 't been 2)woensdag 14 juli 2004

Ten days off

Ik ben er 10 dagen tussenuit geweest (ten days off) in het binnenland van Oostenrijk, voor wat men noemt "heuglijke familiale omstandigheden". Tien dagen geen België, PC, Internet (en nergens een Internet-café!), televisie. Wel Radio Nostalgica op de autoradio, ruime keuze goede muziek uit de muziekkast, het boek Spijkerschrift van Kader Abdolah...en nog zoveel meer.

11 juli heb ik deze keer echter niet in mijn Heimat, maar op de Oostenrijkse en Duitse autostrades en in Rothenburg aan de Tauber (D) gevierd.

Dankzij onze webmeester Peter als stand-in hebben de trouwe lezers van deze blog niets moeten missen van de brandende actualiteit van 11.07.2004 in Gent. Waarvoor mijn oprechte dank. We zijn er weer.

zondag 11 juli 2004

Experimentje om Frank feestelijk in te halen op deze blog11 juli op het Gentse stadhuis

Gisterenavond was er een academische zitting in het stadhuis van Gent ter gelegenheid van 11 juli. De opkomst was magertjes, maar ja: 't was vrijdagavond en vakantieperiode. Bovendien zijn academische zittingen dezer dagen geen publiekstrekkers meer. In elk geval was ondergetekende present, samen met Vlaams parlementslid Jan Roegiers en enkele andere Gentse spiritisten. Andere prominente aanwezigen (die ik opgemerkt heb): Helga Stevens, nieuwbakken Vlaams parlementslid voor N-VA (inclusief doventolk), het Gentse schepencollege, Stefaan Noreilde, VLD-senator.

Wim Blockmans, professor gespecialiseerd in de geschiedenis van de 14de en 15de eeuw, was de spreker van dienst. Weinig nieuws vernomen. Hij had het zelf ook aangekondigd: na meer dan een eeuw Guldensporenslagherdenkingen kon hij bezwaarlijk nog met iets nieuws voor de dag komen. Hij knoopte aan bij een speech van August Vermeylen (schrijver, socialistisch politicus en eerste rector van de vernederlandste Gentse universiteit, ook bekend van de uitspraak Vlaming zijn om Europeeër te worden) uit 1937, waarin die stelde dat nationalisme enkel aanvaardbaar is wanneer er een combinatie is met internationalisme. Terwijl dit statement veel zegt over de politieke overtuiging van prof. Blockmans, kon ik die als overtuigd Spirit'er alleen maar beamen en toejuichen. Ten bewijze waarvan ons letterwoord (én onze politieke stellingnames).

Volgde de zoveelste analyse van de politieke situatie na 13 juni, dag waarop 1/4 van de Vlamingen voor een extreem-rechtse partij stemde. Het was zowel voorspelbaar als onvermijdelijk. Ik heb navraag gedaan: er waren wel degelijk enkele Blokkers aanwezig (o.a. uittredend Vlaams parlementslid Wilfried Aers uit De Pinte), maar ze zijn niet boos opgestapt.


Na een muzikaal intermezzo sprak schepen Sas Van Rouveroij. Hij verontschuldigde burgemeester Frank Beke, die op dat eigenste moment zijn stad vertegenwoordigde in Lille, de Europese culturele hoofdstad van het ogenblik, die wel degelijk historische banden heeft met Gent: dit deel van Frans-Vlaanderen werd immers pas in de 17de eeuw definitief geannexeerd door Lodewijk XIV. Sas had het over een gebeurtenis uit de 12de eeuw - de stad die de toenmalige graaf van Vlaanderen ter verantwoording riep -, waaruit moest blijken dat Gent mee aan de wieg stond van het begrip volkssoevereiniteit.

De schepen eindigde zijn speech met een verwijzing naar de onvermijdelijke Richard Florida, die momenteel biezonder "en vogue" is met zijn boek The Rise of the Creative Class. Van Rouveroij noemde de drie T's van Florida op: Technologie, Talent en Tolerantie. Hij concludeerde dat Gent zeer sterk staat qua technologie en talent, onder meer met haar universiteit en 4 hogescholen. Maar (jawel!) ook de tolerantie mocht niet achterwege blijven. Of hoe het Blok als een zwarte schaduw over deze 11-juliherdenking hing!

De "Frank" van dienst (PVDA - eerstdaags neemt de echte Frank het weer over).

woensdag 7 juli 2004

Verdiende vakantie!

Frank is met vakantie in Oostenrijk tot ongeveer 11 juli.
Na de laatste verkiezingen bij ons vond hij het niet meer nodig dat land nog langer te mijden :-)
Webmaster Peter