donderdag 8 november 2007

Voetbal in de Stad

Dat we content zijn. Dat zeggen we met het volgende spirit-bericht. En dat we iedereen, die vanuit verschillende hoeken heeft bijgedragen tot Voetbal in de Stad, dik bedanken met een welgemeende "merci".

Open Stadion wordt 'Voetbal in de Stad' (spirit-bericht 7 november 2007)

Spirit-schepen Lieven Decaluwe en fractievoorzitter Annelies Storms zijn bijzonder opgetogen over ‘Voetbal in de Stad’, een nieuw project van KAA Gent. ‘In 2005 lanceerden we 15 voorstellen om van KAA Gent een Open Stadion te maken. We riepen de club op om de wervende kracht van voetbal te gebruiken om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. We zijn heel tevreden dat ons Open Stadion-voorstel nu uitgegroeid is tot het Voetbal in de Stad-project. Uniek is dat de club, de supporters, het stadsbestuur, het OCMW en verschillende Gentse organisaties hiervoor samenwerken.’

Met het Voetbal in de Stad-project wil KAA Gent werken volgens de principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De club heeft de ambitie om een stedelijke ambassadeur te zijn voor sport en gezondheid, diversiteit, non-discriminatie en gelijke kansen. Dat schrijft KAA Gent in zijn pas bekendgemaakt Sociaal Charter.

De voetbalclub gaat in Gent aan de slag om een brede sociale werking uit te bouwen. Samen met de Stad Gent werken de Buffalo’s verschillende projecten uit. “In de komende maanden werkt KAA Gent actief mee aan initiatieven rond tabakspreventie (Gezond Scoort), tewerkstelling (Voorzet & Brug naar Werk) en wijkvoetbal (Kick-Off). Tegelijk wordt met ‘Voetbal in de Stad’ een organisatie opgericht die de sociale werking van de club structureel zal uitbouwen. Op deze manier zal KAA Gent meer dan ooit een belangrijke maatschappelijke rol spelen in onze stad”, zegt schepen Lieven Decaluwe (spirit).

Het stadsbestuur realiseert hiermee een voorstel van spirit dat in het Gentse bestuursakkoord werd ingeschreven. Fractieleider in de gemeenteraad Annelies Storms (spirit) is enthousiast: ‘Onze voorstellen uit 2005 worden werkelijkheid. KAA Gent wordt een kloppend hart in Gent. Binnenkort zullen vele Gentenaars uit verschillende buurten, scholen en ook in het Ottenstadion zelf kunnen genieten van de verschillende activiteiten die KAA Gent, de stad en vele andere partners samen organiseren. KAA Gent bewijst hiermee dat voetbal meer is dan tegen een bal trappen.’

De Gentenaar 07.11.2007
Open Stadion-voorstel van spirit Gent (31 oktober 2005)

4 opmerkingen:

Els Van Eeckhaut zei

Een matchke meisjesvoetbal spa/spirit?

Frank Bombeke zei

Zeer goed idee. Uitdaging aanvaard. Met het "Open Stadion"-voorstel wil spirit Gent trouwens ook meisjes/damesvoetbal stimuleren. Datum en plaats van sp.a versus spirit nog te bepalen. Speel jij kapitein om een sp.a-meisjes/damesploeg samen te stellen? We kunnen tegen elkaar spelen, maar als kartelpartners kunnen we ook gezamenlijk een politieke tegenstrever sportief inblikken. Ik heb zo al een idee ;-)

Els zei

We kunnen om te oefenen tegen elkaar spelen, en dan de andere partijen één voor één uitdagen. Hm, ik zet het op mijn agenda, he.

Frank Bombeke zei

Akkoord. Samen sterk. Sommigen bij ons hebben al wilde dromen :-)