zondag 11 juli 2004

11 juli op het Gentse stadhuis

Gisterenavond was er een academische zitting in het stadhuis van Gent ter gelegenheid van 11 juli. De opkomst was magertjes, maar ja: 't was vrijdagavond en vakantieperiode. Bovendien zijn academische zittingen dezer dagen geen publiekstrekkers meer. In elk geval was ondergetekende present, samen met Vlaams parlementslid Jan Roegiers en enkele andere Gentse spiritisten. Andere prominente aanwezigen (die ik opgemerkt heb): Helga Stevens, nieuwbakken Vlaams parlementslid voor N-VA (inclusief doventolk), het Gentse schepencollege, Stefaan Noreilde, VLD-senator.

Wim Blockmans, professor gespecialiseerd in de geschiedenis van de 14de en 15de eeuw, was de spreker van dienst. Weinig nieuws vernomen. Hij had het zelf ook aangekondigd: na meer dan een eeuw Guldensporenslagherdenkingen kon hij bezwaarlijk nog met iets nieuws voor de dag komen. Hij knoopte aan bij een speech van August Vermeylen (schrijver, socialistisch politicus en eerste rector van de vernederlandste Gentse universiteit, ook bekend van de uitspraak Vlaming zijn om Europeeër te worden) uit 1937, waarin die stelde dat nationalisme enkel aanvaardbaar is wanneer er een combinatie is met internationalisme. Terwijl dit statement veel zegt over de politieke overtuiging van prof. Blockmans, kon ik die als overtuigd Spirit'er alleen maar beamen en toejuichen. Ten bewijze waarvan ons letterwoord (én onze politieke stellingnames).

Volgde de zoveelste analyse van de politieke situatie na 13 juni, dag waarop 1/4 van de Vlamingen voor een extreem-rechtse partij stemde. Het was zowel voorspelbaar als onvermijdelijk. Ik heb navraag gedaan: er waren wel degelijk enkele Blokkers aanwezig (o.a. uittredend Vlaams parlementslid Wilfried Aers uit De Pinte), maar ze zijn niet boos opgestapt.


Na een muzikaal intermezzo sprak schepen Sas Van Rouveroij. Hij verontschuldigde burgemeester Frank Beke, die op dat eigenste moment zijn stad vertegenwoordigde in Lille, de Europese culturele hoofdstad van het ogenblik, die wel degelijk historische banden heeft met Gent: dit deel van Frans-Vlaanderen werd immers pas in de 17de eeuw definitief geannexeerd door Lodewijk XIV. Sas had het over een gebeurtenis uit de 12de eeuw - de stad die de toenmalige graaf van Vlaanderen ter verantwoording riep -, waaruit moest blijken dat Gent mee aan de wieg stond van het begrip volkssoevereiniteit.

De schepen eindigde zijn speech met een verwijzing naar de onvermijdelijke Richard Florida, die momenteel biezonder "en vogue" is met zijn boek The Rise of the Creative Class. Van Rouveroij noemde de drie T's van Florida op: Technologie, Talent en Tolerantie. Hij concludeerde dat Gent zeer sterk staat qua technologie en talent, onder meer met haar universiteit en 4 hogescholen. Maar (jawel!) ook de tolerantie mocht niet achterwege blijven. Of hoe het Blok als een zwarte schaduw over deze 11-juliherdenking hing!

De "Frank" van dienst (PVDA - eerstdaags neemt de echte Frank het weer over).

Geen opmerkingen: