vrijdag 30 november 2007

De ondergang van België?

Ik weet het nog zo niet. Die hoofdrolspeler ziet er nogal vriendelijk uit.

donderdag 29 november 2007

Ik ben neutraal (Rik Torfs)

Rik Torfs steekt ons in Gent met onderstaande column in De Standaard van 29.11.2007 een hart onder de riem. En dat doet ongelooflijk veel deugd, na al wat we deze week moesten slikken. Spirit-fractieleidster Annelies Storms waarschuwde maandag jl. 26.11.2007 op de horribele 'gemeenteraad van het verbod op uiterlijke kentekenen' nog voor het aantreden van de denkpolitie, genre 1984 van George Orwell.

Rik Torfs zet die denkpolitie van VLD-VB-CD&V/N-VA nu mooi voor schut!

" Ik ben neutraal

' Met 26 stemmen voor, 23 stemmen tegen en één onthouding keurde de Gentse gemeenteraad het voorstel van Open VLD goed om het dragen van religieuze, ideologische en levensbeschouwelijke symbolen door het stadspersoneel te verbieden.'

Goed dat er liberalen zijn, wie zou anders de vrijheid een halt toeroepen? Want er zijn belangrijker dingen in het leven. Neutraliteit bijvoorbeeld. Een warm en prachtig begrip. Wie zou verliefd kunnen worden op een vrouw die niet neutraal is? Dat zal een echte liberaal nooit overkomen.

De vraag is dus: hoe brengen wij de neutrale heilsstaat tot stand? Door religieuze symbolen te bannen. Eindelijk is de tijd voorbij dat de argeloze Gentenaar die een paspoort wil afhalen, zich moet aanmelden bij de priester in soutane, die daar al jaren achter het loket zit. Ook moslima's moeten zich van elke vorm van kleding onthouden als deze laatste een religieuze symboolwaarde heeft. In een eerste fase denken de Gentse liberalen aan de hoofddoek. Maar je moet scherper durven toekijken. Religieuze symbolen kunnen zich op de vreemdste plaatsen bevinden, subtiel verscholen, vermomd als haarspeld, tussen de intiemste plekken van het lichaam listig verstopt. Daarom is een doorgedreven veiligheidscontrole aangewezen, zoals in luchthavens. Het stadspersoneel moet zich minstens een half uur voor de aanvang van de arbeidstijd aanmelden, zodat de controle ordentelijk en grondig kan verlopen. Liberale veiligheidsagenten in neutrale kleding zullen het personeel grondig fouilleren.

Maar pas op. Ook dan zijn we nog niet zeker. De strikte neutraliteit loopt altijd gevaar. De kans bestaat dat sommige ambtenaren, bijvoorbeeld fanatieke rooms-katholieken, die in ons land zo talrijk aanwezig zijn, religieuze symbolen van een beperkte omvang zullen inslikken, om deze destabiliserende kentekenen alsnog in het stadhuis binnen te smokkelen. Het borstkruis van kardinaal Danneels leent zich niet meteen tot deze strategie. Maar kleine, geniepige symbooltjes zijn even gevaarlijk, en kunnen de fijne neutraliteit die ons leven een merkwaardige glans verschaft, grondig verpesten.

De Gentse liberalen kanten zich niet tegen de godsdienst. Hun project is grootser. Ook andere ideologische en levensbeschouwelijke symbolen zijn verboden, geheel terecht, want vrijheid levert alleen maar ellende op, subtiele ideologische dictatuur die de burger onder druk zet. Uiteraard kunnen getrouwde ambtenaren in de toekomst geen ring meer dragen. De trouwring symboliseert immers het huwelijk, een vrij bizar instituut dat in het verleden hier te lande een zekere aanhang had, en dat zowel man als vrouw probeert in een monogaam keurslijf te dwingen. Door het dragen van een trouwring belijdt de ambtenaar openlijk zijn voorkeur voor het huwelijk. Hij brengt op die manier vrijgezellen, ongehuwd samenwonenden, huisdieren, kloosterlingen en uit de echt gescheiden medeburgers een behoorlijke tik toe.

Maar hier houdt de strijd niet op. La lotta continua. De ideologische symboliek van kledingstukken mag ons evenmin ontgaan. En dan heb ik het niet over het SS-uniform, dat in Vlaamse gemeentehuizen steeds minder wordt waargenomen. Er is nog ander gif. Hoed u voor de das. Het symbool van de witteboordcrimineel. De das is een uiterlijk teken van welstand, dat op een perverse manier het onderscheid tussen arbeiders en bedienden in stand probeert te houden. Wie een das draagt, matigt zich het recht aan zich te onderscheiden van de medemens die minder kansrijk is, en die zich de aankoop van dit elitaire kledingstuk financieel niet kan veroorloven. Maar de werkelijkheid is complex. Want er zijn ook mensen die absoluut geen das willen dragen, en die zich op die manier ideologisch proberen te profileren. Neem nu sterjournalisten, artiesten, hoofdredacteurs, die zich in zwarte kleding gehuld, heel sjiek maar zonder das, nonchalant tussen het plebs begeven. Ook deze symbolische demarche kan, zoals Open VLD zeer terecht suggereert, niet worden getolereerd.

Kortom, kledingstukken hebben een grote symboolwaarde. Het dragen van kleding in openbare diensten lijkt mij niet te verzoenen met een strikte neutraliteit. Waarna het probleem van de haarsnit aan bod komt. Want een kapsel is een statement.

Of moeten we dan toch maar eens denken aan een correcte, neutrale dienstverlening door mensen van vlees en bloed, rare en iets minder rare? Mensen die er mogen uitzien zoals ze zijn?

Rik Torfs is hoogleraar kerkelijk recht aan de KU Leuven. 'Het hellend vlak' verschijnt tweewekelijks op donderdag. www.standaard.be/hellendvlak "

dinsdag 27 november 2007

Niet vergeten

Vlaams Belang en CD&V/N-VA keurden in de Gentse gemeenteraad van maandagavond 26.11.2007 het VLD-voorstel goed voor een verbod op het dragen van uiterlijke tekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard voor alle stadspersoneel.

De drie spirit-ers in de gemeenteraad, schepen Lieven Decaluwe, gemeenteraadslid en fractieleidster Annelies Storms en gemeenteraadslid Ilknur Cengiz stemden samen met sp.a en Groen! tegen dit voorstel. Er was slechts één onthouding van Monica Van Kerrebroeck (CD&V).

Het verbod werd met 26 stemmen voor en 23 tegen goedgekeurd. Dit vergeten we niet!

zondag 25 november 2007

I love you Thembi - WereldAidsdag in Gent (1.12.2007)

Net op WereldAidsdag 1 december organiseren Inge & Luk in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent (Centrum) een Zuid-Afrika avond met vertoning van hun kersverse DVD (42') over een uitzonderlijk HIV/AIDS-preventieproject in een township van de stad Bela-Bela in de Zuid-Afrikaanse provincie Limpopo . Het Gents wereldkoor Karibu zorgt voor het muzikale luik en brengt die avond een uitsluitend Zuid-Afrikaans repertoire.

Karibu brengt bovendien in exclusiviteit en in primeur enkele liederen, die Inge&Luk in Zuid-Afrika optekenden en die door de dirigente Sterre De Raedt werden bewerkt. De oorspronkelijke Zuid-Afrikaanse en 'HAPG-versie' (HAPG = HIV/Aids Prevention Group) van deze liedjes zijn ook opgenomen en verwerkt in een aparte DVD-montage.

Toegang gratis. Elke geïnteresseerde welkom. Wie komt, geeft best tijdig een seintje via mail naar lukdewulf@pandora.be

Praktisch: Zaterdag 1 december van 19.30u-22u, van 19.30u tot 23u doorlopend Wereldbar. Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent

Gents wereldkoor Karibu http://users.pandora.be/KARIBU/
HAPG http://hapg.org.za/

zaterdag 24 november 2007

Het hoofddoekenverbod van de Gentse VLD

De Gentse VLD heeft de knoop definitief doorgehakt. Het wil alle “uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard door personeelsleden die de stad vertegenwoordigen ten aanzien van derden” verbieden. Dat voorstel ligt nu maandag 26 november ter stemming voor in de Gentse gemeenteraad, tegen de wil van de 2 andere partijen sp.a en spirit van de bestuursmeerderheid.

De VLD kan dit voorstel er maar door krijgen met de beloofde steun van Vlaams Belang en de voltallige CD&V/N-VA. Iedereen kijkt maandag dus vol spanning uit naar die gemeenteraadsleden van VLD en CD&V die zich in eer en geweten, open en vrij en echt liberaal (door)denkend, tegen hun partijtuchtmeesters in, zullen verzetten tegen het officiële VLD-voorstel.

De VLD wil dat het verbod geldt voor alle personeelsleden “die in rechtstreeks contact staan met het publiek, klanten of externe partners, alsook de personeelsleden in uniform”. Elke stadsambtenaar dus.

In navolging van Vlaams Belang en CD&V/N-VA heeft nu ook de VLD de jacht op de hoofddoeken voor open verklaard, hoezeer de VLD dat met de opsomming van uiterlijke kentekenen ook wil versluieren. Maar dat niemand zich vergist. Met deze verbodsbepaling zullen na de hoofddoekdraagsters ook anderen aangepakt worden.

Met CD&V/N-VA, Vlaams Belang en VLDD wordt het middeleeuws grijs, grauw van de straat, en blauw van de kou in het Gentse stadhuis!

woensdag 21 november 2007

Slimme Eva Brems tegen hoofddoekenverbod

Belga-bericht 21.11.2007 overgenomen via Gent Blogt 21.11.2007 (voor 1 keer aub)

" Professor Eva Brems (UGent), voorzitter van Amnesty Vlaanderen, gespecialiseerd in mensenrechten, en nu ook bekend als finaliste van de populaire quiz De Slimste Mens is gekant tegen een verbod op opvallende religieuze symbolen voor Gents stadspersoneel. Dat bleek woensdag tijdens een persconferentie georganiseerd door het platform ‘Hoofddoek Of Niet - De Vrouw Beslist’. De Vlaams Belang-fractie diende over de zaak in mei een motie in.

Brems benadrukte als academicus te spreken - haar aanwezigheid lag al voor haar tv-optreden in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ vast. Volgens de Gentse professor draait het recht op het dragen van een hoofddoek om twee mensenrechten: godsdienstvrijheid en vrouwenrechten.

“Het gaat om de autonomie: de vrouw beslist. Het is schandalig als een vrouw verplicht wordt een hoofddoek te dragen, maar het is even schandalig als haar dat verboden wordt. Ik ben tegen zo’n paternalistische visie”.
Brems stelt zich ook de vraag of de uiterlijke neutraliteit van de overheid dan wel zo belangrijk is. “Pas als een ambtenaar zich niet neutraal gedraagt en iemand niet gelijkwaardig behandelt, is er een probleem”. Brems pleit voor inclusieve neutraliteit: die bereikt men door alle strekkingen evenwaardig te behandelen, in plaats van ze allen uit te sluiten.

De professor hekelt de Gentse schepen van Economie, Jeugd, Werk en Middenstand Mathias De Clercq, die verklaarde “voor een verbod voor alle uiterlijke tekenen van religieuze, filosofische of politieke aard bij het overheidspersoneel te zijn”.

“Alsof het toelaten van religieuze symbolen een smet zou zijn op de scheiding tussen kerk en staat”, aldus Brems. “We zijn daar overigens in België zeer dubbel in: openbare scholen organiseren bijvoorbeeld wel godsdienstlessen. Het is misplaatst om zo radicaal te reageren op één zo’n specifiek domein als de religieuze symbolen. Men geeft gewoon toe aan pure onverdraagzaamheid van mensen die allochtonen niet achter het loket willen zien zitten”, aldus Brems.

“Het feit dat deze kwestie zo verschillend geregeld wordt op verschillende beleidsniveau’s, zegt wel iets over het gewicht van de argumenten voor zo’n hoofddoekenverbod.”, besluit Brems.

Tijdens de volgende Gentse gemeenteraad, op 26 en 27 november, wordt gestemd over de motie. Open Vld kondigde aan een aangepaste versie voor te stellen die enkel loketpersoneel van de stad viseert. Doordat ook oppositiepartijen CD&V en N-VA het voorstel genegen zijn, ziet het ernaaruit dat het verbod effectief goedgekeurd zal worden. (belga/dm) "

Nablog 21.11.2007: De laatste alinea van Belga klopt helemaal niet. Het VLD-voorstel voor een hoofddoekenverbod kan maar goedgekeurd worden met de steun van CD&V en N-VA….en Vlaams Belang. Dat vergeet Belga te schrijven. En als dat geen belangrijk nieuwsfeit is : VLD, CD&V en N-VA die mét VB één front vormen.

dinsdag 20 november 2007

De man met de blauwe kaproen

"De goudsmid mét ring" op dit portret van de schilder Jan Van Eyck (ca 1430 - Roemeens Nationaal Museum - Boekarest) draagt een kaproen, een kap met een op de schouders afhangend deel. Daarom wordt de geportretteerde ook wel "De man met blauwe kaproen" genoemd.

Doorheen het oeuvre van de Vlaamse schilder Jan Van Eyck krijg je een bonte verzameling hoeden, mutsen, kappen, kaproenen en tulbanden te zien.

Die middeleeuwers en hun dekselse diversiteit aan hoofddeksels toch! Waar halen ze het in hun hoofd? Maar ja, dat waren toen ook de donkere middeleeuwen. Ondertussen hebben we de Verlichting gehad hé! Nu kan dat allemaal niet meer......en zeker niet voor vrouwen.

zondag 18 november 2007

Gentse VLD niet loyaal in hoofddoekendebat

Spirit vindt voorstel hoofddoekenverbod Gentse VLD niet loyaal (spirit-bericht 18.11.2007)

"De Gentse VLD-fractie kondigde aan een eigen voorstel in de gemeenteraad in te dienen voor een verbod op politieke en religieuze symbolen voor stadsambtenaren aan het loket. Spirit is zwaar teleurgesteld over de houding van haar coalitiepartner.

Dat de Gentse coalitiepartners sp.a, VLD en spirit het niet eens zijn met elkaar, is duidelijk gebleken tijdens het debat in de gemeenteraad van 5 november. Binnen de meerderheid was afgesproken het hoofddoekendebat als een ethische kwestie te beschouwen en de gemeenteraadsleden vrij te laten in hun stemgedrag. 'Door nu zelf een voorstel in te dienen schendt de VLD die afspraak. Een vrije stemming was afgesproken, maar niet het vrij indienen van voorstellen door een meerderheidsfractie. Wij tillen er zwaar aan dat de VLD een voorstel indient waarmee wij het als coalitiepartner niet eens zijn. De VLD is niet loyaal,' zegt spirit-fractieleidster Annelies Storms.

Voor spirit is het indienen van een eigen voorstel door de VLD een precedent. 'Het indienen van een voorstel waarvan je goed weet dat je coalitiepartners er niet mee akkoord gaan en waarbij een wisselmeerderheid mogelijk is, vind ik ongehoord. Ik beschouw dit als een precedent. De VLD moet er zich heel goed van bewust zijn dat zij verantwoordelijk zijn voor het besmeuren van het beeld van Gent als verdraagzame en open stad,' besluit spirit-fractieleider Annelies Storms.

Het hoofddoekendebat is eind mei uit opportunistische redenen door Vlaams Belang in de gemeenteraad gebracht. Spirit vindt het onbegrijpelijk dat Open VLD zich op sleeptouw laat nemen door Vlaams Belang."

zaterdag 17 november 2007

De Belgische Republiek

Volgens De Standaard was het op 15 november Koningsfeest en niet Dag van de Dynastie. Enfin, voor Jong Spirit Gent was het donderdag Republikeintjesdag. Enig spirit-senator Geert Lambert gaf op de trappen van de gesloten Blandijn (15 november = verlofdag voor de Gentse universiteitsstudenten) een gastcollege over het republikeinse gedachtegoed.

Een ludiek initiatief van de actieve Jong Spirit Gent,dat zo'n 30 studenten kon bekoren om werkelijk zeer aandachtig naar gastdocent Lambert te komen en te blijven luisteren en uiteraard met hem in discussie te treden. (AVS, 15.11.2007)

De Gentenaar online pakte uit met de sensationele titel Republikeinen bestormen Blandijn op Dag van de Dynastie (grapjas, die journalist) wat meteen een (te) bitsige polemiek uitlokte op de Gent Blogt. Maar ik kan de goegemeente geruststellen. Deze republikeinen waren van het democratische, pacifistische soort. Tijdens zijn college pleitte Lambert met de nodige humor en Lambertiaanse uitweidingen voor een confederale republiek België. That's it. Niet meer en niet minder.

Hoe die confederale staat met twee deelstaten Vlaanderen en Wallonië, een kleinere Duitstalige deelstaat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er volgens Lambert en spirit moet uitzien? Dat staat, gezellig met 4, maar wel serieus uitgelegd in www.gemeenschapisleuk.be . Ook in het Frans, je vous jure! En het is niet te nemen of te laten. We kunnen er nog over praten.....van gemeenschap tot gemeenschap.

donderdag 15 november 2007

Leven in de wijken


Vanaf 10 november 2007 tot 10 januari 2008 zijn in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham foto's van en over het dagelijkse leven van de wijkbewoners te bezichtigen zijn, gemaakt door de jonge fotografe Charlotte Bouckaert. De foto's zijn vrij te bezichtigen in huizen, winkels en restaurants. Er is een parcours beschikbaar.

Het initiatief gaat uit van de bewonersvereniging "Wijk in de Kijker". De afgelopen jaren ondernam de "Wijk in de Kijker" al diverse initiatieven om de leefbaarheid en het imago naar buiten uit van hun volkse buurt te verbeteren.

Het fotoproject kon gerealiseerd worden met het wijkbudget "De wijk aan zet" waarbij de Stad Gent bewonersgroepen die zelf initiatieven willen nemen, financieel ondersteunt. Die acties moeten de leefbaarheid, het samenleven, de inspraak en/of de communicatie in de wijk verbeteren.

http://www.wijkindekijkerfotowandeling.be/

dinsdag 13 november 2007

donderdag 8 november 2007

Voetbal in de Stad

Dat we content zijn. Dat zeggen we met het volgende spirit-bericht. En dat we iedereen, die vanuit verschillende hoeken heeft bijgedragen tot Voetbal in de Stad, dik bedanken met een welgemeende "merci".

Open Stadion wordt 'Voetbal in de Stad' (spirit-bericht 7 november 2007)

Spirit-schepen Lieven Decaluwe en fractievoorzitter Annelies Storms zijn bijzonder opgetogen over ‘Voetbal in de Stad’, een nieuw project van KAA Gent. ‘In 2005 lanceerden we 15 voorstellen om van KAA Gent een Open Stadion te maken. We riepen de club op om de wervende kracht van voetbal te gebruiken om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. We zijn heel tevreden dat ons Open Stadion-voorstel nu uitgegroeid is tot het Voetbal in de Stad-project. Uniek is dat de club, de supporters, het stadsbestuur, het OCMW en verschillende Gentse organisaties hiervoor samenwerken.’

Met het Voetbal in de Stad-project wil KAA Gent werken volgens de principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De club heeft de ambitie om een stedelijke ambassadeur te zijn voor sport en gezondheid, diversiteit, non-discriminatie en gelijke kansen. Dat schrijft KAA Gent in zijn pas bekendgemaakt Sociaal Charter.

De voetbalclub gaat in Gent aan de slag om een brede sociale werking uit te bouwen. Samen met de Stad Gent werken de Buffalo’s verschillende projecten uit. “In de komende maanden werkt KAA Gent actief mee aan initiatieven rond tabakspreventie (Gezond Scoort), tewerkstelling (Voorzet & Brug naar Werk) en wijkvoetbal (Kick-Off). Tegelijk wordt met ‘Voetbal in de Stad’ een organisatie opgericht die de sociale werking van de club structureel zal uitbouwen. Op deze manier zal KAA Gent meer dan ooit een belangrijke maatschappelijke rol spelen in onze stad”, zegt schepen Lieven Decaluwe (spirit).

Het stadsbestuur realiseert hiermee een voorstel van spirit dat in het Gentse bestuursakkoord werd ingeschreven. Fractieleider in de gemeenteraad Annelies Storms (spirit) is enthousiast: ‘Onze voorstellen uit 2005 worden werkelijkheid. KAA Gent wordt een kloppend hart in Gent. Binnenkort zullen vele Gentenaars uit verschillende buurten, scholen en ook in het Ottenstadion zelf kunnen genieten van de verschillende activiteiten die KAA Gent, de stad en vele andere partners samen organiseren. KAA Gent bewijst hiermee dat voetbal meer is dan tegen een bal trappen.’

De Gentenaar 07.11.2007
Open Stadion-voorstel van spirit Gent (31 oktober 2005)

dinsdag 6 november 2007

Diversiteit is verrijkend (Annelies Storms)

Tijdens het hoofddoekendebat van de gemeente- en OCMW-raadsleden in het Gentse stadhuis maandagavond jongstleden speelde Annelies Storms, spirit-fractieleider in de Gentse gemeenteraad, diversiteit uit als een troef voor Gent. Als het van spirit afhangt, komt er geen verbod op het dragen van uiterlijke religieuze kentekens. Lees haar toespraak hieronder.

" Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega’s,

Ik heb het erg geapprecieerd dat de burgemeester bij het begin van het debat de puntjes op de i heeft gezet en duidelijk heeft aangegeven waarover het debat van deze avond werkelijk gaat. Ik debatteer graag maar laten we niet vergeten wat de werkelijke inzet van dit debat is. Het debat is vanavond weliswaar open getrokken naar alle religieuze, levensbeschouwelijke en filosofische symbolen maar gaat in werkelijkheid over de vraag of een stadsambtenaar die moslima is, al dan niet een hoofddoek mag dragen.

We moeten daar niet flauw over doen. Het Vlaams Belang stelde in zijn motie van mei en nu opnieuw dat omwille van de godsdienstige neutraliteit van de stadsdiensten het dragen van een islamitische hoofddoek tijdens de diensturen moet verboden worden. Tegelijkertijd heeft het VB in mei gezegd dat het dragen van een kruisje geen probleem is want en ik citeer “een kruisje, ocharme, als er al een gedragen wordt, is meestal zoiets van 1 cm op 1 cm.” Een klein religieus symbool kan dus, een groter niet. Dit is dus de definitie van godsdienstige neutraliteit volgens het VB. Voor mij is dit een schoolvoorbeeld van meten met twee maten en gewichten. De neutraliteit van stadsdiensten kan voor spirit niet gebruikt worden als nepargument om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Wij tegen zij en zij tegen wij. Hier wens ik niet aan mee te doen.

Betekent dit dan dat voor spirit openbare diensten niet neutraal moeten zijn ? Neen, elke overheidsdienst moet neutraal zijn en elke ambtenaar moet neutraal handelen. Daarover is iedereen het eens maar wij kiezen ervoor om de vereiste neutraliteit te vertalen vanuit een actief pluralisme waarbij de staat accepteert dat iedereen zijn religie mag laten zien. De gedachte dat alles strikt neutraal moet zijn, doet ons denken aan een diepvries en niet aan een warme en open samenleving met een overheid die diversiteit verrijkend vindt.

Voor ons is het dragen van een hoofddoek of een ander religieus symbool niet in strijd met de vereiste neutraliteit van een stadsdienst. Wij maken een verschil tussen de openbare dienst als dusdanig en de personen die er tewerkgesteld zijn. De noodzakelijke neutraliteit van ambtenaren houdt geen verband met hun voorkomen (vestimentair of ander) maar met de daden die ze als ambtenaar stellen. De ambtenaar moet neutraal zijn in de uitvoering van zijn functie, hij mag de burger niet om religieuze of andere reden discrimineren. Elke burger moet gelijk behandeld worden. Een verbod op uiterlijke religieuze kentekens neemt trouwens het risico op discriminatie niet weg aangezien discriminatie ook kan uitgaan van aanhangers van een religie die geen uiterlijke tekenen dragen.

Vaak wordt er ook gezwaaid met het principe van scheiding tussen Kerk en Staat om een verbod op het dragen van religieuze symbolen te rechtvaardigen. Ook hier geldt natuurlijk hetzelfde, ja, wij zijn met spirit voor de scheiding tussen Kerk en Staat. Maar dit principe komt niet onder druk te staan wanneer men het dragen van religieuze symbolen toelaat. Het principe van scheiding tussen Kerk en Staat doelt immers op de autonomie van de politiek ten opzichte van het religieuze en op de organisatie van de maatschappij en van de macht buiten elke religieus kader, doctrine of norm. Door een hoofddoek te dragen of een kruisje of een keppeltje treden de ambtenaren niet op namens hun godsdienst, ze laten enkel hun godsdienst zien.

Mijnheer de burgemeester, collega’s,

Ik wil de hoofddoekenkwestie ook ruimer zien. Het gaat hier niet enkel over religieuze symbolen. Het gaat hier ook over de fundamentele vraag hoe onze stad omgaat met de grote diversiteit onder haar bevolking. Gent telt onder haar inwoners maar liefst 150 nationaliteiten, 8% van de Gentenaars heeft een niet-Belgische nationaliteit en 15% van de Gentenaars behoort tot etnisch culturele minderheden. Zullen we dat als een bedreiging aanzien, als een gevaar voor onze samenleving ? Of zullen we deze diversiteit als een troef bekijken ? Met spirit kiezen we alleszins voor dat laatste.

Als je weet dat nauwelijks 3% van het Gentse stadspersoneel mensen zijn van allochtone origine, laat staan dat ze allemaal een hoofddoek dragen, dan kan ik enkel maar besluiten dat de roep vanuit verschillende hoeken naar een verbod op uiterlijke religieuze tekenen geïnspireerd is door een schijnprobleem. Van sommigen in deze raad weten we al langer dan vandaag dat ze er een sport van maken om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Nu doen ze dat opnieuw en ditmaal op de kap van moslima’s met een hoofddoek. Anderen hanteren dan weer de vrijheidsgedachte met daaraan gekoppeld de absolute neutraliteitsvereiste om een verbod op religieuze symbolen te rechtvaardigen. Intussen vergeten ze wel dat ze de vrijheid van minderheden inperken. Nog anderen vinden dat ambtenaren behoren tot de inrichting van het gebouw waarin ze werken en net als het gebouw niet met religieuze symbolen mogen versierd worden. Ambtenaren, mensen van vlees en bloed als decorstuk in een gebouw, hoe ver kan men gaan ?

Geen enkel van deze argumenten kan ons bekoren. Integendeel, spirit pleit ervoor om de rijke diversiteit in onze stad ook zichtbaarder te maken in de stadsambtenarij en uit te spelen als troef. Juist door van de diversiteit in al zijn facetten een alledaags beeld te maken in de stadsambtenarij zal de angst voor het vreemde verdwijnen. Diversiteit is verrijkend en dat moeten we als stad volop aan onze inwoners laten weten. Gent heeft alle mogelijkheden om uit te groeien tot een echte interculturele samenleving waarin verschillende groepen mensen samen werken, samen studeren, samen ontspannen, samen wonen, kortom samen leven. Laat ons die kansen door een hoofddoekenverbod toch niet wegwerpen ! Als het van spirit afhangt, komt er geen verbod op het dragen van uiterlijke religieuze kentekens.

Annelies Storms
Spirit-fractieleider
5 november 2007 "
Spirit in actie voor het begin van het hoofddoekendebat
(Bron: Indymedia België 06.11.2007)

Gent, wees wijs. Laat dit niet gebeuren! (Ilknur Cengiz)

'Gent is een wijze stad. Gent, laat dit niet gebeuren!' zo riep spirit-gemeenteraadslid Ilknur Cengiz haar stadsgenoten en collega's gemeente- en OCMW-raadsleden op om niet in te stemmen met een hoofddoekenverbod.

Deze oproep deed ze tijdens het hoofddoekendebat in de raadszaal van het Gentse stadhuis, maandagavond 5 november 2007. Hierna de tekst van haar persoonlijke getuigenis, recht uit het hart. Er werd in de raadszaal zéér aandachtig geluisterd naar wat meteen haar maiden-speech was.
" Beste collega’s,

Ik zit pas sinds begin 2007 in deze gemeenteraad. Ik heb me nu iets meer dan een jaar geleden geëngageerd voor spirit met de intentie om als gemeenteraadslid nuttig werk te kunnen doen voor de Gentse burgers.

Ik ben dan ook vanuit mijn eigen leefwereld en interessesfeer gaan nadenken over wat er allemaal nog beter kan in onze stad: armoedebestrijding, betere huisvesting, meer aandacht voor jonge kunstenaars,…

Ik wil mee oplossingen zoeken voor problemen van Gentenaars en antwoorden bieden op hun vragen. Ik vind het dan ook erg teleurstellend dat we hier vandaag samenkomen om een debat te voeren over iets waar geen probleem rond bestaat. Over de vraag wat een personeelslid van de stad wel of niet mag dragen! Het lijkt wel theater: Een drama. De regisseur is bekend. En wij moeten, flink tegen onze zin meespelen.

Een verbod op uiterlijke religieuze tekenen. Daar gaat het over. Ik was er eigenlijk niet goed van toen ik vernam dat het debat rond het niet bestaande probleem ook in Gent zou worden gevoerd.Een verbod op de hoofddoek die gedragen wordt door sommige moslima's.

Denkt men nu echt dat men iemand kan verbieden zichzelf te zijn? Dat men iemand kan verplichten om te denken of te leven zoals een ander dat wil? Waar zijn ze nu, de waarden van het humanisme of de vrijheid die in Vlaanderen zo gekoesterd worden?

Ik ben tot mijn veertiende in Turkije opgegroeid en woon ondertussen al 15 jaar in België. Ik voel me dan ook letterlijk half Turks en half Belgisch. Ik ben een kind van beide werelden en mag zeggen dat ik in harmonie met mijn twee culturen geworden ben zoals ik nu ben.

Toen ik naar België kwam was het de uitdrukkelijke wil van mijn ouders om me naar een katholieke school te sturen. Ze zagen het als een verrijking, omdat ik zo ook de godsdienst van mijn nieuwe land beter zou leren kennen. Mijn directrice en verschillende leraressen waren zusters. Ze droegen een kap op het hoofd. Uit eerbied. Ik ging elke week, samen met mijn klasgenotes, naar de kerk. Dat was voor mij als veertienjarige nieuwkomer in België echt wel een grote aanpassing. Maar mijn ouders hebben gelijk gekregen, na al die jaren zie ik het het contact met het andere vooral als iets wat me rijker heeft gemaakt.

Collega’s

Ikzelf draag geen hoofddoek en ik ben ook niet van plan om er in de toekomst één te dragen. Ik heb die keuze voor mezelf gemaakt. Maar ik heb de pretentie niet om die keuze voor een ander te maken. Vrouwen moeten de vrijheid hebben om zelf te beslissen of ze een hoofddoek dragen. Het dragen van een hoofddoek geeft blijk van een bepaalde overtuiging en daar kan ik alleen maar respect voor opbrengen.

Ik vind dat alle vrouwen zichzelf moeten kunnen zijn, of ze nu een minirok dragen of een hoofddoek of een sjaal van AA Gent. Ik betwist deze keuzevrijheid niet. De overheid moet niet in hun plaats beslissen. Ik vind het verbieden van een hoofddoek even erg als het verplichten van een hoofddoek. In beide gevallen krijgen de vrouwen geen vrijheid om zelf te beslissen.

Ik vind het ongepast om ervan uit te gaan dat het dragen van een kruisje, een hoofddoek of een keppeltje iemand zou beletten om zijn of haar werk neutraal en in alle eer en geweten te doen! Hoe belangrijk voelen wij ons om daarover in de ander zijn plaats een beslissing te nemen?

Alsof alles ineens zal veranderen als een moslima haar hoofddoek af doet of een christen man zijn kruisje verbergt. Dit getuigt volgens mij van een bekrompen visie. Neutraliteit gaat voor spirit perfect samen met pluralisme en diversiteit.

Voorstanders van een verbod dringen hun visie op als absolute norm. Ik zeg u, onze open en diverse samenleving is ver zoek als men mensen een deel van hun identiteit ontneemt. Een hoofddoekenverbod zal enkel en alleen verdeeldheid zaaien. Moslima’s met hoofddoek zullen, indien de raad een verbod zou goedkeuren, bestempeld worden als degenen die nooit voor de Stad zullen mogen of zelfs willen werken.

Wat zal het gevolg zijn? Frustratie, angst, onbegrip. Het is de regisseurs van dit debat enkel en alleen daarom te doen...

Waarde collega’s,

We doen er volgens mij goed aan ons te concentreren op de problemen van de mensen en niet op schijnproblemen die sommigen willen creëren. Het enige wat we hiermee bereiken is dat we de verschillen nog maar eens uitvergroten. Hebben we dan niet het recht om verschillend te zijn zonder al de heisa?

Wat de politiek moet doen, is initiatieven nemen om de samenleving verdraagzamer en minder hard te maken. De stap die nu gezet moet worden is leren omgaan met de verschillen in plaats van ze te verbieden. Dit is de enige oplossing!

We moeten niet bang zijn om in een diverse samenleving te leven. Integendeel, we moeten bang zijn van een samenleving die zijn verschillen probeert weg te steken. En dat is wat de voorstanders van een hoofddoekenverbod willen doen, de verschillen verbieden. Beste collega’s, dat is niet mijn keuze. Maar Gent is een wijze stad. Gent, laat zo iets niet gebeuren.

Ilknur Cengiz
Spirit-gemeenteraadslid
5 november 2007 "