woensdag 28 juli 2004

Hou het kort


Een onderzoeksteam van de Universiteit Antwerpen (UA) stelde vast dat in de talrijke verkiezingsprogramma’s van VRT en VTM de mensen amper 12 seconden kregen om een redenering uit te werken of te antwoorden op vragen. Gemiddeld ligt dat bij politici met 16 seconden iets hoger. Slechts 28 procent van de uitzendingen wordt gevuld door tussenkomsten of antwoorden langer dan 35 seconden. De Standaard pakt op 27.07.2004 in 2 artikels en een commentaar uit met dit onderzoeksrapport. Ook Het Nieuwsblad/De Gentenaar bericht erover, zij het veel korter.

De vrouwen zijn met 36 procent van de tussenkomsten, maar slechts 26 procent van de spreektijd, ondervertegenwoordigd in de onderzochte verkiezingsprogramma’s. Als het een troost mocht zijn (natuurlijk niet!): in politieke programma's zijn vrouwen doorgaans slechts goed voor 30 procent.

Migranten of nieuwkomers komen nauwelijks aan bod. Meer kleur op het scherm blijft dus nog een vrome – slechts met de lippen beleden – belofte.

Blijkbaar is politiek een “spel voor jeugdigen” (bij voorkeur blanke mannen) en is er een consensus dat het niet past om een redenering uit te werken, aldus nog de onderzoekers.

Uit de commentaar van Peter Vandermeersch in De Standaard 27.07.2004 serveer ik jullie letterlijk zijn slotbemerking. Hebben jullie nog even tijd?
“…Hier dragen de media een verpletterende verantwoordelijkheid. Omdat we vrezen dat het publiek zal wegzappen, laten we politici (maar ook bedrijfsleiders, professoren, geestelijken, sociologen, …) maar twaalf seconden spreken. Dus verplichten we hen om te simplificeren, vragen we hen nuances weg te laten, hengelen we gretig naar het lekkere citaat. Om dan op onze beurt in onze analyses over hun gedrag vast te stellen dat ze in slogans spreken en de werkelijkheid te weinig genuanceerd voorstellen. Het is een gevaarlijke vicieuze cirkel.”

Probeer in zo’n omstandigheden maar eens je politieke weg te vinden en je statement te maken. Niet makkelijk. Maar….ik zal het nu maar kort houden zeker?!

Geen opmerkingen: