woensdag 21 juli 2004

21 juli Liever Sakala dan Leopold II

21 juli. In de kathedraal wordt de lof gezongen van het koningshuis. We hadden toch scheiding van kerk en staat in België?

Met Spirit voor Gent hielden we een actie aan het monument van koning Leopold II in het erepark Congoster aan het Zuidpark. We willen dat het stadsbestuur de sporen van ons “koloniaal erfgoed” in de publieke ruimte (straatnamen, monumenten) kritisch herbekijkt en de Gentenaars historisch correct informeert over deze koloniale periode.

Zo willen we bij het borstbeeld van Leopold II minstens een infopaneel dat ook spreekt over de uitbuiting en het leed van de Congolezen onder het persoonlijk bewind van Leopold II. Ook het monument Congoster voor de Gentenaars die voor 1908 in Congo Vrijstaat zijn gestorven en de rotspartij “Het Moorken” in het Citadelpark, ter ere van de gebroeders Vandevelde en met het standbeeld van de jonge Gentse Afrikaan Sakala, verdienen minstens een informatiepaneel.

We hebben er een mooie brief over geschreven aan het stadsbestuur, een persmededeling verspreid en actie rond gevoerd. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Geen opmerkingen: